TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
DANH SÁCH PHÓ GIÁO SƯ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 91 PGS.TS. Lê Đình Sơn Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2016
 92 PGS.TS. Trương Hồng Trình Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 2016
 93 PGS.TS. Nguyễn Bá Trung Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 2016
 94 PGS.TS. Lưu Đức Bình Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2017
 95 PGS.TS. Nguyễn Chí Công Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 2017
 96 PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2017
 97 PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 2017
 98 PGS.TS. Trần Hữu Phúc Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2017
 99 PGS.TS. Trương Công Quỳnh Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2017
 100 PGS.TS. Phạm Thị Kim Thoa Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 2017
 101 PGS.TS. Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2017
 102 PGS.TS. Trương Hữu Trì Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2017
 103 PGS.TS. Trần Ngọc Ánh Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2018
 104 PGS.TS. Lê Tiến Dũng Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2018
 105 PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 2018
 106 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu Ban Giám hiệu - Trường Đại học Bách Khoa 2018
 107 PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2018
 108 PGS.TS. Giang Thị Kim Liên Ban Đào tạo - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2018
 109 PGS.TS. Phan Quí Trà Phòng QLKH & HTQT - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2018
 110 PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 2018
 111 PGS.TS. Lê Phước Cường Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 2019
 112 PGS.TS. Lê Đình Dương Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2019
 113 PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 2019
 114 PGS.TS. Nguyễn Văn Hướng Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 2019
 115 TS. Nguyễn Lan Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2019
 116 PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 2019
 Tìm thấy: 116 cá nhân / 4 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn