Huỳnh Thị Minh Trúc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,574

 
Mục này được 34654 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Minh Trúc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/10/1984
Nơi sinh: TP. Đà Nẵng
Quê quán P. Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh Tế Xây Dựng & Quản Lý Dự Án; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2022; Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học quốc gia TPHCM
Dạy CN: Đại học ngành Kinh tế Xây dựng; Thạc sỹ ngành Quản lý Xây dựng
Lĩnh vực NC: Quản lý xây dựng
Ngoại ngữ: IELTS 6.0
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Quản Lý Dự Án Xây Dựng, Khoa Quản Lý Dự Án, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 1/2008 đến 1/2009: hoàn thành thời gian tập sự cho ngạch giảng viên với vai trò trợ giảng.
Từ 1/2009 đến 8/2010: giảng viên khoa Quản lý dự án, trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN.
Từ 9/2010 đến 7/2012: học thạc sĩ tại Trường đại học quốc gia Cheng Kung - Đài Loan.
Từ 8/2012 đến nay: giảng viên Bộ môn Quản lý dự án xây dựng, khoa Quản lý dự án, trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN.
Từ 12/2016 đến 04/2022: Nghiên cứu sinh ngành Quản lý xây dựng, Trường đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng khung chiến lược áp dụng cho các dự án ven biển bằng phương pháp Balanced Scorecard. Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Minh Trúc. Mã số: T2019-02-38. Năm: 2020. (Nov 30 2021 7:49PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - môi trường trong suốt vòng đời của các tòa cao ốc thương mại tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Minh Trúc. Mã số: T2016-02-40. Năm: 2016. (Jan 12 2018 12:57PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ lập trình VBA trong Excel để xây dựng phần mềm tính toán tác động môi trường của dự án đường giao thông. Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Minh Trúc. Mã số: T2013-02-79. Năm: 2013. (Apr 13 2016 4:54PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất mô hình đánh giá hiệu suất dự án xây dựng ven biển tại thành phố Đà Nẵng hướng đến phát triển bền vững.
.
Tác giả: Phạm Nguyễn Ngân Hạnh; Huỳnh Thị Minh Trúc*. Tạp chí khoa học & công nghệ - Đại học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531). Số: Vol. 19, No. 5.2. Trang: 38-43. Năm 2021.
(Nov 30 2021 7:45PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CARBON FOOT-PRINT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: Tháng 5. Trang: 146-150. Năm 2018. (Oct 13 2018 5:33PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN KỲ VỌNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc, Võ Thị Diệu, Trần Thị Hồng Phúc. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Tháng 5, quyển 2. Trang: 85-89. Năm 2018. (Oct 13 2018 5:36PM)
[4]Tham luận: Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ lập trình VBA trong tính toán carbon footprint của vật liệu xây dựng công trình.. Tác giả: Mạc Thị Vy; Đặng Công Minh; Huỳnh Thị Minh Trúc. Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Trang: 177-181. Năm 2018. (Oct 13 2018 5:41PM)
[5]Bài báo: TỐI ƯU THỜI GIAN – CHI PHÍ XEM XÉT TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG . Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc, Phạm Anh Đức . Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng - ISSN 1859-1531. Số: 11(120)-quyển 3. Trang: 95-100. Năm 2017. (Jan 12 2018 1:31PM)
[6]Bài báo: Tối ưu thời gian - chi phí - khí thải trong lựa chọn phương án máy thi công đường giao thông. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc, Lê Hoài Long, Phạm Anh Đức.. Tạp chí Xây dựng - ISSN 0866-8762. Số: Tháng 10 (2017). Trang: 7-12. Năm 2017. (Mar 4 2018 3:27PM)
[7]Tham luận: Nghiên cứu mô phỏng hiệu suất năng lượng công trình trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc; Phùng Đình Mãi. Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015 - ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 277-282. Năm 2016. (Apr 13 2016 3:57PM)
[8]Tham luận: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA THEO PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC THỰC NGHIỆM VÀ TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM. Tác giả: Mai Anh Đức, Huỳnh Thị Minh Trúc. Tập san Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015 - ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 151-157. Năm 2015. (Apr 13 2016 4:03PM)
[9]Bài báo: Phân tích hiệu quả kinh tế - môi trường cho các dự án đường giao thông. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc*; Mai Anh Đức. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng - ISSN 1859-1531. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 59-64. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[10]Bài báo: Mô hình hóa việc tính toán tác động môi trường của dự án đường cao tốc (Trường hợp nghiên cứu: đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn tại Việt Nam) . Tác giả: Huynh Thi Minh Truc. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng - ISSN 1859-1531. Số: 6(67). Trang: 86-92. Năm 2013. (Dec 16 2012 10:00PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Proposing the Performance Assessment Model for Coastal Projects in Vietnam Toward Sustainable Development. Authors: Ngan-Hanh Pham-Nguyen, Truc Thi Minh Huynh, and Minh-Huy Nguyen
. Lecture Notes in Civil Engineering. No: 268. Pages: 339-348. Year 2022.
(Nov 14 2022 8:35AM)
[2]Article: Multi-objective Optimization of Time—Cost—Environmental Impacts in Roadway Construction Projects: A Case Study in Vietnam. Authors: Truc Thi Minh Huynh, Trung-Viet Tran, and Anh-Duc Pham
. Lecture Notes in Civil Engineering. No: 268. Pages: 313-324. Year 2022.
(Nov 14 2022 8:27AM)
[3]Article: Building a strategic performance management model for enterprises investing to coastal urban projects toward sustainability. Authors: Truc Thi-Minh Huynh; Anh-Duc Pham; Long Le-Hoai. International Journal of Strategic Property Management (SSCI, Q2, IF=2.093 (2020)). No: 25(2). Pages: 127-145. Year 2021. (Nov 30 2021 7:38PM)
[4]Article: Quantitative structuring for the strategy map of coastal urban projects using a hybrid approach of Fuzzy logic and DEMATEL. Authors: Huỳnh Thị Minh Trúc*, Trần Đức Học, Phạm Anh Đức, Lê Hoài Long.. Lecture Notes in Civil Engineering (Scopus) ISSN: 2366-2557. No: 7. Pages: pp. 957-968. Year 2020. (Dec 11 2020 1:10PM)
[5]Article: Proposing a strategy map for coastal urban project success using the balanced scorecard method. Authors: Huỳnh Thị Minh Trúc, Đặng Ngọc Châu, Lê Hoài Long*, Phạm Anh Đức, Nguyễn Duy Trường. Engineering, Construction and Architectural Management (SCIE, Q1, IF = 2.160). No: Vol. 27, No. 10. Pages: pp. 2993-3030. Year 2020. (Dec 11 2020 1:05PM)
[6]Presentations: Eco-efficiency for highway projects in Vietnam.. Authors: Huỳnh Thị Minh Trúc, Lê Thị Kim Oanh, Phạm Anh Đức. The 16th International Symposium on Advanced Technology ISAT 16th – Advanced Technology to Open a New Era. Pages: 170. Year 2017. (Oct 13 2018 5:43PM)
[7]Article: Hybrid Artificial Intelligence Based on Evolutionary Approach in Optimizing Multiple Resources of Projects. Authors: Thi Minh-Truc Huynh, Duc-Hoc Tran, Thi Thao-Nguyen Nguyen, Quynh Chau Truong. International organization of Scientific Research; ISSN (e): 2250-3021, ISSN (p): 2278-8719. No: Vol. 06, Issue 06 (June. 2016). Pages: PP 46-53. Year 2016. (Aug 2 2016 4:06PM)
  
 Sách và giáo trình
(Nov 14 2022 8:17AM)(Nov 14 2022 8:15AM)
[1]Hướng dẫn dự án liên môn Quản lý chi phí xây dựng công trình Chủ biên: TS. Huỳnh Thị Minh Trúc. Đồng tác giả: TS. Đỗ Thanh Huyền; ThS. Trương Quỳnh Châu. Nơi XB: NXB Xây dựng. Năm 2022.
[2]Giáo trình Kinh tế Xây dựng Chủ biên: PGS.TS. Phạm Anh Đức. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Quang Trung, TS. Huỳnh Thị Minh Trúc, ThS. Trương Quỳnh Châu. Nơi XB: NXB Xây dựng. Năm 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiểm soát chi phí (QS2)
Ngành: Xây dựng
 2021 Sinh viên đại học Ngành Kinh tế Xây dựng  Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Toán chuyên ngành
Ngành: Xây dựng
 2015 Sinh viên đại học chuyên ngành: Kinh tế xây dựng; Quản lý công nghiệp.  Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Kinh tế Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên ngành Kinh tế xây dựng  Khoa Quản lý dự án, Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[4]Quản Trị Doanh Nghiệp Xây Dựng
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên ngành Kinh Tế Xây Dựng & Quản Lý Dự Án  Khoa Quản Lý Dự Án, Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng
[5]Quản trị tài chính
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên ngành Kinh Tế Xây Dựng  Khoa Quản Lý Dự Án, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn