Cáp Kim Cương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26978 lượt người xem
Họ và tên:  Cáp Kim Cương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/02/1985
Nơi sinh: Đồng Nai
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Sinh học; Tại: Đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Động vật học; Tại: Huế
Dạy CN: Động vật học, Phương pháp giảng dạy Sinh học, Giáo dục nông nghiệp, Ứng dụng CNTT trong dạy học Sinh học, Phương pháp giải bài tập di truyền học, Đấu tranh sinh học và ứng dụng, Sinh học đại cương
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh - Môi trường - ĐHSP - ĐHĐN
Điện thoại: 0976 584 468; Mobile: 0976 584 468
Email: kimcuong.cap@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 04/2011 kí hợp đồng làm việc với Đại học Đà Nẵng cho đến nay.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng trò chơi đóng vai để nâng cao hiệu quả học tập kiến thức di truyền học cho sinh viên khoa Sinh – Môi trường. Chủ nhiệm: Cáp Kim Cương. Thành viên: Nguyễn Thị Hải Yến, Đặng Thị Yến Nhi. Mã số: Đ2013-03-34. Năm: 2013. (Jun 15 2015 6:16PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn ngân hàng câu hỏi vấn đáp cho các môn học về môi trường. Chủ nhiệm: Cáp Kim Cương. Thành viên: 1, Võ Văn Minh 2, Trần Ngọc Sơn. Mã số: T2011-ĐN03-08. Năm: 2011. (Mar 2 2013 4:05PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (dạng MCQ) trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực Sinh học ở bậc Đại học. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thùy Trâm. Thành viên: 1, Cáp Kim Cương 2, Đào Văn Minh. Mã số: T2011-ĐN03-03. Năm: 2011. (Mar 2 2013 4:11PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi dùng trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi. Thành viên: 1, Cáp Kim Cương 2, Trần Ngọc Sơn. Mã số: T2011-ĐN03-09. Năm: 2011. (Mar 2 2013 4:15PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng giám sát ô nhiễm Cd và Pb trong trầm tích bởi động vật hai mảnh vỏ ở Vũng Thùng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: Cáp Kim Cương, Trần Ngọc Sơn. Mã số: T2011-DN03-08. Năm: 2011. (Jun 15 2015 6:12PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hiệu quả bước đầu của trò chơi đóng vai trong dạy - học di truyền học. Tác giả: Cáp Kim Cương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 02(87).2015. Trang: 13. Năm 2015. (May 15 2015 11:04AM)
[2]Bài báo: Sử dụng trò chơi đóng vai để kiểm tra - đánh giá và hình thành kiến thức mới trong dạy - học di truyền học. Tác giả: ThS. Cáp Kim Cương*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[3]Tham luận: Cuong Kim Cap, Hao Thi Le (2013) The species composition and distribution of reptile in KonKaKinh National Park, Gia Lai province, Vietnam. Tác giả: Cáp Kim Cương, Lê Thị Hảo. Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 5. Trang: 417-423. Năm 2013. (Jun 15 2015 6:24PM)
[4]Tham luận: Ghi nhận bước đầu về thành phần loài và đặc điểm phân bố của Lưỡng cư, Bò sát ở tỉnh Quảng Trị . Tác giả: Ngô Đắc ChứngVõ Đình BaCáp Kim Cương. Hội thảo khoa học Quốc gia về Lưỡng cư và Bò sát ở Việt Nam lần thứ 2
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 58 - 70. Năm 2012.
(Mar 1 2013 12:05AM)
[5]Bài báo: Hiệu quả sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chướng I "Chuyển hoá vật chất và năng lượng và chương III "Sinh trưởng và phát triển" - Sinh học 11 Nâng cao. Tác giả: Cáp Kim CươngĐỗ Thị TrườngĐặng Thị Yến Nhi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47).2011 Quyển 2. Trang: 77 - 84. Năm 2011. (Feb 28 2013 11:53PM)
[6]Bài báo: Thành phần loài Lưỡng cư, Bò sát ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị. Tác giả: Ngô Đắc Chứng - Đại học Sư phạm HuếCáp Kim Cương - Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47).2011 Quyển 2. Trang: 01 - 07. Năm 2011. (Feb 28 2013 11:11PM)
[7]Bài báo: Thiết kế và sử dụng phiếu học tập nhằm nâng cao chất lượng trong dạy học chương I "Chuyển hoá vật chất và năng lượng", chương II "Cảm ứng" và chương IV "Sinh cản" - Sinh học 11 Cơ bản - Trung học phổ thông. Tác giả: Đỗ Thị TrườngCáp Kim CươngTạ Thị Kim Quý. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 6(47).2011 Quyển 2. Trang: 148 - 155. Năm 2011.
(Feb 28 2013 11:47PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]1, Động vật học 2, Phương pháp giảng dạy Sinh học 3, Phương pháp giải bài tập di truyền 4, Phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường 5, Phương pháp giảng dạy Công nghệ 10 - THPT
Ngành: Sinh học
 2012 Sinh viên Đại học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn