TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
DANH SÁCH PHÓ GIÁO SƯ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 61 PGS.TS. Trương Hoài Chính Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 62 PGS.TS. Trương Thị Diễm  2013
 63 PGS.TS. Lê Minh Đức Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 64 PGS.TS. Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 2013
 65 PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 2013
 66 PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 67 PGS.TS. Nguyễn Văn Cường Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 2014
 68 PGS.TS. Dương Quốc Cường Chuyển công tác - Chuyển công tác 2014
 69 PGS.TS. Dương Việt Dũng Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2014
 70 PGS.TS. Hoàng Phương Hoa Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2014
 71 PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2014
 72 PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2014
 73 PGS.TS. Lê Đức Luận Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2014
 74 PGS.TS. Võ Văn Minh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 2014
 75 PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Bách Khoa 2014
 76 PGS.TS. Phạm Thị Lan Hương Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 2015
 77 PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2015
 78 PGS.TS. Châu Trường Linh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2015
 79 PGS.TS. Nguyễn Văn Long Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2015
 80 PGS.TS. Đặng Văn Mỹ Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2015
 81 PGS.TS. Trần Văn Quang Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 2015
 82 PGS.TS. Trần Văn Vang Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2015
 83 PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế 2016
 84 PGS.TS. Trần Xuân Bách Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 2016
 85 PGS.TS. Nguyễn Quang Giao Trung tâm Kiểm định CLGD - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2016
 86 PGS.TS. Ngô Văn Hà Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2016
 87 PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2016
 88 PGS.TS. Trần Quang Hưng Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2016
 89 PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 2016
 90 PGS.TS. Huỳnh Công Pháp Ban Giám Hiệu - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2016
 Tìm thấy: 116 cá nhân / 4 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn