Trần Thị Minh Dung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25546 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Minh Dung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/06/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tự động hoá dây chuyền công nghệ sản xuất; Tại: Trường Đại Học Tổng Hợp Công Nghệ Sinh Học Ứng Dụng Matxcơva
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Tự động hóa và sản xuất; Tại: Grenoble
Dạy CN: Điều khiển và tự động hóa
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tư động hóa, khoa Điện, Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0944-357-127
Email: ttmdung@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 10/2009 - nay: Giảng viên tại bộ môn Tự động hóa, khoa Điện, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa ALADIN trong việc tính toán các giá trị riêng của ma trận Laplacian. Chủ nhiệm: Trần Thị Minh Dung. Thành viên: Lưu Ngọc An; Ngô Đình Thanh. Mã số: T2019-02-09. Năm: 2020. (Dec 1 2020 8:44PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng thuật toán tối ưu hóa đánh giá tính bền vững của hệ thống điều khiển được kết nối mạng. Chủ nhiệm: Trần Thị Minh Dung. Thành viên: Lưu Ngọc An, Giáp Quang Huy. Mã số: B2018-ĐN02-03. Năm: 2019. (Jun 11 2019 3:59PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Tự động hóa quá trình sản xuất sữa tươi tiệt trùng bằng thiết bị dạng ống. Chủ nhiệm: Trần Thị Minh Dung. Thành viên: . Mã số: T2009-02-CBT11. Năm: 2010. (May 13 2011 5:33PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Optimization method in designing a finite-time average consensus protocol. Tác giả: Trần Thị Minh Dung. Tạp chị KHCN Đại Học Đà Nẵng, 2018. Số: 12(133). Trang: 1-5. Năm 2018. (Jun 11 2019 3:54PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU VỀ THUẬT TOÁN ĐỒNG THUẬN CHO HỆ THỐNG ĐA ĐỐI TƯỢNG . Tác giả: Trần Thị Minh Dung. Tạp chí KHCN Đại Học Đà Nẵng. Số: 6(103)2016. Trang: 35-39. Năm 2016. (Jun 11 2017 10:58PM)
[3]Bài báo: THIẾT KẾ TỐI ƯU HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ BỘ DỰ TRỮ CÓ KẾT NỐI VỚI LƯỚI. Tác giả: Lưu Ngọc An*, Trần Thị Minh Dung. Tạp chí KHCN Đại Học Đà Nẵng. Số: 1(98). Trang: 6-10. Năm 2016. (Apr 17 2016 12:01PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Consensus-based ALADIN Method to Faster the decentralized Estimation of Laplacian Spectrum. Authors: Thi-Minh-Dung Tran; Luu Ngoc An; Ngoc Chi Nam Doan, . MDPI - Applied Sciences. No: 10(16). Pages: 5625. Year 2020. (Dec 1 2020 8:39PM)
[2]Article: Collaborative Network Monitoring by means of Laplacian Spectrum Estimation and Average Consensus. Authors: Trần Thi Minh Dung và Alain Y. Kibangou. International Journal of Control and Automation (IJCAS). No: XX(V) (2019). Pages: 1-12. Year 2019. (Jun 11 2019 3:56PM)
[3]Article: A New Application of Extreemum-Seeking Algorithm for PMSG-Wind turbine via Linear Quadratic Regulator. Authors: Phan Đình Chung; Trần Thị Minh Dung. International Journal of Applied Engineering Research. No: 7. Pages: 5501-5507. Year 2018. (Jun 11 2018 11:12PM)
[4]Article: Optimal energy management for an on-grid microgrid by using Brand and Bound method. Authors: Lưu Ngọc An; Trần Thị Minh Dung; Trần Quốc Tuấn. 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industria. No: 18. Pages: 516-521. Year 2018. (Jun 11 2018 11:14PM)
[5]Article: Distributed Network Topology Reconstruction in Presence of Anonymous Nodes. Authors: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. EUSIPCO 2015, Nice, France. No: --. Pages: --. Year 2015. (May 20 2015 9:01AM)
[6]Article: Distributed Estimation of Laplacian Eigenvalues via Constrained Consensus Optimization Problems. Authors: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou. Systems & Control Letters. No: 80. Pages: 56-62. Year 2015. (May 20 2015 8:58AM)
[7]Article: Distributed Estimation of Graph Laplacian Eigenvalues by the Alternating Direction of Multipliers Method. Authors: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou. Cape Town International Convention Centre, Cape Town, South Africa
marriage affairs open i want an affair
. No: 19. Pages: 5526-5531. Year 2014.
(May 20 2015 8:54AM)
[8]Article: Distributed Design of Finite-time Average Consensus Protocols. Authors: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Rhine-Moselle-Hall, Koblenz, Germany. No: 4. Pages: 227-233. Year 2013. (May 20 2015 8:52AM)
[9]Article: Consensus-based distributed estimation of Laplacian eigenvalues of undirected graphs. Authors: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou. European Control Conference (ECC), Zurich, Switzerland. No: -. Pages: 227-232. Year 2013. (May 20 2015 8:49AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 11 2017 11:07PM)
[1]Methods for Finite-time Average Consensus protocols Design: methods and applications Chủ biên: Trần Thị Minh Dung. Nơi XB: LAP LAMBERT academic publishing. Năm 2016.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Văn Nghĩa
Đề tài: Ứng dụng thuật toán đồng thuận điều khiển bù mất đối xứng trong lưới điện siêu nhỏ độc lập

 Thạc sĩ

 ĐHBK-ĐHĐN

 2018

 2018

[2]Phan Anh Tuấn
Đề tài: Đánh giá tính bền vững của hệ thống đa đối tượng bằng phương pháp tối ưu hóa

 Thạc sĩ

 ĐHBK-ĐHĐN

 2018

 2018

[3]Trần Thanh Dương
Đề tài:

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP

ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH CHO

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH NHANH

 Thạc sĩ

 Bộ môn Tự động hóa - Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2016

 2017

  
 Khen thưởng
[1] Vô địch đơn nữ - bộ môn bóng bàn. Năm: 2010.
[2] Vô địch đơn nữ - bộ môn bóng bàn. Năm: 2010.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Anh chuyên ngành
Ngành: Điện
 2018 Đại học  Trường Đại Học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Điều khiển số
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2017 Sinh viên khoa Điện - ĐHBK - ĐHĐN  ĐHBK-ĐHĐN
[3]Linear continuous-time systems
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2016 Sinh viên chương trình tiên tiến, trung tâm xuất sắc, Đại Học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng  CTTT - ĐHBK - ĐHĐN
[4]Lý thuyết điều khiển tự động
Ngành: Điện
 2011 Chính quy, tại chức  Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn