Nguyễn Tấn Khôi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 48,928,676

 
Mục này được 30731 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Tấn Khôi
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/02/1973
Nơi sinh: Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Quê quán Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Khoa học máy tính; Tại: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: University of the Mediterranean Aix-Marseille II
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2015
Dạy CN: Mạng máy tính, Hệ phân tán, Mô hình hóa 3D
Lĩnh vực NC: Mô hình hóa hình học, Hệ phân tán, Xử lý song song.
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Tấn Khôi, Khoa CNTT, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 - Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


1997-2000: Giảng viên Khoa Công Nghệ Thông Tin
2001-2003: Học cao học, Đại học Đà Nẵng
2004-2005: Tổ trưởng Bộ môn Mạng và Truyền thông, Khoa Công Nghệ Thông Tin
2006-2010: Nghiên cứu sinh tại Đại học Méditerranée, Aix-Marseille II, Cộng hòa Pháp
2011-2014: Phó Khoa Công Nghệ Thông Tin, Tổ trưởng Bộ môn Mạng và Truyền thông
2011 đến nay: Phó Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu, bổ sung và biên soạn đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Văn Chiến. Thành viên: Nguyễn Tấn Khôi. Mã số: Hue2012. Năm: 2015. (Oct 30 2015 12:32PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Reseach on reconstructing triangular parametric surfaces based on inverse subdivision scheme. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tấn Khôi. Thành viên: Lê Thị Thu Nga. Mã số: Đ2014-02-102. Năm: 2014. (Oct 30 2015 12:23PM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Xây dựng phần mềm bản đồ số dự báo nguy cơ lũ quét các tỉnh Miền Trung. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tấn Khôi. Mã số: KC.01.TN17/11-15. Năm: 2013. (Oct 16 2013 3:34AM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý bệnh viện . Chủ nhiệm: BSCKII. Đoàn Võ Kim Ánh. Thành viên: Nguyễn Quang Thanh, Nguyễn Tấn Khôi. Mã số: DN2005-02. Năm: 2006. (Dec 27 2011 5:48PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ tính toán và xử lý song song trên môi trường phân tán. Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Khôi. Thành viên: Mai Văn Hà, Trần Hồ Thuỷ Tiên, Nguyễn Văn Nguyên, Huỳnh Công Pháp. Mã số: B2005-15-50. Năm: 2006. (Dec 31 2010 10:24AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống trợ giúp giảng dạy và học tập môn Tin học lý thuyết. Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Huy Khánh. Thành viên: Nguyễn Tấn Khôi . Mã số: B2003-15-32. Năm: 2004. (Oct 30 2015 12:38PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng sandbox phân tích mã độc trên môi trường phân tán. Tác giả: CITA 2015*; ThS. Trần Thanh Liêm; TS. Nguyễn Tấn Khôi. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 41. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[2]Bài báo: Kết nối liên tục G1 các mặt cong Bézier trong mô hình B-Rep. Tác giả: Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Tấn Khôi
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. , Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII – Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông @2014
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 1. Trang: 101-105. Năm 2014.
(Oct 30 2015 1:16PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng GIS xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo nguy cơ trượt lở đất tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Nguyễn Tấn Khôi ; Bùi Đức Thọ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 38-43. Năm 2014.
(May 7 2014 4:52PM)
[4]Bài báo: Xây dựng lưới Delaunay trên môi trường tính toán song song. Tác giả: Nguyễn Tấn Khôi, Lê Cung, Phan Văn Sâm. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(64). Trang: 150-154. Năm 2013. (Oct 16 2013 3:47AM)
[5]Bài báo: Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng phần mềm bản đồ số tiềm năng lũ quét ở huyện Sơn hà, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Tấn Truyền
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(62). Trang: 137-141. Năm 2013. (Oct 16 2013 3:45AM)
[6]Tham luận: Ứng dụng mạng neuron trong hệ thống phát hiện xâm nhập mạng. Tác giả: Khoi Nguyen-Tan, Vu Le
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị quốc gia lần thứ V "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin"
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 293-301. Năm 2011.
(Sep 16 2012 2:56PM)
[7]Bài báo: Constructing inverse Loop subdivision scheme on triangular mesh . Tác giả: Nguyen Tan Khoi, Le Thi Thu Nga, Nguyen Thanh Thuy . Journal of Science and Technology - University of DaNang
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 4(45). Trang: 33-42. Năm 2011.
(Dec 27 2011 6:11PM)
[8]Bài báo: Construction of a 3D objet modelling tool supporting the CAD/CAM/CMM technology. Tác giả: Khoi Nguyen-Tan, Cung Le
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Journal of Technical Universities, Viet Nam. Số: 56. Trang: 66-70. Năm 2010. (Dec 31 2010 10:25AM)
[9]Bài báo: A surface reconstruction approach based on non-uniform inverse Catmull-Clark subdivision . Tác giả: Khoi Nguyen-Tan . Research, Development and Application on Information and Communication Technology Symposium (ICT.rda'10), HaNoi, VietNam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 6. Trang: 225-235. Năm 2010.
(Dec 27 2011 5:52PM)
[10]Bài báo: Phát triển hệ thống hỗ trợ tính toán và xử lý thông tin khối lượng lớn trong mạng đa tác tử. Tác giả: Lê Văn Sơn, Nguyễn Tấn Khôi. Chuyên san Bưu chính Viễn thông. Số: 11. Trang: 68-74. Năm 2004. (Dec 31 2010 10:25AM)
[11]Bài báo: Research on the construction of parallel-process model on distributed environment. Tác giả: Khoi Nguyen-Tan, Son Le-Van. Journal of science. Natural sciences and technology. Vietnam National University Hanoi, T. XIX. Số: 2. Trang: 46-55. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:25AM)
[12]Tham luận: Xây dựng mô hình tác tử di động hỗ trợ tính toán và xử lý song song trên môi trường phân tán. Tác giả: Son Le-Van, Khoi Nguyen-Tan. Proceedings of ICT.rda'03, HaNoi, VietNam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 20-25. Năm 2003.
(Dec 31 2010 10:25AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Reconstructing Low Degree Triangular Parametric Surfaces Based On Inverse Loop Subdivision. Authors: Le Thi Thu Nga, Nguyen Tan Khoi, Nguyen Thanh Thuy. Proceedings of the International Conference on Nature of Computation and Communication (ICTCC 2014). No: 144. Pages: 98-107. Year 2015. (Oct 30 2015 1:11PM)
[2]Presentations: Reconstruction of parametric surfaces using inverse Doo-Sabin subdivision scheme . Authors: Le Thi Thu Nga, Nguyen Tan Khoi, Nguyen Thanh Thuy. Proceedings of the 2014 IEEE Fifth International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE 2014) , ISBN 978-1-4799-5049-2
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 729-734. Year 2014.
(Oct 30 2015 1:07PM)
[3]Article: Handwriting recognition using B-Spline curve. Authors: Khoi Nguyen-Tan, Nguyen Nguyen-Hoang. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 1. Pages: 335-346. Year 2013.
(Oct 16 2013 3:51AM)
[4]Presentations: Network Transmission of 3D Mesh Data Using Uniform Catmull-Clark Inverse Subdivision.. Authors: Khoi Nguyen-Tan. IEEE-RIVF’2012
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 33-36. Year 2012.
(Sep 16 2012 2:54PM)
[5]Article: Reconstruction of Planar Cam Profile Function and its Follower Displacement using B-Spline Curve based on Inverse Subdivision Method and Theory of Contact Relations - Application to Cam Mechanism of Oscillating Follower with Roller. Authors: Cung Le, Khoi Nguyen-Tan. AIJSTPME - Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering, Thailand, ISSN:1906-151X. No: 3. Pages: 48-54. Year 2011. (Sep 16 2012 2:52PM)
[6]Presentations: A method for describing planar cam profile function from a set of digital points . Authors: Khoi Nguyen-Tan, Cung Le . The 10th Global Congress on Manufacturing and Management (GCMM 2010)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 145-150. Year 2010.
(Dec 27 2011 6:35PM)
[7]Presentations: Using geometry to help converting discrete mesh to parametric surface via subdivision . Authors: Romain Raffin, Khoi Nguyen-Tan, Marc Daniel. Seventh International Conference on Curves and Surfaces - SMAI-AFA, Avignon, France. Pages: 45-52. Year 2010. (Dec 31 2010 10:25AM)
[8]Presentations: B-spline surface reconstruction by inverse subdivisions . Authors: Khoi Nguyen-Tan, Romain Raffin, Marc Daniel, Cung Le.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (IEEE-RIVF’09), VietNam. Pages: 336-339. Year 2009. (Dec 31 2010 10:25AM)
[9]Presentations: Reconstruction de surface B-spline par subdivision non-uniforme inverse . Authors: Khoi Nguyen-Tan, R. Raffin, M. Daniel, Cung Le. Proceedings of GTMG’09, France. Pages: 67-76. Year 2009. (Dec 31 2010 10:25AM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 30 2015 12:47PM)(Oct 30 2015 12:47PM)(Oct 30 2015 1:53PM)
[1]Mô hình hóa hình học Chủ biên: Nguyễn Tấn Khôi. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2015.
[2]Giáo trình Thực hành Tin học đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Văn Nguyên. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2014.
[3]Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2013.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hoàng Thi Minh Ngọc
Đề tài: Ứng dụng phương pháp bình phương tối thiểu tái tạo đường và mặt cong tham số 3D

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[2]Hứa Thanh Long
Đề tài: Kỹ thuật giấu tin trong ảnh 2D và ứng dụng bảo mật dữ liệu văn bản

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[3]Mai Thị Phương
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán ACO cho việc định tuyến mạng IP

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[4]Bùi Tấn Ngọc
Đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống quản lý chất thải sinh hoạt tại thành phố Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[5]Đặng Quý Linh
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng giải thuật đàn kiến trong bài toán người du lịch

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[6]Nguyễn Tấn Truyền
Đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lý bản đồ số tra cứu thông tin thiên tai tại thành phố Đà nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[7]Nguyễn Văn Mùi
Đề tài: Kỹ thuật giấu tin trong đường cong tham số B-Spline

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[8]Bùi Đức Thọ
Đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS hỗ trợ cảnh báo thông tin lũ tại miền núi huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[9]Nguyễn Thị Vui
Đề tài: Ứng dụng công nghệ tác tử di động trong hệ thống quản lý bệnh viện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[10]Nguyễn Đăng Bảo Phúc
Đề tài: Xây dựng hệ thống giám sát và phát hiện xâm nhập mạng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[11]Lê Văn Hòa
Đề tài: Nghiên cứu và phát triển công cụ Selenium trong kiểm thử tự động các ứng dụng Web

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[12]Cao Bá Thành
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng đường cong tham số B-Spline vào nhận dạng chữ số viết tay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[13]Thái Duy Quý
Đề tài: Giấu tin trong đối tượng ba chiều

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[14]Nguyễn Đông Kỳ
Đề tài: Xây dựng mặt lưới tam giác 3D xấp xỉ mặt cong tham số Bézier

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[15]Đỗ Phú Duy
Đề tài: Xây dựng bề mặt lưới từ tập hợp điểm 3D và phương pháp chia nhỏ bề mặt lưới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[16]Lâm Bá Mẫn
Đề tài: Ứng dụng mô hình Mapreduce xây dựng giải thuật tìm kiếm những người có cùng sở thích trong thương mại điện tử

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[17]Phạm Văn Tuấn
Đề tài: Ứng dụng giải thuật di truyền để xếp thời khoá biểu hệ tín chỉ cho trường đại học

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[18]Lê Ngọc Khánh
Đề tài: Phát triển hệ thống Sakai Portal trên môi trường tính toán lưới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[19]Trịnh Trung Hải
Đề tài: Ứng dụng công nghệ tác tử trong mô hình Workflow xây dựng hệ thống tác nghiệp tổ chức nhân sự

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[20]Phan Văn Sâm
Đề tài: Xây dựng bề mặt tam giác sử dụng giải thuật Delaunay trên môi trường tính toán lưới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[21]Phan Như Thành
Đề tài: Ứng dụng hệ mã hóa đường cong Elliptic tạo chữ ký điện tử phục vụ trao đổi thông tin trên mạng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[22]Nguyễn Thị Đệ
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng kiểm thử tải các website sử dụng công cụ Loadrunner

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[23]Nguyễn Văn Tình
Đề tài: Mô hình hóa đối tượng 3D bằng phương pháp biểu diễn biên B-Rep

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[24]Nguyễn Văn Đức
Đề tài: Reconstruction of B-spline surface using inverse Catmull-Clark subdivision

 Thạc sĩ

 University of Nice Sophia Antipolis

 2010

 2010

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp ĐHDN 2003-2004. Năm: 2004.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp ĐHDN 2004-2005. Năm: 2005.
[3] Giảng viên giỏi cấp ĐHDN 2005-2006. Năm: 2006.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp ĐHDN 2010-2011. Năm: 2011.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp ĐHDN 2011-2012. Năm: 2012.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp ĐHDN 2012-2013. Năm: 2013.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp Bộ 2012-2013. Năm: 2013.
[8] Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp ĐHDN 2013-2014. Năm: 2014.
[9] Bằng khen của Bộ trưởng 2014. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mô hình hóa 3D
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Đại học, Cao học  Đại học Đà Nẵng
[2]An toàn và bảo mật thông tin
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 Sinh viên, cao học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[3]Hệ phân tán
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Đại học  Đại học Đà nẵng
[4]Mạng máy tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1998 Đại học, Cao học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn