Phan Tiến Vinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 39341 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Tiến Vinh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/06/1975
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Điện Hòa - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến trúc công trình; Tại: Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Kiến trúc; Tại: Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh
Dạy CN: Kiến trúc công trình, CNKT Xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Lĩnh vực NC: Kiến trúc bền vững; Kiến trúc nhà ở.
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 05 Hải Hồ - Q. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363519690; Mobile: 0905091905
Email: ptvinh@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Từ năm 1998-2001: Kiến trúc sư, công tác tại Công ty Tư vấn thiết kế và xây dựng Đà Nẵng (CDC).

- Từ năm 2001-2004: Học viên Cao học, Khóa 8, tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ năm 2004-nay: Giảng viên, Trưởng bộ môn Kiến trúc (từ năm 2011).

- Từ năm 2010-2013: Phó trưởng khoa Kỹ thuật Xây dựng.

- Từ năm 2013-2015: Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Kỹ thuật Xây dựng.

- Từ 2015-nay: Trưởng khoa Kỹ thuật Xây dựng.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiệu quả thông gió tự nhiên của các hình thức mặt bằng chung cư cao tầng được thiết kế theo hướng kiến trúc bền vững ở Việt Nam.. Chủ nhiệm: Phan Tiến Vinh. Mã số: T2017 - 06 - 75. Năm: 2018. (Mar 27 2018 12:02PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Đề xuất giải pháp thiết kế và khai thác thông gió tự nhiên cho chung cư cao tầng tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phan Tiến Vinh. Mã số: T2016 - 06 - 35. Năm: 2016. (Dec 18 2016 9:51PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tối ưu hóa vào thiết kế nhà ở cho người thu nhập thấp. Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Tuấn. Thành viên: Lê Thị Kim Dung, Phan Tiến Vinh. Mã số: Đ2015-02-131. Năm: 2016. (Dec 18 2016 9:55PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thiết kế theo hướng Kiến trúc xanh cho loại hình nhà chung cư cao tầng tại thành phố Đà Nẵng - giai đoạn đến năm 2030. Chủ nhiệm: Phan Tiến Vinh. Mã số: Đ2013-06-09. Năm: 2013. (Mar 19 2014 10:49PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đề xuất một số định hướng tổ chức Không gian sinh hoạt cộng đồng tại các Khu tái định cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phan Tiến Vinh. Mã số: T2006-06-02. Năm: 2006. (May 20 2011 11:42AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tiềm năng khai thác thông gió tự nhiên hướng đến phát triển bền vững cho loại hình chung cư cao tầng. Tác giả: Phan Tiến Vinh. Tạp chí Xây dựng và Đô thị (ISSN 1859-3119). Số: 64/2019. Trang: 41-45. Năm 2019. (Jun 12 2019 2:03PM)
[2]Bài báo: Giải pháp thiết kế cửa sổ nhằm khai thác hiệu quả thông gió tự nhiên cho căn hộ chung cư cao tầng. Tác giả: Phan Tiến Vinh, Trịnh Duy Anh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(132), Quyển 2. Trang: 176-180. Năm 2018. (Dec 19 2018 5:35PM)
[3]Bài báo: Đề xuất tương quan kích thước của phòng nhằm nâng cao hiệu quả thông gió tự nhiên cho căn hộ chung cư cao tầng. Tác giả: Phan Tiến Vinh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(120), Quyển 3. Trang: 117-121. Năm 2017. (Dec 24 2017 8:59PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng định mức năng lượng cho công trình khách sạn ở Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Trung, Phan Tiến Vinh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(120), Quyển 3. Trang: 112-116. Năm 2017. (Dec 24 2017 9:08PM)
[5]Bài báo: Học kỳ doanh nghiệp - một giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân cao đẳng các ngành xây dựng. Tác giả: Phan Tiến Vinh. Tạp chí Xây dựng và Đô thị. Số: 47. Trang: 69-71. Năm 2016. (Aug 1 2016 10:56PM)
[6]Bài báo: Đánh giá hiệu quả thông gió tự nhiên ngoài nhà tại các Khu chung cư ở giai đoạn thiết kế Tổng mặt bằng bằng phương pháp CFD. Tác giả: Phan Tiến Vinh, Trịnh Duy Anh, Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Xây dựng và Đô thị. Số: 48. Trang: 76-80. Năm 2016. (Aug 1 2016 10:59PM)
[7]Bài báo: Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa trong thiết kế công trình hiệu quả năng lượng. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Kim Dung, Phan Tiến Vinh. Chuyên san Kỹ thuật Công nghệ - Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Số: 19(3).2016. Trang: 00-08. Năm 2016. (Aug 3 2016 4:49PM)
[8]Bài báo: Đánh giá chất lượng môi trường trong các căn hộ chung cư thu nhập thấp ở Đà Nẵng vào mùa Hè. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Kim Dung, Phan Tiến Vinh. Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng - ĐH Kiến trúc Hà Nội. Số: 23. Trang: 20-25. Năm 2016. (Aug 3 2016 4:58PM)
[9]Bài báo: Lựa chọn hướng nhà trong thiết kế chung cư cao tầng tại Đà Nẵng theo hướng kiến trúc bền vững. Tác giả: Phan Tiến Vinh, Trịnh Duy Anh, Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108), Quyển 2. Trang: 269-273. Năm 2016. (Nov 21 2016 8:23AM)
[10]Bài báo: Ứng dụng các công cụ và phần mềm mô phỏng trong đổi mới đào tạo Kiến trúc theo hướng bền vững. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn; Phan Tiến Vinh; Lê Thanh Hòa. Tạp chí Kiến trúc. Số: 243-07-2015. Trang: 66-70. Năm 2015. (Sep 3 2015 12:09PM)
[11]Bài báo: Đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội. Tác giả: Phan Tiến Vinh. Tạp chí Xây dựng và Đô thị. Số: 41. Trang: 58-60. Năm 2015. (Jul 20 2015 2:43PM)
[12]Bài báo: Định hướng cải tạo không gian sinh hoạt công cộng trong các Khu chung cư - thuộc các Dự án nhà ở xã hội tại tp. Đà Nẵng. Tác giả: Phan Tiến Vinh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 05(90).2015. Trang: 124. Năm 2015. (Sep 24 2015 10:04AM)
[13]Bài báo: Giải pháp thiết kế nhằm tăng cường hiệu quả thông gió tự nhiên trong Chung cư thấp tầng tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Tiến Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 77. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[14]Bài báo: Đề xuất diện tích sân trong cho nhà liên kế nhằm đảm bảo các yêu cầu về chiếu sáng tự nhiên. Tác giả: Lê Thanh Hòa; Phan Tiến Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 21. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[15]Bài báo: Một số giải pháp thiết kế nhà chung cư cao tầng tại Đà Nẵng theo hướng Kiến trúc Xanh. Tác giả: Phan Tiến Vinh; Lưu Thiên Hương. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8(69). Trang: 123-128. Năm 2013. (Nov 11 2013 9:52PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất các cơ sở khoa học cho thiết kế nhà chung cư cao tầng tại Đà Nẵng theo hướng Kiến trúc xanh. Tác giả: Phan Tiến Vinh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60). Trang: 143-148. Năm 2012. (Jan 18 2013 11:38AM)
[17]Bài báo: Một số cơ sở khoa học cho việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan vùng du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà. . Tác giả: Phan Tiến Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (10). Trang: 85 - 90. Năm 2005. (May 20 2011 2:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Comparing the natural ventilation efficiency of typical floor plan configurations in high-rise apartment buildings in Vietnam. Authors: Tien Vinh PHAN, Duy Anh TRINH, Anh Tuan NGUYEN. The VII International Scientific and Technical Conference “THE SOLUTION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY AND REAL ESTATE”. No: ISBN 978-5-4323-0261-8. Pages: 31-32. Year 2018. (Mar 27 2018 11:56AM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 16 2015 11:26AM)(Aug 16 2015 11:34AM)(Aug 16 2015 11:21AM)
[1]Kiến trúc nhập môn Chủ biên: TS. Phan Tiến Vinh. Nơi XB: Giáo trình - Lưu hành nội bộ. Năm 2010.
[2]

Sử dụng Autocad lập bản vẽ thiết kế - Phần cơ bản

Chủ biên: TS. Phan Tiến Vinh. Nơi XB: Giáo trình - Lưu hành nội bộ. Năm 2005.

[3]Kiến trúc xây dựng Chủ biên: TS. Phan Tiến Vinh. Nơi XB: Giáo trình - Lưu hành nội bộ. Năm 2005.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN. Số: 4920/QĐKT; 4775/QĐKT. Năm: 2006 - 2007; 2012 - 2013.
[2] Giấy khen của Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ. Năm: 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017;.
[3] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4682/QĐKT; 4754/QĐ-KT; 4363/QĐ-ĐHĐN; 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2012 - 2013; 2013-2014; 2014 - 2015; 2015 - 2016.
[4] Giấy khen của Đảng ủy ĐHĐN. Số: 641/QĐ-ĐU; 128-QĐ/BTV. Năm: 2013; 2016.
[5] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5540/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014-2015.
[6] Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng. Số: 962-QĐ/TU. Năm: 2016.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 5358/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[8] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016-2017.
[9] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 4614/QĐ-BGDĐT. Năm: 2017.
[10] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017-2018.
[11] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018-2019.
[12] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 4437/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn