Nguyễn Lê Văn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,049,416

 
Mục này được 3266 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Lê Văn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/02/1987
Nơi sinh: Mộ Đức - Quảng Ngãi
Quê quán Mộ Đức - Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Cơ điện tử; Tại: Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc
Lĩnh vực NC: Sóng siêu âm, laser, dao động
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0986055648
Email: van.nguyenle87@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế hệ thống giảm chấn cho ghế xe lu rung bằng phương pháp hấp thụ động học. Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Văn. Mã số: T2012-06-28. Năm: 2012. (Oct 3 2015 10:04PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn