Phạm Quốc Thái
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,934,744

 
Mục này được 59385 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Quốc Thái
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: 
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tự động hóa; Tại: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí - Điện, Điều khiển ôtô; Tại: Nhật Bản
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2020
Dạy CN: Kỹ thuật Ô tô, Cơ khí Động lực, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Kỹ thuật Tàu thủy
Lĩnh vực NC: Ô tô điện và hybrid; Ô tô thông minh; Điều khiển điện tử trên Ô tô
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363736945; Mobile: 0914487047
Email: pqthai@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 10/2005 – 9/2013: Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Ô tô - Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- Từ 4/2014 – 3/2017: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Osaka Prefecture University, Japan bằng học bổng MEXT.
- Từ 9/2017 – 01/2018: Phó Trưởng khoa, Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- Từ 02/2018 – 12/2023: Trưởng khoa, Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- Từ 02/2020 – 3/2021: Giảng viên chính, Bộ môn Kỹ thuật Ô tô - Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- Tháng 12/2020: Được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.
- Từ 2021 – nay: Giảng viên cao cấp, Bộ môn Kỹ thuật Ô tô - Khoa Cơ khí Giao thông – Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

*Reviewing Activities for Journals:
- IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (SCI)
- International Journal of Intelligent Transportation Systems Research (ESCI)
- International Journal of Sustainable Transportation (SCIE)
- Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal (Scopus)
- International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus)
- GMSARN International Journal (Scopus)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu điều khiển hệ thống hỗ trợ lái nâng cao cho xe tự lái. Chủ nhiệm: Lưu Đức Lịch. Thành viên: Lưu Đức Lịch, Phạm Quốc Thái, Hoàng Thắng, Huỳnh Đức Trí. Mã số: T2023-02-26. Năm: 2024. (Jul 1 2024 8:58PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của phương pháp đánh lửa đến quá trình cháy của hỗn hợp đốt nghèo nhiên liệu trong buồng đốt đẳng tích của động cơ đốt trong ở điều kiện làm việc mô phỏng. Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Tiến. Thành viên: Trương Thị Hoa, Nguyễn Xuân Bảo, Bùi Văn Hùng, Phùng Minh Tùng, Nguyễn Lê Châu Thành, Đỗ Phú Ngưu, Hồ Trần Ngọc Anh, Phạm Quốc Thái. Mã số: B2021-DNA-02. Năm: 2023. (Mar 15 2024 8:24PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xác định hệ số động lực của cầu dầm bê tông cốt thép dưới tác dụng của tải trọng thay đổi. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Kim Loan. Thành viên: TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến, PGS.TS Phạm Quốc Thái. Mã số: T2021-02-32. Năm: 2022. (Mar 15 2024 8:30PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo xe lăn điện hỗ trợ di chuyển trên địa hình có cấp bậc và cảnh báo sự cố cho người thân. Chủ nhiệm: TS. Lê Minh Tiến. Thành viên: PGS.TS. Phạm Quốc Thái, TS. Thái Bá Chiến. Mã số: T2019-02-45. Năm: 2021. (Aug 14 2020 12:36AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chuyển đổi ô tô truyền thống thành ô tô điện kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời. Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Quốc Thái. Thành viên: Văn Công Tài, Nguyễn Ngọc Phương, Hồ Trần Ngọc Anh. Mã số: B2019-02-60. Năm: 2021. (Jan 23 2022 8:40PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển và an toàn cho xe điện cá nhân. Chủ nhiệm: TS. Phạm Quốc Thái. Thành viên: TS. Lê Minh Tiến, ThS. Dương Đình Nghĩa. Mã số: T2018-02-04. Năm: 2018. (Dec 9 2018 11:14PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu công nghệ sử dụng nhiên liệu biogas cho xe gắn máy. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Đông. Thành viên: Phạm Quốc Thái, Nguyễn Văn Anh. Mã số: Đ2013-02-54. Năm: 2013. (Mar 3 2015 9:36AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị chẩn đoán hệ thống điện trên ôtô. Chủ nhiệm: Phạm Quốc Thái. Thành viên: Nguyễn Văn Đông. Mã số: T2013 - 02 - 60. Năm: 2013. (Oct 13 2013 6:26PM)
[9] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu công nghệ xử lý và lưu trữ Biogas sử dụng cho các phương tiện vận tải cơ giới. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Đông. Thành viên: Phạm Quốc Thái, Lê Thị Ngọc Dung. Mã số: Đ2012-02-26. Năm: 2012. (Jan 11 2013 1:09PM)
[10] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm vi điều khiển ứng dụng trong điều khiển Động cơ - Ôtô. Chủ nhiệm: Phạm Quốc Thái. Thành viên: Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Viết Thuận, Dương Đình Nghĩa. Mã số: Đ2012-02-39. Năm: 2012. (Jan 2 2013 11:15PM)
[11] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu mô phỏng hệ thống điều khiển ABS trên ôtô du lịch. Chủ nhiệm: Phạm Quốc Thái. Mã số: T2011-02-05. Năm: 2011. (Dec 22 2011 8:08AM)
[12] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển điện tử cung cấp LPG cho động cơ ôtô . Chủ nhiệm: Phạm Quốc Thái. Mã số: SĐH09 - 02 - 05 - CH. Năm: 2010. (Jan 29 2011 9:21AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Ứng dụng phần mềm NX mô phỏng các thông số nhiệt độ, áp suất và thời gian cho quá trình đúc chi tiết bích chuyển nhựa linh kiện ô tô. Tác giả: NT Thong, BTM Tu, PQ Thai, TĐ Xao. Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 26. Trang: 748-755. Năm 2024. (Jul 1 2024 9:10PM)
[2]Bài báo: Điều khiển hướng chuyển động cho xe tự lái để tránh va chạm. Tác giả: Lưu ĐL, Huỳnh VQ, Nguyễn ĐT, Phạm QT, Phạm HT. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 22, No. 1. Trang: 18-22. Năm 2024. (Mar 15 2024 8:19PM)
[3]Tham luận: Các đặc trưng quá trình cháy động cơ dual fuel chạy bằng syngas được làm giàu bởi hydrogen. Tác giả: BTM Tu, PQThai, TLB Tram, PV Quang, NVAnh. Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 26. Trang: 806-815. Năm 2024. (Jul 1 2024 9:06PM)
[4]Bài báo: Phân tích ổn định chuỗi của nhóm xe sử dụng hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao. Tác giả: PH Truyền, BV Ga, PQ Thai, LD Lich. Hội thảo khoa học Quốc Gia - STAIS 2023. Số: 1. Trang: 342-349. Năm 2023. (Jul 1 2024 9:17PM)
[5]Bài báo: Thiết kế chế tạo máy đo lưu lượng dòng chày cầm tay trên sông ở khu vực Quảng Nam. Tác giả: B.T.M. Tú, P.Q. Thái, N.T. Thống, V.T. Hoa. Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 25. Số: 25. Trang: 736-741. Năm 2022. (Aug 4 2023 6:40AM)
[6]Bài báo: MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG Ô TÔ ĐIỆN. Tác giả: PGS.TS. Phạm Quốc Thái, ThS. Huỳnh Đức Trí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 19, No. 4. Trang: 47–51. Năm 2021. (Jul 8 2021 9:28PM)
[7]Tham luận: Đánh giá tính năng động cơ xe gắn máy Honda RSX chạy bằng LPG-Ethanol. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Phạm Quốc Thái, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Văn Phụng. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24. Trang: 614-627. Năm 2021. (Sep 5 2022 11:12PM)
[8]Bài báo: THUẬT TOÁN CHUYỂN ĐỔI ẢNH DẢI ĐỘNG CAO SANG ẢNH DẢI ĐỘNG THẤP DỰA TRÊN HỌ PHÂN GIẢI TUYẾN TÍNH TÁCH BIỆT VỚI NỘI SUY ĐA THỨC. Tác giả: TS. Thái Bá Chiến*; TS. Phạm Quốc Thái. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 19, No. 1, 2021. Trang: 36-40. Năm 2021. (Mar 15 2021 4:34PM)
[9]Tham luận: Mô phỏng phát thải CO, NOx và bồ hóng trong động cơ dual fuel biogas-hydtrogen. Tác giả: Trần văn Nam, Dương Việt Dũng, Bùi văn Ga, Phạm Quốc Thái. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 23. Trang: 372-384. Năm 2020. (Sep 5 2022 11:32PM)
[10]Bài báo: ỨNG DỤNG LOGIC MỜ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU TRÊN ĐỘNG CƠ XE LU HAMM. Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái, ThS. Huỳnh Đức Trí. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 96-100. Năm 2020. (Jun 24 2020 10:39AM)
[11]Bài báo: Mô phỏng phát thải CO, NOx và bồ hóng của động cơ dual fuel Biogas- Hydrogen. Tác giả: Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Phạm Quốc Thái. Kỷ yếu Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc. Số: 23. Trang: 372-384. Năm 2020. (Jul 8 2021 9:23PM)
[12]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA TIA PHUN MỒI DIESEL VÀ THÀNH PHẦN NHIÊN LIỆU ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-HYDROGEN. Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga, TS. Phạm Quốc Thái. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 1-7. Năm 2020. (May 18 2020 4:37PM)
[13]Bài báo: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHANH CHỐNG BÓ CỨNG BÁNH XE CHO XE MÔ TÔ. Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*, KS. Phan Văn Bình, KS. Văn Công Tài. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 43-47. Năm 2020. (Apr 21 2020 2:55PM)
[14]Bài báo: THIẾT KẾ XE ĐIỆN TỰ HÀNH VẬN CHUYỂN LINH KIỆN TRONG NHÀ MÁY LẮP RÁP Ô TÔ . Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*; KS. Văn Công Tài. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 11, 2019. Trang: 28-32. Năm 2019. (Dec 24 2019 10:41AM)
[15]Bài báo: Thiết kế xe điện vận hành trong khu vực người đi bộ. Tác giả: Phạm Quốc Thái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 9. Trang: 29-32. Năm 2019. (Feb 8 2021 3:53PM)
[16]Tham luận: Ảnh hưởng của thành phần hydrogen làm giàu biogas đến công chu trình và phát thải NOx của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bùi Văn Ga, Cao Xuân Tuấn, Phạm Quốc Thái, Lê Minh Tiến, Nguyễn Văn Đông. Kỷ yếu Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc. Trang: 175-184. Năm 2019. (Jun 15 2019 2:35PM)
[17]Bài báo: Thiết kế chế tạo băng thử vòi phun xăng. Tác giả: Lê Minh Tiến, Phạm Quốc Thái, Huỳnh Tấn Tiến, Võ Anh Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(122). Trang: 90-94. Năm 2018. (May 27 2018 5:02PM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm vi điều khiển ứng dụng điều khiển động cơ ôtô. Tác giả: Phạm Quốc Thái. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 60. Trang: 13 - 18. Năm 2012. (Jan 11 2013 1:16PM)
[19]Bài báo: Xây dựng hệ SCADA cho nhà máy bột mỳ Việt Ý. Tác giả: Phạm Quốc Thái, Lâm Tăng Đức. Tạp chí Tự động hoá ngày nay - Hà Nội. Số: 67. Trang: 32 - 36. Năm 2006. (Jan 29 2011 9:00AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Numerical Analysis of Active Flow Control Techniques for Aerodynamic Drag Reduction in the Square-Back Ahmed Model. Authors: T-L Phan, Q T Pham, T K L Nguyen, T T Nguyen. Applied Sciences (SCIE, Q2). No: 13. Pages: 239-261. Year 2023. (Feb 16 2023 11:18PM)
[2]Article: Applications of Image Processing Techniques to Determine the Lane for Autonomous Vehicles. Authors: Pham QT, Duong VH, Nong TT, Du VN, Ngo TT, Phan VB. 2023 8th National Scientific Conference on Applying New Technology in Green Buildings (Scopus). No: 2023. Pages: 253-256. Year 2023. (Mar 3 2024 5:00PM)
[3]Article: Demonstration of Intelligent Chain Control System for Personal Rapid Transit. Authors: Quoc Thai Pham, Duc Lich Luu, Thang Hoang, Duc Tri Huynh, Van Binh Phan, Duc Hoang Nguyen. The Proceedings of the 6th International Conference on Engineering Research and Applications (Scopus). No: 6. Pages: 1-8. Year 2023. (Mar 3 2024 4:43PM)
[4]Article: Investigation of wave effects on motion of an unmanned surface vehicle at various scales. Authors: TT Nguyen, QT Pham, TL Phan. In Proceeding of International Conference on Marine Sustainable Development and Innovation 2023 (Scopus). No: 1278. Pages: 1-13. Year 2023. (Mar 13 2024 2:51PM)
[5]Article: A Study of Converting a Conventional Vehicle into an Electric Vehicle. Authors: Pham QT, Van CT, Huynh DT, Vo TN. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus). No: Vol. 11, No. 8. Pages: 569-574. Year 2022. (Sep 5 2022 10:14PM)
[6]Article: Effect of Ignition Energy and Hydrogen Addition on Laminar Flame Speed, Ignition Delay Time, and Flame Rising Time of Lean Methane/Air Mixtures. Authors: Nguyen MT, Luong VV, Pham QT, Phung MT, Do PN. Energies (SCIE, Q1). No: 15 (5). Pages: 1940. Year 2022. (Sep 5 2022 10:51PM)
[7]Article: Using the LQI2R Control Method on the Adaptive Cruise Control System for a Platoon of Vehicles. Authors: DLLuu, HT Pham, QT Pham, C Lupu, and TVNguyen. 2022 7th National Scientific Conference on Applying New Technology in Green Buildings (Scopus). No: 7. Pages: 114-119. Year 2022. (Feb 20 2023 11:25PM)
[8]Article: Investigation of the Advanced Rider-Assistance System of a Personal Electric Vehicle Using Personal Space . Authors: Pham Quoc Thai, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus). No: Vol. 11, No. 2. Pages: 92-98. Year 2022. (Jan 6 2022 8:18PM)
[9]Article: Simulation of aerodynamics for unmanned aerial vehicles with the SolidWorks platform. Authors: TMT Bui, QT Pham, LCT Nguyen, TT Ngo. Proceedings of the 3rd International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2022). No: 3. Pages: 1-8. Year 2022. (Aug 4 2023 6:53AM)
[10]Article: Application of Edge Detection Algorithm for Self-Driving Vehicles. Authors: Pham QT, Huynh DT, Bui VG, Phan VB. IEEE (Scopus). No: 7. Pages: 225-228. Year 2022. (Jan 26 2023 8:01PM)
[11]Article: Manufacturing Machine to Test Speed and Power of Electric Motors for Electric Motorcycles. Authors: Ngo TT, Bui VG, Pham QT, Bui TMT, Huynh TTT, Nguyen LCT, Tran LNH. IEEE (Scopus). No: 6. Pages: 737-741. Year 2022. (Jan 26 2023 8:07PM)
[12]Article: Optimization of the gear ratios for a vehicle manual transmission. Authors: Pham QT, Huynh DT, Nguyen THV. IEEE (Scopus). No: 6. Pages: 158-165. Year 2021. (Sep 5 2022 9:42PM)
[13]Article: HDR Image Tone Mapping Approach Using Multiresolution and Piecewise Linear Perceptual Quantization. Authors: Q.T. Pham, B.C. Thai. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal (Scopus). No: Vol. 5, No. 5. Pages: 606-613. Year 2020. (Aug 12 2020 4:21PM)
[14]Article: Soot Emission Reduction in a Biogas-DME Hybrid Dual-Fuel Engine. Authors: V.G. Bui and Q.T. Pham. applied sciences (SCIE, Q1). No: 10(10). Pages: 3416. Year 2020. (Aug 14 2020 12:19AM)
[15]Article: Design and Implementation of an Electric Wheelchair Operating in Different Terrains. Authors: P.Q. Thai, V.C. Tai and L.M.Tien. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus). No: Vol. 9, No. 6. Pages: 797-802. Year 2020. (Aug 14 2020 12:23AM)
[16]Article: Water loss due to evaporation from open reservoirs under weather conditions in Vietnam. Authors: Thi Bang Tuyen Nguyen, Thi Hong Nhung Nguyen, Quoc Thai Pham. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering (SCIE, Q2). No: Vol. 15, No. 4. Pages: 1-7. Year 2020. (Nov 25 2020 11:31PM)
[17]Article: Investigation of Avoidance Assistance System for the Driver of a Personal Transporter Using Personal Space: A Simulation Based Study. Authors: Pham Quoc Thai. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus). No: Vol. 8, No. 2. Pages: 254-259. Year 2019. (Apr 4 2019 9:51AM)
[18]Article: Estimation of Vehicle Dynamics States Using Luenberger Observer. Authors: Nguyen Van Dong, Pham Quoc Thai, Phan Minh Duc, Nguyen Viet Thuan. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus). No: Vol. 8, No. 3. Pages: 430-436. Year 2019. (May 30 2019 8:58PM)
[19]Article: The Effect of a Semi-Active Driving Assistance System on the Driver of a Four-Wheeled Personal Mobility Vehicle. Authors: Thai Quoc Pham, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus). No: 4, Vol. 6. Pages: 322-326. Year 2017. (Jul 13 2017 12:55PM)
[20]Article: Experimental Evaluation of an Assistance System for the Driver of a Personal Mobility Vehicle. Authors: Thai Quoc Pham, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Advanced Science Letters (Scopus). No: 9, Vol. 22. Pages: 2077-2081. Year 2016. (Mar 28 2017 9:03PM)
[21]Presentations: Development of a Semi-Active Assistance System for a Four-Wheeled Personal Mobility Vehicle. Authors: Thai Quoc Pham, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Proceedings of the 2nd International Conference on Mechanical Engineering and Electrical Systems, Hong Kong. Pages: 1-5. Year 2016. (Mar 28 2017 9:08PM)
[22]Presentations: Experiment on the Driver Assistance System of a Personal Mobility Vehicle Considering Pedestrians' Psychological Factors. Authors: Thai Quoc Pham, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, Tomohiro Ito. Proceedings of Japan Society of Automotive Engineers (JSAE) Congress, Yokohama, Japan. Pages: 1339-1344. Year 2016. (May 31 2016 7:19AM)
[23]Article: Evaluation of the Effects of a Personal Mobility Vehicle on Multiple Pedestrians Using Personal Space. Authors: T. Q. Pham, C. Nakagawa, A. Shintani, and T. Ito. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (SCI-Q1, IF=9.551). No: 4, Vol. 16. Pages: 2028-2037. Year 2015. (Mar 4 2015 12:52PM)
[24]Presentations: Development of an Assistance System for a Two-Wheeled Vehicle Using a Vibrator. Authors: Thai Quoc PHAM, Chihiro NAKAGAWA, Atsuhiko SHINTANI, and Tomohiro ITO. Proceedings of the 16th Asian Pacific Vibration Conference (APVC), ISBN: 978-604-938-726-5, DOI: 10.15625/vap.2016.000054. Pages: 329-335. Year 2015. (Dec 19 2015 9:02PM)
[25]Presentations: Experimental Evaluation of an Assistance System for the Driver of a Personal Mobility Vehicle. Authors: Thai Quoc Pham, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Proceedings of International Conference on Integrated and Sustainable Transportation (INTGAST), Melaka, Malaysia. Pages: 1-6. Year 2015. (Jan 9 2016 12:05PM)
[26]Article: Modeling and simulation of multiple personal mobility vehicles in pedestrian flows using personal space. Authors: Pham, T. Q., Nakagawa, C., Shintani, A., Ito, T.. Journal of Advanced Simulation in Science and Engineering (ESCI). No: 2, Vol. 2. Pages: 255–270. Year 2015. (Jan 31 2016 11:30AM)
[27]Presentations: Proposal of a Pedestrian Avoidance Assistance System for the Driver of a Personal Mobility Vehicle Based on Personal Space . Authors: Pham Quoc Thai, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, Tomohiro Ito. Proceedings of the 8th Vietnamese - Japanese Students' Scientific Exchange Meeting (Best Paper and Best Presentation Award), Kyoto, Japan. Pages: 72-73. Year 2015. (Feb 6 2016 8:48PM)
[28]Presentations: Numerical simulations of the affinity of multiple PMVs to a pedestrian. Authors: Pham Quoc Thai, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) Conference, Osaka, Japan. Pages: 512. Year 2014. (Mar 4 2015 12:46PM)
[29]Presentations: The Effects of a Driving Assistance System on Multiple Personal Mobility Vehicles. Authors: Pham Quoc Thai, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3), ISBN: 978-604-913-367-1. Pages: 287-294. Year 2014. (Mar 4 2015 12:48PM)
[30]Presentations: Development of a two-wheeled electric vehicle for individual use. Authors: Pham Quoc Thai, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Annual Meeting on Structural Dynamics, Osaka, Japan. Pages: N/A. Year 2014. (Mar 4 2015 1:52PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình Hệ thống điện và điện tử trên ô tô Chủ biên: TS. Phạm Quốc Thái. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2020.(Jun 19 2020 10:06AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Ngô Tấn Thống
Đề tài: Nghiên cứu mô hình ô tô tự hành cỡ nhỏ chạy trong khu nghỉ dưỡng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2024

[2]Phan Văn Bình
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển phanh ABS cho xe mô tô

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[3]Hồ Trần Ngọc Anh
Đề tài: Nghiên cứu chuyển đổi ô tô tải nhẹ Towner 800 sang sử dụng năng lượng điện

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[4]Trương Trường Thịnh
Đề tài: Tổ chức dây chuyền lắp ráp các cụm chi tiết xe buýt Thaco City B60

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[5]Trần Phước Phú
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống an toàn trên xe điện cá nhân 4 bánh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[6]Vũ Trường Thịnh
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển xe điện cá nhân 4 bánh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Best Presentation Award - The 7th scientific conference on "Applying New Technology in Green Buildings"

 Kỹ thuật

 2022

 

 ATiGB 2022

[2] Best Presentation Award - 5th International Conference on Control, Robotics and Informatics

 Khoa học công nghệ

 2022

 

 ICCRI 2022

[3] Giải nhất - Hoạt động Khoa học và Công nghệ Xuất sắc của Trường Đại học Bách Khoa 2019-2020

 Khoa học công nghệ

 2020

 2646/QĐ-ĐHBK

 Trường Đại học Bách khoa

[4] President Award for outstanding performance and achievement in research

 Kỹ thuật

 2016

 

 Osaka Prefecture University, Japan

[5] Best Paper Award

 Kỹ thuật

 2015

 

 Ministry of Science and Technology

[6] Giải thưởng "nghiên cứu khoa học"

 Kỹ thuật

 2005

 

 Trường Đại học Bách khoa

  
 Khen thưởng
[1] Học bổng Toyota dành cho sinh viên xuất sắc. Năm: 2002.
[2] Hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Số: 8578/QĐ-BGDĐT. Năm: 2008.
[3] Hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Số: 9008/QĐ-BGDDT. Năm: 2009.
[4] Giấy khen đạt thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn. Số: 52/QĐ/TVCĐ. Năm: 2009.
[5] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc năm 2009-2010. Số: 264/2010/KT. Năm: 2010.
[6] Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cấp ĐHĐN đạt kết quả tốt trong năm học 2009-2010. Năm: 2010.
[7] Japanese Goverment (Monbukagakusho) Scholarship from 2013 to 2017. Năm: 2013-2017.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[9] Hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng nghiên cứu khoa học. Năm: 2018.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2019.
[11] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 4437/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[13] Hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng nghiên cứu khoa học. Năm: 2021.
[14] Bằng Khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Năm: 2021.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2021.
[16] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 326/QĐ-BGDĐT. Năm: 2022.
[17] Hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng nghiên cứu khoa học. Năm: 2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Truyền động điện ô tô
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2023 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Hệ thống điện, điện tử động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 2022 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Điều khiển ô tô tự hành
Ngành: Cơ khí động lực
 2022 Nghiên cứu sinh, học viên cao học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật điện - điện tử ứng dụng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên đại học các ngành: Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp, kỹ thuật Tàu thủy  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Hệ thống điện-điện tử động cơ và ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2020 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Điều khiển tự động trên động cơ và ô tô
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Học viên cao học, Sinh viên đại học các ngành: Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật Cơ khí  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Anh văn chuyên ngành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên đại học chuyên ngành Cơ khí Động lực, ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[8]Truyền động tự động trên ô tô điện
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên đại học các ngành Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật Cơ khí  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[9]Trang bị điện và điện tử Thân xe
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên đại học các ngành: Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật Cơ khí  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[10]Đồ án thiết kế hệ thống điện tử ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2010 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[11]Kỹ thuật Vi điều khiển
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên đại học các ngành: Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật Cơ khí  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[12]Trang bị điện và điện tử Động cơ đốt trong
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên đại học các ngành: Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật Cơ khí  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn