TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
DANH SÁCH TIẾN SĨ KHOA HỌC, TIẾN SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 61 TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2005
 62 TS. Đường Thị Liên Hà Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Kinh tế 2006
 63 TS. Trần Mạnh Lục Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2006
 64 TS. Trần Hồng Lưu Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2006
 65 TS. Nguyễn Thị Mỹ Thanh Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 2006
 66 TS. Lê Tấn Thi Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 67 TS. Vũ Thị Trà Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 2006
 68 TS. Nguyễn Văn Minh Trí Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2006
 69 TS. Trần Tấn Vinh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2006
 70 TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 2006
 71 TS. Nguyễn Đình Xân Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2006
 72 TS. Nguyễn Quốc Định Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2007
 73 TS. Phan Minh Đức Ban Giám hiệu - Trường Đại học Bách Khoa 2007
 74 TS. Hoàng Hải Ban Hợp tác Quốc tế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2007
 75 TS. Trần Thanh Sơn Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2007
 76 TS. Đoàn Anh Tuấn Ban Chuẩn bị Dự án Phát triển Khu đô thị ĐHĐN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2007
 77 TS. Đỗ Việt Hải Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2008
 78 TS. Nguyễn Hiệp Ban Kế hoạch Tài chính - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2008
 79 TS. Phạm Thị Hồng Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2008
 80 TS. Trần Mạnh Hùng Phòng Đào tạo - Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh 2008
 81 TS. Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 2008
 82 TS. Nguyễn Hoàng Mai Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2008
 83 TS. Nguyễn Thanh Trường Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2008
 84 TS. Bùi Xuân Vững Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2008
 85 TS. Nguyễn Thị Trâm Anh Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 2009
 86 TS. Lê Thị Tuyết Ba Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2009
 87 TS. Ngô Minh Đức Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2009
 88 TS. Nguyễn Văn Giang Khoa Công nghệ - Kỹ thuật - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 2009
 89 CN. Ngô Minh Hiền Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2009
 90 TS. Đinh Thị Minh Hiền Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2009
 Tìm thấy: 539 cá nhân / 18 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn