Đoàn Gia Dũng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,213,448

 
Mục này được 25932 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Gia Dũng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/00/1958
Nơi sinh: Hai Bà Trưng
Quê quán Hai Bà Trưng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế công nghiệp; Tại: Việt Nam
Đơn vị công tác: Đã về hưu; Nghỉ Hưu
Chức vụ: Trưởng Ban
Học vị: Tiến sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: NGA VĂN;
Địa chỉ liên hệ: 51, Ngũ Hành Sơn, Tp. ĐN
Điện thoại: 02363886201; Mobile: 0905002001
Email: dungdoangia@gmail.com; dgdung@kontum.udn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHÂN TÍCH HÀNH VI SỬ DỤNG THUỐC TRỪ SÂU CỦA NÔNG HỘ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN TĂNG TRƯỞNG XANH: NGHIÊN CỨU TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM. Tác giả: TS. Đoàn Gia Dũng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 102. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[2]Bài báo: Phát triển lực lượng lao động trong thời đại mới. Tác giả: TS. Đoàn Gia Dũng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 112. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn