Đặng Thị Thu Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,694,802

 
Mục này được 23304 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Thị Thu Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/09/1983
Nơi sinh: Điện Bàn - Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Marketing; Tại: Đại học Paris 1
Dạy CN: Kinh doanh thương mại
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 2001-2005: Học và tốt nghiệp Đại học Ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
- Năm 2003 (6 tuần): Thực tập ngôn ngữ tại Thành phố Grenoble- Cộng hoà Pháp (Học bổng của tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF cấp)
- Từ tháng 5/2006 đến tháng 9/2006: Giảng dạy tại Khoa Thương mại- Du lịch- Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
- Từ tháng 9/2006 đến tháng 9/2007: Học và tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh- Đại học Nancy 2 - Cộng hoà Pháp (theo chương trình học bổng Eiffel Master 2)
- Từ tháng 9/2007 đến tháng 8/2008: Giảng dạy tại Khoa Thương mại- Du lịch- Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
- Từ tháng 8/2008 đến tháng 9/2013: Học và tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing) tại Đại học Nantes và Đại học Paris 1- Cộng hoà Pháp.
- Tháng 10/2015 đến tháng 12/2015: Thực tập nghiên cứu về logistics tại Đại học Liège- Vương quốc Bỉ
- Từ tháng 7/2014 đến nay: Giảng dạy tại Khoa Thương mại - Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
- Từ tháng 2/2018 đến nay: Giảng dạy tại Khoa Thương mại điện tử - Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Những nhân tố thành công cho thương maị chéo kênh (cross- channel): Trường hợp̣ nghiên cứu đối với các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam . Tác giả: Đặng Thị Thu Trang. Nhà xuất bản công thương. Trang: 34-42. Năm 2018. (Aug 8 2019 6:37PM)
[2]Bài báo: Liên kết kinh tế giữa các hộ và các chủ thể khác trong sản xuất và tiêu thụ bơ: Nghiên cứu trên địa bàn Tây Nguyên. Tác giả: Đặng Thị Thu Trang, Phan Thị Nhung. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên. Số: 2. Trang: 621-626. Năm 2018. (Aug 22 2018 11:53AM)
[3]Bài báo: Hợp tác giữa các doanh nghiệp logistics trong Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung . Tác giả: Đặng Thị Thu Trang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(111).2017, Quyển 2. Trang: 102-109. Năm 2017. (Mar 5 2018 10:05AM)
[4]Bài báo: Marketing quan hệ và hợp tác giữa doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp logistics: Nghiên cứu khám phá tại Việt Nam . Tác giả: Đặng Thị Thu Trang. Hội thảo quốc gia Khoa học quản trị và kinh doanh lần thứ VI - COMB2017. Số: VI. Trang: 575-584. Năm 2017. (Mar 15 2018 11:14AM)
[5]Tham luận: Lợi ích, chi phí, rủi ro, niềm tin và sự hợp tác giữa các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với hoạt động thu hút FDI. Tác giả: Đặng Thị Thu Trang. Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng. Trang: Trang: 12-21. Năm 2015. (Apr 6 2016 12:05PM)
[6]Tham luận: Ảnh hưởng của chính sách công và thể chế lên sự mở rộng quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN . Tác giả: Đặng Thị Thu Trang . HOI THAO COMB2015. Trang: 81-89. Năm 2015. (Apr 6 2016 12:08PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Conceptual model of customer satisfaction in a multi-channel banking service context: A case of Vietnam . Authors: Dang Thi Thu Trang. International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2018), Danang City, Vietnam. Pages: 486-501. Year 2018. (Aug 8 2019 6:45PM)
[2]Presentations: The impact of trust on the mobile commerce adoption in tourism industry: A case of vietnam . Authors: Dang Thi Thu Trang. Nhà xuất bản nông nghiệp. Pages: 92-105. Year 2018. (Aug 8 2019 6:48PM)
[3]Presentations: Antecedents and consequences of the initial consumer trust in the context of mobile payment in Vietnam . Authors: Dang Thi Thu Trang. International Conference For Young Researchers In Economics And Business, ICYREB 2017. Pages: 398-406. Year 2017. (Mar 5 2018 10:26AM)
[4]Presentations: Cooperation between enterprises and universities in Central key economic zone of Vietnam. Authors: Dang Thi Thu Trang. Conference "University - Enterprise Cooperation in Asia: Trends and Challenges. Pages: 21-30. Year 2017. (Mar 5 2018 10:31AM)
[5]Presentations: A theoretical model of key influences on the success of social enterprises in Vietnam. Authors: Đặng Thị Thu Trang. Sungkonghoe Business Review. Pages: Trang: 118-128. Year 2015. (Apr 6 2016 12:01PM)
[6]Article: Cooperative relationships between export and import firms and logistics firms: A theoretical model for Vietnam. Authors: Đặng Thị Thu Trang. The 1st international conference proceedings for young researchers in economics and business (ICYREB 2015). No: Volume 2. Pages: Trang: 118-128. Year 2015. (Apr 6 2016 12:03PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giải thưởng dành cho Sinh viên thực tập ngôn ngữ tại Cộng hoà Pháp. Năm: 2003.
[2] Giải thưởng (giải Nhì và Ba) sinh viên giỏi tiếng Pháp dành cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Năm: 2003, 2004.
[3] Khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập. Năm: 2005.
[4] Giải Nhất Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. Năm: 2005.
[5] Giải Ba Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Năm: 2005.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Đại học Đà Nẵng.. Năm: 2016.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở- Đại học Đà Nẵng. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị quan hệ khách hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017   Đại học kinh tế Đà Nẵng
[2]Hành vi tổ chức
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015   Đại học Kinh tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn