Nguyễn Thanh Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,957,779

 
Mục này được 71123 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/06/1975
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Gio Linh, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin; Tại: Đại học Bách khoa Grenoble
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2013
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: Công nghệ phần mềm
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 470, Trần Đại Nghĩa, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 + 2000-2004: Nghiên cứu sinh, Đại học Bách Khoa Grenoble, CH Pháp.
+ 2004-2020: Giảng viên, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
+ 2006-2010: Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
+ 9/2006-12/2006: Thực tập giảng dạy tại Trường Kỹ sư Luminy, CH Pháp.
+ 4/2010: Thỉnh giảng tại Trường Kỹ sư Luminy, CH Pháp.
+ 6/2010-8/2010: Nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm LCIS, Đại học Bách Khoa Grenoble, CH Pháp.
+ 2010-2020: Trưởng Khoa, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
+ 2011-2020: Trưởng Chuyên ngành Công nghệ phần mềm, Chương trình đào tạo kỹ sư Việt-Pháp (PFIEV), Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
+ 11/2010-1/2011: Nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm LCIS, Đại học Bách Khoa Grenoble, CH Pháp.
+ 12/2012: Thực tập giảng dạy tại Đại học Portland State, Mỹ.
+ 4/2014-6/2014: Thỉnh giảng tại Trường Kỹ sư ESISAR, Đại học Bách Khoa Grenoble, CH Pháp.
+ 9/2017: Thỉnh giảng tại Đại học Polytech Marseille, CH Pháp.
+ 2020-nay: Giảng viên, Khoa Khoa học máy tính, Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt-Hàn, Đại học Đà Nẵng.
+ 2020-nay: Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt-Hàn, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp kiểm thử hồi quy cho các hệ thống phản ứng trong môi trường Lustre/SCADE. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Bình. Thành viên: Trịnh Công Duy. Mã số: B2016-DNA-36-TT. Năm: 2019. (Jun 13 2019 5:14PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng kiểm thử đột biến các câu lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Bình. Thành viên: Đặng Thiên Bình, Hồ Phan Hiếu. Mã số: B2010-ĐN02-52. Năm: 2011. (May 18 2011 4:27AM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu kỹ thuật phân tích khả năng kiểm thử phần mềm và mở rộng tính năng của công cụ SATAN, thử nghiệm ứng dụng trong môi trường SCICOS và SIMULINK. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Bình. Thành viên: Đặng Thiên Bình, Trịnh Công Duy, Nguyễn Văn Khang, Đặng Văn Hưng, Đỗ Huy Vũ, Michel Delaunay, Chantal Robach. Mã số: 05/2010/HĐ - NĐT. Năm: 2011. (May 18 2011 4:32AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Dự đoán code-smell dựa trên phân loại đa nhãn. Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hữu Nhật Minh, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Bình. Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ XVI - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (Fair2023). Số: ISBN: 978-604-357-201-8. Trang: 163-170. Năm 2023. (Jan 16 2024 10:17AM)
[2]Bài báo: A Combination of Feature Selection and Data Sampling Techniques for Software Fault Prediction. Tác giả: Ha Thi Minh Phuong, Nguyen Thanh Long, Nguyen Thanh Binh. Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ XVI - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (Fair2023). Số: ISBN: 978-604-357-201-8. Trang: 258-265. Năm 2023. (Jan 16 2024 10:13AM)
[3]Bài báo: Kỹ thuật lựa chọn đặc trưng trong dự đoán code smell dựa trên học máy. Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hữu Nhật Minh, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Bình. Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Số: ISSN: 1859-3526. Trang: 17-23. Năm 2023. (Jul 31 2023 9:29AM)
[4]Bài báo: Dự Đoán Lỗi Phần Mềm Sử Dụng Convolution Neural Network. Tác giả: Hà Thị Minh Phương, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Bình. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Công nghệ thông tin và ứng dụng (CITA). Số: ISBN: 978-604-84-6711-1. Trang: 289-298. Năm 2022. (Jul 25 2022 4:11PM)
[5]Bài báo: Automatic Classification of Software Requirements in Vietnamese Based on Machine Learning Techniques. Tác giả: Thi Nham Cao, Dai Tho Dang, Thi My Hanh Le, Nguyen Thanh Binh. Journal on Information Technologies & Communications. Số: ISSN 1859-3526. Trang: 1-7. Năm 2022. (Jul 25 2022 4:07PM)
[6]Bài báo: Dự báo chất lượng của kiểm thử đột biến bậc cao dựa trên học máy. Tác giả: Đỗ Văn Nhỏ, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Quang Vũ, Nguyễn Thanh Bình. Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ XV - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin. Số: ISBN: 978-604-357-119-6. Trang: 258-265. Năm 2022. (Feb 14 2023 9:04AM)
[7]Bài báo: Experimentation of Machine Learning for Predicting Code Smells. Tác giả: Phan Duy Hung, Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Công nghệ thông tin và ứng dụng (CITA). Số: ISBN: 978-604-84-5998-7. Năm 2021. (Jun 24 2021 4:49PM)
[8]Bài báo: A Comparative Analysis of Filter-based Feature Selection Methods for Software Fault Prediction. Tác giả: Ha Thi Minh Phuong, Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh. Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Số: ISSN: 1859-3526. Trang: 1-7. Năm 2021. (Jun 28 2021 9:44AM)
[9]Bài báo: Xử lý dữ liệu không cân bằng trong bài toán dự đoán lỗi phần mềm. Tác giả: Lê Song Toàn, Nguyễn Thanh Bình, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Bình. Kỷ yếu Hội thảo KHCN Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT 2020 (FAIR2020). Số: ISBN: 978-604-9985-77-5. Trang: 746-755. Năm 2020. (Jun 24 2021 4:42PM)
[10]Bài báo: Second order mutation testing for Lustre program. Tác giả: Le Van Phol, Nguyen Thanh Binh, Ioannis Parissis. Kỷ yếu Hội thảo KHCN Quốc gia lần thứ XII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT 2019 (FAIR 2019). Số: ISBN: 978-604-913-915-4. Trang: 399-405. Năm 2019. (Aug 2 2020 11:35AM)
[11]Bài báo: Kiểm Thử Và Cải Tiến Hiệu Năng Của Hệ Thống Đăng Ký Tín Chỉ Tại Trường Đại Học Kinh Tế. Tác giả: ThS. Đặng Ngọc Châu*; PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 977. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[12]Bài báo: An Improved Genetic Algorithm for Test Data Generation for Simulink Models. Tác giả: Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh, Khuat Thanh Tung. Tạp chí Tin học và Điều khiển học (Journal of Computer Science and Cybernetics). Số: ISSN: 1813-9663. Trang: 50-69. Năm 2017. (Jun 12 2018 5:22PM)
[13]Bài báo: Cải tiến công cụ sinh dữ liệu thử Java PathFinder bởi tối ưu các ràng buộc. Tác giả: TS. Lê Thị Mỹ Hạnh*; PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 1180. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[14]Bài báo: Bộ toán tử đột biến cho ngôn ngữ Lustre. Tác giả: Lê Văn Phol, Nguyễn Thanh Bình, Ioannis Parissis. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XIX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, Hà Nội, 10/2016. Số: ISBN: 978-604-67-0781-3. Trang: 37--42. Năm 2016. (Jul 28 2017 9:07AM)
[15]Bài báo: Sinh dữ liệu thử cho ứng dụng lustre/scade sử dụng điều kiện kích hoạt. Tác giả: Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình, Ioannis Parissis. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2015). Số: Kỷ yếu Hội thảo. Trang: 628-639. Năm 2015. (Apr 18 2016 8:30AM)
[16]Bài báo: Sinh ca kiểm thử cho các hệ thống phản ứng sử dụng công cụ kiểm chứng mô hình NUSMV. Tác giả: Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình. Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ, Tạp chí khoa học Đại Học Huế. Số: Tập 106, Số 7. Trang: 55-66. Năm 2015. (Apr 18 2016 8:46AM)
[17]Bài báo: Xây dựng công cụ sinh dữ liệu thử cho chương trình Lustre/SCADE dựa trên kiểm chứng mô hình. Tác giả: Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9(94). Trang: 84-90. Năm 2015. (Apr 18 2016 8:22AM)
[18]Bài báo: Giải pháp hệ thống thi trắc nghiệm khách quan ứng dụng công nghệ không dây. Tác giả: Trương Minh Huy*; Nguyễn Thanh Bình
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: Số 03(88).2015. Trang: 114. Năm 2015.
(Jun 3 2015 10:41AM)
[19]Bài báo: Phân tích khả năng kiểm thử chương trình hướng đối tượng Java. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hoài*; Nguyễn Thanh Bình. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 25-30. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[20]Bài báo: Cải tiến thực thi đột biến trong kiểm thử đột biến cho các mô hình Simulink sử dụng tính toán song song. Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1(74). Trang: 9-13. Năm 2014.
(Mar 5 2014 7:44AM)
[21]Bài báo: Giải pháp sinh dữ liệu thử cho ứng dụng tương tác. Tác giả: Lê Thanh Long, Nguyen Thanh Binh, Ioannis Parissis
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR)
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: ISBN: 978-604-913-300-8. Trang: 134-144. Năm 2014.
(Jan 14 2015 3:56PM)
[22]Bài báo: TTT: a Test Modeling Language for Interactive Applications Based on Task Trees. Tác giả: Lê Thanh Long, Nguyễn Thanh Binh, Ioannis Parissis
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT & TT (@ 2013)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: XVI. Trang: 333-338. Năm 2013.
(Apr 15 2014 3:37PM)
[23]Bài báo: Tự động sinh đột biến cho các mô hình Simulink/Matlab. Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Bình
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT & TT (@ 2013)
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: XVI. Trang: 339-346. Năm 2013.
(Apr 15 2014 3:40PM)
[24]Bài báo: Sinh ca kiểm thử tự động trong kiểm thử hồi quy cho các hệ thống phản ứng. Tác giả: Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình, Ioannis Parissis
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR). Số: ISBN 978-604-913-165-3. Trang: 484-493. Năm 2013. (Jan 20 2014 9:40AM)
[25]Bài báo: Kiểm thử đột biến – Các kỹ thuật và ứng dụng. Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 8(57). Trang: 7-12. Năm 2012.
(Oct 23 2012 12:48PM)
[26]Bài báo: Phân tích tĩnh nhằm phát hiện các khiếm khuyết trong mã nguồn C. Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thùy Linh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵngào
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 11(60). Trang: 40-46. Năm 2012.
(Jan 19 2013 9:06PM)
[27]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng phần mềm. Tác giả: Nguyễn Phương Tâm, Nguyễn Thanh Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 4(45). Trang: 15-21. Năm 2011.
(Jan 20 2012 11:18AM)
[28]Bài báo: Tự động phân tích khả năng kiểm thử các mô hình Simulink. Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Đặng Thiên Bình, Huy-Vu Do, Delaunay, Chantal Robach. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 84. Trang: 29-35. Năm 2011. (May 29 2012 9:58PM)
[29]Bài báo: Xây dựng công cụ kiểm thử đột biến các câu lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu. Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Hồ Văn Phi. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Công nghệ Thông tin và Truyền thông 2010. Năm 2010. (May 17 2011 9:14AM)
[30]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến các chương trình Csharp. Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Quang Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 34. Năm 2009. (May 17 2011 9:11AM)
[31]Bài báo: Ứng dụng thanh tra mã nguồn trong tiến trình phát triển phần mềm. Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Hùng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 32. Năm 2009. (May 18 2011 5:01AM)
[32]Bài báo: Giải pháp nâng cao chất lượng phần mềm hướng đối tượng. Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Đặng Thị Lệ Thu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 28. Năm 2008. (May 17 2011 9:17AM)
[33]Bài báo: Phân tích khả năng kiểm thử các đơn vị phần mềm. Tác giả: Nguyễn Thanh Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 16. Năm 2006.
(May 17 2011 9:18AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Predicting higher order mutation score based on machine learning. Authors: Van-Nho Do, Quang-Vu Nguyen, Thanh-Binh Nguyen. Journal of Information and Telecommunication. No: DOI: 10.1080/24751839.2023.2252186. Pages: 1-14. Year 2023. (Jan 16 2024 11:04AM)
[2]Article: A Comparative Study of Wrapper Feature Selection Techniques in Software Fault Prediction. Authors: Nguyen Thanh Long, Ha Thi Minh Phuong, and Nguyen Thanh Binh. Proceedings of the International Conference CITA 2023. No: ISSN 2367-3370. Pages: 62-73. Year 2023. (Jul 31 2023 9:37AM)
[3]Article: Test Criteria for Context-Aware Mobile Applications. Authors: Thi Thanh Binh Le, Oum -El- Kheir Aktouf, Ioannis Parissis, and Thanh Binh Nguyen. Proceedings of the International Conference CITA 2023. No: ISSN 2367-3370. Pages: 391-403. Year 2023. (Jul 31 2023 9:39AM)
[4]Article: A Study of Filter-Based Feature Selection in Software Fault Prediction. Authors: Ha Thi Minh Phuong, Le Thi My Hanh, and Nguyen Thanh Binh. The First International Conference on Intelligence of Things (ICIot 2022), Springer. No: ISBN 978-3-031-15062-3. Pages: 58-67. Year 2022. (Nov 7 2022 2:16PM)
[5]Article: Mobile Applications Testing Based on Bigraphs and Dynamic Feature Petri Nets. Authors: Thanh Binh Nguyen, Thi Thanh Binh Le, Oum-El-Kheir Aktouf, Ioannis Parissis. The First International Conference on Intelligence of Things (ICIot 2022), Springer. No: ISBN 978-3-031-15062-3. Pages: 215-216. Year 2022. (Nov 7 2022 2:19PM)
[6]Article: ml-Codesmell: A code smell prediction dataset for machine learning approaches. Authors: Nguyen Thanh Binh, Minh N. H. Nguyen, Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh . The 11th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2022). No: ISBN: 978-1-4503-9725-4. Pages: 368-374. Year 2022. (Dec 5 2022 2:52PM)
[7]Article: Toward Improving the Quality of Mutation Operator and Test Case Effectiveness in Higher-Order Mutation Testing. Authors: Van-Nho Do, Quang-Vu Nguyen and Thanh-Binh Nguyen. Vietnam Journal of Computer Science. No: ISSN: 2196-8896. Pages: 1-16. Year 2022. (Sep 29 2022 9:53AM)
[8]Article: Evaluating Mutation Operator and Test Case Effectiveness by Means of Mutation Testing. Authors: Do Van Nho, Nguyen Quang Vu, Nguyen Thanh Binh. Proceedings of Asian Conference Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS). No: ISBN: 978-3-030-73280-6. Pages: 837-850. Year 2021. (Jun 24 2021 4:48PM)
[9]Article: Optimizing Mutant Generation For Lustre Programs With Multi-Threading. Authors: Lê Văn Phol, Nguyễn Thanh Bình. Proceedings of IEEE Conference on Innovative Technologies in Intelligent System & Industrial Application (CITISIA). No: ISBN: 978-1-7281-9437-0. Year 2020. (Jun 24 2021 4:44PM)
[10]Article: Experience Report on Developing a Crowdsourcing Test Platform for Mobile Applications. Authors: Nguyen Thanh Binh, Mariem Allagui, Oum-El-Kheir Aktouf, Ioannis Parissis, Le Thi Thanh Binh. Proceedings of International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI). No: ISBN 978-3-030-63119-2. Pages: 651-661. Year 2020. (Jun 24 2021 4:46PM)
[11]Article: Constructing Metrics for Evaluating Multi-Relational Association Rules in the Semantic Web from Metrics for Scoring Association Rules. Authors: Trần Đức Minh, Claudia d'Amato, Andrea G. B. Tettamanzi, Nguyễn thanh Bình. Proceedings of The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies. No: ISBN: 978-1-5386-9313-1. Pages: 65-70. Year 2019. (Jun 13 2019 5:20PM)
[12]Article: A Solution For Improving The Effectiveness of Higher Order Mutation Testing. Authors: Đỗ Văn Nhỏ, Nguyễn Quang Vũ, Nguyễn Thanh Bình. Proceedings of The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies. No: ISBN: 978-1-5386-9313-1. Pages: 202-206. Year 2019. (Jun 13 2019 5:23PM)
[13]Article: Neural Network-Based Generation of Test Data for Interactive Multimodal Applications. Authors: Lê Thanh Long, Nguyễn Thanh Bình, Ioannis Parissis. Proceedings of The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies. No: ISBN: 978-1-5386-9313-1. Pages: 191-195. Year 2019. (Jun 13 2019 5:24PM)
[14]Article: Higher Order Mutant Generator for Lustre Programs. Authors: Le Van Phol, Nguyen Thanh Binh, Ioannis Parissis. The proceedings of 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE). No: ISBN: 978-1-7281-0524-6. Pages: 251-255. Year 2019. (Aug 2 2020 11:19AM)
[15]Article: Combining feature selection, feature learning and ensemble learning for software fault prediction. Authors: Hung Duy Tran, Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh . The Proceedings of 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019). No: ISBN: 978-1-7281-3003-3. Pages: 78-85. Year 2019. (Aug 2 2020 11:26AM)
[16]Article: Experimental study on software fault prediction using machine learning model. Authors: Thi Minh Phuong Ha, Duy Hung Tran, Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh . The Proceedings of 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019). No: ISBN: 978-1-7281-3003-3. Pages: 386-390. Year 2019. (Aug 2 2020 11:30AM)
[17]Article: Comparing Rule Evaluation Metrics for the Evolutionary Discovery of Multi-Relational Association Rules in the Semantic Web . Authors: Tran Duc Minh, Claudia d’Amato, Nguyen Thanh Binh, Andrea G. B. Tettamanzi . Proceedings of EuroGP 2018: Genetic Programming, Parma, Italy, April, 2018. Lecture Notes in Computer Science, Springer. No: ISSN: 0302-9743. Pages: 289-305. Year 2018. (Jun 12 2018 5:27PM)
[18]Article: Automatically Testing of Multimodal Interactive Applications . Authors: Le Thanh Long, Nguyen Thanh Binh, Ioannis Parissis . Communications in Computer and Information Science. Springer. No: ISSN: 1865-0929. Pages: 93-113. Year 2017. (Jun 12 2018 5:06PM)
[19]Article: An Evolutionary Algorithm for Discovering Multi-Relational Association Rules in the Semantic Web . Authors: Tran Duc Minh, Claudia d’Amato, Nguyen Thanh Binh, Andrea G. B. Tettamanzi. Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference 2017 Berlin, Germany, July 15–19, 2017 (GECCO ’17). ACM. No: ISBN: 978-1-4503-4920-8. Pages: 512-520. Year 2017. (Jun 12 2018 5:11PM)
[20]Article: LusRegTes: A Regression Testing Tool for Lustre Programs . Authors: Nguyen Thanh Binh, Trinh Cong Duy, Ioannis Parissis . International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). No: ISSN: 2088-8708. Pages: 2635-2644. Year 2017. (Jun 12 2018 5:12PM)
[21]Article: Parallel Mutant Execution Techniques in Mutation Testing Process for Simulink Models . Authors: Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh, Khuat Thanh Tung . Journal of Telecommunications and Information Technology. No: ISSN: 1509-4553. Pages: 90-100. Year 2017. (Jun 12 2018 5:15PM)
[22]Article: Mutants Generation For Testing Lustre Programs . Authors: Le Van Phol, Nguyen Thanh Binh, Ioannis Parissis. In SoICT ’17: Eighth International Sympo-sium on Information and Communication Technology, December 7–8, 2017, Nha Trang City, Viet Nam. ACM, New York, NY, USA. No: ISBN: 978-1-4503-5328-1. Pages: 425-430. Year 2017. (Jun 12 2018 5:18PM)
[23]Article: A novel fitness function of metaheuristic algorithms for test data generation for Simulink models based on mutation analysis. Authors: Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh, Khuat Thanh Tung. The Journal of Systems and Software. No: ISSN 0164-1212, Vol. 120 Issue C. Pages: 17--30. Year 2016. (Jul 28 2017 8:58AM)
[24]Article: TTTEST : The Tool Support For Testing Interactive Multimodal Applications. Authors: Le Thanh Long, Nguyen Thanh Binh, Ioannis Parissis. In Proceedings of the international Conference on Electronic, Information and Comunication (ICEIC). No: Conf. Paper. Pages: 78-81. Year 2016. (Apr 18 2016 8:58AM)
[25]Article: Testing Multimodal Interactive Applications By Means of The TTT Language. Authors: Le Thanh Long, Nguyen Thanh Binh, Ioannis Parissis. Domain Specific Model-Based Approaches To Verification And Validation - Amaretto 2016, In conjunction with the 4th International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development - MODELSWARD 2016. No: ISBN: 978-989-758-166-3. Pages: 23-32. Year 2016. (Apr 18 2016 9:02AM)
[26]Article: Improving Mutant Generation for Simulink Models using Genetic Algorithm. Authors: Nguyen Thi Ha Quyen, Khuat Thanh Tung, Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh. Proceeding of the International Conference on Electronics, Information and Communication (ICEIC). No: Conference paper. Pages: 103-106. Year 2016. (Apr 17 2016 6:21PM)
[27]Article: Survey on Mutation-based Test Data Generation. Authors: Hanh Le Thi My, Binh Nguyen Thanh, Tung Khuat Thanh. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE, ISSN: 2088-8708). No: Volume 5 Issue 5. Pages: 1164-1173. Year 2015. (Apr 17 2016 6:24PM)
[28]Article: A regression testing approach for Lustre/SCADE programs​. Authors: Trinh Cong Duy, Nguyen Thanh Bình, Ioannis Parissis. SoICT 2015 The Sixth International Symposium on Information and Communication Technology. No: ISBN: 978-1-4503-3843-1. Pages: 288-303. Year 2015. (Apr 18 2016 8:41AM)
[29]Article: Mutation-based Test Data Generation for Simulink Models using Genetic Algorithm and Simulated Annealing . Authors: Le Thi My Hanh, Khuat Thanh Tung, Nguyen Thanh Binh . International Journal of Computer and Information Technology
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: Volume 03 – Issue 04. Pages: 763-771. Year 2014.
(Sep 8 2014 8:53AM)
[30]Article: Applying the meta-heuristic algorithms for mutation-based Test data generation for Simulink models. Authors: Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh, Khuat Thanh Tung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Proceeding of the fifth international symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2014)
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 978-1-4503-2930-9. Pages: 102-109. Year 2014.
(Dec 17 2014 8:37PM)
[31]Article: A Novel Test Data Generation Approach Based Upon Mutation Testing by Using Artificial Immune System for Simulink Models. Authors: Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh, Khuat Thanh Tung. Knowledge and Systems Engineering - Advances in Intelligent Systems and Computing. No: 326. Pages: 169-181. Year 2014. (Oct 22 2014 10:06AM)
[32]Article: Automatic generation of test cases in regression testing for Lustre/SCADE programs. Authors: Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình, Ioannis Parissis. Journal of Software Engineering and Applications. No: 6. Pages: 27-35. Year 2013. (Nov 2 2013 9:15AM)
[33]Article: A New Test Modeling Language for Interactive Applications Based on Task Trees. Authors: Lê Thanh Long, Nguyễn Thanh Bình, Ioannis Parissis. Proceedings of the 4th Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2013). No: ISBN 978-1-4503-2454-0. Pages: 285-293. Year 2013. (Dec 7 2013 1:05AM)
[34]Article: Mutation Operators for Simulink Models. Authors: Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh. Proceedings of the Fourth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2012). No: 4. Pages: 54-60. Year 2012. (Aug 21 2012 3:58PM)
[35]Article: Transition-Based Testability Analysis For Reactive Systems. Authors: Nguyễn Thanh Bình, Michel Delaunay, Chantal Robachwalgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens. Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering. No: Vol. 2 of 4. Pages: 551-558. Year 2011. (May 17 2011 8:48AM)
[36]Article: Testability Analysis Approach For Reactive Systems. Authors: Nguyễn Thanh Bình, Chantal Robach
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. International Journal of Computer Science Issues
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: Vol. 8, Issue 6, No 2. Pages: 13-20. Year 2011.
(Jan 20 2012 11:20AM)
[37]Article: Testability Metrics For Extended Finite State Machines. Authors: Nguyễn Thanh Bình, Michel DELAUNAY, Chantal ROBACH
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. The Tenth IASTED International Conference on Software Engineering. Year 2011. (May 17 2011 8:49AM)
[38]Article: Testability Analysis Integrated Into Scicos Development Environment. Authors: Nguyễn Thanh Bình, Đặng Thiên Bình, Michel DELAUNAY, Chantal ROBACH. Proceedings of IEEE RIVF International Conference on Computing & Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future. Year 2010. (May 17 2011 9:06AM)
[39]Article: Applying type theory to formal specification of recursive multi-agent systems. Authors: Hoàng T. Thanh Hà, Michel Occello, Nguyễn Thanh Bình. Proceedings of IEEE-RIVF International Conference on Computing and Telecommunication Technologies. No: doi: 10.1109/RIVF.2009.5174624. Pages: 1-8. Year 2009. (May 17 2011 9:15AM)
[40]Article: Mesure de Code Source des Logiciels Flots de Données. Authors: Nguyễn Thanh Bình. Actes de la troisième Conférence internationale associant chercheurs vietnamiens et francophones - RIVF'05. Year 2005. (May 17 2011 9:19AM)
[41]Article: Testability Analysis of Reactive Software. Authors: Nguyễn Thanh Bình, M. Delaunay and C. Robach. IWoTA 2004. Proceedings. First International Workshop on Testability Assessment. Year 2004. (May 17 2011 9:20AM)
[42]Article: Testability Analysis of Data-Flow Software. Authors: Nguyễn Thanh Bình, M. Delaunay and C. Robach
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Proceedings of the International Workshop on Test and Analysis of Component Based Systems (TACoS'04)
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Year 2004.
(May 17 2011 9:21AM)
[43]Article: Testing Criteria for Data Flow Software. Authors: Nguyễn Thanh Bình, M. Delaunay and C. Robach. Proceedings of the 10th Asia-Pacific Software Engineering Conference. Year 2003. (May 17 2011 9:22AM)
[44]Article: Testability Analysis and Its Application to Embedded Software. Authors: Nguyễn Thanh Bình, M. Delaunay and C. Robach. Proceedings of the International Conference on Software Quality
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Year 2003.
(May 17 2011 9:25AM)
[45]Article: Analyse de la Testabilité des Logiciels Flots de Données Synchrones. Authors: Huy-Vu Do, Nguyễn Thanh Bình and C. Robach and M. Delaunay. Actes de la première Conférence internationale associant chercheurs vietnamiens et francophones - RIVF'03. Year 2003. (May 17 2011 9:26AM)
[46]Article: Testing Strategies Using Accessibility for Data Flow Software. Authors: Nguyễn Thanh Bình, M. Delaunay and C. Robach. Proceedings of the 7th IASTED International Conference on Software Engineering and Applications. Year 2003. (May 17 2011 9:24AM)
[47]Article: Testability Analysis with Respect to Testing Criteria for Software Components. Authors: Nguyễn Thanh Bình, M. Delaunay and C. Robach. Proceedings of the 6th IASTED International Conference on Software Engineering and Applications
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Year 2002.
(May 17 2011 9:27AM)
[48]Article: Testability Analysis For Software Components. Authors: Nguyễn Thanh Bình, M. Delaunay and C. Robach. Proceedings of the IEEE International Conference on Software Maintenance
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Year 2002.
(May 17 2011 9:29AM)
[49]Article: Mutation Testing Applied to Hardware: the Mutants Generation. Authors: Nguyễn Thanh Bình and C. Robach
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Proceedings of the 11th IFIP International Conference on Very Large Scale Integration
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Year 2001.
(May 17 2011 9:31AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Phân tích và thiết kế giải thuật Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình. Đồng tác giả: Phạm Minh Tuấn, Đặng Thiên Bình. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2016.(Feb 29 2016 2:59PM)
[2]Giáo trình thực hành Tin học đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Văn Nguyên. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2014.(Oct 22 2014 10:09AM)
[3]Kiểm thử phần mềm
Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2013.(Nov 2 2013 9:17AM)
[4]Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2013.(Feb 12 2014 9:20AM)
[5]Giáo trình Ngôn ngữ hình thức
Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2012.(Dec 16 2012 7:42PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Cao Thị Nhâm
Đề tài: Định vị lỗi phần mềm dựa trên học máy
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2023

 2026

[2]Nguyễn Thanh Bình
Đề tài: Dự đoán mã xấu dựa trên học máy
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2025

[3]Hà Thị Minh Phương
Đề tài: Dự đoán lỗi dựa trên mã nguồn
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2024

[4]Lê Thị Thanh Bình
Đề tài: Test model for mobile application testing
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 University Grenoble Alpes, France

 2020

 2024

[5]Đỗ Văn Nhỏ
Đề tài: Cải tiến chất lượng kiểm thử đột biến bậc cao
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2024

[6]Trần Đức Minh
Đề tài: Discovering multi-relational association rules from ontological knowledge bases to enrich ontologies
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Université Côte d'Azur, France

 2014

 2019

[7]Trịnh Công Duy
Đề tài: Kiểm thử hồi quy tự động cho các ứng dụng Lustre/Scade

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2018

[8]Lê Thanh Long
Đề tài: Kiểm thử tự động cho các ứng dụng đa phương thức tương tác

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẫng

 2011

 2017

[9]Lê Thị Mỹ Hạnh
Đề tài: Kiểm thử đột biến trong môi trường Simulink/Matlab
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẫng

 2010

 2015

[10]Hoàng Thị Thanh Hà
Đề tài: Un modèle multi-agent récursif générique pour simplifier la supervision de systèmes complexes artificiels décentralisés
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Université de Grenoble, France

 2009

 2012

[11]Đặng Thiên Bình
Đề tài: Testability Analysis of SCICOS models

 Thạc sĩ

 Đại học Nice, CH Pháp

 2010

 2010

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình C++
Ngành: Công nghệ thông tin
 2022 Sinh viên Đại học  Khoa Khoa học máy tính, Trường Đại học CNTT&TT Việt-Hàn
[2]Kỹ thuật lập trình (C++/Python)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2021 Sinh viên Đại học  Khoa Khoa học và Công nghệ tiên tiến, Trường Đại học Bách khoa
[3]Lập trình hướng đối tượng (C++)
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2017 Sinh viên Đại học  Khoa Khoa học và Công nghệ tiên tiến, Trường Đại học Bách Khoa
[4]Phân tích và thiết kế giải thuật
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên Đại học  Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
[5]Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên Đại học  Khoa Khoa học và Công nghệ tiên tiến, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Kiểm thử phần mềm
Ngành: Khoa học máy tính
 2009 Học viên Cao học  Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
[7]Giải thuật nâng cao
Ngành: Khoa học máy tính
 2006 Học viên Cao học  Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
[8]Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Ngành: Khoa học máy tính
 2005 Sinh viên Đại học, Học viên Cao học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
[9]Công nghệ phần mềm
Ngành: Khoa học máy tính
 2004 Sinh viên Đại học  Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
[10]Ngôn ngữ hình thức và ô-tô-mát
Ngành: Khoa học máy tính
 2004 Sinh viên Đại học  Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn