Nguyễn Hữu Quý
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 38702 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Quý
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/11/1979
Nơi sinh: Tp Huế
Quê quán Thuận Phước, Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức - Hành chính; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Giáo dục (Giáo dục đại học); Tại: Griffith University, Australia
Dạy CN: Ngôn ngữ Anh, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Giáo dục đại học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp B
Địa chỉ liên hệ: 28 Dương Trí Trạch, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 03/2006 - 06/2006: Viên chức của Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng
06/2006 - 12/2007: Học thạc sĩ chuyên ngành Nghiên cứu giáo dục-Lãnh đạo (Educational Studies in Leadership) tại The University of Queensland, Australia;
01/2008 - 02/2011: Giảng viên tiếng Anh, công tác tại Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng;
03/2011 - 11/2015: Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Giáo dục (Doctor of Education) tại Griffith University, Australia
11/2015 - 01/2017: Nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoctoral research fellowship) tại Griffith Institute for Educational Research, Griffith University, Australia;
02/2017 - 02/2017: Giảng viên tiếng Anh, công tác tại Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng;
03/2017 - 04/2020: Được điều động từ Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng về Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng giữ chức vụ Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục.
05/2020 - nay: Trưởng phòng Phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Đại học Ngoại ngữ.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng quy trình đánh giá giảng viên Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Chủ nhiệm: TS. Trần Xuân Bách. Thành viên: ThS. Nguyễn Hữu Quý. Mã số: B 2008-ĐN-01.13. Năm: 2009. (Jun 26 2013 12:16PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Work-intergrated learning curriculum: an effective design to enhance graduate employment rate in Vietnam. Tác giả: Quy H. Nguyen. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: 12(121). Trang: 58-62. Năm 2017. (Jan 26 2018 4:15PM)
[2]Bài báo: Tác động của nghiên cứu khoa học đến chất lượng giảng dạy đại học. Tác giả: Nguyễn Hữu Quý. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9(70)-2013. Trang: 20-26. Năm 2013. (Jan 6 2014 8:52PM)
[3]Bài báo: Quản lý trường đại học theo mô hình Balanced Scorecard. Tác giả: Nguyễn Hữu Quý. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 37. Trang: 116-123. Năm 2010.
(Dec 31 2010 1:46PM)
[4]Bài báo: Xây Dựng Văn Hóa Hợp Tác Trong Giảng Dạy Ở Cấp Khoa Của Trường Đại Học. Tác giả: Nguyễn Hữu Quý. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên. Số: 72. Trang: 115-122. Năm 2010. (Jun 26 2013 9:08AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: The role of learning-oriented assessment in improving expected learning outcomes of students. Authors: Nguyen, Q. H.. The 6th International Conference of the Asian Association for Language Assessment (AALA2019). Year 2019. (Oct 21 2019 8:22AM)
[2]Article: A Comparative Analysis of Vietnamese and Australian Research Capacity, Policies, and Programmes. In: Nguyen N., Tran L. (eds) Reforming Vietnamese Higher Education. Education in the Asia-Pacific Region: Issues, Concerns and Prospects. Authors: Quy Nguyen, Christopher Klopper. The Springer Publisher in Singapore. No: 50. Pages: 173-196. Year 2019. (Nov 11 2019 10:32PM)
[3]Presentations: Exploring the benefits of e-tutoting on student learning attitudes and outcomes. Authors: Nguyen Huu Quy. The GloCALL 2019 Conference on Globalisation and Localisation in Computer-Assisted Language Learning. Year 2019. (Aug 16 2019 12:28PM)
[4]Presentations: Work-Integrated Learning Curriculum Enhance Employment Rate of Graduates. Authors: Nguyen, H. Q.. Heightening University-Business Partnerships For Smart and Sustainable Growth in Asia (HUB4GROWTH)'s Conference, The University of Danang, Vietnam. Year 2017. (Oct 7 2017 1:06AM)
[5]Article: Affordances, barriers and motivations: engagement in research activity by academics at the Research-Oriented University in Vietnam. Authors: Nguyen, Q. H.; Klopper, C.; & Smith, C. D.. Open Review of Educational Research. No: 3(1). Pages: 68-84. Year 2016. (Nov 1 2014 7:43PM)
[6]Presentations: Gender Differences in the Research Motivation of Vietnamese Academic Staff. Authors: Nguyen, Q. H.. Research Conference, School of Education and Professional Studies, Griffith University, Australia. Pages: xxx. Year 2015. (Nov 3 2015 5:11PM)
[7]Presentations: The Influences Of Research Environment Within A University On Research Productivity Of Academic Staff – A Case Study In A Research-oriented University In Viet Nam. Authors: Nguyen, Q. H.. International Conference for Academic Disciplines, Harvard University, Boston, Massachusetts, the United States. Year 2014. (Jun 11 2014 6:27PM)
[8]Presentations: Factors Influence Research Productivity of Academic Staff at a Research-oriented University in Viet Nam. Authors: Nguyen, Q. H.. Research Conference, School of Education and Professional Studies, Griffith University, Australia. Pages: xxx. Year 2014. (Oct 29 2014 3:44PM)
[9]Article: The Influences Of Research Environment Within A University On Research Productivity Of Academic Staff – A Case Study In A Research-Oriented University In Vietnam. Authors: Nguyen, Q. H.; Klopper, C. J.. International Journal of Arts and Sciences
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: 7(2) December. Pages: 189-197. Year 2014.
(Nov 1 2014 7:39PM)
[10]Presentations: The Influences Institutional Factors On Research Productivity Of Academics In Higher Education Institutions. Authors: Nguyen, Q. H.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Research Conference, School of Education and Professional Studies, Griffith University, Australia
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Pages: xxx. Year 2013.
(Nov 16 2013 10:57PM)
[11]Presentations: Learning and Teaching in Higher Education - A Context of Vietnam. Authors: Nguyen, Q. H.. International Symposium on Leadership, Learning and Change - Griffith Institute For Educational Research, Griffith University, Australia. Pages: xxx. Year 2012. (Aug 10 2013 11:28AM)
[12]Presentations: Academic Commitment to Research Productivity in a Research-Oriented University in Viet Nam. Authors: Nguyen, Q. H.. Research Conference, School of Education and Professional Studies, Griffith University, Australia. Pages: xxx. Year 2012. (Jun 26 2013 3:21PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 15 2020 7:39PM)
[1]Reforming Vietnamese Higher Education: Global Forces and Local Demands Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Nhài (Monash College, Australia) & PGS. TS. Trần Thị Lý (Deakin University, Australia). Đồng tác giả: TS. Nguyễn Hữu Quý và một số tác giả. Nơi XB: Springer Nature Singapore Pte Ltd.. Năm 2019.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Y Thị Thúy Ngà
Đề tài: A Study of Compound Synonyms and Synonymous Substitutions in Duong Thuy's Stories and Their English Translational Equivalents. 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Xa Thị Thu Hiền
Đề tài:

A Study on Expressions of Politeness Strategies in Barack Obama’s 27 Greatest Speeches Introduced in The Book ‘We Are The Change We Seek: The Speeches of Barack Obama’

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[3]Trần Cẩm Phú
Đề tài: An Appraisal Analysis of Entertain in Theses on Language Study in English

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[4]H'Lu Ba Ayun
Đề tài: An Appraisal Analysis of Attribute in Journal Articles on Language Studies in English

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

  
 Khen thưởng
[1] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[2] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ do có đóng góp hiệu quả cho thành công của Hội thảo quốc tế VietTESOL năm 2020. Số: 27/10/2020. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giao thoa văn hóa (Cross-Cultural Communication)
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[2]Tiếng Anh nâng cao (Học phần chuyên môn cuối khóa)
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên đại học  Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ
[3]Dẫn nhập ngữ âm và âm vị học (Introduction to Phonetics and Phonology)
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[4]Phiên dịch tiếng Anh (Interpreting)
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[5]Kỹ năng mềm
Ngành: Ngoại ngữ
 2018 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[6]Biên dịch tiếng Anh (Translation)
Ngành: Ngoại ngữ
 2018 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[7]Tư duy phê phán (Critical thinking)
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[8]Văn hóa Anh (British Culture)
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[9]Bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) cho giáo viên các trường THCS, THPT các tỉnh miền Trung-Tây nguyên
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Giảng viên tiếng Anh bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông các tỉnh miền Trung-Tây nguyên  Tại Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Phú Yên, Đắc Lắc và Khánh Hòa trong khuôn khổ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức giảng dạy.
[10]Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Research Methodology)
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[11]Văn hóa Mỹ (American Culture)
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên đại học  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
[12]Kỹ năng học đại học (College Study Skills)
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[13]Luyện âm (Speech training)
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[14]Kỹ năng tiếng (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên đại học  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
[15]Ngữ pháp tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  
 • Thẻ Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục số 2017.01.316 (Education Accreditor) do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp ngày 31/10/2017, có giá trị đến ngày 31/10/2022.
 • Giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ về sử dụng, vận hành các khóa học trực tuyến, phương pháp giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm do Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN phối hợp với Đề án Ngoại ngữ quốc gia tổ chức, 11-14/6/2019 tại Hà Nội.
 • Chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment Tier 1 tại Thái Lan do Asean University Network tổ chức tại Bangkok, 07-10/5/2019.
 • Chứng nhận hoàn thành Hội thảo-Tập huấn "Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo", 22-23/3/2019 tại Hà Nội.
 • Giấy Chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn "Đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT", 20/9/2018 tại Đà Nẵng.
 • Certificate of Achievement on ABET Perspectives: Students Outcome Assessment and Evaluator Experiences granted by USAID, BUILD-IT and Arizona State University, May 2018.
 • Chứng chỉ Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp do Giám đốc Đại học Đà Nẵng cấp ngày 20/7/2017.
 • Chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn "Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0" do Giám đốc Đại học Đà Nẵng cấp ngày 17/6/2017.
 • Chứng chỉ Lý luận và Phương pháp giảng dạy đại học do Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp ngày 14/10/2005.
 •   
  © Đại học Đà Nẵng
   
   
  Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn