Võ Thị Kim Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,646,752

 
Mục này được 4087 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Thị Kim Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/07/0
Nơi sinh: Quãng Bình.
Quê quán Quãng Bình.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: trường ĐH Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh ; Tại: ĐH Đà Nẵng, trường Đại học Queensland (2006)
Lĩnh vực NC:  Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên Đại học ngọai ngữ, chuyên ngành tiếng Anh, và các hình thức kiểm tra đánh giá.
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 893124; Mobile: 0905190029
Email: vokimanh74@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại khoa tiếng Anh trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà nẵng.

 

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dung e-learning như một công cụ hổ trợ phát triển kỹ năng viết ở khoa tiếng Anh, trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng. Tác giả: Võ Thị Kim Anh*
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 04(89).2015. Năm 2015.
(Jun 10 2015 3:58PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn