Lê Hồng Lâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,747,609

 
Mục này được 9790 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Hồng Lâm
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1987
Nơi sinh: Tp. Đà Nẵng
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Kỹ Thuật; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Hệ Thống Điện; Tại: Trường đại học Bách khoa Milan
Dạy CN: Hệ Thống Điện
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Hệ Thống Điện
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 11/2010 đến nay: Giảng viên Bộ môn Hệ Thống Điện - Khoa Điện - Đại học Bách Khoa;
Từ 9/2012 đến 7/2014: Học thạc sỹ tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Đài Loan;
Từ 11/2014 đến 12/2017: Học Tiến sỹ tại Đại học Bách Khoa Milan;
Từ 03/2018 đến 02/2019: Làm nghiên cứu sau tiến sỹ tại Đại học Bách khoa Milan.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Integration of European electricity market models opening of ancillary services markets to distributed regulating resources. Chủ nhiệm: Cristian Bovo. Thành viên: Le Hong Lam, Ilea Valentin. Mã số: NA0000. Năm: 2021. (Apr 21 2019 5:06PM)
[2] Đề tài Khác: The integrated Flow Based model in Italy. Chủ nhiệm: Cristian Bovo. Thành viên: Le Hong Lam, Ilea Valentin. Mã số: NA0000. Năm: 2019. (Apr 21 2019 5:02PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: A Comparision of Maximum Power Point Tracking Algorithms Using Simulation and Experimental. Tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Dương Minh Quân, Trần Anh Tuấn , Phạm Văn Kiên, Lê Hồng Lâm, Hà Hải Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132). Trang: 64-68. Năm 2018. (Apr 21 2019 4:20PM)
[2]Bài báo: Analyzing small disturbance by wind generator in power system. Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. Số: 166(06). Trang: 181-187. Năm 2017. (Apr 21 2019 4:04PM)
[3]Bài báo: Optimal Bidding Strategy for GENCO Based on Multi-Objective Genetic Algorithm in Competitive Electricity Market. Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 92. Năm 2017. (Apr 21 2019 4:11PM)
[4]Bài báo: Mô phỏng thiết kế bộ điều khiển mờ cho robot di động. Tác giả: Lưu Trọng HIếu; Lê Hồng Lâm*; Nguyễn Hữu Hiếu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 52. Năm 2015. (Apr 21 2019 4:14PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán lựa chọn vị trí lắp đặt vị trí SVC cho Hệ Thống Điện Việt Nam. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Đinh Thành Việt, Lê Hữu Hùng, Lê Hồng Lâm . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39)/2010. Trang: 82-87. Năm 2010. (May 15 2012 9:09PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Combination of K-Mean Clustering and Elbow Technique in Mitigating Losses of Distribution Network. Authors: Minh Quan Duong, Le Hong Lam, Bui Thi Minh Tu, Giap Quang Huy, and Nguyen Huu Hieu. GMSARN International Journal. No: 13. Pages: 153 - 158. Year 2019. (Aug 9 2019 8:16PM)
[2]Article: A Proposal to Mitigate Over-Voltage Issue within Period of 2017-2020 and A Vision to 2025 in Central Vietnam. Authors: Lê Hồng Lâm, Ngô Văn Dưỡng. 2019 IEEE Milan PowerTech. No: 13. Pages: 1-6. Year 2019. (Aug 29 2019 2:35PM)
[3]Article: Integrated European intra-day electricity market: Rules, modeling and analysis. Authors: Hong Lam Le, Valentin Ilea, Cristian Bovo. Applied Energy, Elsevier. No: 238. Pages: 258-273. Year 2019. (Apr 21 2019 4:56PM)
[4]Article: European day-ahead electricity market coupling: Discussion, modeling, and case study. Authors: Le Hong Lam, Valentin Ilea, Cristian Bovo. Electric Power Systems Research, Elsevier. No: 155. Pages: 80-92. Year 2018. (Apr 21 2019 4:54PM)
[5]Article: A Thorough Overview of Hierarchical Structure of Microgrid Systems. Authors: Nguyen Van Tan, Le Hong Lam, Duong Minh Quan, Nguyen Huu Hieu. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: 1. Pages: 1-6. Year 2018. (Apr 21 2019 4:49PM)
[6]Article: A Thorough Comparison Among Various Mathematical Approaches to Compute PUN in Italy. Authors: Le Hong Lam, Valentin Ilea, Cristian Bovo. 2018 15th International Conference on the European Energy Market (EEM). No: 1. Pages: 1-5. Year 2018. (Apr 21 2019 4:45PM)
[7]Article: Various Algorithms to Detect Faults on Underground Cables Based onImpedance Method. Authors: Le Hong Lam, Dang Hong Quan, Nguyen Van Tan, Nguyen Huu Hieu. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: 1. Pages: 1-6. Year 2018. (Apr 21 2019 4:50PM)
[8]Article: Impact of the price coupling of regions project on the day-ahead electricity market in italy. Authors: Le Hong Lam, Valentin Ilea, Cristian Bovo. 2017 IEEE Manchester PowerTech. No: 1. Pages: 1-6. Year 2017. (Apr 21 2019 4:42PM)
[9]Article: Using double Fed induction generator to enhance voltage stability and solving economic issue. Authors: Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm. 2016 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET), Hanoi. No: 1. Pages: 374-378. Year 2016. (Apr 21 2019 4:27PM)
[10]Article: Effects of DFIG wind power generation on Vietnam power system operation. Authors: Nguyen Huu Hieu ; Le Hong Lam ; Cao Thanh Luu ; Tran Quoc Tuan. PowerTech, June 29 2015-July 2 2015, IEEE Eindhoven. No: 15418916. Pages: 1-4. Year 2015. (Apr 21 2019 4:37PM)
[11]Article: Optimal Location of Power Plant in Power Market. Authors: Le Hong Lam, Tran Phuong Nam and Ming-Tse Kuo. The 1st International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG 2014), April 23-25, 2014, Taipei, Taiwan. No: 1. Pages: 1-4. Year 2014. (Apr 21 2019 4:32PM)
[12]Article: Analysis Profit of Generation Company in Power Market by Bidding Strategy. Authors: Tran Phuong Nam, Le Hong Lam, Dinh Thanh Viet, Kuo Ming-Tse. The 1st International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG 2014), April 23-25, 2014, Taipei, Taiwan. No: 1. Pages: 1-4. Year 2014. (Apr 21 2019 4:33PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Đài Loan nhiệm kỳ 2012-2013. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phần Điện trong Trạm Biến Áp
Ngành: Điện
 2011 Sinh viên khoa Điện năm thứ 4
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn