Lê Đình Dương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 35562 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Đình Dương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/11/1981
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hệ thống điện; Tại: Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kỹ thuật điện; Tại: Đại học Bách khoa Milan (Politecnico di Milano)
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2019
Lĩnh vực NC: Hệ thống điện; Năng lượng tái tạo; Hệ thống tích trữ năng lượng.
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ldduong@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 * 2004: Tốt nghiệp đại học tại khoa Điện, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
* 11/2004 - nay: Giảng viên Bộ môn Hệ thống điện, khoa Điện, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
* 2011-2014: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại khoa Năng Lượng, Đại học Bách khoa Milan, Italy
* 2012: Học giả nghiên cứu (Visiting Research Scholar) tại Department of Electrical and Computer Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA
* 6/2012: Transmission Bussiness School, Chicago, Illinois, USA
* 2/2014-2/2015: Nghiên cứu Sau Tiến sĩ (Post-Doctoral Researcher) tại khoa Năng Lượng, Đại học Bách khoa Milan, Italy
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình xác suất cho các nguồn năng lượng mới phục vụ tính toán và phân tích hệ thống điện. Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Đình Dương. Mã số: T2019-02-50. Năm: 2020. (May 22 2020 7:50PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Tích hợp nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn vào lưới điện ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp. Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Đình Dương. Mã số: B2020-DNA-02. Năm: 2020. (May 22 2020 7:52PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Phương pháp mô phỏng và phân tích hệ thống điện hiện đại có tích hợp các yếu tố bất định. Chủ nhiệm: TS. Lê Đình Dương. Thành viên: PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Huỳnh Văn Kỳ; ThS. Phạm Văn Kiên. Mã số: B2017-ĐN01-05. Năm: 2019. (May 1 2019 12:31PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phương pháp và xây dựng phần mềm tính tối ưu trào lưu công suất trong lưới điện microgrid có xét tới sự phụ thuộc vào tần số và điện áp của nguồn phát và phụ tải. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Ninh. Mã số: VAST07.03/17-18. Năm: 2018. (Jul 8 2019 11:51PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng cho các hệ thống điện có kết nối với nguồn năng lượng gió. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ái Nhi. Mã số: T2017-02-95. Năm: 2018. (Jan 7 2019 12:59AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định của nguồn, tải và cấu trúc lưới. Chủ nhiệm: TS. Lê Đình Dương. Thành viên: PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Huỳnh Văn Kỳ; ThS. Phạm Văn Kiên. Mã số: Đ2015-02-114. Năm: 2016. (Jun 4 2016 10:32PM)
[7] Đề tài Khác: Advanced Techniques for Improving the Assessment of Dynamic Rating of Transmission Lines. Chủ nhiệm: Alberto Berizzi. Thành viên: Cristian Bovo, Dinh-Duong Le. Mã số: NA0000. Năm: 2015. (May 23 2015 10:54PM)
[8] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo các trạm biến áp 110 kV. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: Huỳnh Văn Kỳ, Pham Văn Kiên, Lê Đình Dương. Mã số: B2007-ĐN01-10-TĐ. Năm: 2009. (May 23 2015 10:39PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng bài thực hành và kiểm tra vận hành thiết bị phân phối điện năng. Chủ nhiệm: Phạm Văn Kiên. Mã số: T2006-02-05. Năm: 2006. (May 23 2015 10:45PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Mô phỏng và điều khiển các thiết bị phân phối điện năng. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: Huỳnh Văn Kỳ, Hạ Đình Trúc, Lê Đình Dương. Mã số: B2003-III-17. Năm: 2005. (May 23 2015 10:42PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình dự báo phụ tải ngắn hạn dựa trên phương pháp xử lý dữ liệu nhóm. Tác giả: Lê Đình Dương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 7, 2019. Năm 2019. (Sep 3 2019 3:47PM)
[2]Bài báo: Phương pháp dự báo vận tốc gió cho các nhà máy điện gió có xét đến mối tương quan về không gian và thời gian. Tác giả: Lê Đình Dương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 8, 2019. Trang: 11. Năm 2019. (Oct 17 2019 10:46AM)
[3]Bài báo: Phân tích, tính toán và lựa chọn giải pháp hiệu quả để hạn chế dòng điện ngắn mạch trên các hệ thống điện có cấu trúc phức tạp. Tác giả: Đặng Hoàng Minh, Ngô Văn Dưỡng, Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (JST-UD). Số: Vol. 17, No. 9. Trang: 25-28. Năm 2019. (Jan 31 2020 9:54AM)
[4]Bài báo: Thiết kế chế tạo hệ thống điều hướng pin năng lượng mặt trời. Tác giả: Nguyễn Ngọc Phát, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Tấn Hiển, Lê Đình Dương, Nguyễn Quốc Tuyến. Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm học 2017 – 2018. Số: 0. Trang: 1-4. Năm 2018. (Jun 19 2018 10:41PM)
[5]Bài báo: Phương pháp phân tích và tính toán hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng gió. Tác giả: Lê Đình Dương*, Lê Văn Thông, Đậu Trọng Tuấn, Huỳnh Văn Kỳ, Nguyễn Quốc Tuyến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 30. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá ổn định cho hệ thống điện 500kV Việt Nam có xét đến các yếu tố bất định của phụ tải. Tác giả: Phạm Văn Kiên, Ngô Văn Dưỡng, Lê Kim Hùng, Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng. Số: Số 3(124). Trang: 38-42. Năm 2018. (Jun 19 2018 10:34PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số điều khiển inverter tới trào lưu công suất trong lưới điện microgrids vận hành độc lập ba pha cân bằng. Tác giả: Nguyễn Quang Ninh, Võ Thanh Hải, Lê Đình Dương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 68. Năm 2018. (Feb 13 2019 9:28AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo bộ tạo số liệu ngẫu nhiên để mô phỏng giám sát ổn định tĩnh có xét đến các yếu tố bất định. Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*; ThS. Phạm Văn Kiên; TS. Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 87. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm điện năng cho hệ thống bơm cấp nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Trà Vinh. Tác giả: Đặng Hoàng Minh, Đoàn Anh Tuấn, Lê Đình Dương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Số 3(100).2016. Trang: 54-58. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[10]Bài báo: Mô hình Không gian - Thời gian của nguồn năng lượng gió. Tác giả: Lê Đình Dương. Proceedings of Conference on Advances in Engineering for a Sustainable Development (CAESD2015). Số: 4. Trang: 1-4. Năm 2015. (Dec 25 2015 3:08PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố bất định của thông số vận hành để tính toán và phân tích chế độ làm việc của hệ thống điện. Tác giả: Lê Đình Dương, Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Thị Ái Nhi, Huỳnh Văn Kỳ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5(90)/2015. Trang: 34-38. Năm 2015.
(Jun 15 2015 10:38PM)
[12]Bài báo: Studying and building programme for simplifying electrical network diagram using Gaussian elimination algorithm. Tác giả: Pham Van Kien, Ngo Van Duong, Le Dinh Duong, Huynh Van Ky. Journal of Science and Technology – The University of Danang. Số: 6(91)/2015. Trang: 24-28. Năm 2015. (Jun 15 2015 10:40PM)
[13]Bài báo: Giải pháp tính toán và phân tích các chế độ vận hành hệ thống điện bằng phương pháp xác suất. Tác giả: Lê Đình Dương, Nguyễn Thị Ái Nhi, Huỳnh Văn Kỳ
marriage affairs open i want an affair
. Hội nghị Khoa học & Công nghệ Điện lực Toàn quốc 2014
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 1. Trang: 492-503. Năm 2014.
(Jun 15 2015 10:49PM)
[14]Bài báo: Probabilistic Power Flow Analysis for Modern Power System under Uncertainty. Tác giả: D. D. Le, C. Bovo, A. Berizzi, E. Ciapessoni, D. Cirio, and A. Pitto. Journal of Science and Technology – The University of Danang. Số: 8( 57)/2012. Trang: 67-73. Năm 2012. (Jun 15 2015 10:46PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện để xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát vận hành các trạm biến áp. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Huỳnh Văn Kỳ, Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25)/2008. Trang: 51-56. Năm 2008. (Jun 15 2015 10:37PM)
[16]Bài báo: Chương trình khảo sát sự phân bố điện áp và dòng điện trên các đường dây siêu cao áp. Tác giả: Lê Đình Dương
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Kỷ yếu Nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: pp. Năm 2004. (Jun 15 2015 10:42PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Modeling of Wind Power Generation for Probabilistic Power Flow Analysis. Authors: Tung Le-Duc, Dinh Duong Le, and Nhi Thi Ai Nguyen. GMSARN International Journal (Scopus). No: 15. Pages: 76-81. Year 2020. (May 10 2020 10:39PM)
[2]Article: A Method to Analyzing and Clustering Aggregate Customer Load Profiles Based on PCA. Authors: Alessandro Bosisio; Alberto Berizzi; Andrea Vicario; Andrea Morotti; Bartolomeo Greco; Gaetano Iannarelli; Dinh-Duong Le. 2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: -. Pages: 41-47. Year 2020. (Jan 3 2021 11:05AM)
[3]Article: Locating and Sizing of Storage for Wind Integration. Authors: D. D. Le, N. T. A. Nguyen. GMSARN International Journal (Scopus). No: 14. Pages: 119-124. Year 2020. (Mar 6 2020 2:33PM)
[4]Article: Improving DTR assessment by means of PCA applied to wind data. Authors: A. Bosisioa, A. Berizzia, D. D. Le, F. Bassic, G. Giannuzzi. Electric Power Systems Research (SCIE, Q1, IF: 3.211). No: 172. Pages: 193–200. Year 2019. (Mar 17 2019 8:59PM)
[5]Article: An Enhancement to Time Series Model for Short-Term Forecasting of Multi-Regional Electricity Load. Authors: Dinh Duong Le. GMSARN International Journal (Scopus). No: 13. Pages: 218-223. Year 2019. (Jul 8 2019 11:40PM)
[6]Article: Assessing Power System Stability Following Load Changes and Considering Uncertainty. Authors: Van Duong Ngo, Van Kien Pham, Dinh Duong Le, Kim Hung Le, Van Ky Huynh. Engineering, Technology & Applied Science Research (ISI). No: 8. Pages: 2758-2763. Year 2018. (Apr 6 2018 3:38PM)
[7]Article: Stochastic Sizing of Energy Storage Systems for Wind Integration. Authors: Dinh Duong Le, Nhi Thi Ai Nguyen. Engineering, Technology & Applied Science Research (ISI). No: Vol. 8, No. 3. Pages: 2901-2906. Year 2018. (Jun 19 2018 10:30PM)
[8]Article: A Probabilistic Analysis Approach for Large Power Systems with Renewable Resources. Authors: Van Ky Huynh, Van Duong Ngo, Dinh Duong Le. ICUE 2018 on Green Energy for Sustainable Development, Phuket, Thailand (IEEE Xplore, ISI indexed). No: 1. Pages: 1-5. Year 2018. (Jul 17 2018 8:18PM)
[9]Article: Probabilistic Power Flow Methodology for Large-Scale Power Systems Incorporating Renewable Energy Sources. Authors: Van Ky Huynh, Van Duong Ngo, Dinh Duong Le, Nhi Thi Ai Nguyen. Energies (SCIE, Q1, IF: 2.702). No: 11. Pages: 2624. Year 2018. (Oct 2 2018 9:30AM)
[10]Article: A Wind Forecasting Approach for Power System Operations. Authors: D. D. Le. The 17th International Symposium on Advanced Technology. No: 1. Year 2018. (Mar 17 2019 9:03PM)
[11]Article: A Methodology for Determining Permissible Operating Region of Power Systems According to Conditions of Static Stability Limit. Authors: Van Duong Ngo, Dinh Duong Le, Kim Hung Le, Van Kien Pham and Alberto Berizzi. Energies (SCIE, Q1, IF: 2.702). No: 10. Pages: 1-15. Year 2017. (Aug 31 2017 5:08PM)
[12]Article: Optimal Siting and Sizing of Energy Storage Systems for Wind Integration. Authors: Nhi T. A. Nguyen, Duong D. Le, Cristian Bovo and Alberto Berizzi. The 10th Bulk Power Systems Dynamics and Control Symposium – IREP2017. No: ---. Pages: 1-7. Year 2017. (Aug 31 2017 5:12PM)
[13]Article: Electricity Load Forecasting Using Data Mining Techniques and Time Series Models. Authors: Dinh Duong Le, Huu Hieu Nguyen, Van Than Le, Van Khanh Phan, and Van Nga Nguyen. Proceedings of International Conference on Advanced Technologies in Electrial, Electronic and Communication Engineering - ICATEC2016 (ISBN: 978-604-82-1932-1). No: 1. Pages: 25-28. Year 2016. (Aug 28 2016 8:30PM)
[14]Article: Sensitivity analysis on locations of Energy Storage in power systems with wind integration. Authors: N. T. A. Nguyen, D. D. Le, G. G. Moshi, C. Bovo, and A. Berizzi
. IEEE Transaction on Industry Applications (SCI, Q1, IF: 3.488). No: 52 (6). Pages: 5185-5193. Year 2016.
(Aug 28 2016 8:33PM)
[15]Article: Energy Storage Operation in Power Systems Considering Correlation Between Wind Farms. Authors: Nhi T. A. Nguyen, Duong D. Le, C. Bovo, and A. Berizzi. IEEE-EEEIC2016 (ISI indexed). No: ---. Pages: 1-6. Year 2016. (Mar 20 2016 8:44PM)
[16]Article: Advanced probabilistic power flow methodology for power systems with renewable resources. Authors: Dinh Duong Le, Nhi Thi Ai Nguyen, Van Duong Ngo, and Alberto Berizzi. Turk J Elec Eng & Comp Sci (SCIE). No: 1. Pages: 1-16. Year 2016. (Jun 14 2016 6:13PM)
[17]Article: A probabilistic security assessment approach to power systems with integrated wind resources. Authors: D. D. Le, A. Berizzi, and C. Bovo. Renewable Energy (SCIE, Q1, IF: 6.274). No: 85. Pages: 114-123. Year 2016. (Jun 15 2015 10:32PM)
[18]Article: Optimal Power Flow with Energy Storage Systems: Single-period Model vs. Multi-period Model. Authors: Nhi T. A. Nguyen, Duong D. Le, Cristian Bovo, and Alberto Berizzi. Proceedings of the IEEE Powertech, Eindhoven (ISI indexed). No: 1. Pages: 1-6. Year 2015. (Jun 15 2015 10:11PM)
[19]Article: Sensitivity Analysis on Locations of Energy Storage in Power Systems with Wind Integration. Authors: Nhi T. A. Nguyen, Duong. D. Le, Godfrey G. Moshi, Cristian Bovo, and Alberto Berizzi. Proceedings of the 15 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering, Rome (ISI indexed). No: 1. Pages: 1-5. Year 2015. (Jun 15 2015 10:12PM)
[20]Article: Probabilistic Modeling of Multisite Wind Farm Production for Scenario-based Applications. Authors: D. D. Le, G. Gross, and A. Berizzi. IEEE Transactions on Sustainable Energy (SCIE, Q1, IF: 7.440). No: 6(3). Pages: 748-758. Year 2015. (Jun 15 2015 10:34PM)
[21]Article: An Enhancement to Cumulant-based Probabilistic Power Flow Methodologies. Authors: Duong D. Le, Kien V. Pham, Duong V. Ngo, Ky V. Huynh, Nhi T. A. Nguyen, and Alberto Berizzi. In Proceedings of Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA), IEEE (ISI indexed). No: -. Pages: 1-5. Year 2015. (Mar 20 2016 8:35PM)
[22]Presentations: Space-time Modeling of Multi-site Wind Farm Production for Scenario-based Applications in Power Systems. Authors: D. D. Le and A. Berizzi
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Workshop on Ancillary Services and System Stability, Kassel, Germany
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Pages: pp. Year 2014.
(Jun 15 2015 10:28PM)
[23]Presentations: Advanced Techniques for Improving the Assessment of Dynamic Rating of Transmission Lines. Authors: A. Berizzi, C. Bovo, and D. D. Le. Florence, Italy. Pages: pp. Year 2014. (Jun 15 2015 10:55PM)
[24]Presentations: How to light up rural Bangladesh: Renewable energy mini-grid solution for villages. Authors: K. Inzani, E. U. Khan, D. D. Le, N. Nguyen, and L. Senyonga. NorRen-2014, Nesbru, Norway
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Pages: pp. Year 2014.
(Jun 15 2015 10:27PM)
[25]Presentations: Probabilistic Power Flow - P2. Authors: Alberto Berizzi and Dinh-Duong Le. Politecnico di Milano, Milan, Italy. Pages: 1-22. Year 2013. (Jun 15 2015 10:08PM)
[26]Article: A Probabilistic Approach to Power System Security Assessment under Uncertainty. Authors: D. D. Le, A. Berizzi, C. Bovo, E. Ciapessoni, D. Cirio, A. Pitto, and G. Gross. Proceedings of IREP Symposium - Bulk Power Systems Dynamics and Control, Rethymnon, Crete, Greece (available IEEEXplore, Scopus indexed). No: 1. Pages: 1-7. Year 2013. (Jun 15 2015 10:24PM)
[27]Article: A Detailed Comparison of Cumulant-based Probabilistic Power Flow Methods. Authors: D. D. Le, C. Bovo, A. Berizzi, E. Ciapessoni, D. Cirio, and A. Pitto. International Review of Electrical Engineering (Scopus, Q2), vol. 7. No: 1. Pages: 3562-3573. Year 2012. (Jun 15 2015 10:17PM)
[28]Presentations: Probabilistic Power Flow Analysis for Modern Power System under Uncertainty. Authors: Duong D. Le, Cristian Bovo, Alberto Berizzi, Emanuele Ciapessoni, Diego Cirio, Andrea Pitto. Proceedings of UK-Vietnam Clean Energy Conference and Exhibition (UK-VN CECE 2012). Pages: 67-75. Year 2012. (Jun 4 2016 11:13PM)
[29]Presentations: Probabilistic Power Flow - P1. Authors: Alberto Berizzi and Dinh-Duong Le. Politecnico di Milano, Milan, Italy. Pages: 1-22. Year 2012. (Jun 15 2015 10:07PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 8 2019 11:33PM)(Jun 6 2016 9:46AM)
[1]Xác suất thống kê và ứng dụng trong hệ thống điện Chủ biên: TS. Lê Đình Dương. Nơi XB: Hà Nội. Năm 2019.
[2]Giáo trình Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp Chủ biên: Ngô Văn Dưỡng. Đồng tác giả: Trần Tấn Vinh, Lê Đình Dương, Hạ Đình Trúc, Phạm Văn Kiên. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2006.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đặng Hoàng Minh
Đề tài: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CỐ NGẮN MẠCH ĐẾN AN TOÀN VẬN HÀNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2021

[2]Huỳnh Văn Kỳ
Đề tài: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH ĐỐI VỚI SỰ LÀM VIỆC AN TOÀN CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2020

[3]Hồ Nguyễn Văn Minh
Đề tài: ĐÁNH GIÁ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG VÀ ĐỘ TIN CẬY KHI KHAI THÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂK BLÀ 1 CẤP ĐIỆN CHO KHU VỰC HUYỆN KON RẪY-TỈNH KON TUM

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[4]Phùng Vinh
Đề tài: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VẬN HÀNH HIỆU QUẢ LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI 220 KV KHU VỰC NAM MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[5]Thái Hòa
Đề tài: NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH CẤU HÌNH VÀ THÍ NGHIỆM RƠLE BẢO VỆ SO LỆCH DỌC SEL-411L CHO ĐƯỜNG DÂY 500KV PLEIKU 2-CẦU BÔNG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[6]Nguyễn Ngọc Minh
Đề tài: ĐO LƯỜNG ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ SÓNG HÀI TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH QUẢNG NGÃI

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[7]Lê Xuân Nguyên Ánh
Đề tài: PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN TỐI ƯU HÓA TRÀO LƯU CÔNG SUẤT TRONG MICROGRID VẬN HÀNH ĐỘC LẬP

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[8]Lê Hoàng Phước
Đề tài: TÍNH TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[9]Phạm Đình Phước
Đề tài: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH ĐẾN CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN TRUNG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[10]Đỗ Thanh Hùng
Đề tài: TÍNH TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC BA TƠ – TỈNH QUẢNG NGÃI

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[11]Võ Thanh Hải
Đề tài: NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN TRÀO LƯU CÔNG SUẤT TRONG MICROGRID VẬN HÀNH ĐỘC LẬP CÓ XÉT TỚI SỰ PHỤ THUỘC CỦA NGUỒN PHÁT, PHỤ TẢI VÀO TẦN SỐ VÀ ĐIỆN ÁP

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[12]Hoàng Minh Thái
Đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HẢI NINH ĐẾN LƯỚI ĐIỆN 110KV TỈNH QUẢNG BÌNH

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[13]Đặng Ngọc Tiến
Đề tài: TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[14]Trương Huy Tường
Đề tài: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH TỐI ƯU HỒ CHỨA CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 3

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[15]Nguyễn Quốc Tuyến
Đề tài:

NGHIÊN CỨU DỰ BÁO VẬN TỐC GIÓ VÀ CÔNG SUẤT PHÁT CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TUY PHONG TỈNH BÌNH THUẬN

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng "SÁNG TẠO KỸ THUẬT VIFOTEC"

 Khoa học công nghệ

 2004

 244/QĐKT

 Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

[2] Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"

 Khoa học công nghệ

 2004

 8254/QĐ/BGD&ĐT

 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

[3] Giải Nhất tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng

 Khoa học công nghệ

 2004

 01/2004/QĐKT

 Giám đốc Đại học Đà Nẵng

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
  
 Khen thưởng
[1] Giải thưởng Samsung của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam cho sinh viên có thành tích suất sắc. Năm: 2002.
[2] Giải thưởng Samsung của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam cho sinh viên có thành tích suất sắc. Năm: 2003.
[3] Giấy khen về thành tích trong hoạt động Nghiên cứu khoa học của Giám đốc ĐHĐN. Năm: 2008.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[6] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Năm: 2017.
[7] Bằng khen của Thành phố Đà Nẵng cho hoạt động KH&CN. Năm: 2017.
[8] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018. Năm: 2018.
[9] Bằng khen của Thành phố Đà Nẵng cho hoạt động KH&CN. Năm: 2018.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 2018. Năm: 2019.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019. Năm: 2019.
[12] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Năm: 2020.
[13] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019-2020. Năm: 2020.
[14] Bằng khen của Thành phố Đà Nẵng cho Bài báo khoa học xuất sắc được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn ngành
Ngành: Điện
 2019 Sinh viên ngành điện - Trình độ đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Hệ thống truyền tải điện đi xa
Ngành: Điện
 2017 Học viên ngành điện - Trình độ thạc sĩ  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Vận hành nhà máy thủy điện
Ngành: Điện
 2015 Sinh viên ngành điện - Trình độ đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]An toàn điện
Ngành: Điện
 2006 Sinh viên ngành điện - Trình độ đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Ngành: Điện
 2005 Sinh viên ngành điện - Trình độ đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Đồ án Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Ngành: Điện
 2005 Sinh viên ngành điện - Trình độ đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  

Memberships


 • Member of Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Power and Energy Society (PES)
 • Member of IEEE Young Professionals
Journal Referee
 • IEEE Transactions on Sustainable Energy (SCIE)
 • IEEE Transactions on Smart Grid (SCIE)
 • IEEE Transactions on Industrial Informatics (SCIE)
 • Simulation Modelling Practice and Theory (SCIE)
 • Journal of Science and Technology – The University of Danang
 • International Journal of Electrical Power and Energy Systems (SCIE)
Conference Reviewer
 • The 2016 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC 2016)
 • IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference 2015 (IEEE PES APPEEC 2015)

 • The 2015 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC 2015)

 • IEEE PowerTech 2013
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn