TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
93,290,401
 
DANH SÁCH TIẾN SĨ KHOA HỌC, TIẾN SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 1 ThS. Lê Thị Thu Tâm Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2010
 2 TSKH. Lê Thị Mỹ Hạnh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2017
 3 TS. Bùi Thị Thanh Diệu Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 2017
 4 TS. Nguyễn Đức Chỉnh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 0
 5 TS. Nguyễn Chánh Định Không biết - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 0
 6 TS. Đoàn Gia Dũng Đã về hưu - Nghỉ Hưu 0
 7 TS. Lê Tấn Duy Đã về hưu - Nghỉ Hưu 0
 8 TS. Nguyễn Xuân Hùng Đã về hưu - Nghỉ Hưu 0
 9 TS. Cao Văn Nuôi Đã về hưu - Nghỉ Hưu 0
 10 TS. Phùng Xuân Thọ Đã về hưu - Nghỉ Hưu 0
 11 TS. Nguyễn Văn Đông Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2014
 12 TS. Tô Văn Hùng Chuyển công tác - Chuyển công tác 1
 13 TS. Phạm Hoài Hương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 13
 14 Lê Trần Minh Đạt Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 16
 15 TS. Nguyễn Hà Huy Cường Trung tâm Phát triển Phần mềm - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 17
 16 TS. Lê Thị Thu Hằng Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 19
 17 TS. Phạm Thị Hồng Hà Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm 1955
 18 TS. Lê Hồng Sơn Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1988
 19 TS. Nguyễn Hoàng Việt Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1988
 20 TS. Lê Minh Thái Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1992
 21 TS. Nguyễn Ngọc Châu Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1993
 22 TS. Thái Ngọc Sơn Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1993
 23 TS. Nguyễn Văn Thanh Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1993
 24 TS. Nguyễn Duy Thái Sơn Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1994
 25 TS. Phạm Thị Hồng Hà  1995
 26 TS. Nguyễn Thị Thu Hà Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1997
 27 TS. Lê Hoàng Trí Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1997
 28 TS. Nguyễn Đức Hùng Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1999
 29 Cao Trí Dũng Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp - Trường Đại học Kinh tế 20
 30 TS. Phạm Thị Tố Như Phòng KT & ĐBCLGD - Trường Đại học Ngoại Ngữ 20
 Tìm thấy: 620 cá nhân / 21 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn