TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
DANH SÁCH PHÓ GIÁO SƯ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 31 PGS.TS. Phan Văn Hòa Chuyển công tác - Chuyển công tác 2009
 32 PGS.TS. Lưu Quý Khương Khoa Quốc Tế Học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2009
 33 PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng Ban Cơ sở vật chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2009
 34 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2009
 35 PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2010
 36 PGS.TS. Lê Thành Bắc Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2010
 37 PGS.TS. Tăng Tấn Chiến Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 38 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2010
 39 PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 40 PGS.TS. Phạm Cẩm Nam Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 41 PGS.TS. Ngô Hà Tấn Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2010
 42 PGS.TS. Lê Cung Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 43 PGS.TS. Đậu Thị Hòa Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 2011
 44 PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 45 PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2011
 46 PGS.TS. Đặng Minh Nhật Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 47 PGS.TS. Nguyễn Công Phương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2011
 48 PGS.TS. Lê Quang Sơn Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2011
 49 PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 2011
 50 PGS.TS. Phan Cao Thọ Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2011
 51 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 2011
 52 PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 53 PGS.TS. Hoàng Tùng Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2011
 54 PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 2012
 55 PGS.TS. Đinh Minh Diệm Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 56 PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 57 PGS.TS. Lê Văn Huy Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 2012
 58 PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 2012
 59 PGS.TS. Phạm Văn Tuấn Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 60 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2013
 Tìm thấy: 116 cá nhân / 4 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn