Huỳnh Thanh Tùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,736,195

 
Mục này được 22529 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thanh Tùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/04/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Cát Tài- Phù Cát - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử; Tại: Đại học Nông Nghiệp và Công Nghiệp Tokyo
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Vật lý điện tử; Tại: UTS
Dạy CN: Điện tử
Lĩnh vực NC: Microelectronics
Ngoại ngữ: Anh, Nhật
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1/2010 - 12/2010: Trợ giảng tại Bộ Môn Kỹ thuật Điện Tử, Khoa Điện tử-Viễn thông, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
1/2011 - nay: Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Điện tử, Khoa Điện Tử - Viễn thông, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện mặt trời thông qua công nghệ IoT. Chủ nhiệm: Huỳnh Thanh Tùng. Thành viên: Nguyễn Hồng Việt Phương, Nguyễn Văn Tấn, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thành Trung, Phạm Thị Hải Hậu, Lê Trọng Phước. Mã số: T2021-02-34. Năm: 2023. (Jun 2 2023 9:34AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Ước lượng kênh truyền song công trong hệ thống thông tin di động. Chủ nhiệm: PGS.TS.Bùi Thị Minh Tú. Thành viên: Huỳnh Thanh Tùng; Nguyễn Duy Nhật Viễn; Lê Thị Phương Mai; Mạc Như Minh; Vũ Vân Thanh; Trương Lê Bích Trâm. Mã số: B2016.ĐNA.19. Năm: 2017. (Jun 5 2018 10:06AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và Thi công Quadcopter tự động thực hiện quay phim chụp ảnh từ trên không. Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phạm Xuân Trung, Nguyễn Thế Nghĩa, Huỳnh Thanh Tùng, Lê Bá Anh Phước, Võ Đức Hoàng, Nguyễn Phạm Thế Nhân. Mã số: T2014-02-117-KN40.4. Năm: 2015. (Jun 5 2018 10:08AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đo nồng độ oxy trong máu hỗ trợ cấp cứu tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế thành phố. Chủ nhiệm: Huỳnh Thanh Tùng. Thành viên: Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thế Nghĩa, Nguyễn Văn Ngọc. Mã số: Đ2013-02-74. Năm: 2013. (Jul 16 2014 8:47AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của Nhiệt độ đến lớp cách điện high-k/Si trong vật liệu bán dẫn. Chủ nhiệm: Huỳnh Thanh Tùng. Thành viên: . Mã số: T2009-02-CBT13. Năm: 2010. (Jul 16 2014 8:46AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo và tính chất phát quang của ion Er3+ trong thủy tinh B2O3-Bi2O3-Al2O3-ZnO. Tác giả: Trịnh Ngọc Đạt, Đinh Thanh Lê Văn Thanh Sơn, Lê Vũ Trường Sơn Khẩn, Phan Liễn, Nguyễn Tấn Hưng, Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Trọng Thành, Đặng Ngọc Toàn. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 20. Trang: 7-11. Năm 2022. (Dec 22 2022 8:56AM)
[2]Bài báo: Hệ thống IoT cho quan trắc tự động chất lượng không khí dựa trên chỉ số VN_AQI. Tác giả: Vũ Vân Thanh, Phan Trần Đăng Khoa, Huỳnh Thanh Tùng, Võ Văn Tài. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 19. Trang: 19-24. Năm 2021. (Dec 22 2022 8:40AM)
[3]Bài báo: Giải pháp truyền thanh không dây dựa trên IoTtrong hệ thống cảnh báo từ xa. Tác giả: Vu Van Thanh, Le Hong Nam, Phan Tran Dang Khoa, Huynh Thanh Tung. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Năm 2021. (Dec 22 2022 8:49AM)
[4]Bài báo: Tối ưu hóa các thông số P.I.D trong điều khiển gia tốc kế và con quay hồi chuyển trong Quadrotor tự cân bằng. Tác giả: Vũ Vân Thanh, Huỳnh Thanh Tùng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 58. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[5]Bài báo: Giao tiếp người -máy tính sử dụng cảm biến IMU. Tác giả: Huỳnh Thanh Tùng*; Vũ Vân Thanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 75. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[6]Bài báo: Thiết bị đo nồng độ oxy trong máu có kết nối với Smartphone - Bước cải tiến trong chăm sóc sức khỏe. Tác giả: ThS. Huỳnh Thanh Tùng*; Nguyễn Văn Ngọc; Lại Phước Sơn; Nguyễn Trung Kiên; Phạm Văn Tuấn
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 72. Năm 2014.
(Sep 19 2014 10:51AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Improved AlGaN/GaN HEMT perfomance by using field plate and passivation layer. Authors: Than Hong Phuc, Nguyen Thi Huyen Trang, Tran Thi Tra Vinh, Nguyen Vu Anh Quang, Huynh Thanh Tung, Hoang Trong Thuc, Nguyen Thanh Son. The 11th CITA. No: 11. Pages: 554-558. Year 2022. (Dec 22 2022 9:00AM)
[2]Article: A MEC-Assisted Network Selection Handover Control Scheme for Distributed Mobility Management (DMM) in the Vehicular Environment. Authors: Duy Tuan Dao, Chung Ming Huang, Meng Shu Chiang, Thanh Tung Huynh, Van Tuan Nguyen, Thi Minh Hanh Tran. IEEE ICCE 2022. No: 9. Pages: 577-582. Year 2022. (Dec 22 2022 9:07AM)
[3]Article: Comparative Efficiency Assessment of MPPT Algorithms in Photovoltaic Systems. Authors: Hong Viet Phuong Nguyen, Thanh Tung Huynh, Van Tan Nguyen. International Journal of Renewable Energy Research. No: 4. Pages: 2061-2067. Year 2022. (Dec 22 2022 9:11AM)
[4]Article: Evaluate effects of multiple users in collaborative Brain-Computer Interfaces: A SSVEP study. Authors: Tien-Thong Nguyen Do, Thanh Tung Huynh. IEEE ICCE 2020. No: 1. Year 2021. (Dec 21 2022 2:22PM)
[5]Article: Effects of High-Energy Electron Irradiation on the InGaP/GaAs Heterojunction Photosensor. Authors: Hong Phuc Than, Thanh Tung Huynh, Quang Tho Than, Huu Ai Duong, Vu Anh Quang Nguyen. The 10th CITA. No: 1. Year 2021. (Dec 21 2022 2:24PM)
[6]Article: Luminescence properties of beta-Ga2O3. Authors: Cuong Ton-That, Thanh Tung Huynh, Ekaterine Chikoidze, Curtis Irvine, Muhammad Zakria, Yves Dumont, Ferechteh Teherani, Eric Sandana, Philippe Bove, David Rogers, Matthew Phillips. Oxide-based Materials and Devices XII. No: 11687. Pages: 116870A. Year 2021. (Dec 22 2022 8:36AM)
[7]Article: Effects of Insulator Dielectric Passivation Layer on the Breakdown Voltage of AlGaN/GaN High Electron Mobility Transistor. Authors: Than Hong Phuc, Tran Thi Tra Vinh, Nguyen Vu Anh Quang, Than Quang Tho, Huynh Thanh Tung, Nguyen Tan Hung, Van-Trung Nguyen, Van-Phuc Hoang, Trong-Thuc Hoang, Cong-Kha Pham. The 10th IWAMSN. No: 1. Year 2021. (Dec 22 2022 8:43AM)
[8]Article: Red luminescence in H-doped beta-Ga2O3. Authors: Thanh Tung Huynh, Ekaterine Chikoidze, Curtis P Irvine, Muhammad Zakria, Yves Dumont, Ferechteh H Teherani, Eric V Sandana, Philippe Bove, David J Rogers, Matthew R Phillips, Cuong Ton-That. Physical Review Materials. No: 8. Pages: 085201. Year 2020. (Dec 21 2022 2:20PM)
[9]Presentations: Defect-free β-Ga2O3 nanowires grown by the vapour-liquid-solid process. Authors: Curtis P. Irvine, Thanh T. Huynh, Matthew R. Phillips, Cuong Ton-That. International Conference on Nanoscience and Nanotechnology. Year 2020. (Dec 21 2022 2:16PM)
[10]Article: Highly Luminescence MgZnO/ZnO Multiple quantum wells for Photonics Devices. Authors: Muhammad Zakria, Thanh Tung Huynh, Francis CC Ling, Shi Chen Su, Matthew R Phillips, Cuong Ton-That. ACS Applied Nano Materials. No: xxx. Pages: xxx-xxx. Year 2019. (Apr 16 2019 11:01AM)
[11]Presentations: Kinetics of charge carrier recombination in beta-Ga2O3 single crystals. Authors: Cuong Ton-That, Tung Huynh, Laurent Lee Cheong Lem, Akito Kuramata, Matthew Phillips. Oxide-based Materials and Devices X. Pages: xxx-xxx. Year 2019. (Mar 22 2019 11:11AM)
[12]Article: Kinetics of charge carrier recombination in β−Ga2O3 crystals. Authors: Huynh, T. T., Lem, L. L. C., Kuramata, A., Phillips, M. R., & Ton-That, C. Physical Review Materials. No: 2(10), 105203. Pages: xxx-xxx. Year 2018. (Nov 6 2018 9:09AM)
[13]Article: Investigations on the substrate dependence of the properties in nominally-undoped β-Ga2O3 thin films grown by PLD. Authors: Teherani, F.H., Rogers, D.J., Sandana, V.E., Bove, P., Ton-That, C., Lem, L.L.C., Chikoidze, E., Neumann-Spallart, M., Dumont, Y., Huynh, T. and Phillips, M.R. SPIE OPTO. International Society for Optics and Photonics. No: 2017. Pages: 101051R-101051R. Year 2017. (Nov 13 2017 8:45AM)
[14]Article: A Study into the Impact of Sapphire Substrate Orientation on the Properties of Nominally-Undoped β-Ga2O3 Thin Films Grown by Pulsed Laser Deposition. Authors: Teherani, F.H., Rogers, D.J., Sandana, V.E., Bove, P., Ton-That, C., Lem, L.L.C., Huynh, T. and ChiNoidze, E.. In Proceeding of SPIE. No: 10105. Pages: 101051R-1. Year 2017. (Nov 13 2017 8:50AM)
[15]Article: P-type β-gallium oxide: A new perspective for power and optoelectronic devices. Authors: Chikoidze, E., Fellous, A., Perez-Tomas, A., Sauthier, G., Tchelidze, T., Ton-That, C., Huynh, T.T., Phillips, M., Russell, S., Jennings, M. and Berini, B.. Materials Today Physics. No: 3. Pages: 118-126. Year 2017. (Nov 13 2017 8:53AM)
[16]Article: Luminescence in the bulk and near-surface regions of β-Ga2O3 crystals. Authors: C. Ton-That, T. Huynh, L.L. C. Lem, A. Puaud, N. Jankowski, T.P. Nguyen,A. Hoffmann, M.R. Wagner, and M.R. Phillips. 2nd International Workshop on Gallium Oxide and Related Materials(IWGO 2017). No: 2017. Pages: xxx-xxx. Year 2017. (Jan 24 2018 11:17AM)
[17]Article: Investigations into a Strong Dependence of Electrical Conductivity Observed for β-Ga2O3 Thin Films on Sapphire Substrate Orientation. Authors: E. Chikoidze, C. Ton-That, F.H. Teherani, D.J. Rogers, A. Perez-Tomas, G. Sauthier,V.E. Sandana, P. Bove, T.T. Huynh, M. Phillips, M.J. Sainz, P.Chapon, Y. Dumont,R. McClintock, and M. Razeghi. 2nd International Workshop on Gallium Oxide and Related Materials(IWGO 2017). No: 2017. Pages: xxx-xxx. Year 2017. (Jan 24 2018 11:20AM)
[18]Article: A High-performance VLSI Architecture for Variable Block Size Motion Estimation of H.264/AVC. Authors: Hoai-Huong Nguyen Le , Anh Tuan Tang, Thanh Tung Huynh and Huy Hoang
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence. No: WIITC 2014. Pages: 77-79. Year 2014. (Jul 16 2014 8:57AM)
[19]Article: Studying The Effect of Speed of Brushless Motor Applied in Electric Vehicle an Quadcopter. Authors: Tung T. Huynh and Thanh V. Vu. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: WIITC 2014. Pages: 116 -119. Year 2014.
(Jul 16 2014 8:56AM)
[20]Presentations: Active Learning – Target and Experience. Authors: Nguyen Hoang Mai; Tran Thi Minh Hanh and Huynh Thanh Tung. The 2013 International Workshop on Excellent Engineering Education. Pages: 43- 46. Year 2013. (Jul 16 2014 8:54AM)
[21]Presentations: Fabrication and Evaluation of ZrO2 Thin Films by ECR Oxidation. Authors: T.T.Huynh, M. Shimomura, M. Hasumi, Y. Iwasaki, T. Ueno, K. Kuroiwa. Japan Journals Applied Physics Conference, Spring 2008. Pages: 840. Year 2008. (Jul 16 2014 8:52AM)
[22]Presentations: Oxidation temperature dependence of HfOxNy Thins Films Followed by O2 annealing. Authors: M. Shimomura, T.T.Huynh, M. Hasumi, Y. Iwasaki, T. Ueno, K. Kuroiwa. Japan Journals Applied Physics Conference, Summer 2007. Pages: 626. Year 2007. (Jul 16 2014 8:50AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Lý thuyết mạch điện tử 2 Chủ biên: Võ Tuấn Minh. Đồng tác giả: Huỳnh Thanh Tùng, Ngô Minh Trí, Lê Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Hồng Yến. Nơi XB: NXB Khoa học kỹ thuật. Năm 2022.(Jun 20 2023 3:48PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Physical Aspects of Nature (PAN)
Ngành: Vật lý
 2017 Sinh viên năm 1  Đại học công nghệ Sydney (Úc)
[2]Kỹ thuật điện tử
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2014 Sinh viên không thuộc chuyên ngành DTVT  Khoa Điện tử - Viễn thông
[3]Cấu kiện Điện Tử
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2012 Sinh viên năm 2  Khoa Điện tử - Viễn thông
[4]Lý thuyết mạch điện tử 1
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2012 Sinh viên năm 2  Khoa Điện tử - Viễn thông
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn