TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
87,157,451
 
DANH SÁCH PHÓ GIÁO SƯ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 1 PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 1992
 2 PGS.TS. BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 1992
 3 PGS.TS. Nguyễn Bốn Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 0
 4 PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 0
 5 PGS.TS. Phạm Thị Lan Hương Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 0
 6 PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 0
 7 PGS.TS. Nguyễn Thanh Liêm Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 0
 8 PGS.TS. Phạm Phú Lý Đã về hưu - Nghỉ Hưu 0
 9 PGS.TS. Lê Văn Sơn Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 0
 10 PGS.TS. Lưu Trang Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 0
 11 PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 15
 12 PGS.TS. Võ Ngọc Dương Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 2
 13 PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2002
 14 PGS.TS. Nguyễn Phong Nam Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2002
 15 PGS.TS. Trần Văn Chính Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2003
 16 PGS.TS. Trần Xuân Tùy Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2003
 17 PGS.TS. Đoàn Quang Vinh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Bách Khoa 2004
 18 PGS.TS. Võ Chí Chính Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2005
 19 PGS.TS. Phan Huy Khánh Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2005
 20 PGS.TS. Nguyễn Văn Yến Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2005
 21 PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2006
 22 PGS.TS. Đinh Thành Việt Ban Đảm bảo chất lượng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2006
 23 PGS.TS. Trần Thị Xô Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2006
 24 PGS.TS. Lê Tự Hải Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2007
 25 PGS.TS. Võ Trung Hùng Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2007
 26 PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa 2007
 27 PGS.TS. Lê Hữu Ái Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2009
 28 PGS.TS. Bùi Quang Bình Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2009
 29 PGS.TS. Lâm Chí Dũng Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 2009
 30 PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2009
 Tìm thấy: 121 cá nhân / 5 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn