Nguyễn Văn Chức
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,163,766

 
Mục này được 35795 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Chức
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/03/1975
Nơi sinh: Tiên Phước - Quảng Nam
Quê quán Tiên Phước- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Thông Tin; Tại: Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại điện tử; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: CNTT; Tại: ĐHĐN
Dạy CN: Tin Học Quản Lý; Quản trị hệ thống thông tin; Thương mại điện tử
Lĩnh vực NC: Artificial Intelligence (AI), Data Science, Robotics Process Automation (RPA), Data Warehouse and Mining; Data Visualization, Business Intelligence (BI)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905357105
Email: chuc.nv@due.edu.vn; website: bis.net.vn; Youtube: https://lnkd.in/g-mp9hx
 Quá trình giảng dạy và công tác
 4/1999 - 2005 Giảng viên khoa Tài chính - Thống kê
2005- 02/2018: Giảng viên khoa Thống kê Tin học
2006-2009: Trưởng bộ môn Tin Học Quản lý
2014- 02/2018: Phó trưởng Khoa Thống kê - Tin học
02/2018 - Nay: Giảng viên chính, Phó trưởng khoa Thương mại điện tử
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống quản lý ký túc xá Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chức. Mã số: T2014-04-39. Năm: 2014. (Jan 15 2015 10:36PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống tư vấn tuyển sinh trực tuyến. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chức. Mã số: Đ2013-04-23. Năm: 2013. (Jan 22 2014 7:19PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Xâydựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý tài chính trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chức. Thành viên: Nguyễn Thành Thủy, Phan Đình Vấn, Văn Thị Thanh Tú. Mã số: B2006-ĐN04-14. Năm: 2008. (Jan 26 2011 6:30PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đào tạo trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: GS.TS.Trương Bá Thanh. Mã số: B2003-14-26. Năm: 2005. (Jan 26 2011 7:03PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: xây dựng hệ thống hỗ trợ đào tạo trực tuyến trường đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chức. Mã số: T2005. Năm: 2005. (Jan 26 2011 7:01PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng trang thông tin (website) cho trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Chức. Mã số: T2000. Năm: 2000. (Jan 26 2011 6:59PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng kĩ thuật phân cụm và luật kết hợp trong khai phá dữ kiệu phân tích hành vi chọn nghề của sinh viên Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Chức. Hội thảo Quốc gia CITA 2019. Số: 1. Trang: 239-247. Năm 2019. (Sep 30 2019 5:10PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu và ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu phân tích áp lực của sinh viên Đại học. Tác giả: Nguyễn Văn Chức, Phạm Phương Loan. Hội thảo khoa học Quốc gia CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 7(CITA2018). Số: 1. Trang: 100-108. Năm 2018. (Sep 28 2018 8:28PM)
[3]Tham luận: Ứng dụng kỹ thuật phân cụm và luật kết hợp phân tích tình hình học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Chức, Trần Thị Quỳnh Tiên. Hội thảo Khoa học Quốc gia Công nghệ thông tin & Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 6 (CITA2017). Trang: 175-181. Năm 2017. (Jul 24 2018 10:32AM)
[4]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật OLAP phân tích dữ liệu tuyển sinh đại học. Tác giả: Nguyễn Văn Chức. Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐHĐN. Số: SỐ 5(114).2017-QUYỂN 2. Trang: 27-30. Năm 2016. (Nov 19 2016 8:25PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu và ứng dụng luật kết hợp phân tích xu hướng đăng ký ngành tuyển sinh Đại học. Tác giả: Nguyễn Văn Chức, Lê Vũ Thùy Tâm. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc Gia "Thống kê và Tin học ứng dụng" NCASI 2016. Số: Tập 2. Trang: 1-8. Năm 2016. (Nov 17 2016 8:59PM)
[6]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật phân lớp và phân cụm trong khai phá dữ liệu phân tích hành vi sử dụng điện thoại di động của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Chức*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 81. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[7]Bài báo: Xây dựng hệ thống tư vấn tuyển sinh đại học tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Chức, Kiều Đõ Ngọc Trúc. Tạp chí Khoa Khoa học Kinh tế, Đại học Kinh tế, ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 3. Trang: 101 - 105. Năm 2015.
(Jul 16 2015 7:21PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật phân cụm và luật kết hợp khai phá dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn. Tác giả: Nguyễn Văn Chức, Đào Thị Giang. HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC LĨNH VỰC - LẦN THỨ 4 THE 4 th CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 4. Trang: 109-112. Năm 2015.
(Jul 16 2015 7:15PM)
[9]Bài báo: Ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu chứng khoán. Tác giả: Nguyễn Văn Chức*, Nguyễn Hữu Phi
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 91. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[10]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật phân cụm và luật kết hợp khai phá dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Chức*; CITA 2015*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[11]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật cây quyết định trong khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống tư vấn chọn ngành tuyển sinh Đại học. Tác giả: Nguyễn Văn Chức. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[12]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật cây quyết định xây dựng hệ thống dự đoán bệnh đái tháo đường. Tác giả: Nguyễn Văn Chức ; Trần Thị Kim Hằng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 10. Năm 2014. (Apr 14 2015 10:05AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Liver cancer prediction in a viral hepatitis cohort: A deep learning approach. Authors: Dinh‐Van Phan, Chien‐Lung Chan, Ai‐Hsien Adams Li, Ting‐Ying Chien, Van‐Chuc Nguyen. International Journal of Cancer (SCIE, IF 5.145). No: DOI: 10.1002/ijc.33245. Pages: 1-8. Year 2020. (Aug 23 2020 9:56AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 3 2014 12:10PM)
[1]Tin học đại cương Chủ biên: TS.HoàngThị Thanh Hà. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Chức. Nơi XB: NXB TTTT. Năm 2014.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy Khen của Hiệu Trưởng trường Đại Học Kinh tế các năm 2001,2002,2004,2005. Năm: .
[2] Giấy khen của Giám Đốc Đại Học Đà Nẵng: Có Thành Tích trong phong trào Thi Đua Hoàn Thành nhiệm vụ năm học 2006-2007. Năm: 2007.
[3] Giấy Khen của Giám Đốc Đại Học Đà Nẵng - Có Thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Năm: 2008.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2014.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2015.
[6] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng năm 2018. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Business Intelligence (Trí tuệ Kinh doanh)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Sinh viên Đại học các chuyên ngành:Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử.  Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[2]Data Warehouse and Data Mining (Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên chuyên ngành : Tin học quản lý, Quản trị HTTT, Thương mại điện tử  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[3]Database Management Systems Advanced (Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Đại học chính qui  Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[4]Database Management Systems (Hệ Quản Trị Cơ sở dữ liệu)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2005 Sinh viên chuyên ngành Thống kê - Tin Học, Tin Học - Quản lý và chuyên ngành kế toán  Trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Đà Nẵng
[5]Database (Cơ Sở Dữ Liệu)
Ngành: Công nghệ thông tin
 1999 Sinh viên Đại Học chuyên ngành: Thống kê Kinh tế Xã hội, Tin học quản lý, Quản trị HTTT, Thương mại điện tử  Trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn