Lê Văn Dũng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 31751 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Văn Dũng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/09/1979
Nơi sinh: Hà Tĩnh.
Quê quán Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Toán; Tại: Đại học Vinh.
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán; Tại: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Dạy CN: Xác suất, thống kê, độ đo-tích phân, Toán tài chính
Lĩnh vực NC: Các định lí giới hạn trong lý thuyết xác suất và ứng dụng trong thống kê toán
Ngoại ngữ: Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán, Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, 459 Tôn Đức Thắng, TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
Giảng dạy tại Trường THPT Hà Huy Tập, Hà Tĩnh (2001 – 2009).

Từ 2010 đến nay: giảng dạy tại Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Xác suất thống kê phụ vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Văn Dũng. Mã số: Đ2013-03-48-BS. Năm: 2014. (May 28 2015 8:17AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hội tụ đầy đủ đối với mảng các biến ngẫu nhiên. Chủ nhiệm: Lê Văn Dũng. Thành viên: Tôn Thất Tú. Mã số: Đ2012-03-18. Năm: 2012. (Dec 26 2012 10:01PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu luật mạnh số lớn đối với dãy biến ngẫu nhiên nhiều chỉ số. Chủ nhiệm: Lê Văn Dũng. Mã số: Đ2011-03-06. Năm: 2011. (Feb 7 2012 8:41AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Một số dạng luật số lớn cho dãy biến ngẫu nhiên nhiều chỉ số nhận giá trị trong không gian Banach. Chủ nhiệm: Lê Văn Dũng. Mã số: T2010-03-01. Năm: 2010. (Jan 4 2011 11:15AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: L1 bounds for some martingale central limit theorems. Tác giả: Lê Văn Dũng, Tạ Công Sơn, Nguyễn Duy Tiến. Hội nghị toán học toàn quốc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 126. Năm 2014.
(Aug 24 2013 8:44PM)
[2]Bài báo: Định lí hội tụ theo trung bình đối với mảng các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach. Tác giả: Lê Văn Dũng, Tôn Thất Tú
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục-ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 3. Trang: 8-14. Năm 2012.
(Dec 20 2012 7:57PM)
[3]Bài báo: Định lí hội tụ theo trung bình đối với mảng nhiều chiều các đại lượng ngẫu nhiên. Tác giả: Lê Văn Dũng, Tôn Thất Tú. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 6. Trang: 21-26. Năm 2011.
(Dec 20 2012 7:46PM)
[4]Bài báo: Mean convergence theorems for double arrays of random elements in Banach spaces. Tác giả: Le Van Dung. Journal of Science-Vinh University. Số: 2007(4A). Trang: 15-24. Năm 2007. (Jan 5 2011 11:03PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: On the almost sure convergence for sums of negatively superadditive dependent random vectors in Hilbert spaces and its application. Authors: Son Cong Ta, Cuong Manh Tran, Dung Van Le. Communications in Statistics-Theory and Methods. No: 49, 2020 - Issue 11. Pages: 2770-2786. Year 2020. (Jun 4 2020 2:02PM)
[2]Article: Weak laws of large numbers for weighted coordinatewise pairwise NQD random vectors in Hilbert spaces. Authors: Dung Van Le, Son Cong Ta, Cuong Manh Tran. Journal of the Korean Mathematical Society. No: 56_2. Pages: 457-473. Year 2019. (Jun 4 2020 2:22PM)
[3]Article: On the rate of convergence in the central limit theorem for arrays of random vectors. Authors: Le Van Dung, Ta Cong Son. Statistics & Probability Letters. No: 158. Pages: 1-14. Year 2019. (Jun 4 2020 2:10PM)
[4]Article: Weak Laws of Large Numbers for Sequences of RandomVariables with Infinite rth Moments. Authors: Le Van Dung, Ta Cong Son, Nguyen Thi Hai Yen. Acta Mathematica Hungarica (ISI). No: 396. Pages: 1-16. Year 2018. (Oct 10 2018 2:52PM)
[5]Article: Weak Laws of Large Numbers for Sequences of RandomVariables with Infinite rth Moments. Authors: Le Van Dung, Ta Cong Son, Nguyen Thi Hai Yen. Acta Mathematica Hungarica (ISI). No: 396. Pages: 1-16. Year 2018. (Oct 10 2018 2:51PM)
[6]Article: On convergence of moving average series of martingale differences fields taking values in Banach spaces. Authors: Ta Cong Son, Dang Hung Thang and Le Van Dung. Communications in Statistics - Theory and Methods (ISI). No: 4. Pages: 1-14. Year 2017. (May 30 2018 2:47PM)
[7]Article: Complete convergence in mean for double arrays of random variables with values in Banach spaces. Authors: Tạ Công Sơn, Đặng Hùng Thắng, Lê Văn Dũng. Applications of Mathematics (ISI). No: 59. Pages: 177-190. Year 2014. (Sep 22 2012 9:21PM)
[8]Article: L1 bounds for some martingale central limit theorems. Authors: Lê Văn Dũng, Tạ Công Sơn, Nguyễn Duy Tiến
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Lithuanian Mathematical Journal (ISI). No: 54. Pages: 48-60. Year 2014. (Jun 18 2014 4:10PM)
[9]Article: Convergence of double random series of random elements in Banach spaces. Authors: Nguyễn Duy Tiến, Lê Văn Dũng. Journal of the Korean Mathematical Society (ISI). No: 49. Pages: 1053-1064. Year 2012. (Sep 22 2012 7:08PM)
[10]Article: Rate of complete convergence for maximums of moving average sums of martingale difference fields in Banach spaces. Authors: Tạ Công Sơn, Đặng Hùng Thắng, Lê Văn Dũng. Statistics and Probability Letters (ISI)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 82. Pages: 1978-1985. Year 2012.
(Sep 22 2012 9:12PM)
[11]Article: Mean convergence theorems and weak laws of large numbers for double arrays of random elements in Banach spaces. Authors: L. V. Dung and N. D. Tien
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Bull.Math. Korean (ISI). No: 2010 (47). Pages: 467 - 482. Year 2010. (Jan 5 2011 11:22PM)
[12]Article: Strong laws of large numbers for random fields in martingale type p Banach spaces. Authors: L. V. Dung and N. D. Tien. Statistics and Probability letters (ISI). No: 80. Pages: 756-763. Year 2010. (Dec 29 2010 2:14PM)
[13]Article: Weak laws of large numbers for double arrays of random elements in Banach spaces. Authors: Le Van Dung. Acta Mathematica Vietnamica
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: Vol35.No3. Pages: 387-398. Year 2010.
(Jan 5 2011 11:18PM)
[14]Article: Mean Convergence Theorems and Weak Law of Large Numbers with or without Random Indices for Double Arrays of Random Elements in Banach Spaces. Authors: L. V. Dung and N. D. Tien. Journal of Probability and Statistical Science. No: Accepted. Pages: ??-??. Year 2009. (Jan 5 2011 11:19PM)
[15]Article: Marcinkiewwcz-type law of large numbers for double arrays of random elements in Banach spaces. Authors: L. V. Dung, Th. Ngamkham, N. D. Tien and A. I. Volodin. Lobachevskii Journal of Mathematics. No: Vol. 30 (4). Pages: 337-346. Year 2009. (Jan 5 2011 11:16PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2011.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2012.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5304/QĐ-BGDĐT. Năm: 2013.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2013.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2018.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2019.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xác suất và thống kê
Ngành: Toán học
 2010 Sinh viên
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Sư phạm, ĐH Bách khoa và Đại học Kinh tế
[2]Độ đo-Tích phân
Ngành: Toán học
 2010 Sinh viên  Đại học Sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn