TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
37,267,688
 
DANH SÁCH PHÓ GIÁO SƯ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 91 PGS.TS. Trương Hồng Trình Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 2016
 92 PGS.TS. Nguyễn Bá Trung Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 2016
 93 PGS.TS. Lưu Đức Bình Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2017
 94 PGS.TS. Nguyễn Chí Công Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2017
 95 PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 2017
 96 PGS.TS. Trương Công Quỳnh Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2017
 97 PGS.TS. Phạm Thị Kim Thoa Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 2017
 98 PGS.TS. Trương Hữu Trì Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2017
 99 PGS.TS. Lê Tiến Dũng Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2018
 100 TS. Nguyễn Hữu Hiếu Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2018
 Tìm thấy: 100 cá nhân / 4 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn