Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,319,803

 
Mục này được 7929 lượt người xem
Họ và tên:  
Giới tính:  
Năm sinh:  
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: 
Học vị: ; năm: 2011; Chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Chức danh KH:  ; công nhận năm:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: 
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Chủ nhiệm: Đinh Thị Mỹ Hạnh. Mã số: T2015-07-02. Năm: 2015. (Oct 10 2016 4:27PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng website Trường CĐ CNTT. Chủ nhiệm: Đinh Thị Mỹ Hạnh. Thành viên: Trần Thị Xuân Trang, Võ Hùng Cường, Phạm Tuấn Anh. Mã số: T2010. Năm: 2011. (Dec 3 2012 10:02AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm quản lý công văn tại Trường CĐ CNTT. Chủ nhiệm: Đinh Thị Mỹ Hạnh. Thành viên: Nguyễn Văn BìnhVăn Đỗ Cẩm Vân. Mã số: T2008-07-04. Năm: 2008. (Dec 3 2012 10:00AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến trong hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh; Đặng Ngọc Sang. Tạp chí Hội thảo CITA 2015 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 132-135. Năm 2015. (Oct 21 2016 3:51PM)
[2]Bài báo: đề xuất giải pháp xây dựng Hệ thống Quản lý đoàn viên của Đại học Đà Nẵng trên nền Điện toán đám mây. Tác giả: ThS. Đinh Thị Mỹ HạnhĐặng Ngọc Sang
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Hội thảo Cita 2014 của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 2. Trang: 20-21. Năm 2014.
(Sep 22 2014 10:21AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu hiện tượng nhập nhằng trong tiếng Việt và giải pháp khắc phục trong soạn thảo văn bản . Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chị khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: tháng 11. Trang: 4-5. Năm 2012.
(Dec 3 2012 10:07AM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ GD & ĐT vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp vì sự tiến bộ của phụ nữ. Năm: 2009.
[2] Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010. Số: QĐ số 556QĐ/TWĐTN ngày 10/12/2010. Năm: 2010.
[3] Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012. Số: QĐ số 979QĐ/TWĐTN ngày 14/12/2012. Năm: 2012.
[4] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN vì đạt thành tích cao trong học tập. Số: QĐ số 287/QĐKT ngày 04/6/2012. Năm: 2012.
[5] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN ĐHĐN nhiệm kỳ 2007-2012. Số: QĐ số 1613/QĐKT ngày 11/4/2012. Năm: 2012.
[6] Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và pt ttn năm 2013. Số: 765 - QĐ/TWĐTN. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tin học đại cương
Ngành: Công nghệ thông tin
 2013 Sinh viên cao đẳng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[2]Lập trình ứng dụng VB
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 sinh viên cao đẳng
walgreens prints coupons open free printable coupons
 CĐ CNTT
[3]Lập trình căn bản (VB)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên cao đẳng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 CĐ CNTT
[4]Lập trình hướng đối tượng C++
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên cao đẳng  CD CNTT
[5]Lập trình căn bản (C)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên cao đẳng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 CĐ CNTT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn