Dương Thế Hy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,589

 
Mục này được 43406 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Thế Hy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  27/12/1974
Nơi sinh: Tiên Phước
Quê quán Tiên Phước
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ polime; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Hóa học; Tại: Đại học Toulon
Dạy CN: Công nghệ Polymer.
Lĩnh vực NC: gia công Chất dẻo, composite, cao su, sơn
Tổng hợp, biến tính polymer
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 842743; Mobile: 0916349834
Email: dthy@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 1999 được nhận vào làm cán bộ giảng dạy taị khoa Hóa, trường Đại học Bách Khoa, năm 2004 học cao học chuyên ngành hóa hữu cơ tại Đại học Đà Nẵng, từ tháng 9/2010 đến tháng 05/2014 làm nghiên cứu sinh tại Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp theo đề án 322. Từ tháng 06/2014 đến tháng 11/2015 làm post doc tại Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp. Từ tháng 12/2015 làm công tác giảng dạy taị khoa Hóa, trường Đại học Bách Khoa.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu copolymer ghép có năng lượng bề mặt thấp và có khả năng thủy phân trong môi trường nước biển để ứng dụng làm sơn chống hà. Chủ nhiệm: Dương Thế Hy. Mã số: B2017.ĐNA.01. Năm: 2019. (Jul 12 2020 9:29PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo và xác định đặc tính màng polymer sinh học trên cơ sở chitosan và poly(vinyl alcohol). Chủ nhiệm: Dương Thế Hy. Mã số: T2019-02-28. Năm: 2019. (Jul 12 2020 9:32PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Radiofrequency-driven selective oxidation of H2S on hierarchical metal-free catalyst containing defects. Tác giả: Tri Truong-Huu, Cuong Duong-Viet, Hy Duong-The, Jean-Mario Nhut, Thierry Romero, Lai Truong-Phuoc, Housseinou Ba, Lam Nguyen-Dinh, Cuong Pham-Huu. Applied Catalysis A. Số: Vol.620. Trang: 118171. Năm 2021. (Jun 10 2021 8:24PM)
[2]Bài báo: CHẾ TẠO VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH MÀNG PHÂN HỦY SINH HỌC TRÊN CƠ SỞ POLY(VINYL ALCOHOL) VÀ CHITOSAN. Tác giả: Dương Thế Hy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 18, No. 5.1. Trang: 16-19. Năm 2020. (Jul 12 2020 9:25PM)
[3]Bài báo: TỔNG HỢP CARBON NANO SỢI TRÊN BỀ MẶT CARBON XỐP TỪ LPG. Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm, Trần Nguyên Ngọc, Bùi Thị Hương Lan, Lê Đức Ngưu, Dương Thế Hy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 5. Trang: 63-67. Năm 2019. (Jan 2 2020 2:27PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chức hóa bề mặt carbon xốp lê hiệu suất và đặc tính của sản phẩm trong quá trình tổng hợp nano compozit C-CNF. Tác giả: Dương Thế Hy, Lê Đức Ngưu, Phạm Hữu Linh, Nguyễn Đình Lâm, Trương Hữu Trì. Tạp chí Hóa học. Số: Tập 57, số 61E1,2. Trang: 151-157. Năm 2019. (Jan 2 2020 2:32PM)
[5]Bài báo: KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÓNG RẮN VÀTÍNH CHẤT CỦA MÀNG POLY(VINYL ALCOHOL). Tác giả: Dương Thế Hy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 10.1. Trang: 5 - 8. Năm 2019. (Jan 2 2020 2:01PM)
[6]Bài báo: Tổng hợp copolymer block trên cơ sở poly(dimethylsiloxane) bằng phương pháp trùng hợp RAFT. Tác giả: Dương Thế Hy. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 7(116). Trang: 48-51. Năm 2017. (Jul 6 2019 2:12PM)
[7]Bài báo: TỔNG HỢP COPOLYMER BLOCK TRÊN CƠ SỞ POLY(DIMETHYLSILOXANE) BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP RAFT
.
Tác giả: Dương Thế Hy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7(116).2017. Trang: 48-51. Năm 2017.
(Jul 12 2020 9:21PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Thermal degradation of hydroxyalkylated poly(dimethylsiloxane)s and poly(dimethylsiloxane)-poly(trialkylsilyl methacrylate) based block copolymers synthesized by RAFT polymerization
.
Authors: The Hy Duong, Andre Margaillan, Christine Bressy
. Polymer Degradation and Stability. No: 164. Pages: 136-144. Year 2019.
(May 31 2019 11:22AM)
[2]Article: 96X Screen-Printed Gold Electrode Platform to Evaluate Electroactive Polymers as Marine Antifouling Coatings
.
Authors: Hugues Brisset, Jean-Francois Briand, Raphaelle Barry-Martinet, The Hy Duong, Pierre Frere,Frédéric Gohier, Philippe Leriche, and Christine Bressy
. Tạp chí ACS. No: 90. Pages: 4978-4981. Year 2018.
(May 31 2019 10:41AM)
[3]Article: Bacterial anti-adhesion activity based on the electrochemical properties of polymethacrylates bearing ferrocenyl pendant groups
.
Authors: Ronald W. Nguema Edzang, The Hy Duong, Jean-Francois Briand, Marlène Lejars, Jean-ManuelRaimundo, Christine Bressy and Hugues Brisset
. Tạp chí Biofouling. No: 9. Pages: 1055-1063. Year 2018.
(May 31 2019 10:56AM)
[4]Article: Electroactive polyacrylates bearing linear conjugated systems based on EDOT moieties. Authors: Djibril Faye, The Hy Duong, Inmaculada Vieitez, Frederic Gohier, Hugues Brisset, Pierre Frere, Jean-François Briand, Philippe Leriche, Christine Bressy. ScienceDirect (Polymer). No: 117. Pages: 17-24. Year 2017. (Jul 2 2017 8:09PM)
[5]Article: Phenotypic Heterogeneity in Attachment of Marine Bacteria toward Antifouling Copolymers Unraveled by AFM. Authors: Sofiane El-Kirat-Chatel, Aurore Puymege, The H. Duong, Perrine Van Overtvelt, Christine Bressy, Lénaïk Belec, Yves F. Dufrêne and Maëlle Molmeret. Frontiers in Microbiology. No: 01399. Pages: 1-12. Year 2017. (Aug 3 2017 1:09PM)
[6]Presentations: Screen-printed 96 well-microplates for screening electroactive coatings. Authors: Briand Jean-François, Barry-Martinet Raphaëlle, Fayard Aurore, Demol Guillaume, Duong The Hy, Brisset Hugues, Pierre Frere, Gohier Frédéric, Leriche Philippe, Bressy Christine. 18th International Congress on Marine Corrosion and Fouling, Toulon (France), juin 2016. Pages: xxx. Year 2016. (Oct 16 2016 10:12PM)
[7]Presentations: Electroactive polymers based on ferrocenyl methacrylates for antifouling applications. Authors: Nguema Edzang Ronald, Duong The Hy, Lejars Marlène, Briand Jean-François, Raimundo Jean-Manuel, Bressy Christine, Brisset Hugues. 18th International Congress on Marine Corrosion and Fouling, Toulon (France), juin 2016. Pages: xxx. Year 2016. (Oct 16 2016 9:48PM)
[8]Presentations: Polymers supported Electroactive species for antifouling applications. Authors: Duong The Hy, Faye Djibril, Gohier Frédéric, Brisset Hugues, Frère Pierre, Briand Jean-François, Leriche Philippe, Christine Bressy. 18th International Congress on Marine Corrosion and Fouling, Toulon (France), juin 2016. Pages: xxx. Year 2016. (Oct 16 2016 10:09PM)
[9]Presentations: Poly(tri-alkylsilylester methacrylate)/Poly(dimethylsiloxane) block copolymers: RAFT-mediated polymerization, characterizations and self-assembly behavior. Authors: Duong The Hy, Belec Lénaïk, Canilho Nadia, Margaillan André, Bressy Christine. Frontiers in Polymer Science, Riva del Garda (Italy), mai 2015 (poster). Pages: xxx. Year 2015. (Oct 16 2016 10:15PM)
[10]Article: Polysiloxane-Based Block Copolymers with Marine Bacterial Anti-Adhesion Properties. Authors: The Hy Duong, Jean-François Briand, André Margaillan, and Christine Bressy.. ACS applied materials & interfaces. No: 7. Pages: 15578-15586. Year 2015. (Dec 24 2015 3:32PM)
[11]Presentations: Polysiloxane-based block copolymers: new binders resistant to marine bacterial adhesion. Authors: Duong The Hy, Margaillan André, Tanguy Brigitte, Briand Jean-François, Bressy Christine. Sea Tech Week - 9th Marine Science Conference, Brest (France), octobre 2014. Pages: xxx. Year 2014. (Oct 16 2016 10:18PM)
[12]Presentations: Block and graft PDMS-based copolymers: two architectures of seawater hydrolysable polymers with tuneable marine antifouling properties. Authors: Bressy Christine, Lejars Marlène, Duong The Hy, Margaillan André. GFP national, Saint-Malo (France), octobre 2014. Pages: xxx. Year 2014. (Oct 16 2016 10:21PM)
[13]Presentations: Polysiloxane-based block copolymers: anti-adhesive binders for marine bacteria. Authors: Duong The Hy, Margaillan André, Tanguy Brigitte, Briand Jean-François, Bressy Christine. Nature Inspires Chemistry Engineers (NICE) - 2nd International Conference on Bioinspired and Biobased Chemistry & Materials, Nice (France), octobre 2014. Pages: xxx. Year 2014. (Oct 16 2016 10:26PM)
[14]Presentations: Seawater hydrolyzable graft and block PDMS-based copolymers: How does the architecture affect the antifouling performances of coatings?. Authors: Margaillan André, Lejars Marlène, Duong The Hy, Bressy Christine. 17th International Congress on Marine Corrosion and Fouling, Singapour, juillet 2014. Pages: xxx. Year 2014. (Oct 16 2016 10:29PM)
[15]Article: Well-defined diblock copolymers of poly(tert-butyldimethylsilyl methacrylate) and poly(dimethylsiloxane) synthesized by RAFT polymerization. Authors: The Hy Duong, Christine Bressy, André Margaillan. ScienceDirect
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 1. Pages: 39-47. Year 2014.
(Dec 24 2015 3:17PM)
[16]Presentations: Synthèse de copolymères hybrides à base de poly(diméthylsiloxane) et de poly(méthacrylate de trialkylsilyle) pour revêtement antifouling. Authors: Duong The Hy, Bressy Christine, Margaillan André. Worshop "Antifouling & Biofouling" - 7èmes Journées Scientifiques de l’Université de Toulon, Toulon (France), avril 2013. Pages: xxx. Year 2013. (Oct 16 2016 10:36PM)
[17]Presentations: Elaboration de copolymères à blocs à base de poly(diméthylsiloxane) et de poly(méthacrylate de tri-alkylsilyle) par procédé RAFT. Authors: Duong The Hy, Bressy Christine, Margaillan André. 40èmes édition des journées d’études des polymères (JEPO40), Anduze (Gard), France, du 30 septembre au 5 octobre 2012. Pages: xxx. Year 2012. (Oct 16 2016 10:38PM)
[18]Presentations: Elaboration des copolymères à blocs à base de poly(diméthylsiloxane) par procédé RAFT. Authors: Duong The Hy, Bressy Christine, Margaillan André. 6èmes journées Franco-Italiennes de Chimie, Marseille – Campus St Charles, France, 16 – 17 Avril 2012 (poster). Pages: xxx. Year 2012. (Oct 16 2016 10:41PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 6 2019 2:24PM)
[1]Polymères à blocs: Synthèse, caractérisation, application pour peintures anti-salissures marines Chủ biên: Dương Thế Hy. Nơi XB: Presses Académiques Francophones. Năm 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn