Đàm Nguyễn Anh Khoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,452

 
Mục này được 24633 lượt người xem
Họ và tên:  Đàm Nguyễn Anh Khoa
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thương Mại Quốc Tế & Marketing; Tại: Đại học Temple (Hoa Kỳ)
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2022; Chuyên ngành: Quản trị Kinh Doanh - Marketing; Tại: Đại học Quebec
Dạy CN: Marketing, Quản trị Kinh Doanh
Lĩnh vực NC: Digital marketing, customer behaviors, customer intelligence, big data, marketing analytics, knowledge management.
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: dnakhoa@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng viên ĐH Bách Khoa từ 2011 đến nay
Lĩnh vực nghiên cứu: Digital Marketing, Customer Behaviors, International Marketing, Customer Intelligence, Big data.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Trí tuệ khách hàng trong kỷ nguyên dữ liệu lớn: nghiên cứu đa tình huống trong lĩnh vực văn hóa. Chủ nhiệm: T.S Đàm Nguyễn Anh Khoa. Mã số: T2023-02-18. Năm: 2023. (Jan 30 2023 6:24PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phát triển hoạt động xúc tiến hỗn hợp cho các dự án khách sạn tại Tp. Đà Nẵng nhằm tăng lợi thế cạnh tranh. Chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Thành viên: Th.S Đàm Nguyễn Anh Khoa. Mã số: xxxxx. Năm: 2017. (Jun 12 2017 4:26PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thành công của quảng cáo trên thiết bị di động đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam . Chủ nhiệm: Th.S Đàm Nguyễn Anh Khoa. Thành viên: Th.S Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Mã số: T2016-02-41. Năm: 2016. (Mar 9 2016 12:26AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự đầm trong lĩnh vực sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Chủ nhiệm: T.S Hoàng Phương Hoa. Thành viên: Th.S Đàm Nguyễn Anh Khoa, Hoàng Nguyên Sơn. Mã số: Đ2012-02-33. Năm: 2012. (Dec 28 2012 3:26PM)
[5] Đề tài Khác: Ứng dụng Six Sigma trong quản lý chất lượng sản phầm. Chủ nhiệm: Th.S Đàm Nguyễn Anh Khoa. Mã số: T2012-02-CBT66. Năm: 2012. (Dec 28 2012 3:12PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Lợi thế cạnh tranh của DNVVN trong thời đại dữ liệu lớn. Tác giả: Nguyễn Văn Kỳ Long, Đàm Nguyễn Anh Khoa. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số: 6. Trang: 43-46. Năm 2020. (Jul 21 2020 10:48PM)
[2]Bài báo: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tại TP Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Kỳ Long, Đàm Nguyễn Anh Khoa. Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ECONOMY AND FORECAST REVIEW). Số: 21. Trang: 129-132. Năm 2020. (Aug 18 2020 10:09PM)
[3]Bài báo: Khai phá trí tuệ Marketing trong thời đại dữ liệu lớn. Tác giả: Đàm Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Văn Kỳ Long. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 275. Trang: 58-66. Năm 2020. (Mar 17 2021 11:50PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tính chính xác của việc ước lượng chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam. Tác giả: Mai Phước Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Kỳ Long, Đàm Nguyễn Anh Khoa. Tạp Chí Xây Dựng Việt Nam - Vietnam Journal of Construction. Số: 614. Trang: 180-184. Năm 2019. (Jul 18 2019 8:21AM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CHO CÁC DỰ ÁN KHÁCH SẠN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NHẰM TĂNG LỢI THẾ CẠNH TRANH. Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Đàm Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Văn Kỳ Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 5(126).2018, QUYỂN 2. Trang: 47. Năm 2018. (Aug 4 2018 10:00AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu sơ bộ và mô hình hóa các yếu tố ảnh hưởng thành công của quảng cáo trên điện thoại di động. Tác giả: Th.S Đàm Nguyễn Anh Khoa; Th.S Nguyễn Thị Thảo Nguyên. HỘI THẢO KHOA HỌC "CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TIÊN TIẾN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - ATCESD 2016". Số: 4493-2016/CXBIPH/04-230/ XD ngày 09/12/2016. Năm 2016. (Jan 2 2017 6:20AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng mô hình Servperf trong đánh giá chất lượng dịch vụ internet di động Viettel tại Tp. Đà Nẵng . Tác giả: Th. S Đàm Nguyễn Anh Khoa; Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên. Tạp Chí Khoa học & Công nghê - Đại học Đà Nẵng. Số: Tháng 6. Trang: xxx. Năm 2016. (Mar 11 2016 2:07PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu khả năng ứng dụng Social Wifi Marketing đối với các mô hình kinh doanh tại Tp. Đà Nẵng. Tác giả: Th.S Đàm Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Nam Hải. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(99). Trang: 24-27. Năm 2016. (Feb 29 2016 10:26AM)
[9]Bài báo: Tín dụng ngân hàng đối với tái canh cà phê vùng Tây Nguyên. Tác giả: Th.S Đặng Hoài Linh, Th.S Đàm Nguyễn Anh Khoa. Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng. Số: 163. Tháng 12. Trang: 30-34. Năm 2015. (Mar 11 2016 2:21PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của số lớp đến giá trị Ứng suất-Biến dạng của liên kết dạng chữ T được làm bằng vật liệu composite sợi carbon. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Đàm Nguyễn Anh Khoa. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: số 6. Trang: trang 32-34. Năm 2013. (Jun 5 2013 8:09AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu sự lan truyền vết nứt dạng Mixed-Mode bằng thực nghiệm và xây dựng mô hình tính toán dùng ANSYS vật liệu composite sợi carbon. . Tác giả: T.S Hoàng Phương Hoa, Th.S Đàm Nguyễn Anh Khoa. Tạp chí Giao thông Vận tải
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Tháng 11. Trang: 32-34. Năm 2012.
(Dec 28 2012 3:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Implementation of Integrated Multichannel Services in the Hospitality Sector in Vietnam. Authors: Thi Khue Thu Ngo, Phuong Thao Nguyen, Thang Le Dinh, Nguyen Anh Khoa Dam. Proceedings of The International Conference on Exploring Service Science (IESS 2.3). No: 05003. Pages: 1-15. Year 2023. (Feb 16 2023 11:54AM)
[2]Article: Context-aware Knowledge-based Systems: A Literature Review. Authors: TMH Vu, T Le Dinh, NAK Dam, C Pham-Nguyen. Proceedings of the 56th Hawaii International Conference on System Sciences. No: N/A. Pages: 4576-4585. Year 2023. (Jan 15 2023 4:14PM)
[3]Article: Trivi: A Conceptual Framework for Customer Intelligence Systems for Small and Medium-sized Enterprises. Authors: Thang Le Dinh, Thi My Hang Vu, Nguyen Anh Khoa Dam, Chan Nam Nguyen. PACIS 2022 Proceedings. No: 177. Pages: 1-16. Year 2022. (Jun 27 2022 10:26PM)
[4]Article: A Service Science Framework for Developing Customer Intelligence in SMEs. Authors: Nguyen Anh Khoa Dam, Thang Le Dinh, Thi My Hang Vu. The 3rd International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2022). No: N/A. Pages: 1-12. Year 2022. (Oct 1 2022 4:48AM)
[5]Article: From Customer Data to Smart Customer Data: The Smart Data Transformation Process. Authors: Thang Le Dinh, Nguyen Anh Khoa Dam, Chan Nam Nguyen, Thi My Hang Vu, and Nguyen Cuong Pham. 12th International Conference on Exploring Service Science (IESS 2.2). No: 05002. Pages: 1-15. Year 2022. (Feb 10 2022 7:11AM)
[6]Article: Towards Knowledge-based Smart Service Systems: The Case of a Recommender System for a Cultural Organization. Authors: Thang Le Dinh, Nguyen Anh Khoa Dam, and Gia Huan Ho. 12th International Conference on Exploring Service Science (IESS 2.2). No: 05001. Pages: 1-15. Year 2022. (Feb 10 2022 7:15AM)
[7]Article: L’INTELLIGENCE CLIENT DANS LE TOURISME CULTUREL: LE CAS DU MUSÉE POP. Authors: Leo Trespeuch, Nguyen Anh Khoa Dam, Hedia El Ourabi, Thang Le Dinh, William Menvielle and Saïd Zouiten. Conférence de l'Association Française de MAnagement du Tourisme 2022 (AFMAT 2022). No: N/A. Pages: 1-9. Year 2022. (Mar 15 2022 11:58PM)
[8]Article: The Quest for Customer Intelligence to Support Marketing Decisions: A Knowledge-Based Framework. Authors: Nguyen Anh Khoa Dam, Thang Le Dinh, William Menvielle. Vietnam Journal of Computer Science. No: N/A. Pages: 1-20. Year 2022. (Mar 16 2022 12:02AM)
[9]Article: Key Aspects of Customer Intelligence in the Era of Massive Data. Authors: Nguyen Anh Khoa Dam, Thang Le Dinh, William Menvielle. Proceedings of the 13th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2021). No: NA. Pages: NA. Year 2021. (Jan 19 2021 10:36AM)
[10]Article: Smart Data as a Service. Authors: Thang Le Dinh and Nguyen Anh Khoa Dam. International Conference on Exploring Service Science (IESS 2.1). No: 38. Year 2021. (May 11 2021 1:20AM)
[11]Article: Towards Smart Customer Knowledge Management Systems. Authors: Thang Le Dinh, Nguyen Anh Khoa Dam. Advances in Computational Collective Intelligence. ICCCI 2021. Communications in Computer and Information Science. No: 1463. Pages: 1-13. Year 2021. (Oct 1 2021 12:01AM)
[12]Article: Towards a Conceptual Framework for Customer Intelligence in the Era of Big Data. Authors: Nguyen Anh Khoa Dam, Thang Le Dinh, William Menvielle. International Journal of Intelligent Information Technologies (IJIIT). No: 17(4). Pages: 1-17. Year 2021. (Oct 23 2021 7:33AM)
[13]Article: Design and deployment of a customer journey management system: the CJMA approach. Authors: Nam Nguyen Chan, Duc Loc Nguyen Vo, Cuong Pham-Nguyen, Thang Le Dinh, Dam Nguyen Anh Khoa, Thoa Pham, and My Hang Vu Thi. The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. No: N/A. Pages: 1-9. Year 2021. (Feb 10 2022 7:18AM)
[14]Article: A Service Science Perspective on Resilience of Service Organisations. Authors: Thang Le Dinh, Thanh Thoa Pham Thi, Khoa Nguyen Anh Dam, and William Menvielle. International Conference on Exploring Service Science (IESS 2.1). No: 38. Pages: 1-14. Year 2021. (Mar 17 2021 11:55PM)
[15]Article: Key Performance Indicators for Crisis-Ready Organizations in the Era of Massive Data: The Case of the Cultural Sector. Authors: Nguyen Anh Khoa Dam; Thang Le Dinh. Proceedings of the Americas Conference on Information Systems (AMCIS) 2021. No: 15. Pages: 1-10. Year 2021. (Jun 18 2021 11:39PM)
[16]Article: A Literature Review of Recommender Systems for the Cultural Sector. Authors: Nguyen Anh Khoa Dam and Thang Le-Dinh. Proceedings of the 22nd International Conference on Enterprise Information Systems. No: 2. Pages: 715-726. Year 2020. (May 19 2020 2:33AM)
[17]Article: A Service-based Model for Customer Intelligence in the Age of Big Data. Authors: Nguyen Anh Khoa Dam, Thang Le Dinh, William Menvielle. Proceedings of the Americas Conference on Information Systems (AMCIS) 2020. No: 9. Pages: 1-10. Year 2020. (May 26 2020 6:16AM)
[18]Article: Customer Co-creation through the Lens of Service-dominant Logic: A Literature Review. Authors: Nguyen Anh Khoa Dam, Thang Le Dinh, William Menvielle. Proceedings of the Americas Conference on Information Systems (AMCIS) 2020. No: 29. Pages: 1-10. Year 2020. (May 26 2020 6:14AM)
[19]Article: A Theoretical Model for Marketing Intelligence in the Context of Internationalization. Authors: Nguyen Anh Khoa Dam, Thang Le Dinh, William Menvielle. Administrative Sciences Association of Canada 2019. No: N/A. Pages: N/A. Year 2019. (Jun 11 2019 7:48AM)
[20]Article: A systematic literature review of big data adoption in internationalization. Authors: Nguyen Anh Khoa Dam, Thang Le Dinh, William Menvielle. Journal of Marketing Analytics (ESCI, SCOPUS Q2). No: 2050-3326. Pages: 1-14. Year 2019. (Jun 11 2019 7:38AM)
[21]Article: Marketing Intelligence From Data Mining Perspective – A Literature Review. Authors: Nguyen Anh Khoa Dam, Thang Le Dinh, and William Menvielle. International Journal of Innovation, Management and Technology. No: Volume 10, Number 5. Pages: 184-190. Year 2019. (Jul 3 2019 1:52AM)
[22]Article: Big Data Adoption In International Marketing: A Literature Review. Authors: Dam Nguyen Anh Khoa, Thang Le Dinh, William Menvielle. Canadian Council for Small Business and Entrepreneurship 2018. No: 2018. Pages: 16. Year 2018. (Aug 4 2018 10:16AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2013.
[2] Giấy khen của Công đoàn Đại học Đà Nẵng. Số: 94/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2014 - 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giao Tiếp Kinh Doanh (Business Communication); Kỹ năng làm việc nhóm (Communication In Groups)
Ngành: Kinh tế học
 2012 Sinh Viên ngành Quản lý Công Nghiệp, Khoa Quản lý Dự Án; Sinh Viên khoa Khoa Điện Tử Viễn Thông  Bộ môn Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Quản lý Dự Án; Chương trình Tiên Tiến, Khoa Điện Tử Viễn Thông
[2]Quản trị Marketing (Introduction to Marketing); Marketing Công Nghiệp (B2B Marketing)
Ngành: Khoa học quản lý
 2012 Sinh viên ngành Quản lý Công nghiệp  Khoa Quản lý Dự án, Trường Đh Bách Khoa Đà Nẵng
[3]Quản trị học (Introduction to Management)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên Đại học, Cao đẳng  Đại học Bách Khoa & Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  

OTHER CERTIFICATES:

 • 2015 Certificate in Persuasive Communication Techniques and Scientific Presentations issued by G&H Management Services and The University of Danang
 • 2011 Certificate in Project Management issued by Quebec University (Canada) and University of Danang

ACADEMIC ACHIEVEMENT:
 • 2020-2021 MITACS (Canada) Scholarship 
 • 2018-2021 Diffusion scholarship from University of Quebec at Trois-Rivieres (Canada)
 • 2016-2020 911 Scholarship from Vietnamese Ministry of Education and Training
 • 2007-2008 Temple University (US) Dean's List Scholarship for Academic Achievement    
 • 2006 Valedictorian Award, Illinois, US
 • 2006 National Dean's List Award
REVIEWER:
 • AMCIS 2021, 2020, 2019
 • IESS 2.1
 • ICCCI 2020
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn