Nguyễn Thanh Hội
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,227

 
Mục này được 19646 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Hội
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  19/05/1977
Nơi sinh: Thừa Thiên-Huế
Quê quán Xã Phú Thanh, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Lọc - Hóa Dầu; Tại: Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Hóa Vật liệu; Tại: Viện Khoa học Kỹ sư Nam Toulon-Var (ISITV), Viện Đại học Toulon.
Dạy CN: Công nghệ Lọc-Hóa dầu, Vật liệu Composite
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: 24 Mạc Đăng Dung, Phường Hòa Xuân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: ; Mobile: 0914299195
Email: nthoi@ud.edu.vn; hoi.nguyen@vnuk.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ năm 2003 đến 11/2017: Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Cao đẳng Công nghệ-Đại học Đà Nẵng.


2006-2007: Thạc sỹ (Master Recherche) tại Viện Nghiên cứu Xúc tác và Môi trường Lyon (IRCE-Lyon), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), Đại học Claude Bernard Lyon I, Cộng Hòa Pháp .


2009-2013: Nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Viện Khoa học Kỹ sư Nam Toulon-Var (ISITV), Đại học Toulon , Cộng hòa Pháp.


2004-2005: Trưởng phòng thí nghiệm Hóa


2005-2006: Trợ lý giáo vụ Khoa Công nghệ Hóa học.


2008-2011: Trưởng Bộ môn Công nghệ Hóa học.


2011 -09/2015: Phó Trưởng Khoa Công nghệ Hóa học


10/2014-09/2015: Kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Công nghệ Hóa học


09/2015-11/2017: Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ.


11/2017-07/2018: Giảng viên chính Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, tham gia quản lý công việc phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.


07/2018 đến 3/2020: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.


3/2020 đến 9/2021: Giảng viên chính Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.


9/2021 đến nay: Giảng viên chính, phụ trách QA tại phòng Đào tạo, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xử lý sợi xơ dừa dùng làm vật liệu gia cường trong composite trên nền epoxy - Ứng dụng để sản xuất vật lưu niệm. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Hội. Mã số: Đ2015-06-19. Năm: 2016. (Nov 14 2016 9:05AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sự phân hủy của vật liệu composite trên nền epoxy được tăng cường sợi thủy tinh trong điều kiện khí hậu tại Đà Nẵng- Việt Nam. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Hội. Thành viên: . Mã số: Đ2012-06-08. Năm: 2013. (Mar 18 2014 9:28PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, thiết lập cơ sở dữ liệu, viết chương trình ứng dụng để tính toán một số quá trình sấy trong công nghệ hóa học. Chủ nhiệm: Ks. Nguyễn Thanh Hội. Mã số: T05-17-71. Năm: 2005. (Mar 18 2014 9:05PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tạo màng pectin - carboxymethyl cellulose có cố định tinh dầu sả. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Nguyễn Thanh Hội, Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(132), Quyển 2. Trang: 122-126. Năm 2018. (Jul 2 2019 4:56PM)
[2]Bài báo: Tổng hợp hydrogel từ α-cyclodextrin kết hợp với axit folic và poly(ethylene glycol) methyl ether, ứng dụng làm chất mang thuốc điều trị ung thư. Tác giả: Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Thanh Hội. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 9 (118), Quyển 1. Trang: 58-62. Năm 2017. (Nov 30 2017 9:17AM)
[3]Bài báo: Tổng hợp và phân tích đặc tính hạt nano ZnO bằng phương pháp sol-gel. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108), Quyển 2. Trang: 85-88. Năm 2016. (Nov 14 2016 8:54AM)
[4]Bài báo: Sự thay đổi các tính chất nhựa epoxy-amin trong quá trình lão hóa tự nhiên. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Belec Lénaïk, Chailan Jean-François, Nguyễn Đình Lâm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Hóa học, T.53
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 4E1. Trang: 9-13. Năm 2015.
(Sep 17 2015 10:46AM)
[5]Bài báo: Tổng hợp và phân tích đặc tính quang của các vi hạt cầu ZnO. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96), Quyển 2. Trang: 78-82. Năm 2015. (Nov 17 2015 3:13PM)
[6]Bài báo: Chế tạo và xác định tính chất cơ lý của vật liệu composite trên nền epoxy/amin gia cường sợi xơ dừa. Tác giả: Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Thanh Hội.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96), Quyển 2. Trang: 99-102. Năm 2015. (Nov 17 2015 3:19PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự lão hóa UV nhân tạo lên nhựa epoxy/amin có mật độ đóng rắn thay đổi. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội*, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96), Quyển 1. Trang: 32-35. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[8]Bài báo: So sánh một số đặc trưng của composite đơn hướng (sợi thủy tinh/epoxy) với nhựa epoxy-amin khi sản xuất trong khuôn hở. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 11(84), Quyển 1. Trang: 26-29. Năm 2014.
(Mar 13 2015 10:15PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu cố định vi khuẩn Lactobacillus plantarum trên natri alginate và ứng dụng lên men tạo nước cà chua bổ sung probiotic. Tác giả: ThS. Ngô Thị Minh Phương; TS. Nguyễn Thanh Hội
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(79). 2014, Quyển 1. Trang: 39-43. Năm 2014. (Oct 18 2014 5:58PM)
[10]Bài báo: Xác định bề mặt tiếp xúc pha sợi/nền của composite đơn hướng (sợi thủy tinh/epoxy) có mật độ đóng rắn thay đổi bằng thiết bị phân tích cơ nhiệt động (DMTA). Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hội*; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 21-25. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần hóa học và tính chất hóa lý của nhựa epoxy-amine khi sản xuất trong khuôn hở. Tác giả: NGUYỄN Thanh Hội, Lénaïk BELEC, Jean-François CHAILAN, NGUYỄN Đình Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 8 (69). Trang: 6-11. Năm 2013.
(Dec 2 2013 9:47AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự lão hóa UV trên nhựa epoxy-amine đóng mạng hoàn toàn. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Lénaïk Belec, Jean-François Chailan, Nguyễn Đình Lâm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60). Trang: 44-48. Năm 2012. (Jan 15 2013 10:13AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Characteristics and Antimicrobial Properties of Active Edible Films Based on Pectin and Nanochitosan. Authors: Thi Minh Phuong Ngo, Thanh Hoi Nguyen, Thi Mong Quyen Dang, Thi Xo Tran, Pornchai Ratchtanapun. International Journal of Molecular Science (SCIE - Q1). No: 21(6), 2224. Pages: 1-16. Year 2020. (Apr 12 2021 11:09AM)
[2]Article: Comparative effects of humid tropical weathering and artificial ageing on a model composite properties from nano- to macro-scale. Authors: L. Belec , T.H. Nguyen, D.L. Nguyen, J.F. Chailan. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing (SCI)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 68. Pages: 235-241. Year 2015.
(Oct 18 2014 6:59PM)
[3]Presentations: Comparison of nature humid tropical and artificial ageing effects on UD glass fiber epoxy matrix composites: interphase evolutions. Authors: Lénaïk BELEC, Nguyễn Thanh Hội, Nguyễn Đình Lâm, Jean-François CHAILAN. Conférence scientifique Franco-Vietnamienne "Chimie et Matériaux Avancés pour l’Environnement (CMAE)", VNU Université des Sciences, 15-16/06
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Year 2015.
(Sep 17 2015 2:08PM)
[4]Presentations: The alteration of properties of epoxy-amine resins during theirs nature ageing. Authors: Nguyễn Thanh Hội, Lénaïk BELEC, Jean-François CHAILAN, Nguyễn Đình Lâm.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Conférence scientifique Franco-Vietnamienne "Chimie et Matériaux Avancés pour l’Environnement (CMAE)", VNU Université des Sciences, 15-16/6. Pages: 17. Year 2015. (Sep 17 2015 2:11PM)
[5]Presentations: Finite element analysis of interphase properties: A crucial part in the degradation of a UD composites. Authors: L. Belec, Y. Joliff, T.H. Nguyen, J.F. Chailan. 20th International Conference on Composite Materials, Copenhagen (Denmark), 19-24th July 2015. Pages: 1-7. Year 2015. (Nov 22 2016 4:27PM)
[6]Presentations: INFLUENCE OF EPOXY/AMINE RATIO ON UV AND HYGROTHERMAL DEGRADATION PROCESS OF UD COMPOSITE: CORRELATION BETWEEN NANO-AND MACROSCALE MECHANICAL CHARACTERIZATION . Authors: NGUYỄN Thanh Hội, BELEC Lénaïk, CHAILAN Jean-François. Proceedings of The 17 International Conference on Composite Structures (ICCS17), 17-21 June, 2013, Porto, Portugal
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: N/A. Year 2013.
(Jul 31 2013 9:36AM)
[7]Presentations: Suivi de l’évolution des propriétés du composite à gradient de réticulation au cours du vieillissement UV. Authors: Nguyễn Thanh Hội, Lénaïk BELEC, Jean-François CHAILAN, Nguyễn Đình Lâm. Conférence scientifique Franco-Vietnamienne "Chimie et matériaux pour un environnement durable (CMED)", École Polytechnique-Université de Danang, 20-21 juin, 2013 ". Pages: 45-59. Year 2013. (Sep 23 2013 10:49AM)
[8]Presentations: Comparative effects between natural exposure and accelerated ageing under hygrothermal conditions and UV radiation on model composites matrix. Authors: Nguyễn Thanh Hội, Lénaïk Belec, Jean-François Chailan, Nguyễn Đình Lâm
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Proceedings of The 15 European Conference on Composite Materials (ECCM15), 24-28 June, 2012, Venice, Italy
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Pages: N/A. Year 2012.
(Jan 15 2013 10:38AM)
[9]Presentations: Vieillissement naturel de composites en ambiance tropicale : comparaison avec un vieillissement artificiel. Authors: Nguyễn Thanh Hội, Lénaïk Belec, Jean-François Chailan, Nguyễn Đình Lâm. 6es Journées Scientifiques de l’Université du Sud Toulon-Var, 17-18 April, 2012, Toulon, France.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: N/A. Year 2012.
(Jan 15 2013 10:44AM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 4 2014 9:16PM)
[1]Vieillissement de matériaux composite modèles époxy/verre (ISBN: 978-3-8381-4943-1)
Chủ biên: NGUYEN Thanh Hoi. Nơi XB: Presses Académiques Francophones, OmniScriptum GmbH & Co. KG, CHLB Đức. Năm 2014.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ. Năm: 2004.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2005.
[3] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ. Năm: 2008.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2013.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2014.
[6] Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: 12-QĐ/BTV. Năm: 2014.
[7] Khen thưởng Khoa học & Công nghệ. Số: 559/QĐ-CĐCN ngày 19/11/2015. Năm: 2015.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5540/QĐ-BGDĐT ngày 13/11/2015. Năm: 2015.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[12] Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Số: 4265/QĐ-BGDĐT ngày 03/10/2017. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn