Ngô Hà Tấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,244,109

 
Mục này được 37710 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Hà Tấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/10/1959
Nơi sinh: Phù Mỹ, Bình Định
Quê quán Phù Mỹ, Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2002; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2010
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nga văn
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3836987; Mobile: 0914018986
Email: ngohatankt@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
  Giảng viên khoa Kế toán, Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Chủ nhiệm Bộ môn Kế toán, Khoa Thống-Kế-Tài, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng(1990-1995).
Chủ nhiệm khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (1995-2005).

Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2005-2006).

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2006-2014).

Từ tháng 11/2014 đến nay: Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: B2007 - ĐN - 18. Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính theo phân cấp ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đề tài cấp Bộ - Năm 2010. Chủ nhiệm: TS Ngô Hà Tấn. Thành viên: TS. Nguyễn Công Phương, ThS. Nguyễn Hữu Cường. Mã số: B2007-ĐN-18. Năm: 2009. (May 6 2011 10:41PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: B2001-14-18. Hoàn thiện công tác kế toán ở các doanh nghiệp du lịch trong điều kiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Đề tài cấp Bộ - Năm 2004. Chủ nhiệm: Ngô Hà Tấn. Mã số: B2001-14-18. Năm: 2004. (Dec 31 2010 1:56PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Phân cấp quản lý và vận dụng mô hình tổ chức kế toán trong doanh nghiệp du lịch qui mô lớn. Đề tài NCKH cấp ĐHĐN - Năm 2003. Chủ nhiệm: Ngô Hà Tấn. Mã số: B2001-14-08. Năm: 2003. (May 6 2011 10:45PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Tổ chức kế toán trong điều kiện phân cấp quản lý tài chính ở doanh nghiệp du lịch, Đề tài cấp ĐHĐN, 2001. Chủ nhiệm: Ngô Hà Tấn. Mã số: Tháng 7. Năm: 2001. (Dec 31 2010 1:56PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Ngô Hà TấnĐường Nguyễn Hưng. Kỷ yếu kế toán, kiểm toán Việt Nam. Số: 4/2016. Trang: 294-301. Năm 2016. (Jul 7 2016 8:44AM)
[2]Bài báo: Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Ngô Hà Tấn, Đường Nguyễn Hưng. Kỷ yếu kế toán, kiểm toán Việt Nam. Số: 4/2016. Trang: 294-301. Năm 2016. (Jul 7 2016 8:49AM)
[3]Bài báo: Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Ngô Hà Tấn, Đường Nguyễn Hưng. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán( Kỷ yếu 20 năm). Số: 4/2016. Trang: 294-301. Năm 2016. (Jul 7 2016 8:54AM)
[4]Bài báo: Về nội dung phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của DN. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Số: 5/2016. Trang: 18 20. Năm 2016. (Jul 7 2016 8:37AM)
[5]Bài báo: Vận dụng kế toán trách nhiệm trong công ty du lịch. Tác giả: Ngô Hà Tấn
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: Tháng 3/2015. Trang: 6 - 8. Năm 2015.
(Jul 23 2015 10:27AM)
[6]Bài báo: Bàn về qui định sổ kế toán trong Thông tư 200 (của Bộ Tài chính). Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Tháng 5/2015. Trang: 5 - 6. Năm 2015.
(Jul 23 2015 10:34AM)
[7]Bài báo: Bàn về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết nêu trong Luật Kế toán. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chíKế toán & Kiểm toán. Số: Tháng4/2014. Trang: 17-18. Năm 2014. (Jun 26 2014 8:46AM)
[8]Bài báo: Vận dụng kế toán trách nhiệm ở các công ty điện lực - Trường hợp Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Tháng 5/2014. Trang: 6-9. Năm 2014.
(Jun 26 2014 9:11AM)
[9]Bài báo: Quan hệ giữa phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm. Tác giả: Ngô Hà Tấn, Đường Nguyễn Hưng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Tháng 7/2013. Trang: 10-13. Năm 2013.
(Jul 16 2014 2:34PM)
[10]Bài báo: Phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm phục vụ kiểm soát chi phí trong công ty du lịch. Tác giả: Ngô Hà Tấn & Trần Đình Khôi Nguyên. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Tháng 6. Trang: Từ trang 7 - 10. Năm 2013.
(Jul 29 2013 9:18AM)
[11]Bài báo: Bàn về hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán nêu trong Luật Kế toán. Tác giả: Ngô Hà Tấn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kế tóan và Kiểm tóan. Số: Tháng 5. Trang: 30-31. Năm 2013. (Jun 29 2013 9:48AM)
[12]Bài báo: Về mô hình tổ chức kế tóan cho công ty điện lực - Trường hợp Công ty Điện lực Tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế tóan và Kiểm tóan
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Tháng 7. Trang: 20-22. Năm 2012.
(Jun 29 2013 9:44AM)
[13]Tham luận: Một số bàn luận về đào tạo kế toán, kiểm toán. Tác giả: Ngô Hà Tấn; Đường Nguyễn Hưng. HTKH quốc gia Đổi mới đào tạo kế toán, kiểm toán. Trang: 39-46. Năm 2011. (Jun 29 2013 9:47AM)
[14]Bài báo: Cơ sở và quá trình hình thành phương pháp kế toán ghi kép. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 83 - tháng 4. Trang: 40-42. Năm 2010.
(May 6 2011 11:08PM)
[15]Bài báo: Nhận diện các giao dịch nội bộ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tác giả: Ngô Hà Tấn
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: Số 3 (38) - tháng 6. Trang: 165-170. Năm 2010.
(May 6 2011 11:13PM)
[16]Bài báo: Bàn về phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính. Tác giả: Ngô Hà Tấn (đồng tác giả 2). Tạp chí Kế toán. Số: Số 80 - tháng 10. Trang: 16-18. Năm 2009. (May 6 2011 11:10PM)
[17]Bài báo: Cần quy định hình thức kế toán phù hợp. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 62 - tháng 10. Trang: 43-44. Năm 2006.
(May 6 2011 11:06PM)
[18]Bài báo: Hạch toán các nghiệp vụ về vốn trong nội bộ doanh nghiệp. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán. Số: Số 36 - tháng 6. Trang: 120-121. Năm 2002. (Dec 31 2010 1:56PM)
[19]Bài báo: Kế toán quản trị trong các doanh nghiệp du lịch. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán. Số: Số 29 - tháng 4. Trang: 83-85. Năm 2001. (Dec 31 2010 1:56PM)
[20]Bài báo: Mô hình tổ chức kế toán doanh nghiệp. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán. Số: Số 32 - tháng 10. Trang: 194-195. Năm 2001. (Dec 31 2010 1:56PM)
[21]Bài báo: Quan hệ giữa phân cấp quản lý tài chính và mô hình tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh doanh du lịch. Tác giả: Ngô Hà Tấn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kiểm toán. Số: Số 3- tháng 6. Trang: 16-18. Năm 2001. (Dec 31 2010 1:56PM)
[22]Bài báo: Hạch toán chi phí và kết quả kinh doanh trong công ty du lịch có phân cấp quản lý tài chính. Tác giả: Ngô Hà Tấn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Kế toán
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 12- tháng 5. Trang: 112-89(tt). Năm 1998.
(May 6 2011 10:50PM)
[23]Bài báo: Vấn đề tổ chức hạch toán kế toán phục vụ phân cấp quản lý tài chính trong doanh nghiệp. Tác giả: Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: Số đặc san - tháng 4. Trang: 34-36. Năm 1998. (Dec 31 2010 1:56PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 6 2011 11:20PM)(Dec 31 2010 1:56PM)(Dec 31 2010 1:56PM)
[1]Hệ thống thông tin kế toán - Phần 1
Chủ biên: Ngô Hà Tấn. Đồng tác giả: Đồng tác giả 2
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2010.
[2]Phân tích hoạt động kinh doanh - Phần I Chủ biên: Ngô Hà Tấn. Đồng tác giả: Đồng tác giả: 03
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2001.
[3] Lý thuyết hạch toán kế toán Chủ biên: Ngô Hà Tấn. Đồng tác giả: Đồng tác giả: 03
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 1999.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Thanh Thúy
Đề tài: Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Vinaconex 25

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2010

 2011

[2]Huỳnh Thị Thu Phương
Đề tài: Tăng cường quản lý tài chính Đảng ở Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2008

 2010

[3]Vương Diệu Hồng Nga
Đề tài: Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý theo phân cấp ở Công ty Dệt may Hòa Thọ

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2007

 2009

[4]Nguyễn Thị Ngọc Hải
Đề tài: Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần xi măng vật liệu xây dựng - xây lắp Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2008

 2009

[5]Trần Thị Phương Lan
Đề tài: Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất ở Công ty Xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2008

 2009

[6]Nguyễn Trọng Hiếu
Đề tài: Tổ chức công tác kế toán phục vụ báo cáo tài chính hợp nhất ở tập đoàn Nhà xuất bản Giáo dục

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2007

 2008

[7]Hà Thị Hồng Vân
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2006

 2007

[8]Hồ Văn Nhàn
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí với việc định giá dịch vụ taxi khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2004

 2006

[9]Lê Hoài Nhơn
Đề tài: Phân cấp quản lý tài chính và xác lập mô hình tổ chức kế toán hợp lý ở Công ty Điện lực 3

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2005

 2006

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4914/QĐ-TĐKT. Năm: 2007.
[2] Bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Số: 9008/QĐ-UBND. Năm: 2007.
[3] Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Số: 1050/QĐ/TV. Năm: 2007.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3554/QĐ-TĐKT. Năm: 2008.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3173/QĐ-TĐKT. Năm: 2009.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2010.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2011.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2012.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2013.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích tài chính doanh nghiệp
Ngành: Kế toán
 2014 Sinh viên các hệ đào tạo của Trường  Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN
[2]Lý thuyết kế toán
Ngành: Kế toán
 2004 Học viên cao học  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[3]Hệ thống thông tin kế toán
Ngành: Kế toán
 1990 Sinh viên hệ đại học  Trường Đại học Kinh tế- ĐHĐN
[4]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 1982 sinh viên hệ đại học  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn