Lê Hồng Lâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,527,172

 
Mục này được 4297 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Hồng Lâm
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  19/01/1987
Nơi sinh: Tp. Đà Nẵng
Quê quán Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Kỹ Thuật; Tại: Đại học Bách Khoa
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Kỹ sư; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Hệ Thống Điện
Lĩnh vực NC: Ổn định trong Hệ Thống Điện
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: k308/12 Lê Duẩn, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935724885
Email: honglambkdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 11/2010 đến nay: Giảng viên Bộ môn Hệ Thống Điện - Khoa Điện - Đại học Bách Khoa
Giảng dạy môn: Phần Điện trong Trạm Biến Áp
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán lựa chọn vị trí lắp đặt vị trí SVC cho Hệ Thống Điện Việt Nam. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Đinh Thành Việt, Lê Hữu Hùng, Lê Hồng Lâm . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39)/2010. Trang: 82-87. Năm 2010. (May 15 2012 9:09PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn