Lê Hoài Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,430

 
Mục này được 28329 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Hoài Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/03/1986
Nơi sinh: Huế
Quê quán Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật công nghiệp (Industrial Engineering); Tại: Học viện Bách khoa Quốc gia Grenoble (Grenoble INP)
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Tại: Đại học Bordeaux 1 - Cộng hòa Pháp
Dạy CN: Kỹ thuật Cơ điện tử, Cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí
Lĩnh vực NC: Robotics, công nghệ gia công ba chiều (Additive Manufacturing), dung sai hình học (Geometrical Tolerancing), phương pháp và công cụ trong Thiết kế Cơ khí (tiếp cận hệ thống - Systematic Approach, thiết kế đồng thời - Concurrent Engineering, tư duy thiết kế - Design Thinking, phương pháp TRIZ trong Đổi mới sáng tạo - TRIZ method for Innovation)
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: (+84) 236 3842741; Mobile: 0906309302
Email: lehoainam@dut.udn.vn; hoaifnam.le@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
Quá trình đào tạo: 
 • Từ 9/2004 - 9/2008: Học kỹ sư năm 1 đến năm 4 tại Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao (PFIEV), Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN. Ngành: Kỹ thuật Cơ khí. Chuyên ngành: Sản xuất tự động 
 • Từ 9/2008 - 10/2010: Học kỹ sư 2 năm cuối tại Trường Kỹ thuật công nghiệp (ENSGI) thuộc Học viện Bách khoa Quốc gia Grenoble (Grenoble INP), Cộng hòa Pháp. Ngành: Kỹ thuật Công nghiệp. Chuyên ngành: Kỹ thuật Sản phẩm  
 • Từ 9/2009 - 10/2010: Học thạc sỹ tại Trường Đại học Joseph Fourier (UJF) và Viện nghiên cứu G-SCOP, Cộng hòa Pháp. Chuyên ngành: Thiết kế Cơ khí. Luận văn thạc sỹ: "Evaluation of environmental impacts of the manufacturing process" 
 • Từ 10/2010 - 12/2013: Nghiên cứu sinh tại Viện nghiên cứu Cơ khí và Kỹ thuật (I2M), Trường Đại học Bordeaux 1, Cộng hòa Pháp. Ngành: Kỹ thuật Cơ khí. Luận án tiến sỹ: "Influence of form defects on the joint behaviour: Experimental and theoretical study" 
 • Trợ giảng các môn học về Thiết kế cơ khí trên các phần mềm CAD, Tính toán số, Đo lường cơ khí cho sinh viên năm 3 đại học và học viên cao học Master 1 ngành Kỹ thuật Cơ khí. 
Quá trình công tác và quản lý: 
 • Từ 3/2014 - 5/2015: Giảng viên tập sự, bộ môn Cơ điện tử, khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN 
 • Từ 11/2014 - 02/2017: Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN 
 • Từ 6/2015 - nay: Giảng viên - Khoa Cơ khí 
 • Từ 11/2015 - nay: Phó Trưởng khoa - Khoa Cơ khí 
 • Từ 5/2017 - 11/2021: Phó Giám đốc phụ trách - Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa  
Từ 2016, tham gia các dự án:
 1. Học tập trải nghiệm Learning Express (sử dụng Design Thinking) với Singapore Polytechnique;
 2. HEEAP và BUILD-IT (Active Learning - Teaching methods, Project-Based Learning, Các dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng EPICS, Undergraduate Research Initiative);  
 3. Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan IPP2 (Innovation Partnership Program 2).
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xác định các đặc tính tĩnh và động học của máy có chuyển động quay bằng phương pháp phần tử hữu hạn và thực nghiệm. Chủ nhiệm: Đặng Phước Vinh. Thành viên: Lê Hoài Nam, Võ Như Thành. Mã số: B2019-DN02-67. Năm: 2021. (Jul 27 2020 1:47AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xác định sự mất cân bằng động trong hệ thống máy có các phần tử quay bằng phương pháp phân tích tín hiệu dao động. Chủ nhiệm: Đặng Phước Vinh. Thành viên: Lê Hoài Nam, Đỗ Lê Hưng Toàn. Mã số: T2019-02-42. Năm: 2020. (Jul 27 2020 1:45AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các loại tay gắp mềm cho các ứng dụng tương tác giữa robot và các môi trường bất định. Chủ nhiệm: Lê Hoài Nam. Thành viên: Trần Quang Khải, Võ Văn Quốc, Ngô Văn Hoàng Phúc. Mã số: T2020-02-05. Năm: 2020. (Jul 27 2020 1:57AM)
[4] Đề tài cấp Nhà nước: Robot BK-AntiCovid phục vụ bệnh nhân trong khu vực cách ly bệnh viện. Chủ nhiệm: Lê Hoài Nam, Võ Như Thành. Thành viên: Tôn Thất Liêm, Trần Ngọc Linh. Mã số: 5457-2320. Năm: 2020. (Nov 22 2020 6:05PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và chế tạo máy in gốm sử dụng cơ cấu delta kiểu ba khớp trượt. Chủ nhiệm: Lê Hoài Nam. Thành viên: Nguyễn Danh Ngọc, Nguyễn Thanh Đô, Đoàn Công Trung, Nguyễn Văn Dũng. Mã số: T2018-02-10. Năm: 2018. (Mar 18 2018 3:28PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và chế tạo robot cân bằng trên quả cầu. Chủ nhiệm: Nguyễn Danh Ngọc. Thành viên: Lê Hoài Nam, Phạm Trường Hưng, Cao Thanh Bộ. Mã số: T2018-02-09. Năm: 2018. (Mar 18 2018 3:29PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo bàn thí nghiệm cỡ nhỏ để xác định các thông số động lực học của máy gồm các chi tiết quay. Chủ nhiệm: Đặng Phước Vinh. Thành viên: Lê Hoài Nam, Võ Như Thành, Trần Phước Thanh. Mã số: T2018-02-33. Năm: 2018. (Jun 22 2021 11:18PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu mô phỏng tay máy một bậc tự do dựa trên cơ cấu cân bằng trọng lượng mới. Chủ nhiệm: Nguyễn Hồng Nguyên. Thành viên: Lê Hoài Nam, Hà Hồng Nhật. Mã số: T2018-02-56. Năm: 2018. (Jul 27 2020 1:49AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích thực nghiệm quá trình tự cân bằng LQR của hệ thống con lắc ngược hệ trượt điều khiển bởi vi xử lý C2000. Tác giả: Thái Bá Hoà, Tôn Nữ Huyền Trang, Phạm Anh Đức, Lê Hoài Nam*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 20 (7). Trang: 25-28. Năm 2022. (Sep 28 2022 6:33PM)
[2]Bài báo: Đánh giá khả năng nuôi trùn quế để xử lý chất thải nông nghiệp và đề xuất hệ thống nuôi trùn quế tự động. Tác giả: Lê Thị Xuân Thuỳ, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 18 (1). Trang: 1-6. Năm 2020. (Feb 19 2020 3:58PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng phương pháp tối ưu hoá hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta. Tác giả: Trần Thanh Hải Tuấn, Võ Như Thành, Lê Hoài Nam, Nguyễn Đình Sơn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 18 (3). Trang: 59-62. Năm 2020. (Apr 14 2020 10:01PM)
[4]Tham luận: Combining Image Processing and Tactile Sensation Actuator for Improving Athletic Training in Squat Work Out. Tác giả: Võ Như Thành, Lê Hoài Nam. NCMME2019 Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo năm 2019. Trang: 275-279. ISBN: 978-604-73-7275-1. Năm 2019. (Feb 27 2020 4:23PM)
[5]Bài báo: Mô phỏng số một hệ thống máy có các chi tiết quay đơn giản bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Đặng Phước Vinh, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 17 (7). Trang: 5-9. Năm 2019. (Oct 22 2019 2:12PM)
[6]Bài báo: Development of a receptionist robot: Mechanical and control system design. Tác giả: Danh Ngoc Nguyen, Hoang Trung Ngo, Ha Linh Le, Hoai Nam Le. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6 (17). Trang: 31-34. Năm 2019. (Dec 27 2018 9:45AM)
[7]Bài báo: So sánh bộ điều khiển PID với bộ điều khiển LQG cho robot cân bằng trên quả cầu. Tác giả: Cao Thanh Bộ, Phạm Trường Hưng, Lê Hoài Nam, Nguyễn Danh Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7 (128). Trang: 10-14. Năm 2018. (May 30 2018 9:26AM)
[8]Bài báo: Bài toán động học, động lực học và phương pháp thiết kế hình học cho robot delta kiểu ba khớp quay. Tác giả: Lê Xuân Hoàng, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11 (132) - Quyển 1. Trang: 36-40. Năm 2018. (Nov 19 2018 11:10PM)
[9]Bài báo: Design and control of an active prosthetic leg. Tác giả: Ngô Hoàng Trung, Ngô Thiện Đức, Nguyễn Danh Ngọc, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 12 (121). Trang: 24-29. Năm 2017. (Sep 10 2017 2:02PM)
[10]Bài báo: Kinematic analysis of a Hybrid Delta - Remote Center of Motion (RCM) assisting minimally invasive surgery. Tác giả: Phan Văn Tiên, Nguyễn Phú Sinh, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11 (120) - Quyển 4. Trang: 90-94. Năm 2017. (Sep 10 2017 2:06PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: On the Impact Test Methodology for the Quick Estimation of Natural Frequency of the Mechanical Systems. Authors: Phuoc Vinh Dang, Nhu Thanh Vo, Hoai Nam Le, Anh Duc Pham, Thanh Nghi Ngo, Le Anh Doan. Recent Trends in Manufacturing and Materials Towards Industry 4.0: Selected Articles from iM3F 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering (Scopus). Pages: 191-201. Year 2021. (Feb 23 2021 9:16PM)
[2]Presentations: Reinforcement Q-learning PID Controller for a Restaurant Mobile Robot with Double Line Sensors. Authors: Vo Nhu Thanh, Dang Phuoc Vinh, Le Hoai Nam, Ngo Thanh Nghi, Doan Le Anh. Proceedings of The 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing (ICMLSC 2020)(Scopus). Pages: 164-167. ISBN: 978-1-4503-7631-0. Year 2020. (Mar 10 2020 9:04PM)
[3]Presentations: Towards an Effective Solution for Medical Treatment Process based on Product Lifecycle Management. Authors: Thanh Nghi Ngo, Phuoc Vinh Dang, Nhu Thanh Vo, Hoai Nam Le, Le Hung Toan Do, Le Anh Doan. Proceedings of The 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing (ICMLSC 2020)(Scopus). Pages: 134-139. ISBN: 978-1-4503-7631-0. Year 2020. (Mar 10 2020 9:09PM)
[4]Presentations: Static characteristics of a simple rotor-bearing system: Modelling and experiment. Authors: Phuoc Vinh Dang, Minh Nhat Le Dinh, Nhu Thanh Vo, Thanh Nghi Ngo, Hoai Nam Le, Huu Nhan Nguyen. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Scopus). Pages: 012009. Year 2020. (Aug 5 2020 12:19PM)
[5]Presentations: Design of Delta Robot Arm based on Topology Optimization and Generative Design Method. Authors: Thanh Hai Tuan Tran, Dinh Son Nguyen, Hoai Nam Le, Nhu Thanh Vo. Proceedings of 2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)(Scopus). Pages: 157-161. ISBN: 978-1-7281-9982-5. Year 2020. (Dec 9 2020 11:16PM)
[6]Presentations: A Study on Patterns of Neural Activity Generation from a Bio-realistic Cerebellum Neural Network. Authors: Vo Nhu Thanh, Pham Anh-Duc, Le Hoai Nam, Dang Phuoc Vinh, Tran Ngoc Hai. Proceedings of The 2020 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA 2020)(Scopus), Beijing, China. Pages: 544-548. ISBN: 978-1-7281-1697-6. Year 2020. (Dec 20 2020 4:00PM)
[7]Presentations: Identification of Unbalance in Rotating Machinery using Vibration Analyse Solution. Authors: Dang Phuoc Vinh, Do Le Hung Toan, Vo Nhu Thanh, Ngo Thanh Nghi, Le Hoai Nam. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Scopus). Pages: 012011. Year 2020. (Jun 27 2020 1:48AM)
[8]Article: System identifications of a 2DOF pendulum controlled by QUBE-servo and its unwanted oscillation factors. Authors: Hoai Nam Le, Phuoc Vinh Dang, Anh-Duc Pham, Nhu Thanh Vo. Archive of Mechanical Engineering (ESCI/Scopus). No: Vol. 67(4). Pages: 1-16. Year 2020. (Oct 31 2020 9:32PM)
[9]Presentations: Behavior Analysis of Soft Pneumatic Actuator Gripper by using Image Processing Technology. Authors: Hoai Nam Le, Quoc Van Vo, Hoang Phuc Van Ngo, Nhu Thanh Vo, Anh Duc Pham. Proceedings of The 2020 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA 2020)(Scopus), Beijing, China. Pages: 1798-1802. ISBN: 978-1-7281-1697-6. Year 2020. (Nov 1 2020 11:49AM)
[10]Presentations: Restaurant serving robot with double line sensors following approach. Authors: Vo Nhu Thanh, Dang Phuoc Vinh, Ngo Thanh Nghi, Le Hoai Nam, Do Le Hung Toan. Proceedings of The 2019 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA 2019)(Scopus), Tianjin, China. Pages: 235-239. ISBN: 978-1-7281-1697-6. Year 2019. (Jul 8 2019 12:19AM)
[11]Presentations: Design and control of a ball-balancing robot. Authors: Danh Ngoc Nguyen, Thanh Bo Cao, Truong Hung Pham, Nhu Thanh Vo, Phuoc Vinh Dang, Hoai Nam Le. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)(Scopus). Pages: 317-322. ISBN: 978-1-5386-5125-4. Year 2018. (Nov 24 2018 9:44AM)
[12]Presentations: Geometrical design of a RUU type Delta robot based on the predescribed workspace. Authors: Hoai Nam Le, Xuan Hoang Le. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)(Scopus). Pages: 359-364. ISBN: 978-1-5386-5125-4. Year 2018. (Nov 24 2018 9:53AM)
[13]Presentations: A small test rig for evaluating characteristics of rotating machinery. Authors: Phuoc Thanh Tran, Phuoc Vinh Dang, Ngoc Vu Vo, Hoai Nam Le, Nhu Thanh Vo, Danh Ngoc Nguyen. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)(Scopus). Pages: 258-262. ISBN: 978-1-5386-5125-4. Year 2018. (Nov 24 2018 10:01AM)
[14]Presentations: Bio-realistic Neural Network in speech timing learning mechanism. Authors: Minh Nguyen Le, Thanh Vo Nhu, Vinh Dang Phuoc, Ngoc Nguyen Danh, Nam Le Hoai, Hai Tran Ngoc. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)(Scopus). Pages: 663-667. ISBN: 978-1-5386-5125-4. Year 2018. (Nov 24 2018 10:25AM)
[15]Article: Experimental and theoretical investigations of mechanical joints with form defects. Authors: Lê Hoài-Nam, Ledoux Yann, Ballu Alex. Journal of Computing and Information Science in Engineering (SCIE). No: 14. Year 2014. (Aug 28 2014 5:06PM)
[16]Presentations: From surface defects of a planar joint to relative displacements and vice versa. Authors: Lê Hoài-Nam, Ledoux Yann, Ballu Alex
marriage affairs open i want an affair
. Proceedings of the 12th CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing, Huddersfield (UK). Year 2012. (Aug 28 2014 4:58PM)
[17]Presentations: Evaluation expérimentale de l’enveloppe de la surface des écarts d’une liaison plane. Authors: Lê Hoài-Nam, Ledoux Yann, Darnis Philippe, Ballu Alex
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Actes du 12ème Colloque National AIP PRIMECA - Produits, Procédés et Systèmes Industriels : Intégration Réel-Virtuel, Le Mont Dore (France). Year 2011. (Aug 28 2014 4:14PM)
[18]Presentations: Experimental comparison between displacements and surface defects measurements applied to planar joint. Authors: Lê Hoài-Nam, Ledoux Yann, Darnis Philippe, Ballu Alex. Proceedings of the IMProVe, International conference on Innovative Methods in Product Design, Venise (Italy). Year 2011. (Aug 28 2014 4:49PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Tấn Thịnh
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế khuôn dập vuốt chi tiết khung xương nệm ghế ngồi xe tải

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[2]Huỳnh Quốc Bão
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm hoạt động của cơ cấu cân bằng trọng lực 1DOF dựa trên nguyên lý hoạt động của cơ cấu Scotch Yoke

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[3]Phan Văn Tiên
Đề tài: Thiết kế, chế tạo robot delta kết hợp cơ cấu chuyển động quanh một tâm (Remote Center Motion)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[4]Nguyễn Hoàng Trung
Đề tài: Xác định các thông số động học của máy gồm các chi tiết quay bằng phương pháp phần tử hữu hạn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[5]Ngô Minh Hiếu
Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot song song kiểu delta

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải pháp hữu ích: Thiết bị nuôi trùn quế đa tầng để xử lý chất thải nông nghiệp

 Khoa học công nghệ

 2020

 11341w/QĐ-SHTT ngày 12/8/2020

 Bộ Khoa học và Công nghệ - Cục Sở hữu Trí tuệ

[2] Giải Ba giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" 2018, Mô hình nuôi trùn quế tự động. STVH: Hà Hồng Nhật (14CDT2), Trương Xuân Hải (14CDT1), Nguyễn Thị Thùy Dương (13QLMT), Hồ Thị Mỹ Duyên (15MT), Võ Thái Tuyễn (14DT1). GVHD: Lê Hoài Nam, Lê Thị Xuân Thùy

 Khoa học công nghệ

 2018

 118/QĐ ngày 19/10/2018

 Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

[3] Giải Nhì giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" 2018, Máy in gốm 3D. SVTH: Nguyễn Thanh Đô (13CDT1), Nguyễn Văn Dũng (13CDT1), Đoàn Công Trung (13CDT2). GVHD: Lê Hoài Nam

 Khoa học công nghệ

 2018

 433/QĐ-TWĐTN ngày 25/10/2018

 BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  
 Khen thưởng
[1] Japan Business Association in Vietnam (JBAV) scholarship. Năm: 2006.
[2] Shinko scholarship. Năm: 2007.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[5] Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho nhóm tác giả có giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ. Số: 1371/QĐ-UBND. Năm: 2021.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 326/QĐ-BGDĐT. Năm: 2021.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 1881/QĐ-ĐHBK. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đồ án liên môn (PBL): Thiết kế, gia công chi tiết và lắp ráp máy
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Sinh viên năm 3 ngày Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[2]Robot công nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên năm 4-5 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, sinh viên năm 5 chuyên ngành Sản xuất tự động và chuyên ngành Tin học công nghiệp (PFIEV)  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[3]Thiết kế máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2018 Sinh viên năm 3-4 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[4]Đồ án Công nghệ CAD/CAM/CNC
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên năm 4-5 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[5]EPICS (Engineering Project In Community Service - Các dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Tất cả các ngành  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[6]Thiết kế đồng thời
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2017 Sinh viên năm 5 ngành Kỹ thuật Cơ khí - chuyên ngành Sản xuất tự động (PFIEV), học viên cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[7]Thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Học viên cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[8]Anh văn chuyên ngành Cơ điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[9]Hệ thống Cơ điện tử 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[10]Nhập môn ngành Cơ điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên năm 1-2 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[11]Đồ án Hệ thống Cơ điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên năm 4-5 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[12]Đồ án Thiết kế máy
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên năm 3-4 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn