Nguyễn Lê Văn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,892,699

 
Mục này được 3432 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Lê Văn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/02/1987
Nơi sinh: Mộ Đức - Quảng Ngãi
Quê quán Mộ Đức - Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo máy; Tại: Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Công nghiệp; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Cơ điện tử; Tại: Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của ứng suất đến sự thay đổi cơ tính vật liệu kim loại. Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Văn. Thành viên: ThS. Nguyễn Thái Dương. Mã số: T2017-06-42. Năm: 2018. (Apr 22 2019 3:39PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng sóng siêu âm – laser để xác định cơ tính của vật liệu. Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Văn. Mã số: T2016 – 03 - 13 . Năm: 2017. (Apr 22 2019 3:37PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế hệ thống giảm chấn cho ghế xe lu rung bằng phương pháp hấp thụ động học. Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Văn. Mã số: T2012-06-28. Năm: 2012. (Oct 3 2015 10:04PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Modeling and Experimental of the Mechanical Behavior of Seat Cushion for Wheelchair Users. Tác giả: Bui He Thong, Nguyen Le Van, Tao Quang Bang. International Conference on Materials Engineering and Applications(ICMEA 2018) Da Nang, Vietnam. Số: 2. Trang: 137-141. Năm 2019. (Apr 22 2019 10:56PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng sóng siêu âm để xác định cơ tính vật liệu. Tác giả: Nguyễn Lê Văn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 - 1531. Số: 11(120). Trang: 137-141. Năm 2017. (Apr 22 2019 10:48PM)
[3]Bài báo: RESEARCH ABOUT THE STRESS CONCENTRATION AT LINKED POINTS OF MINI LIFTING EQUIPMENT. Tác giả: Nguyen Le Van, Nguyen Thi Hai Van, Pham Minh Man. The National conference on Mechanics. Số: 10. Trang: 205-211. Năm 2017. (Apr 22 2019 10:50PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Modelling and Analysis of Thermomechanical Stress at Connected Areas of Mini-lifting equipment using Three Different Methods. Authors: Nguyen Le Van, Nguyen Thi Hai Van, Pham Minh Man, Nguyen Thai Duong. International Journal of Engineering Research and Technology. No: ISSN:2278-0181. Pages: 168-174. Year 2019. (Apr 22 2019 10:54PM)
[2]Article: Computation and Testing Oblique Shock Over Wedge by Using OpenFoam. Authors: Nguyen Hoai, Nguyen Le Van, Pham Thanh Phong. World Conference on Applied Sciences, Engineering & Technology, HCMUT, Vietnam. No: 5. Pages: 98-104. Year 2016. (Apr 22 2019 10:40PM)
[3]Article: The effect of uniaxial stress on material properties change of Aluminum sample. Authors: Nguyen Le Van, Nguyen Hoai. World Conference on Applied Sciences, Engineering & Technology, HCMUT, Vietnam. No: 5. Pages: 168-174. Year 2016. (Apr 22 2019 3:48PM)
[4]Article: Determination of Residual Stress in Thin Samples by Using Laser Ultrasound Technique. Authors: Nguyen Le Van, Che Hua - Yang. National Conference on Sound and Vibration, New Taipei City. No: 23. Pages: 250-256. Year 2015. (Apr 22 2019 3:44PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ tạo phôi
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 Sinh viên Cao đẳng và Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[2]Chi tiết máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 Sinh viên Cao đẳng và Đại học  Khoa Cơ khí, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[3]Công nghệ Chế tạo máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 Sinh viên Cao đẳng và Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[4]Thiết bị nâng chuyển
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 Sinh viên Cao đẳng và Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn