Hoàng Nhật Quy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,215,976

 
Mục này được 18455 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Nhật Quy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/05/1979
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán giải tích; Tại: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Toán giải tích; Tại: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Dạy CN: Toán giải tích
Lĩnh vực NC: Giải tích phức, lý thuyết đa thế vị
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN, 459 Tôn Đức Thắng, TP. ĐN
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Hàm đa điều hòa dưới và một số kết quả trên đa tạp phức. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Nhật Quy. Thành viên: TS. Nguyễn Thị Thùy DươngThS. Nguyễn Thị Sinh. Mã số: B2017-DDN03-16. Năm: 2019. (Aug 4 2020 10:07AM)
[2] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Lý thuyết đa thế vị và hình học phức. Chủ nhiệm: GS. TSKH. Phạm Hoàng Hiệp. Thành viên: TS. Hoàng Nhật Quy. Mã số: 101.02.2014.01. Năm: 2016. (Jul 2 2020 11:57PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Mô phỏng phương pháp giải một số bài toán về lý thuyết đồ thị trên máy tính. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Nhật Quy. Thành viên: ThS. Lương Khánh Tý. Mã số: 304/QĐ-CĐVH. Năm: 2016. (Sep 5 2016 10:10AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Một số lớp hàm đa điều hòa dưới trong lý thuyết đa thế vị và ứng dụng trong nghiên cứu hình học phức. Chủ nhiệm: TS. Vũ Việt Hùng. Thành viên: TS. Hoàng Nhật Quy. Mã số: B2014-25-26. Năm: 2016. (Jul 3 2020 12:12AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng các hỗ trợ về CNTT cho các học phần khoa học tự nhiên. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Nhật Quy. Mã số: 311/QĐ-CĐVH. Năm: 2013. (Sep 5 2016 10:06AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng phần mềm R phân tích số liệu trực tuyến thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế. Tác giả: Hoàng Nhật Quy, Huỳnh Thị Oanh Triều, Trương Thị Minh Hiếu. Hội thảo khoa học Quốc gia CITA lần thứ 8, 2019. Số: 2019. Trang: 304 - 310. Năm 2019. (Jul 3 2020 12:25AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng phần mềm R trong kinh tế lượng. Tác giả: Hoàng Nhật Quy. Hội thảo Quốc gia CITA 2018. Số: 7. Trang: 247 - 254. Năm 2018. (Jun 11 2019 3:04PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng phần mềm R để giải bài toán QHTT. Tác giả: Hoàng Nhật Quy. Hội nghị KH của Trường CĐ CNTT Đà Nẵng. Số: 2013. Trang: 61-73. Năm 2013. (Nov 24 2016 2:10PM)
[4]Bài báo: The local property of the class $\mathcal E_{\chi,loc}$ and applications. Tác giả: Hoàng Nhật Quy. Kỷ yếu Đại hội Toán học lần thứ 8. Số: Lần thứ 8. Trang: 440-445. Năm 2013. (Nov 24 2016 2:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Some Finite Weighted Energy Classes of m-Subharmonic Functions. Authors: Hoang Nhat Quy and Vu Viet Hung. International Journal of Mathematics. No: 32 (No. 09). Pages: https://doi.org/10.1142/S0129167X21501019. Year 2021. (Sep 3 2021 8:00AM)
[2]Article: A remark on covering of compact Kähler manifolds and applications. Authors: Hoàng Nhật Quy, Vũ Việt Hùng. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. No: Vol 73 (1). Pages: 138 - 148. Year 2021. (Aug 20 2021 11:27PM)
[3]Article: The m-Hessian Operator on Some Weighted Energy Classes of Delta m-Subharmonic Functions. Authors: Vũ Việt Hùng, Hoàng Nhật Quy. Results in Math. No: 75, 112 (2020). Pages: https://doi.org/10.1007/s00025-020-01242-z. Year 2020. (Jul 6 2020 11:03AM)
[4]Article: The topology on the space $\delta\mathcal E_\chi$. Authors: Hoàng Nhật Quy. Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica (Poland). No: Issue 51. Pages: 61-73. Year 2014. (Nov 24 2016 1:48PM)
[5]Article: Local property of the class $\mathcal E_{\chi,loc}$. Authors: Lê Mậu Hải, Phạm Hoàng Hiệp, Hoàng Nhật Quy. J. Math. Anal. Appli. No: vol. 302. Pages: 440-445. Year 2013. (Nov 24 2016 1:46PM)
[6]Article: Convergence in capacity on smooth hypersurfaces of compact Kahler manifolds. Authors: TS. Hoàng Nhật QuyTS. Vũ Việt Hùng. Annales Polonici Mathematici (Poland). No: Vol 103. Pages: 175 – 187. Year 2012. (Sep 5 2016 10:21AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 3 2020 12:17AM)(Sep 5 2016 10:16AM)(Sep 5 2016 10:17AM)
[1]Sách tham khảo: Hàm biến phức
Chủ biên: Nguyễn Thị Thùy Dương. Đồng tác giả: Hoàng Nhật Quy
.
Nơi XB: NXB KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT. Năm 2019.
[2]Giáo trình Toán kinh tế
Chủ biên: TS. Hoàng Nhật Quy. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2010.
[3]Giáo trình Toán rời rạc
Chủ biên: TS. Hoàng Nhật Quy. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2010.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Thị Huyền Trang
Đề tài: Nguyên lý cực tiểu trên không gian lồi địa phương đầy theo dãy

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN

 2017

 2019

[2]Saysongded Phoukhao
Đề tài: Phương trình vi phân và một số ứng dụng trong kinh tế

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN

 2017

 2019

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Chủ tịch UBND TP ĐN. Năm: 2012.
[2] Bằng khen của Bổ trưởng. Năm: 2012.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: QĐ 786/QĐ-BTTA. Năm: 2013.
[4] Bằng khen của Chủ tịch UBND TP ĐN. Năm: 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn