Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ttmdung' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Trần Thị Minh Dung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,596,408

 
Mục này được 5317 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Minh Dung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/06/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tự động hoá dây chuyền công nghệ sản xuất; Tại: Trường Đại Học Tổng Hợp Công Nghệ Sinh Học Ứng Dụng Matxcơva
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Tự động hóa và sản xuất; Tại: Grenoble
Dạy CN: Điện tự động
Lĩnh vực NC: Tự động hoá, Quản lý năng lượng, Mạng truyền thông công nghiệp, điều khiển mạng lưới
Ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tư động hóa, khoa Điện, Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0944-357-127
Email: greenfield01@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng10/2009 - nay: Giảng viên tại bộ môn Tự động hóa, khoa Điện, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tự động hóa quá trình sản xuất sữa tươi tiệt trùng bằng thiết bị dạng ống. Chủ nhiệm: Trần Thị Minh Dung. Thành viên: . Mã số: T2009-02-CBT11. Năm: 2010. (May 13 2011 5:33PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: THIẾT KẾ TỐI ƯU HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ BỘ DỰ TRỮ CÓ KẾT NỐI VỚI LƯỚI. Tác giả: Lưu Ngọc An*, Trần Thị Minh Dung. Tạp chí KHCN Đại Học Đà Nẵng. Số: 1(98). Trang: 6-10. Năm 2016. (Apr 17 2016 12:01PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Distributed Network Topology Reconstruction in Presence of Anonymous Nodes. Authors: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. EUSIPCO 2015, Nice, France. No: --. Pages: --. Year 2015. (May 20 2015 9:01AM)
[2]Article: Distributed Estimation of Laplacian Eigenvalues via Constrained Consensus Optimization Problems. Authors: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou. Systems & Control Letters. No: 80. Pages: 56-62. Year 2015. (May 20 2015 8:58AM)
[3]Article: Distributed Estimation of Graph Laplacian Eigenvalues by the Alternating Direction of Multipliers Method. Authors: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou. Cape Town International Convention Centre, Cape Town, South Africa
marriage affairs open i want an affair
. No: 19. Pages: 5526-5531. Year 2014.
(May 20 2015 8:54AM)
[4]Article: Consensus-based distributed estimation of Laplacian eigenvalues of undirected graphs. Authors: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou. European Control Conference (ECC), Zurich, Switzerland. No: -. Pages: 227-232. Year 2013. (May 20 2015 8:49AM)
[5]Article: Distributed Design of Finite-time Average Consensus Protocols. Authors: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Rhine-Moselle-Hall, Koblenz, Germany. No: 4. Pages: 227-233. Year 2013. (May 20 2015 8:52AM)
  
 Khen thưởng
[1] Vô địch đơn nữ - bộ môn bóng bàn. Năm: 2010.
[2] Vô địch đơn nữ - bộ môn bóng bàn. Năm: 2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý thuyết điều khiển tự động
Ngành: Điện
 2011 Chính quy, tại chức  Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn