Hoàng Tùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,174,659

 
Mục này được 47762 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Tùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1972
Nơi sinh: Hải Dương
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Kinh tế ; Tại: Học viện Tài chính
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2011
Dạy CN: Kế toán, Tài chính doanh nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3613079; Mobile: 0905 107 635
Email: hoangtungkt@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

-1989-1993: Sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (Nay là Đại học Đà Nẵng), chuyên ngành kế toán


-1993: Giảng viên khoa kế toán, Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng


-1997-2003: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Học viện Tài chính, Việt Nam


-2003: Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế


-2001-2003: Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng


-2004-2006: Đảng uỷ viên, Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường Đại học kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng


-2006: Giảng viên chính, Phó Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng


-31/12/2014: Phó Trưởng phòng đào tạo (Phụ trách đào tạo sau đại học)
-1/6/2016: Trưởng phòng Cơ sở vật chất

-2011: Được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận và Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo bổ nhiệm học hàm Phó giáo sư kinh tế (11.2011)


-7/2016: Bổ nhiệm chức danh: Giảng viên cao cấp (Bộ Nội vụ)

Các lĩnh vực quan tâm và hướng nghiên cứu chính: Các vấn đề về kế toán và hệ thống kế toán doanh nghiệp, Chính sách thuế, Các lý thuyết về tài chính và ứng dụng trong quản trị, Phân tích kinh tế doanh nghiệp và kinh tế ngành, xếp hạng doanh nghiệp.


Hội viên hội kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA)

.

Cộng tác viên Tạp chí Kế toán & Kiểm toán (Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam), Tạp chí Ngân hàng (Ngân hàng nhà nước Việt Nam), Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng (Học viện Ngân hàng), Báo Đà Nẵng.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Xây dựng và phát triển hệ thống Logistics của Việt Nam theo hướng bền vững (Đề tài hợp tác quốc tế song phương giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Cộng hòa liên bang Đức). Chủ nhiệm: GS.TS Đặng Đình Đào. Thành viên: PGS.TS Hoàng Tùng. Mã số: HTQT-01-2012. Năm: 2013. (Jan 8 2013 8:21PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phương pháp đánh giá và xếp hạng tín nhiệm các Công ty niêm yết. Chủ nhiệm: PGS.TS Hoàng Tùng. Thành viên: . Mã số: B2010-ĐN04-48. Năm: 2011. (Mar 8 2011 11:14AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các căn cứ xếp hạng doanh nghiệp nhà nước. Chủ nhiệm: PGS.TS Hoàng Tùng. Mã số: B2006-ĐN04-09. Năm: 2009. (Jan 4 2011 8:04PM)
[4] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp theo thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: PGS.TS Hoàng Tùng. Mã số: B2006-ĐN01-08-TĐ. Năm: 2008. (Jan 8 2013 8:12PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt. Chủ nhiệm: PGS.TS Hoàng Tùng. Thành viên: . Mã số: B2002-14-14. Năm: 2007. (Dec 31 2010 2:30PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Phân tích hiệu quả kinh doanh vận tải đường sắt. Chủ nhiệm: PGS.TS Hoàng Tùng. Thành viên: . Mã số: T01-14-08. Năm: 2005. (Dec 31 2010 2:30PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hướng tích hợp thông tin kế toán doanh nghiệp khi triển khai hệ thống ERP. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí công thương. Số: số 7, tháng 04/2020. Trang: 271-277. Năm 2020. (Aug 26 2020 8:41PM)
[2]Bài báo: Khung lý thuyết nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến quyết định cải tiến của doanh nghiệp. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng. Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng. Số: 6/2016. Trang: 17-25. Năm 2016. (Aug 4 2016 9:10AM)
[3]Bài báo: Quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lời của các Công ty niêm yết. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 7/2016. Trang: 29-25. Năm 2016. (Aug 4 2016 9:18AM)
[4]Bài báo: Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả của các Ngân hàng thương mại. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng. Số: 10/2014. Trang: 9-17. Năm 2014. (Nov 2 2014 11:24PM)
[5]Bài báo: Kế toán quản trị-Từ khía cạnh lợi ích doanh nghiệp đến khía cạnh trách nhiệm xã hội. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 206 Tháng 8/2014. Trang: 69-75. Năm 2014.
(Aug 16 2014 8:55PM)
[6]Bài báo: Bàn về việc sử dụng thông tin tài chính trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng. Tạp chí kinh tế và phát triển. Số: 2/2013. Trang: 17-25. Năm 2013. (Feb 21 2013 10:15AM)
[7]Bài báo: Kiểm soát nội bộ hoạt động công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp . Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí kế toán & kiểm toán. Số: 7/2013. Trang: 19-24. Năm 2013. (Aug 2 2013 9:43AM)
[8]Bài báo: Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả và rủi ro tài chính trong hoạch định chính sách tài trợ của các Công ty niêm yết . Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí khoa học và đào tạo Ngân hàng. Số: 7/2013. Trang: 11-17. Năm 2013. (Aug 2 2013 9:36AM)
[9]Bài báo: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp (IAS41) trong các DN trồng cây công nghiệp ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng, Th.S Nguyễn Thị Cẩm Vân. Tạp chí kế toán và kiểm toán. Số: Tháng 1+2/2013. Trang: 14-19. Năm 2013. (Feb 4 2013 9:43PM)
[10]Bài báo: Mô hình xếp hạng tín nhiệm các Công ty niêm yết-Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 12/2012. Trang: 15-23. Năm 2012.
(Jan 4 2013 6:50PM)
[11]Bài báo: Bàn về tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng. Tạp chí Ngân hàng. Số: 9, tháng 5. Trang: 17-23. Năm 2012. (May 7 2012 9:33AM)
[12]Bài báo: Nhận dạng rủi ro trong hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng. Tạp chí Ngân hàng. Số: 11 tháng 6. Trang: 15-21. Năm 2012. (Jun 11 2012 9:57PM)
[13]Bài báo: Quản trị chi phí hoạt động của doanh nghiệp theo phương pháp chi phí mục tiêu. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng. Tạp chí Kinh tế Phát triển. Số: tháng 6. Trang: 17-25. Năm 2012. (May 31 2012 8:00PM)
[14]Bài báo: Bàn về qui trình kiểm tra sau thông quan trong quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu. Tác giả: Hoàng Tùng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 41. Năm 2011.
(Mar 8 2011 2:17PM)
[15]Bài báo: Nhận diện các đặc trưng hoạt động của doanh nghiệp qua phân tích báo cáo tài chính. Tác giả: TS.Hoàng Tùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Ngân hàng. Số: 19. Trang: 17-22. Năm 2011. (Oct 4 2011 10:20PM)
[16]Bài báo: Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp bằng mô hình hồi qui Logistic. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 43. Năm 2011. (May 10 2011 7:46PM)
[17]Bài báo: Phân tích tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính-kết quả nghiên cứu công ty niêm yết theo nhóm ngành. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí kế toán và kiểm toán
marriage affairs open i want an affair
. Số: 6. Năm 2011.
(Jun 29 2011 3:29PM)
[18]Bài báo: Bàn về phương pháp kiểm toán chi phí trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Tác giả: Hoàng Tùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Kiểm toán
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5. Năm 2011.
(May 24 2011 10:27AM)
[19]Bài báo: Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính của các Công ty niêm yết. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Kinh tế phát triển
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 3 (kì 2). Năm 2011.
(Apr 29 2011 11:08PM)
[20]Bài báo: Mô hình thông tin kết hợp phân tích hiệu quả-Tiếp cận hệ thống thẻ điểm cân bằng (BSC). Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí kế toán và kiểm toán
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 11. Trang: 17-23. Năm 2011.
(Nov 4 2011 9:38AM)
[21]Bài báo: Vấn đề công bố thông tin của các Công ty niêm yết. Tác giả: Hoàng Tùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Ngân hàng. Số: 10. Năm 2011. (May 19 2011 9:41PM)
[22]Bài báo: Mô hình định lượng phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng. Số: 6. Năm 2011. (Jun 1 2011 9:50PM)
[23]Bài báo: Bàn về các chỉ số nghiên cứu sự tập trung trong lĩnh vực Ngân hàng. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Ngân hàng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 11. Năm 2011.
(May 25 2011 9:21PM)
[24]Bài báo: Phương pháp xác định giá trị các nghiệp vụ chuyển giao nội bộ trong các Công ty đa quốc gia . Tác giả: Hoàng Tùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 2. Năm 2011.
(Apr 8 2011 10:22AM)
[25]Bài báo: Dự báo rủi ro hoạt động của doanh nghiệp -Tiếp cận mô hình ROC. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Ngân hàng . Số: 6. Năm 2011. (Apr 8 2011 10:24AM)
[26]Bài báo: Xây dựng mô hình cảnh báo rủi ro phá sản doanh nghiệp. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 3. Năm 2011. (Apr 10 2011 8:54PM)
[27]Bài báo: Kiểm chứng mô hình điểm số Z và kết quả xếp hạng tín dụng doanh nghiệp
.
Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Ngân hàng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 17. Trang: 37-41. Năm 2010.
(Jan 4 2011 8:26PM)
[28]Bài báo: Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các Công ty cổ phần vừa và nhỏ. Tác giả: Hoàng Tùng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Ngân hàng. Số: 21. Trang: 37-41. Năm 2010. (Jan 8 2011 5:07PM)
[29]Bài báo: Bàn về các mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Thương mại. Số: 31+32. Trang: 7-9(số31)+9-10(số 32). Năm 2010. (Jan 8 2011 5:09PM)
[30]Bài báo: Thông tin kế toán phục vụ ra quyết định trong điều kiện giới hạn về nguồn lực sản xuất. Tác giả: Hoàng Tùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Kế toán. Số: 87. Trang: 36-38. Năm 2010. (Jan 8 2011 5:10PM)
[31]Bài báo: Bàn về qui trình xử lý thông tin trong các hình thức kế toán hiện nay. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính-Kế toán
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1(54). Trang: 55-58. Năm 2008.
(Dec 31 2010 2:31PM)
[32]Bài báo: Định giá sản phẩm chuyển giao trong kinh doanh quốc tế. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Kế toán. Số: 70. Trang: 24-27. Năm 2008. (Dec 31 2010 2:31PM)
[33]Bài báo: Bàn về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính các dự án đầu tư giao thông vận tải. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Kinh tế phát triển
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 91. Trang: 37-39. Năm 2005.
(Dec 31 2010 2:31PM)
[34]Bài báo: Phân tích mô hình đánh giá rủi ro và định giá tài sản tài chính (CAPM). Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Chứng khoán Việt Nam. Số: 6. Trang: 41-42. Năm 2005. (Dec 31 2010 2:31PM)
[35]Bài báo: Mối quan hệ giữa hiệu quả hoạt động với các mục tiêu của chính sách tài chính doanh nghiệp. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Kinh tế phát triển. Số: 99. Trang: 22-23. Năm 2005. (Dec 31 2010 2:31PM)
[36]Bài báo: Hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính các dự án đầu tư giao thông vận tải. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán. Số: 2(19). Trang: 26-27. Năm 2005. (Jun 15 2011 8:11PM)
[37]Bài báo: Báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. Tác giả: Hoàng Tùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Chứng khoán Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5. Trang: 10-11. Năm 2003.
(Dec 31 2010 2:31PM)
[38]Bài báo: Phân tích dự báo nhu cầu vận tải đường sắt. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 6. Trang: 59-60. Năm 2003. (Dec 31 2010 2:31PM)
[39]Bài báo: Các giải pháp phát triển thị phần vận tải đường sắt. Tác giả: Hoàng Tùng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 9. Trang: 25-26. Năm 2003. (Dec 31 2010 2:31PM)
[40]Tham luận: Thông tin quản lý-Công cụ đắc lực để hội nhập và phát triển của các doanh nghiệp. Tác giả: Hoàng Tùng. Hội thảo khoa học do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 182-187. Năm 2003.
(Dec 31 2010 2:31PM)
[41]Bài báo: Vận tải đường sắt Việt nam-Dự báo và định hướng phát triển. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Giao thông vận tải
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 7. Trang: 43-44. Năm 2001.
(Dec 31 2010 2:31PM)
[42]Bài báo: Xây dựng chỉ số phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Tác giả: Hoàng Tùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 3. Trang: 47-48. Năm 2001. (Jun 15 2011 10:08PM)
[43]Bài báo: Xác định các chỉ tiêu cơ bản để phân tích hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Giao thông vận tải
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 9. Trang: 40-41. Năm 2001.
(Dec 31 2010 2:31PM)
[44]Bài báo: Vận dụng xác suất thống kê trong phân tích rủi ro các dự án đầu tư. Tác giả: Hoàng Tùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kiểm toán. Số: 4. Trang: 12-13. Năm 2001. (Dec 31 2010 2:31PM)
[45]Tham luận: Kinh tế tri thức và vấn đề sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Tác giả: Hoàng Tùng. Hội thảo khoa học do Bộ Khoa học-Công nghệ tổ chức. Trang: 60-64. Năm 2001. (Dec 31 2010 2:31PM)
[46]Bài báo: Phân tích bằng phương pháp chỉ số. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Kế toán. Số: 27. Trang: 251-252. Năm 2000. (Dec 31 2010 2:31PM)
[47]Tham luận: Đổi mới các chính sách kinh tế đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Tác giả: Hoàng Tùng. Hội thảo khoa học do Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức. Trang: 128-134. Năm 1999. (Dec 31 2010 2:31PM)
[48]Bài báo: Xác định đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành trong các đơn vị kinh doanh vận tải. Tác giả: Hoàng Tùng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Kế toán
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 10. Trang: 24. Năm 1998.
(Dec 31 2010 2:31PM)
[49]Bài báo: Một số vấn đề về phân tích hoạt động kinh tế trong ngành vận tải đường sắt. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp san Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 81-83. Năm 1997. (Dec 31 2010 2:31PM)
[50]Bài báo: Thông tin quản lý và việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý. Tác giả: Hoàng Tùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kế toán
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 7. Trang: 112,122. Năm 1997.
(Dec 31 2010 2:31PM)
[51]Bài báo: Phương pháp thực hiện các bút toán điều chỉnh theo hệ thống kế toán Mỹ. Tác giả: Hoàng Tùng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp san Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 26-29. Năm 1996. (Dec 31 2010 2:31PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Investigation on Impact factors that affect the business efficiency of oil and gas enterprises in VietNam. Authors: Hoang Tung. International journal of economics & management sciences. No: Volume 6, Isue3, 2017. Pages: 15-13. Year 2017. (Dec 12 2018 9:45AM)
[2]Article: AN ANALYSIS ON THE SITUATION AND TRENDS OF M&A ACTIVITIES IN VIETNAM. Authors: Hoang Tung. Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference, 2013. No: 3. Pages: 41-50. Year 2013. (Aug 19 2013 9:37AM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 5 2013 9:20PM)(Aug 5 2013 9:18PM)(Jan 8 2011 8:34PM)(Dec 31 2010 2:31PM)(Dec 31 2010 2:31PM)(Dec 31 2010 2:31PM)(Dec 31 2010 2:31PM)
[1]

Kế toán quản trị (dành cho hệ đào tạo từ xa)

Chủ biên: PGS.TS Hoàng Tùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trung tâm đào tạo thường xuyên-Đại học Đà Nẵng. Năm 2013.

[2]

Phân tích kinh doanh (dành cho hệ đào tạo từ xa)

Chủ biên: PGS.TS Hoàng Tùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trung tâm đào tạo thường xuyên-Đại học Đà Nẵng. Năm 2013.

[3]Câu hỏi ôn tập và bài tập Phân tích tài chính Chủ biên: Hoàng Tùng. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2009.
[4]Giáo trình Nguyên lý kế toán (Tham gia) Chủ biên: Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên+Hoàng Tùng+Đoàn Ngọc Phi Anh+Phạm Hoài Hương. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2007.
[5]Hệ thống câu hỏi và bài tập phân tích hoạt động kinh doanh (Tham gia) Chủ biên: Khoa kế toán-Trường Đại học kinh tế. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2005.
[6]Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh (Tham gia) Chủ biên: Ngô Hà Tấn. Đồng tác giả: Ngô Hà Tấn+ Hoàng Tùng+Trần Đình Khôi Nguyên. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2001.
[7]Giáo trình Lý thuyết kế toán (Tham gia) Chủ biên: Ngô Hà Tấn. Đồng tác giả: Ngô Hà Tấn+Hoàng Tùng+Trần Đình Khôi Nguyên. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1999.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Ngọc Tuyết
Đề tài: Hoàn thiện kiểm soát chi phí tại Công ty xăng dầu khu vực 5

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[2]Nguyễn Thị Minh Tâm
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Viễn thông Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[3]Hồ Kim Sương
Đề tài: Kiểm soát chi ngân sách tại Học viện Chính trị Hành chính khu vực III 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[4]Bùi Minh Nam
Đề tài:

Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần kim khí Miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[5]Nguyễn Hữu Hòa
Đề tài: Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại Công ty cổ phần dược DANAPHA

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[6]Võ Thị Thanh Thủy
Đề tài: Phân tích hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[7]Võ Thị Hồng Phương
Đề tài: Phân tích quan hệ chi phí-sản lượng-lợi nhuận tại Tổng công ty dệt may Hòa Thọ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[8]Nguyễn Toàn Trung
Đề tài: Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[9]Phan Thị Thu Hiền
Đề tài: Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty xây dựng điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[10]Đỗ Hữu Trường Giang
Đề tài: Kiểm soát chi phí tại Công ty xăng dầu khu vực 2

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[11]Phan Phú Dũng
Đề tài:

Định giá doanh nghiệp phục vụ cổ phần hóa tại Công ty thương mại Quảng Nam Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[12]Nguyễn Bích Hoà
Đề tài: Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[13]Phạm Xuân Quang
Đề tài:

Xây dựng qui trình kiểm soát chi phí tại Ban quản lý dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[14]Hoàng Thị Tường Vi
Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các Công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[15]Bùi Thị Thanh Thuỳ
Đề tài: Phân tích hiệu quả hoạt động tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[16]Trần Thị Như Lai
Đề tài:

Xây dựng qui trình phân tích tài chính đối với các dự án vay vốn của các Ngân hàng thương mại

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[17]Phạm Thị Thanh Huyền
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến chính sách tài trợ của các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[18]Đoàn Tuyết Nhung
Đề tài: Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2007

[19]Võ Như Hảo
Đề tài:

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh tại các Ngân hàng thương mại 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2007

[20]Cao Thị Như Tuyết
Đề tài: Tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2007

[21]Nguyễn Thị Hiền
Đề tài: Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2006

[22]Hoàng Thị Xinh
Đề tài: Phân tích hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2006

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong năm học 2000-2001. Số: 1301/QĐKT. Năm: 2001.
[2] Giấy khen của Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng cho Đảng viên xuất sắc tiêu biểu năm 2001. Số: 100-QĐ/ĐU. Năm: 2001.
[3] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1300/QĐ-TĐKT. Năm: 2001.
[4] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1501/QĐ-TĐKT. Năm: 2002.
[5] Giấy khen của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. Số: 152-QĐ/ĐU. Năm: 2002.
[6] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về thành tích xuất sắc trong năm học 2001-2002. Năm: 2002.
[7] Bằng khen của Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM Thành phố Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè. Số: 30/NQ-KT. Năm: 2002.
[8] Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Số: 1666/KT. Năm: 2002.
[9] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1651/QĐ-TĐKT. Năm: 2003.
[10] Giảng viên giỏi cấp bộ. Số: 1804/QĐ/Bộ GD&ĐT. Năm: 2004.
[11] Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2003. Số: 03-QĐ/ĐU. Năm: 2004.
[12] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 2060/QĐ-TĐKT. Năm: 2005.
[13] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2006.
[14] Bằng khen của Trung uơng Đoàn TNCS HCM về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Số: 172 QĐ/TƯĐTN. Năm: 2006.
[15] Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn. Số: 169 QĐ/TƯĐTN. Năm: 2006.
[16] Chến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2011.
[17] Giấy khen Đảng viên xuất sắc tiêu biểu năm 2011. Năm: 2011.
[18] Cộng tác viên xuất sắc năm 2011 của Tạp chí Ngân Hàng (Ngân hàng nhà nước Việt Nam). Năm: 2011.
[19] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2012.
[20] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012. Số: 434-QĐ/ĐU. Năm: 2012.
[21] Giấy khen Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013. Số: 631-QĐ/ĐU. Năm: 2013.
[22] Bằng khen Đảng viên xuất sắc tiêu biểu 3 năm liền 2011-2013. Số: 635-QĐ/ĐU. Năm: 2013.
[23] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích tài chính nâng cao
Ngành: Kế toán
 2010 Các lớp đào tạo, bồi dưỡng thi chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước, chứng chỉ hành nghề kế toán  Học viện Tài chính, Trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ (Bộ Tài chính)
[2]Phân tích báo cáo tài chính
Ngành: Khác
 2008 Cao học  Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng
[3]Kế toán quản trị
Ngành: Kế toán
 2000 Đại học, Cao học  Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng
[4]Phân tích tài chính
Ngành: Kế toán
 2000 Đại học, Cao học  Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng
[5]Phân tích kinh doanh
Ngành: Kế toán
 1993 Đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học kinh tế-Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn