Hoàng Nhật Quy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,810,537

 
Mục này được 11171 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Nhật Quy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/05/1979
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán giải tích; Tại: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Toán giải tích; Tại: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Dạy CN: Toán giải tích
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN, 459 Tôn Đức Thắng, TP. ĐN
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Mô phỏng phương pháp giải một số bài toán về lý thuyết đồ thị trên máy tính. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Nhật Quy. Thành viên: ThS. Lương Khánh Tý. Mã số: 304/QĐ-CĐVH. Năm: 2016. (Sep 5 2016 10:10AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng các hỗ trợ về CNTT cho các học phần khoa học tự nhiên. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Nhật Quy. Mã số: 311/QĐ-CĐVH. Năm: 2013. (Sep 5 2016 10:06AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng phần mềm R trong kinh tế lượng. Tác giả: Hoàng Nhật Quy. Hội thảo Quốc gia CITA 2018. Số: 7. Trang: 247 - 254. Năm 2018. (Jun 11 2019 3:04PM)
[2]Tham luận: Ứng dụng phần mềm R để giải bài toán QHTT. Tác giả: Hoàng Nhật Quy. Hội nghị KH của Trường CĐ CNTT Đà Nẵng. Trang: 61-73. Năm 2013. (Nov 24 2016 2:10PM)
[3]Tham luận: The local property of the class $\mathcal E_{\chi,loc}$ and applications. Tác giả: Hoàng Nhật Quy. Kỷ yếu Đại hội Toán học lần thứ 8. Trang: 440-445. Năm 2013. (Nov 24 2016 2:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The topology on the space $\delta\mathcal E_\chi$. Authors: Hoàng Nhật Quy. Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica (Poland). No: Issue 51. Pages: 61-73. Year 2014. (Nov 24 2016 1:48PM)
[2]Article: Local property of the class $\mathcal E_{\chi,loc}$. Authors: Lê Mậu Hải, Phạm Hoàng Hiệp, Hoàng Nhật Quy. J. Math. Anal. Appli. No: vol. 302. Pages: 440-445. Year 2013. (Nov 24 2016 1:46PM)
[3]Article: Convergence in capacity on smooth hypersurfaces of compact Kahler manifolds. Authors: TS. Hoàng Nhật QuyTS. Vũ Việt Hùng. Annales Polonici Mathematici (Poland). No: Vol 103. Pages: 175 – 187. Year 2012. (Sep 5 2016 10:21AM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 5 2016 10:16AM)(Sep 5 2016 10:17AM)
[1]Giáo trình Toán kinh tế
Chủ biên: TS. Hoàng Nhật Quy. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2010.
[2]Giáo trình Toán rời rạc
Chủ biên: TS. Hoàng Nhật Quy. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2010.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Thị Huyền Trang
Đề tài: Nguyên lý cực tiểu trên không gian lồi địa phương đầy theo dãy

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN

 2017

 2019

[2]Saysongded Phoukhao
Đề tài: Phương trình vi phân và một số ứng dụng trong kinh tế

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN

 2017

 2019

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Chủ tịch UBND TP ĐN. Năm: 2012.
[2] Bằng khen của Bổ trưởng. Năm: 2012.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: QĐ 786/QĐ-BTTA. Năm: 2013.
[4] Bằng khen của Chủ tịch UBND TP ĐN. Năm: 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn