Huỳnh Hữu Hiền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,646,943

 
Mục này được 19541 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Hữu Hiền
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Tỉnh Quảng Nam
Quê quán Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân tiếng Anh; Tại: Đại học Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Phòng QLKH & HTQT; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: ThS. Ngôn ngữ Anh (1997), MA in TESOL (2005); Tại: ĐHQGHN (1997), The University of Queensland (2005)
Dạy CN: Tiếng Anh, Tiếng Anh chuyên ngành
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Pháp
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: hhhien@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1990 – 1992 Giảng viên tiếng Anh, Phụ trách Nhóm tiếng Anh, Phòng Khoa học, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng [nay là Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN)]
1992 - 1994 Giảng viên tiếng Anh, Trưởng Bộ môn Anh-Pháp, Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
1995-1998 Học Cao học Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
02/1999 - 09/2003 Trưởng Khoa tiếng Anh không chuyên, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
09/2003 - 01/2005 Trưởng Khoa tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
01/2005 – 12/2005 Học Master in TESOL ở Đại học Queensland, Australia
12/2006 – 9/2012 Phó Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
09/2010 – 9/2012 Quyền Trưởng Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Tính tự chủ và động cơ học ngoại ngữ nhìn từ quan điểm sinh viên: Một nghiên cứu định lượng ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Tác giả: Đỗ Phúc Hường & Huỳnh Hữu Hiền. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương pháp dạy học và công tác kiểm tra đánh giá tiếng Anh đảm bảo chất lượng đầu ra của sinh viên các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố miền Bắc”; Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên. Trang: 14-25. Năm 2015. (Nov 9 2015 8:19AM)
[2]Tham luận: Bàn về chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ. Tác giả: Huỳnh Hữu Hiền . Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ”, Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 74-77. Năm 2011.
(Nov 16 2015 1:44AM)
[3]Tham luận: “UNIVERSITY” trong tiếng Anh là “đại học” hay “trường đại học”? . Tác giả: Huỳnh Hữu Hiền . Kỷ yếu hội thảo “Công tác Dịch thuật và Đào tạo Cử nhân Phiên- Biên dịch” lần thứ nhất, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế & Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 67-72. Năm 2007. (Oct 25 2015 4:23PM)
[4]Bài báo: Một số đặc điểm ngữ vực trong diễn ngôn tiếng Anh quảng cáo . Tác giả: Huỳnh Hữu Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 58-62. Năm 2003. (Mar 2 2016 11:30PM)
[5]Tham luận: Thử nhìn lại vai trò của người thầy trong việc dạy tiếng Anh chuyên ngành . Tác giả: Huỳnh Hữu Hiền. Kỷ yếu Hội nghị khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ”, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 29-31. Năm 2000.
(Nov 16 2015 1:32AM)
[6]Tham luận: Thực trạng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tại Đại học Đà Nẵng và giải pháp đề xuất. Tác giả: Huỳnh Hữu Hiền. Kỷ yếu giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 1-7. Năm 1999.
(Nov 16 2015 1:23AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Do Learners’ Beliefs of Cooperative Learning Guide Their Learning Behaviorsin Business English Education? Evidence from Vietnam. Authors: Huynh Huu Hien, Nguyen Ngan Ha, Nguyen Tran Uyen Nhi. Proceedings "International Conference on Creating 2020 New Horizon of Higher Education: Change and Innovation of Higher Education", National Chi Nan University, Nantou, Taiwan. Pages: 398-411. Year 2016. (May 2 2016 3:21PM)
[2]Presentations: Willingness to Communicate in the Vietnamese EFL classroom context: The role of personality traits, motivation and classroom environment. Authors: Huynh Huu Hien, Nguyen Thanh Luan. 2016 Hwa Kang International Conference on English Language & Literature "Language, Literature, and Technology", Chinese Culture University, Taipei, Taiwan. Pages: 35. Year 2016. (May 2 2016 3:29PM)
[3]Presentations: Intrinsic and extrinsic motivation and the success of students' EFL learning in Vietnamese universities. Authors: Huynh Huu Hien, Pham Thi Thanh Ly, Nguyen Thi Uyen Phuong. The 12th Annual CamTESOL Conference on English Language Teaching "Promoting autonomy in language teaching and learning", Pnompenh, Cambodia, February 20-21, 2016. Pages: 82. Year 2016. (Feb 22 2016 12:02AM)
[4]Presentations: Teacher and learner perceptions of effective EFL teaching in the Vietnamese language classroom context . Authors: Huynh Huu Hien & Pham Thi Thu Huong (Plenary session) . The 6th International Conference on TESOL "Responding to Challenges of Teaching English for Communication", SEAMEO RETRAC, Ho Chi Minh City, Vietnam, August 13-15, 2015. Pages: --. Year 2015. (Oct 27 2015 3:02AM)
[5]Presentations: Effects of motivation on foreign language learners' use of learning strategies and language performance in Vietnamese high schools. Authors: Huynh Huu Hien & Nguyen Thi Uyen Phuong. The 5th Annual International Conference on TESOL "New Trends in English Teaching and Learning", SEAMEO RETRACT, Ho Chi Minh City, Vietnam, August 28-30, 2014. Pages: --. Year 2014. (Oct 27 2015 2:50AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn