Võ Thị Kim Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 15290 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Thị Kim Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/07/1974
Nơi sinh: Quãng Bình.
Quê quán Quãng Bình.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Anh; Tại: trường ĐH Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: TESL; Tại: University Malaysia Sabah
Dạy CN: Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh Kiểm tra đánh giá Đánh gia giáo dục Ngôn ngữ hoc
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: 23 Phan Bôi, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng khóa học mẫu cho giáo trình Life trên trang web Myelt. Chủ nhiệm: Võ Thị Kim Ânh. Thành viên: Phạm Thị TàiNgô Thị Hiền Trang. Mã số: Mã số: T2016-05-02. Năm: 2016. (Apr 9 2017 4:33PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: A need assement for the improvement of English teacher education programs in Vietnam. Tác giả: VÕ THỊ KIM ANHVINCENT PANGLEE KEAN WAH. Journal of Institutional research South East Asia. Số: 18. Trang: 63-85. Năm 2020. (Nov 3 2020 7:28AM)
[2]Bài báo: Evaluating Vietnam’s pre-servicce English teacher education program for technology integration in education . Tác giả: VÕ THỊ KIM ANHVINCENT PANGLEE KEAN WAH. Computer-assisted language learning electronic journal. Số: 21. Trang: 8-22. Năm 2020. (Nov 3 2020 7:41AM)
[3]Bài báo: MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC: ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM. Tác giả: Võ Thị Kim Anh. VNU Journal of Foreign Studies. Số: 34. Trang: 140-150. Năm 2018. (Nov 28 2019 9:03AM)
[4]Bài báo: THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE MYELT CHO GIÁO TRÌNH LIFE CẤP ĐỘ B1. Tác giả: Võ Thị Kim Anh. Tạp chí khoa học ngoại ngữ. Số: 51. Trang: 10. Năm 2017. (Mar 27 2018 9:13PM)
[5]Tham luận: KHAI THÁC HIỆU QUẢ BỘ GIÁO TRÌNH LIFE CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Võ Thị Kim Anh. Blended learning and innovative approaches in language teaching. Trang: 10. Năm 2016. (Mar 27 2018 9:19PM)
[6]Tham luận: SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CỦA e-LEARNING ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA HỌC TẬP MANG TÍNH HỢP TÁC CHO SINH VIÊN TIẾNG ANH TẠI KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Võ Thị Kim Anh. Hội thảo tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông vào xây dựng và phát triển đề cương môn học trong chương trình đào tạo cử nhân. Trang: 10. Năm 2015. (Mar 27 2018 9:24PM)
[7]Bài báo: Sử dung e-learning như một công cụ hổ trợ phát triển kỹ năng viết ở khoa tiếng Anh, trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng. Tác giả: Võ Thị Kim Anh*
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 04(89).2015. Năm 2015.
(Jun 10 2015 3:58PM)
[8]Bài báo: CHỨC NĂNG NGỮ DỤNG CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT . Tác giả: Võ Thị Kim Anh. Tạp chí Khoa Học Công Nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Số: 4. Trang: 10. Năm 2010. (Mar 27 2018 9:29PM)
[9]Bài báo: Liệu học tập mang tính hợp tác p có phù hợp với sinh viên Việt Nam?. Tác giả: Võ Thị Kim Anh. Tạp chí Khoa Học Công Nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 1-5. Năm 2010. (Apr 9 2017 4:43PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Developing the ability to integrate technology in education for pre-service English teachers in Vietnam: Why in effective?. Authors: Vo Thi Kim Anh. Danang: GLOCALL 2019. Pages: Na. Year 2019. (Nov 28 2019 9:07AM)
[2]Article: TEACHING PRACTICUM OF AN ENGLISH TEACHER EDUCATION PROGRAM IN VIETNAM: FROM EXPECTATIONS TO REALITY. Authors: Vo Thi Kim AnhVincent PangLee Kean Wah. Journal of Nusantara Studies. No: 2. Pages: 32-40. Year 2018. (Nov 28 2019 8:58AM)
[3]Article: EVALUATING THE IMPLEMENTATION OF ACTION RESEARCH COURSE IN AN IN-SERVICE TEACHER TRAINING PROGRAM IN VIETNAM. Authors: Võ Thị Kim Anh. Journal of Nusantara Studies. No: 2. Pages: 88-97. Year 2017. (Mar 27 2018 8:32PM)
[4]Presentations: Stufflebeam’s Context, Input, Process and Product Evaluation Model: An improvement Accountability Approach for Evaluation in Education. Authors: Võ Thi Kim Anh. 8th International Conference on TESOL ELT in the 21st Century: Challenges & Opportunities. Pages: 10. Year 2017. (Mar 27 2018 9:06PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn