Lê Thị Bích Hồng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,485,808

 
Mục này được 23092 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Bích Hồng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  03/12/1959
Nơi sinh: Huế.
Quê quán Kim Long, thành phố Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán kinh tế; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Khoa Học Máy Tính; Tại: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tin học.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 457/3 Tôn Đức Thắng, ĐN
Điện thoại: 3733293; Mobile: 0935305282
Email: ltbhong@dce.udn.vn; ltbhong@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang (1982 – 1990); Trường Đại học Tỏng hợp Huế (1990 – 1994); Khoa Toán-Tin và Khoa Tin học, Trường  Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1994 đến nay).


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bộ đề thi tự luận cho các học phần Ngôn ngữ lập trình. Chủ nhiệm: Lê Thị Bích Hồng. Thành viên: Nguyễn Thanh Tuấn. Mã số: T2011-ĐN03-39. Năm: 2011. (Jan 17 2013 12:23PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Truyền và Bảo mật thông tin
Ngành: Công nghệ thông tin
 2005 sinh viên ngành cử nhân Công nghệ thông tin và ngành Sư phạm Tin  Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Lập trình Toán học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1998 Sinh viên ngành Toán
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[3]Tin học đại cương không chuyên
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1998 Sinh viên các ngành khác  Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[4]Tin đại cương chuyên
Ngành: Tin học
 1997 Sinh viên ngành sư phạm Tin và cử nhân Toán Ứng dụng  Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[5]Lập trình Nâng cao (Pascal)
Ngành: Công nghệ thông tin
 1997 Sinh viên ngành Sư Phạm Tin và Toán Ứng dụng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn