Ngô Phi Mạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,066,774

 
Mục này được 9590 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Phi Mạnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/04/1988
Nơi sinh: Đại Minh, Đại Lộc, Quảng Nam
Quê quán Đại Lộc- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật Nhiệt; Tại: Trường ĐH Bách khoa- ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Nhiệt - Điện lạnh; Tại: Đại học Kyushu, Nhật Bản
Dạy CN: Năng lượng và môi trường - Khoa Nhiệt - Điện lạnh
Lĩnh vực NC: Năng lượng tái tạo
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3842366; Mobile: 0905958409
Email: manhnguyen4188@gmail.com; npmanh@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2011 đến năm 2012 là giảng viên tập sự tại khoa CN Nhiệt - Điện lạnh, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
Từ năm 2012 đến năm 2015 là giảng viên chính thức của khoa CN Nhiệt - Điện lạnh, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Phụ trách dạy các môn học: Kỹ thuật nhiệt, hướng dẫn thực tập nhận thức, hướng dẫn thực tập tốt nghiệp.
Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 9 năm 2017: Theo học chương trình Thạc sĩ tại đại học Kyushu, Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực JDS, do chính phủ Nhật Bản tài trợ.
Từ 10/2017 đến 10/2019: Giảng dạy tại khoa CN Nhiệt - Điện lạnh, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Phụ trách dạy các môn học: Kỹ thuật sấy, Anh văn chuyên ngành Nhiệt, Đồ án kỹ thuật sấy, Kỹ thuật nhiệt, hướng dẫn các nhóm sinh viên NCKH. Hoàn thành 2 đề tài cấp cơ sở vào năm 2018 và 2019.
Từ 11/2019 đến nay: Nghiên cứu sinh tại trường ĐH Kyushu Nhật Bản, theo chương trình học bổng của JICA, Nhật Bản.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ thu năng lượng mặt trời gia nhiệt nước nóng xoay liêntục theo vị trí mặt trời nhờ bộ điều khiển quang học (A full – tracking solar water collector). Chủ nhiệm: ThS. Ngô Phi Mạnh. Thành viên: Phạm Vương Chí Đạt, Trương Thị Mỹ Duyên, Phan Văn Hoàng Lộc, Lê Văn Nhân HiếuDanang city. Mã số: T2019-02-53. Năm: 2019. (Nov 12 2019 2:48PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng chu trình Maisotsenko (M-cycle) cho thiết bị làm lạnh không khí bằng phương pháp bay hơi nước gián tiếp. Chủ nhiệm: ThS. Ngô Phi Mạnh. Thành viên: Ngô Phi Mạnh, Đinh Minh Hiển, Nguyễn Việt Ân, Dương Vĩnh Huỳnh, Hoàng Trọng Tuấn Huy. Mã số: T2018-02-12. Năm: 2018. (Dec 24 2018 4:08PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế thiết bị chưng cất tinh dầu thiên nhiên. Chủ nhiệm: ThS. Mã Phước Hoàng. Thành viên: ThS. Ngô Phi Mạnh. Mã số: T2018-02-98. Năm: 2018. (Apr 27 2020 10:48AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ thu năng lượng mặt trời giá rẻ gia nhiệt nước nóng dùng trong hộ gia đình. Chủ nhiệm: Ngô Phi Mạnh. Mã số: T2014-02-96. Năm: 2015. (Aug 25 2019 10:44AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NHỮNG TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG SỬ DỤNG PIN NHIÊN LIỆU HYDROJST-UD2020-169 JST-UD2020-169. Tác giả: ThS. Ngô Phi Mạnh, Dương Đình Nghĩa, Bùi Viết CườngJST-UD2020-169 JST-UD2020-169. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: VOL. 19, NO. 3, 2021. Trang: JST-UD2020-169. Năm 2021. (May 18 2021 7:15AM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT TINH DẦU TRẦM HƯƠNG. Tác giả: ThS. Ngô Phi Mạnh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 26. Năm 2020. (Apr 21 2020 2:54PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ BỘ THU NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DẠNG ĐỘNG GIA NHIỆT NƯỚC NÓNG. Tác giả: ThS. Ngô Phi Mạnh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 9, 2019. Trang: 18. Năm 2019. (Nov 12 2019 1:53PM)
[4]Bài báo: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ THIẾT BỊ LÀM LẠNH KHÔNG KHÍ KIỂU BAY HƠI NƯỚC GIÁN TIẾP ỨNG DỤNG CHU TRÌNH MAISOTSENKO (M-IEC) . Tác giả: ThS. Ngô Phi Mạnh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 9(130).2018. Trang: 46-50. Năm 2018. (Dec 26 2018 1:51PM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CƠ CHẾ TỰ GIẢM ĐỘ CAO CỦA ĐỐNG HẠT HÌNH THÀNH SAU SỰ CỐ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN. Tác giả: Ngô Phi Mạnh, Phan Lê Hoàng Sang, Koji Morita. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9(118).2017. Trang: 30. Năm 2017. (Jan 4 2018 3:13PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Self-leveling behavior of mixed solid particles in cylindrical bed using gas-injection method. Authors: Le Hoang Sang Phan, Phi Manh Ngo, Ryo Miura, Yusuke Tasaki, Tatsuya Matsumoto, Wei Liu, Koji Morita. JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY. No: 0022-3131. Pages: 1-12. Year 2018. (Dec 24 2018 4:15PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề Sấy
Ngành: Nhiệt
 2018 Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt lạnh  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
[2]Kỹ Thuật Sấy
Ngành: Nhiệt
 2018 Sinh viên chuyên ngành KT Nhiệt, Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh, ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
[3]Anh văn chuyên ngành
Ngành: Nhiệt
 2018 Sinh viên năm 3, chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật Nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2011 Sinh viên năm 2 thuộc trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn