Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='vtkanh' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Võ Thị Kim Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,736,238

 
Mục này được 6342 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Thị Kim Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/07/0
Nơi sinh: Quãng Bình.
Quê quán Quãng Bình.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: trường ĐH Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh ; Tại: ĐH Đà Nẵng, trường Đại học Queensland (2006)
Lĩnh vực NC:  Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên Đại học ngọai ngữ, chuyên ngành tiếng Anh, và các hình thức kiểm tra đánh giá.
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 893124; Mobile: 0905190029
Email: vokimanh74@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại khoa tiếng Anh trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà nẵng.

 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng khóa học mẫu cho giáo trình Life trên trang web Myelt. Chủ nhiệm: Võ Thị Kim Ânh. Thành viên: Phạm Thị TàiNgô Thị Hiền Trang. Mã số: Mã số: T2016-05-02. Năm: 2016. (Apr 9 2017 4:33PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dung e-learning như một công cụ hổ trợ phát triển kỹ năng viết ở khoa tiếng Anh, trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng. Tác giả: Võ Thị Kim Anh*
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 04(89).2015. Năm 2015.
(Jun 10 2015 3:58PM)
[2]Bài báo: Liệu học tập mang tính hợp tác p có phù hợp với sinh viên Việt Nam?. Tác giả: Võ Thị Kim Anh. Tạp chí Khoa Học Công Nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 1-5. Năm 2010. (Apr 9 2017 4:43PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn