Trần Thị Nga
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,342,576

 
Mục này được 26466 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Nga
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/11/1978
Nơi sinh: thành phố Đà Nẵng
Quê quán thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: trường Đại học Kinh Tế
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Kế Toán; Tại: Đại học New South Wales
Dạy CN: kế toán
Lĩnh vực NC: kế toán
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: khoa Kế Toán, trường Đại học Kinh Tế - 71, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3836987; Mobile: 0914132223
Email: ngatt@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 từ tháng 1/2000 đến tháng 1/2006: công tác tại khoa Kế Toán trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng
từ tháng 1/2006 đến tháng 7/2007: học thạc sĩ tại trường Đại học New South Wales, nước Úc
từ tháng 7/2007 đến nay: công tác tại khoa Kế Toán trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nhận diện tình hình tài chính dựa trên dạng báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: Trần Thị Nga. Thành viên: Phạm Quang TínNguyễn Thị Thùy Dung. Mã số: T2017-04-20. Năm: 2017. (Feb 6 2018 11:07AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp với xu thế phát triển bền vững. Tác giả: Trần Thị Nga. tạp chí Kế Toán và Kiểm Toán. Số: 5/2019 (188). Trang: 64-65. Năm 2019. (Jul 31 2019 3:39PM)
[2]Bài báo: Về phương pháp tính giá thành thông dụng trong hệ thống tính giá thành theo đơn đặt hàng. Tác giả: Tran Thi Nga. Tạp chí Kế Toán & Kiểm Toán. Số: 7/2018. Trang: 50-52. Năm 2018. (Aug 28 2018 5:13PM)
[3]Bài báo: Điểm hòa vốn: sản lượng hay doanh thu hòa vốn

.
Tác giả: Trần Thị Nga. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: Số: 7/2014(130). Trang: Trang: 13,14. Năm 2014.
(Apr 1 2016 5:49PM)
[4]Bài báo: Bàn về việc áp dụng quản trị chi phí mục tiêu trong các doanh nghiệp Việt Nam

.
Tác giả: Trần Thị Nga. Hội thảo khoa học quốc gia - Kế toán, kiểm toán trong quá trình hội nhập. Số: 1. Trang: 240-250. Năm 2014.
(Apr 1 2016 5:52PM)
[5]Bài báo: Về nguyên tắc định khoản Nơ/Có trong việc ghi chép tài khoản kế toán
.
Tác giả: Trần Thị Nga. Tạp chí: TC kế toán và kiểm toán. Số: 10/2012 (109). Trang: 28-29. Năm 2012.
(Apr 1 2016 5:45PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: SUSTAINABILITY AND BALANCED SCORECARD: THE CASE OF SMALL AND MEDIUMENTERPRISE IN VIETNAM
.
Authors: Trần Thị Nga và Trần Thu Trang. Journal of Education and Social Sciences. No: Vol. 14, Issue 1, (February) ISSN 2289-9855. Pages: 29-38. Year 2020.
(Jun 18 2020 5:43PM)
[2]Article: EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CASH FLOW STATEMENT PATTERNS AND THE DIVIDEND POLICY: CASE OF LISTED ENTERPRISES IN VIETNAMESE STOCK EXCHANGE . Authors: Trần Thị Nga, Phạm Quang Tín, Ngô Sô Phê. International Journal of Accounting, Finance and Business. No: Volume: 5 Issues: 27. Pages: 47-69. Year 2020. (Jun 18 2020 6:05PM)
[3]Article: Cultural Diversity And Diversity Management In The Workplace: The Case Of Vietnam
.
Authors: Tran Thi Nga, Ngo Diem Linh
. Ấn Độ. No: Volume 8, Issue 11. Pages: 3395-3433. Year 2020.
(May 29 2021 9:18AM)
[4]Article: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING: THE CASEOF THE RUBBER TIRE MANUFACTURING COMPANY IN VIET NAM
.
Authors: Tran Thi Nga, Ho Thi Anh Dao
. Malaysia. No: Volume 5 Issue 21. Pages: 89-108. Year 2020.
(May 29 2021 9:30AM)
[5]Article: EXAMINING FACTORS INFLUENCING CREDIT RISK AT VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES. Authors: Pham Quang Tín, Trần Thị Nga, Phan Đình Anh. International Journal of Social Science and Economic Research ISSN: 2455-8834. No: Volume:03, Issue:04. Pages: 1679-1696. Year 2018. (Jul 25 2018 5:02PM)
[6]Article: LIQUIDITY ANALYSIS OF VIETNAMESE LISTED FIRMS USING TRADITIONAL RATIOSAND CASH FLOW RATIOS
.
Authors: Pham Quang Tin,Tran Thi Nga,Pham Thi Kim Lanh
. International Journal of Business, Economics and Law. No: 12. Pages: 13-23. Year 2017.
(Feb 5 2018 9:20AM)
[7]Article: Recognition of Financial Characteristics of Vietnamese Listed Companies Based On Cash Flow Statement Patterns. Authors: Tran Thi Nga , Pham Quang Tin . PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING AND FINANCE 2017. No: 3rd. Pages: 305-326. Year 2017. (Feb 5 2018 2:17PM)
[8]Article: EXAMINING THE FINANCIAL DISTRESS SITUATION OFVIETNAMESE LISTED FIRMSUSING CASH FLOW STATEMENTS
.
Authors: Phạm Quang Tín,Trần Thị Nga. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law. No: 12. Pages: 16-31. Year 2017.
(Feb 5 2018 9:40AM)
[9]Article: Cash Flow Statement And Its Role In Enterprises’ Financial Analysis – Case Of Investors In Vietnamese Stock Exchanges. Authors: Trần Thị Nga. PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING AND FINANCE 2016. No: ICOAF 2016. Pages: 364-387. Year 2016. (Sep 21 2016 11:09AM)
[10]Article: Designing a balanced scorecard to measure organizational performance: a case study of a logistics company in Vietnam. Authors: Trần Thị Nga, Nguyễn Hoàng Dũng. PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING 2015. No: ICOA 2015. Pages: 342-353. Year 2015. (Apr 1 2016 5:56PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 30 2019 2:57PM)
[1]BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Xuân Trang. Đồng tác giả: TS. Trần Đình Khôi Nguyên, TS. Hà Phước Vũ, ThS. Trần Thị Nga. Nơi XB: NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG. Năm 2019.
  
 Khen thưởng
[1] giấy khen của BCH Công Đoàn trường Đại học Kinh Tế. Năm: 2002.
[2] giấy khen của Hiệu trưởng. Năm: 2003.
[3] giấy khen của Hiệu trưởng. Năm: 2004.
[4] giấy khen của BCH Công Đoàn trường Đại học Kinh Tế. Năm: 2004.
[5] giấy khen của Hiệu trưởng. Năm: 2005.
[6] chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015.
[7] giấy khen của Hiệu trưởng. Năm: 2015.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích tài chính
Ngành: Kế toán
 2009 sinh viên hệ đại học  trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Kế toán quản trị
Ngành: Kế toán
 2007 sinh viên hệ đại học  trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 2002 sinh viên hệ đại học  trường Đại học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn