Huỳnh Tấn Tiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,937,255

 
Mục này được 24361 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Tấn Tiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/08/1981
Nơi sinh: Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam
Quê quán Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí động lực; Tại: Trường Đại học Bách khoa - DHĐN
Đơn vị công tác: Phòng Cơ sở vật chất; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Phòng Cơ sở vật chất, Trường Đại học Bách khoa
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo máy thu gom và đóng gói các sản phẩm nông nghiệp trong quá trình sấy khô bảo quản (ứng dụng đa chức năng : lúa, hạt đậu, hạt bắp, …). Chủ nhiệm: ThS. Dương Đình Nghĩa. Mã số: T2020-02-06MSF. Năm: 2021. (Oct 31 2023 10:04AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo máy thu gom và đóng gói các sản phẩm nông nghiệp trong quá trình sấy khô bảo quản (ứng dụng đa chức năng : lúa, hạt đậu, hạt bắp, …). Chủ nhiệm: ThS. Dương Đình Nghĩa. Thành viên: TS. Huỳnh Tấn Tiến. Mã số: T2020-02 MSF. Năm: 2021. (Aug 16 2022 3:38PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tính năng kinh tế kỹ thuật và mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ cỡ nhỏ sử dụng hỗn hợp nhiên liệu biogas-hydrogen. Chủ nhiệm: GS.TSKH. Bùi Văn Ga. Thành viên: Cao Xuân Tuấn, Lê Minh Tiến, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung, Bùi Văn Tấn. Mã số: CTB2018-DNA.01. Năm: 2020. (Aug 16 2022 3:34PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tính năng kinh tế kỹ thuật và mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ cỡ nhỏ sử dụng hỗn hợp nhiên liệu biogas-hydrogen. Chủ nhiệm: GS.TSKH. Bùi Văn Ga. Thành viên: Cao Xuân Tuấn, Lê Minh Tiến, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung, Bùi Văn Tấn. Mã số: CTB2018-DNA.01. Năm: 2020. (Oct 31 2023 10:01AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu quá trình cháy động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu Xăng - Butanol trên động cơ đánh lửa cưỡng bức. Chủ nhiệm: Huỳnh Tấn Tiến. Mã số: B2016-ĐN02-17. Năm: 2018. (Jun 20 2019 9:48AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn hỗn hợp Butanol – Xăng khi sử dụng trên động cơ đánh lửa cưỡng bức. Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Tấn Tiến. Thành viên: TS. Dương Việt Dũng, KS. Dương Đình Nghĩa . Mã số: Đ2014-02-109. Năm: 2014. (Mar 13 2015 9:37AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu mô phỏng quá trình cung cấp của động cơ khi sử dụng hỗn hợp nhiên liệu Butanol-xăng trong động cơ đốt cháy cưỡng bức. Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Tấn Tiến. Thành viên: KS. Dương Đình Nghĩa. Mã số: T2013-02-89. Năm: 2013. (Feb 24 2014 3:00PM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng ứng dụng Butanol thay thế Ethanol trong xăng sinh học. Chủ nhiệm: KS. Huỳnh Tấn Tiến. Thành viên: PGS.TS. Trần Văn Nam; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Mã số: Đ2011-02-07. Năm: 2012. (Jul 18 2012 10:39AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo bộ tạo hỗn hợp cồn - diesel cho động cơ Diesel. Chủ nhiệm: TS. Dương Việt Dũng. Thành viên: KS. Nguyễn Quang Trung, KS. Huỳnh Tấn Tiến. Mã số: B2009-ĐN02-50. Năm: 2011. (Aug 12 2015 3:49PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, chế tạo máy phát điện không đồng bộ có phạm vi điều chỉnh rộng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Văn Chính. Thành viên: KS. Nguyễn Rê, KS. Nguyễn Thị Xuân Thu, KS. Huỳnh Tấn Tiến. Mã số: B2009-ĐN02-42. Năm: 2010. (Jun 15 2011 10:30AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng chức năng đáp ứng tần số trong phân tích dao động kết cấu ô tô. Tác giả: Lê Minh Đức, Lê Công Tín, Huỳnh Tấn Tiến. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: VOL. 21, NO. 2. Trang: 91-97. Năm 2023. (Oct 31 2023 10:45AM)
[2]Tham luận: Đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ butanol trong hỗn hợp nhiên liệu xăng-butanol đến quá trình cháy và tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức ở chế độ vận hành thường xuyên. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Van Nam, Nguyễn Quang Trung, Dương Việt Dũng, Lê Minh Ðức, Dương Ðình Nghĩa. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 22. Trang: 761-771. Năm 2020. (Jul 1 2020 11:08AM)
[3]Tham luận: Nghiên cứu mô phỏng số dòng chảy qua hệ thống các khối lang trụ tiết diện vuông. Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Dương Ðình Nghĩa, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung, Lê Minh Ðức, Dương Việt Dũng. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 22. Trang: 784-789. Năm 2020. (Jul 1 2020 11:09AM)
[4]Tham luận: Ảnh hưởng của góc đánh lửa đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức. Tác giả: Lê Minh Đức1, Nguyễn Quang Trung1, Huỳnh Tấn Tiến1, Nguyễn Văn Triều1, Dương Đình Nghĩa1. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 22. Trang: 162-169. Năm 2020. (Jun 2 2020 11:07AM)
[5]Tham luận: Đánh giá ảnh hưởng của tỷ số nén đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức. Tác giả: Phan Minh Đức1, Bùi Văn Ga1, Nguyễn Quang Trung1, Lê Minh Đức1, Huỳnh Tấn Tiến1, Nguyễn Văn Triều1, Dương Đình Nghĩa1. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 22. Trang: 154-161. Năm 2020. (Jun 2 2020 11:05AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu quá trình phun và cháy nhiên liệu xăng-ethanol trong động cơ Daewoo A16DMS. Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Huỳnh Tấn Tiến. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 21. Số: 21. Trang: 826-837. Năm 2019. (Jun 20 2019 9:47AM)
[7]Bài báo: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ BUTANOL TRONG HỖN HỢP NHIÊN LIỆU XĂNG-BUTANOL ĐẾN THỜI GIAN CHÁY TRỄ CỦA ĐỘNG CƠ DAEWOO A16DMS. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Phan Minh Đức, Nguyễn Quang Trung, Dương Việt Dũng. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2017. Số: 2017. Trang: 1-7. Năm 2018. (Feb 9 2018 12:24AM)
[8]Bài báo: Mô hình nhiệt động tính nhiệt độ môi chất công tác động cơ đánh lửa cưỡng bức từ dữ liệu áp suất. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 5 [90]. Trang: 93-97. Năm 2015. (Aug 12 2015 3:35PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của góc đánh lửa đến tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức khi sử dụng nhiên liệu xăng pha 30% Butanol. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến; Phan Minh Đức; Trần Văn Nam; Đặng Thế Anh. Hội nghị Cơ khí Toàn quốc. Số: VCME'15. Trang: 231-245. Năm 2015. (Apr 13 2016 2:19PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng tỷ lệ butanol pha vào xăng đến tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Phan Minh Đức, Trần Văn Nam­. TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC CƠ HỌC THUỶ KHÍ TOÀN QUỐC NĂM 2015. Số: 2015. Trang: 2015-2030. Năm 2015. (Apr 13 2016 2:30PM)
[11]Bài báo: Các tiến bộ trong việc sản xuất và sử dụng Butanol làm nhiên liệu thay thế. Tác giả: ThS. Huỳnh Tấn Tiến*; PGS.TS. Trần Văn Nam; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(76). Trang: 64. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[12]Bài báo: Đánh giá khả năng sử dụng Butanol phối trộn vào xăng nhiên liệu. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 1(50). Trang: 57-64. Năm 2012. (Jul 18 2012 10:52AM)
[13]Bài báo: Experimental Research on Fuel Contained Gasoline A92 and 10% Butanol for Automobile Engines. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 8 [57]. Trang: 184-189. Năm 2012. (Jan 22 2013 9:51AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Combustion Characteristics of DA465QE Engine Fueled with HHO Enriched Biogas. Authors: Anh Vu Vo, Thi Minh Tu Bui, Tan Tien Huynh & Thong Ngo Tan. Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2022). MMMS 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. No: https://doi.org/10.1007/978-3-031-31824-5_31. Pages: 31. Year 2023. (Oct 31 2023 10:51AM)
[2]Presentations: Effects of hydrogen-enriched biogas on performance and emission characteristics of dual-fuel engine at different compression ratios. Authors: Minh Duc Phan, Minh Duc Le, Quang Trung Nguyen, Tan Tien Huynh. The 30th International Symposium On Transport Phenomena, Nov. 1-3, Halong, Vietnam. Pages: 536-541. Year 2020. (Jul 1 2020 11:00AM)
[3]Article: Evaporation and mixture formation of gasoline–ethanol sprays in spark ignition engines with pre-blended injection and dual injection: a comparative study. Authors: VG Bui, VN Tran, QT Nguyen, TT Huynh. Tạp chí IET Renewable Power Generation. No: Volume 13, Issue 4. Pages: 1752-1416. Year 2019. (Jun 20 2019 9:44AM)
[4]Article: Effects of butanol-gasoline blends on SI engine performance, fuel consumption, and emission characteristics at partial engine speeds. Authors: Tan Tien Huynh1 · Minh Duc Le1 · Dinh Nghia Duong1. International Journal of Energy and Environmental Engineering (2019) 10:483–492. No: (2019) 10. Pages: 483-492. Year 2019. (Jun 2 2020 11:17AM)
[5]Article: Modeling of Position Control for Hydraulic Cylinder Using Servo Valve. Authors: Ngoc Hai Tran, Quang Bang Tao, Tan Tien Huynh, Xuan Tuy Tran and Nhu Thanh Vo. Conference: Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems. No: Chapter · January 2018. Pages: 1-10. Year 2018. (Jun 2 2020 11:22AM)
[6]Article: Octane number stratified mixture preparation by gasoline–ethanol dual injection in SI engines. Authors: VG Bui, VN Tran, VD Nguyen, QT Nguyen, TT Huynh. Tạp chí International Journal of Environmental Science and Technology. No: Volume 16, Issue 7. Pages: 3021–3034. Year 2018. (Jun 20 2019 9:43AM)
[7]Article: The Effect of Ethanol, Butanol Addition on the Equivalence Air–Fuel Ratio, Engine Performance and Pollutant Emission of an SI Engine Using Gasohol Fuels. Authors: Nguyen Quang Trung, Huynh Tan Tien and Phan Minh Duc. Proceedings of the International Conference on System Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017). No: ICSSE 2017. Pages: 605-609. Year 2017. (Feb 9 2018 12:31AM)
[8]Presentations: Assessment the Effects of Butanol-Gasoline Blends on Spark-Ignition Engine’s Emission. Authors: Tien Tan Huynh, Huy Quoc Nguyen, Duc Minh Phan, Nam Van Tran, Trung Quang Nguyen, Dung Viet Duong. ICT - Bio 2016. Pages: 1-7. Year 2016. (Feb 9 2018 12:35AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Kỷ thuật Thủy khí nâng cao Chủ biên: Lê Minh Đức, Huỳnh Văn Hoàng. Đồng tác giả: Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Văn Triều, Nguyễn Võ Đạo, Dương Đình Nghĩa. Nơi XB: Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2022.(Oct 31 2023 11:06AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa. Số: 31/QĐ-ĐHBK-HCTH. Năm: 2007.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 3557/QĐ-TĐKT. Năm: 2008.
[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 5124/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2010.
[4] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 4775, ngày 14/08/2013. Năm: 2013.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4754 ngày 18/08/2014. Năm: 2014.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4363, ngày 21/08/2015. Năm: 2015.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2016.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2019.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2020.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2021.
[13] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2022.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn