Vũ Văn Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 36781 lượt người xem
Họ và tên:  Vũ Văn Thanh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  13/07/1985
Nơi sinh: Quế Thọ- Hiệp Đức- Quảng Nam
Quê quán Quế Thọ- Hiệp Đức- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử Viễn thông; Tại: Đại học Bách Khoa
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; Tại: Đại học Bách Khoa
Dạy CN: Thí Nghiệm bộ môn Kỹ thuật Điện tử
Lĩnh vực NC: Điện tử
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2009 đến nay công tác tại bộ môn Điện tử, Khoa Điện tử Viễn Thông Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Xác lập mô hình và các thông số cơ bản của hệ thống năng lượng liên thông hybrid biogas-năng lượng mặt trời phù hợp với điều kiện sản xuất và đời sống ở nông thôn Việt Nam. Chủ nhiệm: Bùi Thị Minh Tú. Thành viên: Nguyễn Hữu Hiếu, Cao Xuân Tuấn, Võ Anh Vũ, Vũ Vân Thanh, Trần Anh Tuấn, Lê Minh Tiến. Mã số: CTB2018-DNA.04. Năm: 2020. (Dec 8 2020 6:26PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ SẢN PHẨM QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ THÔNG MINH DÙNG TRONG VĂN PHÒNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG IOT. Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phan Trần Đăng Khoa Nguyễn Ngọc Hướng Lê Hồng Nam. Mã số: T2019-02-55. Năm: 2020. (Jun 19 2020 7:41AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Số hóa quản lý thiết bị trên nền tảng Internet of Things. Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Nhật Viễn. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Ngọc Hướng. Mã số: T2018-02-24. Năm: 2019. (Dec 24 2019 8:02AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hệ thống wireless sensor network trong hạ tầng IoTs ứng dụng trong cảnh báo tiên tiến. Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phan Trần Đăng Khoa, Trần Đình Lợi, Trương Quang Quốc. Mã số: T2018-02-51. Năm: 2019. (Jun 17 2019 9:56AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hệ thống backup dữ liệu ứng dụng công nghệ IoT. Chủ nhiệm: Ngô Minh Trí. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Phan Trần Đăng Khoa, Lê Hồng Nam. Mã số: T2018-02-23. Năm: 2019. (Dec 24 2019 8:00AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Phân tích định lượng luồng thông tin trong bảo mật phần mềm. Chủ nhiệm: TS. Ngô Minh Trí. Thành viên: TS. Huỳnh Việt Thắng, TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh, KS. Vũ Vân Thanh. Mã số: B2016-DN02-13. Năm: 2018. (May 3 2018 7:49AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế lõi IP mạng nơ ron nhân tạo cho nhận dạng mẫu trên phần cứng FPGA. Chủ nhiệm: Huỳnh Việt Thắng. Thành viên: Hoàng Lê Uyên Thục, Vũ Vân Thanh, Huỳnh Minh Vũ. Mã số: B2016-DNA-39-TT. Năm: 2018. (May 17 2018 11:23AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phát hiện chuyển động bất thường dựa vào camera. Chủ nhiệm: Hoàng Lê Uyên Thục. Thành viên: Phạm Văn Tuấn, Ngô Minh Trí, Mạc Như Minh, Vũ Vân Thanh. Mã số: B2016-DNA-40-TT. Năm: 2018. (May 17 2018 11:20AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Ước lượng kênh truyền song công trong hệ thống thông tin di động. Chủ nhiệm: PGS.TS.Bùi Thị Minh Tú. Thành viên: Huỳnh Thanh Tùng; Nguyễn Duy Nhật Viễn; Lê Thị Phương Mai; Mạc Như Minh; Vũ Vân Thanh; Trương Lê Bích Trâm . Mã số: B2016.ĐNA.19. Năm: 2017. (May 3 2018 7:44AM)
[10] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và thiết kế thiết bị đo nhịp tim từ xa sử dụng camera. Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Mã số: 2016-02-21. Năm: 2016. (May 17 2018 12:12PM)
[11] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và Thi công Quadcopter tự động thực hiện quay phim chụp ảnh từ trên không. Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phạm Xuân Trung, Nguyễn Thế Nghĩa, Huỳnh Thanh Tùng, Lê Bá Anh Phước, Võ Đức Hoàng, Nguyễn Phạm Thế Nhân. Mã số: T2014-02-117-KN40.4. Năm: 2015. (Jun 10 2015 11:36AM)
[12] Đề tài cấp cơ sở: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MODULE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ CHO CÁC HỆ THỐNG ẤP/SẤY. Chủ nhiệm: THÁI VĂN TIẾN. Thành viên: Vũ Vân Thanh; Lê Hồng Nam. Mã số: T2015-02-133. Năm: 2015. (Apr 5 2016 9:02AM)
[13] Đề tài cấp cơ sở: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HỔ TRỢ CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG. Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phạm Xuân Trung, Huỳnh Tấn Tiến. Mã số: T2014-02-95. Năm: 2014. (Jan 22 2015 8:02AM)
[14] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ BAY LAI HÓA ROBOT THĂM DÒ ĐỊA HÌNH. Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phạm Xuân Trung, Huỳnh Tấn Tiến, Lê Hồng Nam, Phan Kế Hiễn. Mã số: Đ2013-02-69. Năm: 2013. (Jan 13 2014 10:49AM)
[15] Đề tài cấp cơ sở: Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tích hợp các dòng vi xử lí phổ biến trên cùng bảng mạch thí nghiệm Vi xử lí và Vi điều khiển.. Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phạm Xuân Trung, Phạm Châu, Nguyễn Hải Triều Anh. Mã số: T2012-02-55. Năm: 2012. (Dec 26 2012 10:56AM)
[16] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế bo mạch phục vụ cho phòng thí nghiệm điện tử kỹ thuật xung. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Sơn. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Phạm Xuân Trung, Phạm Châu. Mã số: T2010-02-102. Năm: 2010. (Dec 26 2012 10:58AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: A Survey of Communication Protocols and Cloud Services for IoT Systems
.
Tác giả: Vu Van Thanh, Nguyen Ngoc Huong and Phan Tran Dang Khoa
. JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: ISSUE ON INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY. Số: VOL. 17, NO. 12.2. Trang: 7-12. Năm 2019.
(Dec 24 2019 7:50AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng IoT trong quan trắc và cảnh báo mức độ ô nhiễm nguồn nước. Tác giả: Vũ Vân Thanh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: VOL. 17, NO 1.1 ,2019. Trang: 74-80. Năm 2019. (Jun 17 2019 9:59AM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ GHẾ ĐA NĂNG. Tác giả: Huỳnh Tấn Lĩnh*, Trịnh Đình Tùng, Vũ Vân Thanh. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 3(100).2016. Trang: 50-53. Năm 2016. (Aug 25 2016 3:07PM)
[4]Bài báo: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CHO LÒ NHIỆT. Tác giả: Vũ Vân Thanh, Thái Văn Tiến. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 6(103).2016. Trang: 16-20. Năm 2016. (Aug 25 2016 3:04PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu hệ thống báo cháy ứng dụng cảm biến nhiệt hồng ngoại và camera. Tác giả: Vũ Vân Thanh. Tap chi KHCN Dai hoc Da Nang. Số: 1(98).2016. Trang: 65-67. Năm 2016. (Apr 5 2016 8:50AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế mạch sạc Pin sử dụng năng lượng mặt trời cho điện thoại di động. Tác giả: Vũ Vân Thanh. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 3(88).2015. Trang: 79-83. Năm 2015. (Jun 10 2015 11:39AM)
[7]Bài báo: TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ P.I.D TRONG ĐIỀU KHIỂN GIA TỐC KẾ VÀ CON QUAY HỒI CHUYỂN TRONG QUADROTOR TỰ CÂN BẰNG. Tác giả: Vũ Vân Thanh, Huỳnh Thanh Tùng. Tap chi KHCN Dai hoc Da Nang. Số: 12(97)-2015. Trang: 53-57. Năm 2015. (Apr 5 2016 8:46AM)
[8]Bài báo: Human - Computer interaction based on IMU sensors. Tác giả: Huỳnh Thanh Tùng*; Vũ Vân Thanh. Tap chi KHCN Dai hoc Da Nang. Số: 12(97)-2015. Trang: 71-74. Năm 2015. (Apr 5 2016 8:48AM)
[9]Bài báo: ƯỚC LƯỢNG TÍN HIỆU CHO CẢM BIẾN GIA TỐC VÀ CẢM BIẾN CON QUAY HỒI CHUYỂN DÙNG BỘ LỌC KALMAN. Tác giả: Vũ̃ Vân Thanh*, Phạm Xuân Trung. Tạp chí Khoa Học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 5(78). Trang: 96-100. Năm 2014.
(Oct 21 2014 9:50AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Optimal MMSE Transceiver Design for IoT-oriented Cognitive Radio System. Authors: . Authors: Nguyen Duy Nhat Vien, Ngo Minh Tri, and Vu Van Thanh.. Journal of Advances in Computer Engineering and Technology. No: No: Volume 5, Issue 3 - Serial Number 19. Pages: 161-168. Year 2019. (Dec 24 2019 7:46AM)
[2]Article: The Optimal MMSE Transceiver Design for IoT-oriented Cognitive Radio Systems
.
Authors: Nguyen Duy Nhat Vien, Ngo Minh Tri, Vu Van Thanh
. J. ADV COMP ENG TECHNOL, 5(3) Summer 2019. No: Volume 5_Isue 3. Pages: 161-168. Year 2019.
(Dec 5 2019 7:14PM)
[3]Presentations: A solution for the combination of solar power and electricity for normal usage. Authors: Bùi Thị Minh Tú, Vũ Vân Thanh. ISAT17. Year 2019. (Jun 17 2019 10:01AM)
[4]Article: STUDYING THE EFFECT OF SPEED OF BRUSHLESS MOTOR APPLIED IN ELECTRIC VEHICLE AND QUADCOPTER. Authors: Huỳnh Thanh Tùng, Vũ Vân Thanh. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence (WIITC 2014) Danang University of Science and Technology, Vietnam, Feb. 11-12, 2014
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 1. Pages: 116-119. Year 2014.
(Apr 14 2014 7:46AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải phong cách cuộc thi sáng tạo robot 2008

 Khoa học công nghệ

 2008

 

 Đài truyền hình Việt Nam

losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
[2] Giải khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ

 Kỹ thuật

 2006

 

 Bộ giáo dục đào tạo

marriage affairs all wife cheat i want an affair
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
  
 Khen thưởng
[1] Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa. Số: 82/2012. Năm: 2012.
[2] Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa. Số: 154/QĐKT. Năm: 2013.
[3] Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa. Số: 134/QĐ-ĐHBK-HCTH. Năm: 2014.
[4] Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 5801/QĐKT. Năm: 2014.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[6] Giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng 2017-2018. Năm: 2018.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2018-2019. Năm: 2019.
[8] Giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng 2019-2020. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn