Trần Ngọc Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 32909 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Ngọc Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/05/1980
Nơi sinh: Quảng Trạch, Quảng Bình
Quê quán Xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo máy; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Chủ tịch công Đoàn khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Công nghệ Chế tạo máy; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Cơ khí chế tạo máy, Cơ điện tử.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2004 đến nay giảng dạy tại khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cụm trục chính truyền động bằng thủy lực cho máy tiện. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Hải. Thành viên: Trần Xuân Tùy, Nguyễn Tấn Minh, Nguyễn Linh Giang, Trần Minh Thông, Nguyễn Thương Lý. Mã số: B2016-DNA-28-TT. Năm: 2019. (Oct 21 2019 10:20AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ. Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Thành viên: Trần Ngọc Hải, Nguyễn Linh Giang. Mã số: Đ2015-02-112. Năm: 2016. (Jul 30 2016 8:49AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo mô hình bàn máy CNC điều khiển vị trí bằng động cơ thủy lực. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Hải. Thành viên: Võ Như Thành. Mã số: Đ2013-02-55. Năm: 2013. (Mar 11 2014 11:46AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Mô hình tính toán động lực học trên máy vi tính của hệ thủy lực điều khiển vị trí khi sử dụng van Servo. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Hải. Mã số: T2012-02-35. Năm: 2012. (Mar 14 2013 3:42PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khả năng công nghệ trên hệ thống lắp ráp sản phẩm tự động tại Viện công nghệ cơ khí và từ động hóa. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Hải. Thành viên: ThS. Trần Minh Thông. Mã số: T2010-02-92. Năm: 2010. (Mar 14 2013 3:42PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu động lực học của cụm bàn máy CNC truyền động bằng mô tơ thủy lực khi điều khiển bằng van tỷ lệ. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Hải. Mã số: T2009-02-77. Năm: 2009. (Mar 14 2013 3:40PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế thiết bị sản xuất tinh cao lanh xuất khẩu, ứng dụng ở khu vực miền Trung. Chủ nhiệm: Trần Xuân Tùy. Mã số: B2007-ĐN02-25. Năm: 2008. (Jul 30 2016 8:45AM)
[8] Đề tài Khác: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo môđun điều khiển máy cắt dây tia lửa điện. Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Thành viên: Dương Quốc Bảo, Trần Ngọc Hải. Mã số: SDH08-NCS-01. Năm: 2008. (Aug 1 2017 9:37AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BĂNG TẢI LẬT SẢN PHẨM 90 ĐỘ. Tác giả: Tào Quang Bảng, Trần Ngọc Hải. NXB ĐHQG-HCM. Trang: 281-286. Năm 2019. (Jul 2 2020 8:35AM)
[2]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu, chế tạo máy tiện tự động có trục chính truyền động bằng động cơ thủy lực. Tác giả: Trần Ngọc Hải*, Lê Cung, Võ Như Thành. Nhà xuất bản khoa học và Kỹ thuật (Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ 5). Số: ISBN: 978-604-67-1103-2. Trang: 194-202. Năm 2018. (Oct 8 2018 2:59PM)
[3]Bài báo: Xử lý ảnh bằng phần mềm labview cho máy tự động kiểm tra và phân loại nhãn in trên sản phẩm trong công đoạn đóng gói. Tác giả: Trần Ngọc Hải, Tào Quang Bảng, Trần Xuân Tùy, Hồ Đắc Văn Nhân. Nhà xuất bản khoa học và Kỹ thuật (Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ 5). Số: ISBN: 978-604-67-1103-2. Trang: 1334-1341. Năm 2018. (Oct 8 2018 3:03PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Robot khảo sát và lấy mẫu môi trường. Tác giả: Trần Ngọc Hải, Trần Xuân Tùy, Lê Văn Quang. Hội nghị – Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hoá (VCCA2017). Số: ISBN 978-604-73-5569-3. Trang: 102. Năm 2017. (Dec 4 2017 4:48PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy phay CNC 5 trục cỡ nhỏ. Tác giả: Trần Ngọc Hải, Tào Quang Bảng, Quách Viết Hai. Hội nghị – Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hoá (VCCA2017). Số: ISBN 978-604-73-5569-3. Trang: 71. Năm 2017. (Dec 4 2017 4:45PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu độ nhám bề mặt chi tiết gia công trên máy tiện khi trục chính truyền động bằng động cơ thủy lực. Tác giả: ThS. Trần Ngọc Hải*; PGS.TS. Trần Xuân Tùy; Nguyễn Thượng Lý. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1, ISSN 1859-1531. Trang: 22-25. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy phay CNC 4 trục cở nhỏ. Tác giả: Trần Ngọc Hải, Trần Xuân Tùy, Hoàng Hữu Vỹ. Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 8 (VCM-2016). Số: ISBN: 978-604-913-503-3. Trang: 500-504. Năm 2016. (Nov 30 2016 9:40AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm về ổn định tốc độ của trục chính máy tiện khi truyền động bằng động cơ thủy lực. Tác giả: Trần Ngọc Hải, Lê Cung, Ngô Anh Dũng. Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 8 (VCM-2016). Số: ISBN: 978-604-913-503-3. Trang: 494-499. Năm 2016. (Nov 30 2016 9:43AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu độ ổn định tốc độ của trục chính máy tiện CNC. Tác giả: Trần Ngọc Hải, Võ Như Thành. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 4
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: ISBN: 978-604-73-3691-3. Trang: 180-187. Năm 2015.
(Nov 11 2015 8:32AM)
[10]Bài báo: Thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ. Tác giả: Trần Ngọc Hải, Nguyễn Linh Giang, Lưu Đức Bình. Hội nghị Cơ học kỹ thuật Toàn quốc 2015. Số: ISBN: 978-604-84-1273-9. Trang: 91-99. Năm 2015. (Jun 15 2016 11:24AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu độ ổn định tốc độ của trục chính máy tiện khi truyền động bằng động cơ thủy lực. Tác giả: Trần Ngọc Hải. Hội nghị Toàn quốc lần thứ 7 về Cơ điện điện tử - VCM - 2014. Số: ISBN: 978-604-913-306-0. Trang: 180 đến 185. Năm 2014. (Nov 29 2014 4:30PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu đáp ứng quá độ của bàn máy CNC truyền động bằng động cơ thủy lực khi ứng dụng điều khiển PID và PID mờ. Tác giả: Trần Ngọc Hải, Trần Xuân Tùy
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III. Số: ISBN: 978-604-67-0061-6. Trang: 1324-1331. Năm 2013. (Mar 11 2014 11:42AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu đáp ứng quá độ của mô hình điều khiển vị trí xilanh khí nén bằng phương pháp điều khiển trượt. Tác giả: Đào Minh Đức, Trần Ngọc Hải, Trần Xuân Tùy. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: ISBN: 978-604-67-0061-6. Trang: 1332-1338. Năm 2013.
(Mar 11 2014 11:52AM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu điều khiển vị trí Xylanh khí nén khi sử dụng van tỷ lệ MPYE Festo. Tác giả: Trần Xuân Tùy, Trần Ngọc Hải, Đào Minh Đức, Lê Thị Thùy Trâm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tuyển tập Công trình Khoa học- Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6. Số: 978-604-62-0763-5. Trang: 436-442. Năm 2012. (Mar 14 2013 4:00PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển Turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt dư tại nhà máy xi măng Sông Gianh. Tác giả: Trần Xuân Tùy, Trần Ngọc Hải, Hoàng Tiến Phượng. Tạp chí Cơ khí Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 8. Trang: 47-51. Năm 2012.
(Mar 14 2013 3:59PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu động lực học của cụm bàn dao máy CNC điều khiển bằng thủy lực, khi tính đến khối lượng của dầu. Tác giả: Trần Xuân Tùy, Trần Ngọc Hải. Tuyển tập báo cáo hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Cơ điện tử- tại trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng. Số: 12. Trang: 46-52. Năm 2008. (Mar 14 2013 4:02PM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu động lực học của cụm bàn dao máy CNC điều khiển bằng động cơ một chiều, khi tính đến biến dạng đàn hồi của vít me bi.. Tác giả: Trần Xuân Tùy, Trần Ngọc Hải, Trần Đình Sơn.. Tuyển tập báo cáo khoa học, kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại học bách khoa, Đại học Đà Nẵng.. Số: 0. Năm 2005. (Mar 18 2013 11:10AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Investigation on Speed Control of a Spindle Cluster Driven by Hydraulic Motor: Application to Metal Cutting Machines. Authors: Ngoc Hai Tran, Cung Le, Anh Dung Ngo. International Journal of Rotating Machinery (ISI-ESCI). No: Volume 2019, Article ID 4359524 (https://doi.org/10.1155/2019/4359524). Pages: 17 pages. Year 2019. (Feb 27 2019 2:10PM)
[2]Article: The Research On Position Response Of Table Transmission By Hydraulic Motor. Authors: Hai Tran Ngoc, Cung Le, Thanh Vo Nhu and Tuy Tran Xuan. Proceedings the first International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS). No: 978-604-95-0502-7. Pages: 481-488. Year 2018. (May 20 2018 8:38PM)
[3]Article: Rhythmic Behavior Analysis for Vision Inspection Using Perception Neuron and Unity. Authors: Vo Nhu Thanh, Tran Ngoc Hai, Dang Phuoc Vinh and Nguyen Linh Giang. Proceedings the first International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS). No: 978-604-95-0502-7. Pages: 853-859. Year 2018. (May 20 2018 8:53PM)
[4]Article: Modeling of Position Control for Hydraulic Cylinder Using Servo Valve. Authors: Ngoc Hai Tran, Quang Bang Tao, Tan Tien Huynh, Xuan Tuy Tran, and Nhu Thanh Vo. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature (Scopus Indexed). No: ISBN: 978-3-319-75419-2. Pages: 696-706. Year 2018. (Mar 27 2018 10:02AM)
[5]Article: Microstructural effects of isothermal aging on a doped SAC solder alloy. Authors: Lahouari Benaboua*, Laurent Vivetb, Quang Bang Taoc and Ngoc Hai Tranc. International Journal of Materials. No: ISSN: 18625282. Pages: Vol. 109, No. 1, pp. 76-82. Year 2018. (Jan 11 2018 2:41PM)
[6]Article: Bio-realistic Neural Network in Speech Timing Learning Mechanism. Authors: Nguyen Le Minh, Vo Nhu Thanh, Dang Phuoc Vinh, Nguyen Danh Ngoc, Le Hoai Nam, Tran Ngoc Hai.. Proceedings of the 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018). No: ISBN: 978-1-5386-5125-4. Pages: 663-666. Year 2018. (Jan 15 2019 9:51AM)
[7]Article: RESEARCH ON THE STAR TOPOLOGY CONNECTION OF MULTI-PLC FOR AUTOMATION CONTROL. Authors: Vo Nhu Thanh, Tran Ngoc Hai. International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems - ICFMAS2018. No: in press. Pages: in press. Year 2018. (Jan 15 2019 9:54AM)
[8]Article: A Digital Image Correlation Setup for the Analysis Of Lead-Free Solder Alloys. Authors: Quang Bang Tao, Lahouari Benabou, Ngoc Hai Tran, Duc Binh Luu. IEEE International Conference on System Science and Engineering (Scopus Indexed). No: ISBN: 978-1-5386-3421-9. Pages: 424-427. Year 2017. (Aug 1 2017 8:48AM)
[9]Article: Experimental Investigation of Speed Control of Hydraulic Motor Using Proportional Valve. Authors: Ngoc Hai Tran, Cung Le, Anh Dung Ngo. IEEE International Conference on System Science and Engineering (Scopus Indexed). No: ISBN: 978-1-5386-3421-9 (ISSN Print:2575-6036 ISSN Online: 2575-6028). Pages: 350-355. Year 2017. (Aug 1 2017 8:54AM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 14 2013 3:48PM)(Mar 14 2013 3:50PM)(Mar 14 2013 3:51PM)
[1]Hệ thống truyền động thủy lực và khí nén Chủ biên: Trần Ngọc Hải. Đồng tác giả: Trần Xuân Tùy. Nơi XB: NXB Xây dựng. Năm 2011.
[2]Điều khiển thủy lực- khí nén và lập trình PLC Chủ biên: Trần Ngọc Hải. Đồng tác giả: Trần Xuân Tùy. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng. Năm 2010.
[3]Hệ thống truyền động thủy lực và truyền động khí nén Chủ biên: Trần Ngọc Hải. Đồng tác giả: Trần Xuân Tùy. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà nẵng. Năm 2009.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] The Best Paper Prize

 Khoa học công nghệ

 2017

 

 IEEE International Conference on System Science and Engineering 2017

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2012-2013.
[2] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2014-2015.
[3] Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Năm: 2015.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015-2016.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017-2018.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2018-2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ thống sản xuất tự động
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2014 Sinh viên ngành Chế tạo máy  Trường Đại học Bách khoa
[2]Điều khiển thủy khí và lập trình PLC
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2006 Đại học ngành Chế tạo máy, Cơ điện tử  trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.
[3]Truyền động thủy lực và khí nén
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2005 Đại học ngành Chế tạo máy, Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn