Phan Hoàng Long
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,348,123

 
Mục này được 7972 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Hoàng Long
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  29/03/1984
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ sư Điện & Điện tử; Tại: Đại học Kỹ thuật Nanyang
Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: ĐH Adelaide
Lĩnh vực NC: Tài chính Quản trị rủi ro Quản trị kinh doanh tổng quát
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tác động của tiếng Anh đến sự phát triển kinh tế và chiến lược nâng cao trình độ tiếng Anh của Việt Nam. Tác giả: Phan Văn Hòa,Phan Hoàng Long. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 12 (230) 2014. Trang: 61-78. Năm 2014. (Apr 13 2016 8:42AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effective Segmentation of Organic Food Consumers in Vietnam Using Food-Related Lifestyles. Authors: Le Van Huy, Mai Thi Thao Chi, Antonio Lobo, Ninh Nguyen, and Phan Hoang Long. Journal of Sustainability. No: 11(5). Pages: 1237-1253. Year 2019. (Mar 27 2019 3:29PM)
[2]Presentations: How foreign investors improve stock price informativeness in Vietnam? An empirical study on the foreign trading and foreign ownership channels. Authors: Hoàng Long PHAN,Yessy PERANGINANGIN. Vietnam International Conference in Finance (VICIF). Pages: 100-120. Year 2016. (Apr 13 2016 8:44AM)
[3]Presentations: Young Aspiring Globals: Early-Stage Strategies of International Entrepreneurs . Authors: Paul Brockman, Hoàng-Long Phan, Hussain G. Rammal and Ralf Zurbruegg . Hội thảo World Conference on Business and Management (WCBM) 2016. Pages: 100-102. Year 2016. (Mar 27 2019 3:24PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn