Dụng Văn Lữ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,216,020

 
Mục này được 23798 lượt người xem
Họ và tên:  Dụng Văn Lữ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  28/12/1986
Nơi sinh: TT Huế
Quê quán Vinh Thanh, Phú Vang, TT Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lí líthuyết; Tại: ĐHTHQG Belarus
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết; Tại: ĐH Quốc gia Belarus
Dạy CN: Vật lý đại cương, Vật lý lý thuyết.
Lĩnh vực NC: Nonperturbation method in quantum field
Ngoại ngữ: English, Russian
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng; 0236 3733329
Điện thoại: ; Mobile: 0935117206
Email: dvlu@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2010: tốt nghiệp CN+ThS tại Belarus,
4/2011 - nay: Giảng viên tại khoa Vật lí, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng,
1/2014 - 2/2017: Làm NCS tại ĐHQG Belarus.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tính chất điện tử và tính chất quang của một số vật liệu hai chiều có cấu trúc tương tự graphene. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Huỳnh Vĩnh Phúc, Dụng Văn Lữ, Lê Thị Thu Phương, Lê Thị Phương Thảo. Mã số: B2019-DNA.07. Năm: 2020. (Jul 3 2021 8:30AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu cơ chế hình thành trạng thái trật tự từ trong các vật liệu tương quan từ điện mạnh. Chủ nhiệm: Lê Thị Phương Thảo. Thành viên: Dụng Văn Lữ,. Mã số: T2020-TN-04. Năm: 2020. (Jul 3 2021 8:42AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ảnh hưởng của biến dạng và điện trường ngoài lên tính chất điện tử của một số vật liệu hai chiều đơn lớp họ dichalcogenide. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Huynh Vinh Phuc; Dung Van Lu; Le Thi Thu Phuong. Mã số: T2018-TĐ-03-0.. Năm: 2019. (Jul 3 2021 8:49AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển phương pháp toán tử trong bài toán trường lượng tử. Chủ nhiệm: Dụng Văn Lữ. Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn T.X.Hoài, Bùi Đ.Hợi, Feranchuk, Skoromnik... Mã số: T2017-TĐ-03-01. Năm: 2018. (Jan 25 2019 3:11PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng giáo trình Vật lý đại cương III theo chuẩn của Đại học Mỹ nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Văn Hậu. Thành viên: Nguyễn Thị Mỹ Đức, Dụng Văn Lữ. Mã số: T2013-03-09. Năm: 2013. (Mar 31 2016 11:28PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân bố biên độ xung ion hóa của buồng phân hạch. Tác giả: Lê T.D. Hiền, Dụng Văn Lữ. JSE - TC KH Trường ĐHSP. Số: 37(01). Trang: 7-11. Năm 2020. (May 20 2020 8:13AM)
[2]Bài báo: THE UNIFORMLY AVAILABLE APPROXIMATION FOR THE STATIONARY STATES OF THE TWO-QUBIT QUANTUM RABI MODEL. Tác giả: Nguyen Quang San, Dụng Van Lu. HKỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trƣờng Đại học Sƣ phạm toàn quốc lần thứ VIII - Năm 2020. Số: Lần thứ VIII. Trang: 30-36. Năm 2020. (Dec 20 2020 8:59PM)
[3]Bài báo: AN EFFECTIVE-CHARGE MODEL FOR THE PROBLEM OF PHOTODETACHMENT OF NEGATIVELY CHARGED HYDROGEN IONS. Tác giả: Dung Van Lu. TC Khoa học và Giáo dục -ĐHSP-ĐHĐN. Số: 26(5). Trang: 23-28. Năm 2017. (May 26 2018 3:51PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Spin–orbit coupling effect on electronic, optical, and thermoelectric properties of Janus Ga2SSe. Authors: Hong T. T. Nguyen, Vo T. T. Vi, Tuan V. Vu, Nguyen V. Hieu*, Dung V. Lu*,D. P. Rai and Nguyen T. T. Binh. RSC Advances. No: 10. Pages: 44785-44792. Year 2020. (Dec 20 2020 9:06PM)
[2]Article: Parametric X-ray radiation in the Smith-Purcell geometry. Authors: OD Skoromnik, ID Feranchuk, DV Lu. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. No: 444. Pages: 125-134. Year 2019. (Dec 4 2018 9:27PM)
[3]Article: Tuning the electronic properties of GaS monolayer by strain engineering and electric field. Authors: Khang D. Pham, Vo T.T. Vi, Doan V. Thuan, Nguyen V. Hieu, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Bui D. Hoi, Le T.T. Phuong, Nguyen Q. Cuong, Dung V. Lu, Nguyen N. Hieu.. Chemical Physics. No: 524. Pages: 101-105. Year 2019. (Oct 18 2019 11:25PM)
[4]Article: Coulomb Green's functions in the problem of photodetachment of the negatively charged hydrogen ion. Authors: Ilya D. Feranchuk, Dung V. Lu, Nguyen V. Hieu, and Nguyen N. Hieu . Eur. Phys. J. D. No: 73. Pages: 110. Year 2019. (Jun 1 2019 8:48PM)
[5]Article: Effect of strains on electronic and optical properties of monolayer SnS: Ab-initio study. Authors: Doan Q Khoa, Chuong V Nguyen, Huynh V Phuc, Victor V Ilyasov, Tuan V Vu, Nguyen Q Cuong, Bui D Hoi, Dung V Lu, E Feddi, M El-Yadri, M Farkous, Nguyen N Hieu. Physica B: Condensed Matter. No: 545. Pages: 255-161. Year 2018. (Dec 4 2018 9:14PM)
[6]Article: Calculation of photoionization cross section of the negatively charged hydrogen ion in regular perturbation theory. Authors: Dung Van Lu  , I. D. Feranchuk . Vestnik BGU. Ser. 1, Fiz. Mat. Inform. No: 2. Pages: 60-66. Year 2016. (Jun 1 2017 4:28PM)
[7]Presentations: Green's function method for calculation photoioniztion cross section of atoms. Authors: D. V. Lu, I. D. Feranchuk. Int. Conf., Minsk. Pages: 58-62. Year 2016. (Jun 1 2017 4:31PM)
[8]Article: Regularization of ultraviolet divergence for a particle interacting with a scalar quantum field. Authors: O. D. Skoromnik, I. D. Feranchuk, D. V. Lu, and C. H. Keitel. Phys. Rev. D 92, 125019. No: 92. Pages: 125019-1 -> 125019-21. Year 2015. (Mar 31 2016 11:45PM)
[9]Presentations: A suitable uniform approximation for electron-phonon interaction. Authors: Зунг Ван Лы, И.Д. Феранчук. Conference Abstract IRS (Belarus). Pages: 67-69. Year 2015. (Apr 1 2016 12:02AM)
[10]Article: About the choice of the zeroth approximation in the model of interaction of a particle and quantum field. Authors: Зунг Ван Лы, Феранчук И. Д. Вестник БГУ (Belarus). No: 2(2015). Pages: 12-19. Year 2015. (Mar 31 2016 11:39PM)
[11]Presentations: Self-consistent way for regularization of ultraviolet divergence in a model of a quantum field. Authors: I. Feranchuk, O. Skoromnik, D. Lu, K. Krivulko. Int. Conf., Minsk. Pages: 23. Year 2015. (Jun 1 2017 4:24PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Công đoàn. Năm: 2012.
[2] Giấy khen Hiệu trưởng. Năm: 2012, 2017.
[3] Chiến sĩ thi đua. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ học lượng tử nâng cao
Ngành: Vật lý
 2021 Học viên Cao học  ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
[2]Điện động lực
Ngành: Vật lý
 2019 SP Vật lý và Vật lý học  ĐH Sư phạm
[3]Dao động và sóng
Ngành: Vật lý
 2018 SV năm 1-2, CN Vật lý  ĐHSP
[4]Vật lí song ngữ (Anh) (Phy-En)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 SV ĐH BK hệ CLC  ĐHBK, ĐHĐN
[5]Vật lý nguyên tử và hạt nhân
Ngành: Vật lý
 2017 SV năm 3, CN Vật lý  ĐHSP
[6]Vật lý đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 SV hệ không chuyên lý  ĐHSP, ĐHBK, ĐH SPKT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn