Lê Hoài Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,664,188

 
Mục này được 16675 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Hoài Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/03/1986
Nơi sinh: Huế
Quê quán Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật công nghiệp (Industrial Engineering); Tại: Học viện Bách khoa Quốc gia Grenoble (Grenoble INP)
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Cơ khí; Tại: Đại học Bordeaux 1 - Cộng hòa Pháp
Dạy CN: Kỹ thuật Cơ điện tử, Cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí
Lĩnh vực NC: Robotics, công nghệ gia công ba chiều (Additive Manufacturing), dung sai hình học (Geometrical Tolerancing), Phương pháp và công cụ trong Thiết kế Cơ khí (tiếp cận hệ thống - Systematic Approach, thiết kế đồng thời - Concurrent Engineering, tư duy thiết kế - Design Thinking, phương pháp TRIZ trong Đổi mới sáng tạo - TRIZ method for Innovation)
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: ; Mobile: 0906309302
Email: lehoainam@dut.udn.vn; hoaifnam.le@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Quá trình đào tạo:
Từ 9/2004 - 9/2008: Học kỹ sư năm 1 đến năm 4 tại Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao (PFIEV), Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN. Ngành: Kỹ thuật Cơ khí. Chuyên ngành: Sản xuất tự động
Từ 9/2008 - 10/2010: Học kỹ sư 2 năm cuối tại Trường Kỹ thuật công nghiệp (ENSGI) thuộc Học viện Bách khoa Quốc gia Grenoble (Grenoble INP), Cộng hòa Pháp. Ngành: Kỹ thuật Công nghiệp. Chuyên ngành: Kỹ thuật Sản phẩm
Từ 9/2009 - 10/2010: Học thạc sỹ tại Trường Đại học Joseph Fourier (UJF) và Viện nghiên cứu G-SCOP, Cộng hòa Pháp. Chuyên ngành: Thiết kế Cơ khí
Luận văn thạc sỹ "Evaluation of environmental impacts of the manufacturing process"
Từ 10/2010 - 12/2013: Nghiên cứu sinh tại Viện nghiên cứu Cơ khí và Kỹ thuật (I2M), Trường Đại học Bordeaux 1, Cộng hòa Pháp. Ngành: Kỹ thuật Cơ khí
Luận án tiến sỹ "Influence of form defects on the joint behaviour: Experimental and theoretical study"

Quá trình công tác:
Từ 3/2014 - 5/2015: Giảng viên tập sự, bộ môn Cơ điện tử, khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
Từ 11/2014 - 02/2017: Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
Từ 6/2015 - nay: Giảng viên - Khoa Cơ khí
Từ 11/2015 - nay: Phó Trưởng khoa - Khoa Cơ khí
Từ 5/2017 - nay: Phó Giám đốc phụ trách - Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và chế tạo máy in gốm sử dụng cơ cấu delta kiểu ba khớp trượt. Chủ nhiệm: Lê Hoài Nam. Thành viên: Nguyễn Danh Ngọc, Nguyễn Thanh Đô, Đoàn Công Trung, Nguyễn Văn Dũng. Mã số: T2018-02-10. Năm: 2018. (Mar 18 2018 3:28PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và chế tạo robot cân bằng trên quả cầu. Chủ nhiệm: Nguyễn Danh Ngọc. Thành viên: Lê Hoài Nam, Phạm Trường Hưng, Cao Thanh Bộ. Mã số: T2018-02-09. Năm: 2018. (Mar 18 2018 3:29PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Development of a receptionist robot: Mechanical and control system design. Tác giả: Danh Ngoc Nguyen, Hoang Trung Ngo, Ha Linh Le, Hoai Nam Le. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6 (17). Trang: 31-34. Năm 2019. (Dec 27 2018 9:45AM)
[2]Bài báo: So sánh bộ điều khiển PID với bộ điều khiển LQG cho robot cân bằng trên quả cầu. Tác giả: Cao Thanh Bộ, Phạm Trường Hưng, Lê Hoài Nam, Nguyễn Danh Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7 (128). Trang: 10-14. Năm 2018. (May 30 2018 9:26AM)
[3]Bài báo: Bài toán động học, động lực học và phương pháp thiết kế hình học cho robot delta kiểu ba khớp quay. Tác giả: Lê Xuân Hoàng, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11 (132) - Quyển 1. Trang: 36-40. Năm 2018. (Nov 19 2018 11:10PM)
[4]Bài báo: Design and control of an active prosthetic leg. Tác giả: Ngô Hoàng Trung, Ngô Thiện Đức, Nguyễn Danh Ngọc, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 12 (121). Trang: 24-29. Năm 2017. (Sep 10 2017 2:02PM)
[5]Bài báo: Kinematic analysis of a Hybrid Delta - Remote Center of Motion (RCM) assisting minimally invasive surgery. Tác giả: Phan Văn Tiên, Nguyễn Phú Sinh, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11 (120) - Quyển 4. Trang: 90-94. Năm 2017. (Sep 10 2017 2:06PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: (Scopus) Restaurant serving robot with double line sensors following approach. Authors: Vo Nhu Thanh, Dang Phuoc Vinh, Ngo Thanh Nghi, Le Hoai Nam, Do Le Hung Toan. The 2019 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA 2019), Tianjin, China. Pages: 235-239. Year 2019. (Jul 8 2019 12:19AM)
[2]Presentations: (Scopus) Design and control of a ball-balancing robot. Authors: Danh Ngoc Nguyen, Thanh Bo Cao, Truong Hung Pham, Nhu Thanh Vo, Phuoc Vinh Dang, Hoai Nam Le. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). Pages: 317-322. ISBN: 978-1-5386-5125-4. Year 2018. (Nov 24 2018 9:44AM)
[3]Presentations: (Scopus) Geometrical design of a RUU type Delta robot based on the predescribed workspace. Authors: Hoai Nam Le, Xuan Hoang Le. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). Pages: 359-364. ISBN: 978-1-5386-5125-4. Year 2018. (Nov 24 2018 9:53AM)
[4]Presentations: (Scopus) A small test rig for evaluating characteristics of rotating machinery. Authors: Phuoc Thanh Tran, Phuoc Vinh Dang, Ngoc Vu Vo, Hoai Nam Le, Nhu Thanh Vo, Danh Ngoc Nguyen. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). Pages: 258-262. ISBN: 978-1-5386-5125-4. Year 2018. (Nov 24 2018 10:01AM)
[5]Presentations: (Scopus) Bio-realistic Neural Network in speech timing learning mechanism. Authors: Minh Nguyen Le, Thanh Vo Nhu, Vinh Dang Phuoc, Ngoc Nguyen Danh, Nam Le Hoai, Hai Tran Ngoc. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). Pages: 663-667. ISBN: 978-1-5386-5125-4. Year 2018. (Nov 24 2018 10:25AM)
[6]Article: (SCIE) Experimental and theoretical investigations of mechanical joints with form defects. Authors: Lê Hoài-Nam, Ledoux Yann, Ballu Alex. Journal of Computing and Information Science in Engineering. No: 14. Year 2014. (Aug 28 2014 5:06PM)
[7]Presentations: From surface defects of a planar joint to relative displacements and vice versa. Authors: Lê Hoài-Nam, Ledoux Yann, Ballu Alex
marriage affairs open i want an affair
. Proceedings of the 12th CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing, Huddersfield (UK). Year 2012. (Aug 28 2014 4:58PM)
[8]Presentations: Evaluation expérimentale de l’enveloppe de la surface des écarts d’une liaison plane. Authors: Lê Hoài-Nam, Ledoux Yann, Darnis Philippe, Ballu Alex
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Actes du 12ème Colloque National AIP PRIMECA - Produits, Procédés et Systèmes Industriels : Intégration Réel-Virtuel, Le Mont Dore (France). Year 2011. (Aug 28 2014 4:14PM)
[9]Presentations: Experimental comparison between displacements and surface defects measurements applied to planar joint. Authors: Lê Hoài-Nam, Ledoux Yann, Darnis Philippe, Ballu Alex. Proceedings of the IMProVe, International conference on Innovative Methods in Product Design, Venise (Italy). Year 2011. (Aug 28 2014 4:49PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Văn Tiên
Đề tài: Thiết kế, chế tạo robot delta kết hợp cơ cấu chuyển động quanh một tâm (Remote Center Motion)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[2]Nguyễn Hoàng Trung
Đề tài: Xác định các thông số động học của máy gồm các chi tiết quay bằng phương pháp phần tử hữu hạn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[3]Huỳnh Quốc Bão
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm hoạt động của cơ cấu cân bằng trọng lực 1DOF dựa trên nguyên lý hoạt động của cơ cấu Scotch Yoke

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[4]Ngô Minh Hiếu
Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot song song kiểu delta

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Ba giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" 2018, Mô hình nuôi trùn quế tự động. STVH: Hà Hồng Nhật (14CDT2), Trương Xuân Hải (14CDT1), Nguyễn Thị Thùy Dương (13QLMT), Hồ Thị Mỹ Duyên (15MT), Võ Thái Tuyễn (14DT1). GVHD: Lê Hoài Nam, Lê Thị Xuân Thùy

 Khoa học công nghệ

 2018

 118/QĐ ngày 19/10/2018

 Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

[2] Giải Nhì giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" 2018, Máy in gốm 3D. SVTH: Nguyễn Thanh Đô (13CDT1), Nguyễn Văn Dũng (13CDT1), Đoàn Công Trung (13CDT2). GVHD: Lê Hoài Nam

 Khoa học công nghệ

 2018

 433/QĐ-TWĐTN ngày 25/10/2018

 BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  
 Khen thưởng
[1] Japan Business Association in Vietnam (JBAV) scholarship. Năm: 2006.
[2] Shinko scholarship. Năm: 2007.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đồ án Công nghệ CAD/CAM/CNC
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên năm 4-5 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[2]EPICS (Engineering Project In Community Service - Các dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Tất cả các ngành  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[3]Robot công nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên năm 4-5 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, PFIEV  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[4]Thiết kế máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2018 Sinh viên năm 3-4 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[5]Thiết kế đồng thời
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2017 Học viên cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[6]Thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Học viên cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[7]Anh văn chuyên ngành Cơ điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[8]Hệ thống Cơ điện tử 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[9]Nhập môn ngành Cơ điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên năm 1-2 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[10]Đồ án Hệ thống Cơ điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên năm 4-5 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[11]Đồ án Thiết kế máy
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên năm 3-4 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn