Nguyễn Trung Kiên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,727

 
Mục này được 20152 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Trung Kiên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/08/1973
Nơi sinh: Hà nội
Quê quán Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế ngoại thương; Tại: Trường Đại học Ngoại Thương Hà nội
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kinh tế; Tại: Trường Đại học Quốc gia Úc (ANU)
Dạy CN: Kinh doanh quốc tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Từ 11/1996 đến 03/2002: Giảng viên Khoa Thương mại Du lịch, Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Đà Nẵng


- Từ 04/2003 đến 03/2005 : Tham gia Chương trình Thạc sĩ Kinh tế tại Khoa đào tạo sau đại học về Chính sách công - Đại học Osaka, Nhật Bản


- Từ 04/2005 đến nay : Giảng viên Khoa Thương mại Du lịch, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống qui trình quản lý đào tạo Hệ vừa học vừa làm tại Trường Đại học Kinh tế. Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Trung Kiên. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Mã số: B2007-D9N04-19. Năm: 2010. (May 30 2011 7:53AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích các nhân tố ảnh hướng đến thương mại của khối AFTA bằng mô hình Gravity. Chủ nhiệm: Nguyễn Trung Kiên. Mã số: T05-14-54. Năm: 2005. (Dec 31 2010 10:25AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tác động của tự do hóa thương mại khối ASEAN đến sự phát triển của mạng sản xuất toàn cầu ở khu vực Đông Nam Á. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn & Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3(03). Trang: 1-10. Năm 2015. (Jun 25 2016 9:07PM)
[2]Bài báo: Chuyển dịch cơ cấu việc làm trong nền kinh tế Việt Nam: Phân tích theo mô hình tăng trưởng của Lewis- Fei- Ranis cho nền kinh tế dồi dào lao động. Tác giả: Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 210 (II). Trang: 2-10. Năm 2014. (Jul 20 2015 9:13AM)
[3]Bài báo: Cú sốc vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2010 và “Căn bệnh Hà Lan” đối với nền kinh tế Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thủy & Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3 (07). Trang: 01-09. Năm 2014. (Jul 20 2015 9:59AM)
[4]Bài báo: Employment Transformation in the Vietnamese Economy in Light of the Lewis-Fei-Ranis Growth Model of A Labor-Abundant Economy. Tác giả: Nguyễn Trung Kiên. Journal of Economics and Development. Số: 16(3). Trang: 49-67. Năm 2014. (Jul 20 2015 9:16AM)
[5]Tham luận: Sự khác biệt về tiền lương giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước trong ngành chế biến, chế tạo: Bằng chứng từ Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Trung Kiên. Vietnam Economist Annual Meeting (VEAM 2014) and DEPOCEN. Trang: 120-35. Năm 2014. (Jul 14 2014 9:21AM)
[6]Tham luận: Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu và tốc độ tăng việc làm. Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo về Quản lý và Kinh doanh. Trang: 201-243. Năm 2012. (Jun 10 2014 2:17PM)
[7]Bài báo: Hành vi chiến lược giữa các chính phủ trong việc hình thành chính sách thương mại. Tác giả: Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 5
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 5. Năm 2008.
(Dec 31 2010 10:25AM)
[8]Bài báo: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại ASEAN theo cách tiếp cận panel data . Tác giả: Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Kinh tế & Phát triển
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 101. Năm 2005.
(Dec 31 2010 10:25AM)
[9]Tham luận: Khảo sát thực nghiệm khu mậu dịch tự do ASEAN theo mô hình Gravity. Tác giả: Nguyễn Trung Kiên. Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Năm 2005. (May 30 2011 7:30AM)
[10]Tham luận: Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra cho hoạt động xuất khẩu Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Trung Kiên. Hội thảo khoa học- Phát triển Kinh tế tri thức trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa – Cơ hội và Thách thức đối với miền Trung. Năm 2001. (May 30 2011 7:29AM)
[11]Bài báo: Trách nhiệm của người chuyên chở đường biển về hàng hóa theo các công ước quốc tế. Tác giả: Nguyễn Trung Kiên. Tập san Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Năm 1998. (Dec 31 2010 10:25AM)
[12]Bài báo: Cơ chế ADR trong kinh doanh ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Ngoại thương. Số: 3. Năm 1998. (Dec 31 2010 10:25AM)
[13]Bài báo: Cơ chế giải quyết tranh chấp trong kinh doanh ngoại thương: Lý thuyết và thực tế vận dụng. Tác giả: Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Ngoại thương. Số: 4,5 & 6. Năm 1998. (Dec 31 2010 10:25AM)
[14]Bài báo: Nguyên nhân phát sinh tranh chấp trong thương mại quốc tế. Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Ngoại thương
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 49. Năm 1997.
(Dec 31 2010 10:25AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Wage differentials among Ownership Groups and Worker Quality in Vietnamese manufacturing. Authors: Nguyen Trung Kiên & Eric D. Ramstetter. Global Economic Review:Perspectives on East Asian Economies and Industries. No: 1. Pages: 1-19. Year 2017. (Mar 18 2017 10:57PM)
[2]Article: Multinational Enterprise Growth and Vietnam’s Employment and Wages in Manufacturing and Trade Industries: Did Takeovers Play a Role?. Authors: Eric D. Ramstetter & Nguyễn Trung Kiên. Working Paper Series, Asian Growth Research Institute. No: 2016--5. Pages: 101-123. Year 2016. (Sep 29 2016 4:57AM)
[3]Article: Growth in International Commodity Prices, the Terms of Trade, and GDP per capita: A Case Study of Vietnam. Authors: Markus Brueckner & Nguyễn Trung Kiên. CAMA Working Papers, Australian National University. No: 54/2016. Pages: 41-44. Year 2016. (Sep 29 2016 5:01AM)
[4]Presentations: Multinational Enterprises and Vietnam's Exports: Comparing Economy-wide and firm-level evidence. Authors: Eric D. Ramstetter & Nguyen Trung Kien. Asian Growth Research Institute, Japan. Pages: 1-30. Year 2016. (Jan 22 2017 1:30PM)
[5]Presentations: Wage Differentials among Ownership Groups and Worker Quality in Vietnamese Manufacturing. Authors: Nguyễn Trung Kiên & Eric D. Ramstetter. Asian Growth Research Institute, Japan
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 1-32. Year 2015.
(Jul 20 2015 9:26AM)
[6]Presentations: Ownership-related Wage Differentials by Occupation in Vietnamese manufacturing. Authors: Nguyễn Trung Kiên & Eric D. Ramstetter. Asian Growth Research Institute, Japan. Pages: 01-34. Year 2015. (Jul 20 2015 9:30AM)
[7]Article: Manufacturing exports and employment generation in Vietnam. Authors: Nguyễn Trung Kiên
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Southeast Asian Journal of Economics
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: Vol 3 (2). Pages: 31-45. Year 2015.
(Jul 20 2015 9:42AM)
[8]Article: Wage differentials between foreign invested and domestic enterprises in themanufacturing: Evidence from Vietnam. Authors: Nguyen Trung Kien. Journal of Economic Studies. No: Vol 42(6). Pages: 1056-1077. Year 2015. (Jun 25 2016 9:03PM)
[9]Article: Trade and investment liberalization and the wage skill premium: evidence from Vietnam. Authors: Nguyễn Trung Kiên. The tenth annual conference of Asia Pacific Economic Association
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 1. Pages: 301-21. Year 2014.
(Jul 14 2014 9:26AM)
[10]Presentations: Determinants of labour demand in Vietnamese manufacturing sector: Does ownership matter?. Authors: Nguyễn Trung Kiên
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Australasian Development Economics Workshop. Pages: 50-64. Year 2013. (Jun 10 2014 2:11PM)
[11]Presentations: Have manufactured exports promoted employment expansion in Vietnam?. Authors: Nguyễn Trung Kiên. 2013 International Symposium on Business and Social Science (ISBSS), Kwansei Gakuin University, Tokyo, Japan
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 532-554. Year 2013.
(Jun 10 2014 2:03PM)
[12]Presentations: Firm Ownership And Labour Demand In Vietnamese Manufacturing. Authors: Nguyễn Trung Kiên. Singapore Economic Review Conference
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 432-51. Year 2013.
(Jun 10 2014 2:21PM)
[13]Article: Gravity Model by Panel Data Approach: An Empirical Application with Implications for the ASEAN Free Trade Area. Authors: Nguyen Trung Kien
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. ASEAN Economic Bulletin
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 26(3). Pages: 266-277. Year 2009.
(May 29 2011 8:18PM)
[14]Article: Economic Analysis of ASEAN Free Trade Areas; by a country panel data. Authors: Nguyen Trung Kien & Yoshizo Hashimoto
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Discussion Papers In Economics and Business- Graduate School of Economics and Osaka School of International Public Policy
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 12. Pages: 1-30. Year 2005.
(Dec 31 2010 10:25AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 22 2017 1:34PM)(Sep 29 2016 4:51AM)(May 30 2011 7:34AM)
[1]Chapter 2 "Economic growth in the Commodity Price Super Cycle: A Case study of Vietnam", Authors: Markus Brueckner & Nguyen Trung Kien in the book titled"  Growth of Emerging Markets: Case studies for the 2000s", Author: Markus Brueckner Chủ biên: Markus Brueckner. Đồng tác giả: Nguyen Trung Kien. Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. Năm 2016.
[2]Economic reforms, manufacturing employment and wages in Vietnam Chủ biên: Nguyễn Trung Kiên. Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. Năm 2016.
[3]Phương pháp định lượng trong kinh tế Chủ biên: TS. Lê Dân. Đồng tác giả: Ths. Nguyễn Trung Kiên. Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. Năm 2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế quốc tế
Ngành: Kinh tế học
 2007   
[2]Phương pháp định lượng trong kinh tế
Ngành: Kinh tế học
 2006 Sinh viên đại học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[3]Kinh doanh xuất nhập khẩu
Ngành: Khoa học quản lý
 1997 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn