Nguyễn Thị Hà Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20002 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hà Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/05/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quê quán Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán -Tin; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Toán cao cấp 1, 2 Thông kê xã hội Phương pháp toán sơ cấp Phương pháo giảng dạy bộ môn Toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 01-10-2005 đến nay: Giảng viên - Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TOÁN THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hà Phương. Thành viên: Lê Văn DũngNguyễn Thị Sinh. Mã số: B2018-ĐN03-27. Năm: 2020. (Jan 23 2021 10:38AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU VỀ ĐẠI LƯỢNG VÔ CÙNG BÉ, VÔ CÙNG LỚN ĐỂ ÁP DỤNG TRONG DẠY - HỌC TOÁN. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hà Phương. Mã số: T2017-03-08. Năm: 2017. (Feb 21 2018 10:11AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ WEIERSTRASS ĐỐI VỚI HÀM GIẢI TÍCH. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hà Phương. Mã số: SDDH09-03-04-CH. Năm: 2009. (Feb 21 2018 10:09AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: DEVELOPING PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING HISTOGRAMS. Tác giả: Nguyen Thi Ha Phuong, Tran Kiem Minh. The 1st International Conference on Innovation in Learning Instruction and Teacher Education - ILITE 1. Số: 1. Trang: 344-352. Năm 2019. (Jan 15 2020 11:09PM)
[2]Bài báo: VẬN DỤNG MÔ HÌNH CÁC KIỂU KIẾN THỨC TOÁN ĐỂ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TOÁN TƯƠNG LAI Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM. Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương. TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Số: Số đặc biệt Tháng 7/201. Trang: 240-245. Năm 2019. (Jan 15 2020 11:15PM)
[3]Bài báo: A COGNITIVE APPROACH TO THE EVALUATION OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCIES. Tác giả: Le Thi Bach Lien, Nguyen Thi Ha Phuong, Tran Kiem Minh. THE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE LANGUAGE, SOCIETY, AND CULTURE IN ASIAN CONTEXTS (LSCAC 2018). Số: LSCAC 2018. Trang: 926-940. Năm 2019. (Jan 15 2020 11:19PM)
[4]Bài báo: PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING HISTOGRAMS IN STATISTICS. Tác giả: Nguyen Thi Ha Phuong, Tran Kiem Minh. Vietnam Journal of Education. Số: Volume 05 (English version). Trang: 195 - 201. Năm 2018. (May 7 2019 3:58PM)
[5]Bài báo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRỰC QUAN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA LÝ THUYẾT KIẾN TẠO. Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Lê Thị Bạch Liên, Nguyễn Thị Mai Thủy. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 25(04) - 2017. Trang: 71-78. Năm 2017. (Apr 23 2018 9:48PM)
[6]Bài báo: MIỀN HỘI TỤ CỦA CHUỖI HÀM LŨY THỪA VỚI HỆ SỐ HỮU TỈ. Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hà PhươngTS. Phan Đức Tuấn. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: 24(03). Trang: 33. Năm 2017. (Feb 21 2018 10:23AM)
[7]Bài báo: ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH, CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC, TÌM CỰC TRỊ CỦA BIỂU THỨC VÀ CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH HỌC PHẲNG. Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương (cộng sự 1). KY hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc năm 2016. Số: 1. Trang: 802-811. Năm 2016. (Feb 21 2018 3:31PM)
[8]Bài báo: KHẢ NĂNG BIẾN ĐỔI BÀI TOÁN HÌNH HỌC TỪ CHỨNG MINH SANG KHẢO SÁT CỦA GIÁO VIÊN TOÁN TƯƠNG LAI. Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương (Cộng sự 3). TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Số: Số đặc biệt tháng 12/2016. Trang: 167-170. Năm 2016. (Feb 21 2018 3:33PM)
[9]Bài báo: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỐ PHỨC TRONG HÌNH HỌC PHẲNG. Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương. KY hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ III. Số: 1. Trang: 341-345. Năm 2005. (Feb 21 2018 3:35PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 21 2018 3:40PM)
[1] Giải tích 5 và đại số  Chủ biên: Phan Đức Tuấn. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Phan Quang Như Anh, Nguyễn Thị Sinh, Ngô Thị Bích Thủy. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thôngNXB TTTT Hà Nội. Năm 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp số và xác suất thống kê
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên  Đại học Sư phạm kỹ thuật
[2]Thống kê thực hành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên  Đại học Sư phạm
[3]Toán ứng dụng trong kinh tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên  Đại học Kinh tế
[4]Giải tích 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên  Đại học Sư phạm kỹ thuật
[5]Đại số tuyến tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên  Đại học Su phạm kỹ thuật
[6]Giải tích 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên  Đại học Sư phạm kỹ thuật
[7]Giải tích thực và đại số tuyến tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên  Đại học Sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn