Nguyễn Thị Diệu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,816

 
Mục này được 35099 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Diệu
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/10/1977
Nơi sinh: Duy Xuyên
Quê quán Duy Xuyên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa lý tài nguyên - môi trường; Tại: N/A
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: ; Tại: tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế.
Dạy CN: Bản đồ đại cương, Bản đồ giáo khoa, Bản đồ chuyên đề du lịch, Trắc địa, Hệ thống thông tin địa lý, Bản đồ địa hình và đo vẽ địa phương, ứng dụng CNTT trong dạy học địa lí, Ứng dụng GIS
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Địa - ĐHSP ĐN
Điện thoại: ; Mobile: 01266724021
Email: dieunguyen77@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

 Từ 1999 – 2005: Giảng viên Khoa Sử-Địa.
  Từ 2005 đến nay: Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.  

 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Rèn luyện kỹ năng thành lập bản đồ phục vụ giảng dạy và nghiên cứu cho sinh viên khoa Địa lí – trường ĐHSP. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu. Thành viên: . Mã số: T2012 – 03 – 22. Năm: 2012. (Dec 27 2012 3:02PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: “Ứng dụng GIS và viễn thám nghiên cứu trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Thành viên: Nguyễn Thị Diệu, Trần Thị Ân, Nguyễn Văn Nam. Mã số: T2012-Đ. Năm: 2011. (Dec 27 2012 3:00PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng phương pháp đánh giá đất FAO vào điều kiện thực tế huyện Duy Xuyên , tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu. Mã số: T2004-. Năm: 2004. (Dec 27 2012 3:03PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn ngân hàng đề thi cho các học phần thổ nhưỡng đại cương, cơ sở khoa học môi trường, sinh quyển- lớp vỏ cảnh quan, bản đồ đại cương, bản đồ giáo khoa, bản đồ địa hình, trắc địa.. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu. Mã số: T2011– ĐN03–27. Năm: 2011. (Dec 27 2012 2:56PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: “Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rác thải ở thành phố Đà Nẵng”. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu. Mã số: T2009 03. Năm: 2009. (Dec 27 2012 2:58PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở tp Đà Nẵng phục vụ các hoạt động sản xuất và tái đinh cư. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trần Thị Ân, Trương Phước Minh. Kỉ yếu hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng năm 2012. Số: 02. Trang: 222- 2222 quyển 4. Năm 2012. (Dec 28 2012 8:44PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng GIS và viễn thám nghiên cứu trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng”. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh, Trần Thị Ân, Nguyễn Văn Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỉ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 03. Trang: 230 - 237. Năm 2012.
(Dec 28 2012 8:11PM)
[3]Bài báo: ”Ứng dụng công nghệ GIS phân vùng chất lượng nước vịnh Vịnh Cửa Lục tỉnh Quảng Ninh”. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Phương Thanh
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỉ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2012
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 04. Trang: 154 - 160. Năm 2012.
(Dec 28 2012 8:17PM)
[4]Bài báo: Tác động của biến đổi khí hậu đến thiên tai và giải pháp ứng phó cho khu vực thành phố Đà Nẵng”. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu. Tạp chí Khoa học và giáo dục số 2, ĐHSP. Số: 2012. Trang: 1113-1116. Năm 2012. (Dec 28 2012 8:31PM)
[5]Bài báo: “Nghiên cứu nhiệt độ bề bặt đất thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 7 ETM+". Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh, Trần Thị Ân. Kỉ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011. Số: 03. Trang: 14-21. Năm 2011. (Dec 28 2012 7:54PM)
[6]Bài báo: “Ứng dụng viễn thám và GIS trong việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Đà Nẵng". Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2010. Số: 2. Trang: 73 - 77. Năm 2010. (Dec 28 2012 7:40PM)
[7]Bài báo: Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lí chất thải rắn thành phố Đà Nẵng”. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: số 5 [40] quyển I. Trang: 1111-1113. Năm 2010. (Dec 28 2012 8:27PM)
[8]Bài báo: “Ứng dụng GIS và viễn thám trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu. Kỉ yếu hội thảo đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường ĐHSP. Số: 01. Trang: 2344-2350. Năm 2010. (Dec 28 2012 8:49PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn