Ngũ Thiện Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,598,504

 
Mục này được 42720 lượt người xem
Họ và tên:  Ngũ Thiện Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/04/1962
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quê quán Đà Nẵng.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, Bình Định
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Lý luận Ngôn ngữ; Tại: trường Đại học KHXH & Nhân văn - Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội
Dạy CN: lý thuyết ngôn ngữ
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: K154/5A Lý Tự Trọng Đà Nẵng
Điện thoại: 3893124; Mobile: 0905155334
Email: nthung@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 (1988-1989) trường PTCS Lê Độ Đà Nẵng Giáo viên
(1989-1997) trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng Nhân viên phòng Giáo vụ
(1997-2001) Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Giảng viên
(2001-2003) trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Giảng viên, Trưởng bộ môn Lý
thuyết tiếng
(2003- 2006) trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng Giảng viên, Trưởng bộ môn
Lý thuyết tiếng
(2006 đến 2012) Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng Giảng viên chính, phó Trưởng
Khoa tiếng Anh Chuyên ngữ
(2012 đến nay) Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng Giảng viên chính, Trưởng khoa
tiếng Anh Chuyên ngữ


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mục tiêu chuẩn đầu ra các học phần chuyên môn của chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh theo tiêu chuẩn AUN-QA . Chủ nhiệm: Ngũ Thiện Hùng. Thành viên: TS. Lê Thị Giao Chi, ThS. Hồ Quảng Hà. Mã số: T2016-05-07. Năm: 2017. (Sep 23 2017 7:30PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nâng Cao Khả Năng Nhận Diện và Thuyết Giải Ý nghĩa Hàm Ngôn trong Hội thoại Tiếng Anh cho Sinh Viên Việt Nam. Chủ nhiệm: Ngũ Thiện Hùng. Thành viên: TS. Lưu Quý Khương, ThS. Nguyễn Dương Nguyên Trinh. Mã số: B2009-ĐN05-16. Năm: 2010. (May 4 2017 11:32PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nâng cao kỹ năng phát âm cho người Việt học tiếng Anh qua việc xử lý các hiện tượng đồng hoá âm. Chủ nhiệm: Ngũ Thiện Hùng. Thành viên: PGS.TS. Trần Văn Phước, ThS. Nguyễn Dương Nguyên Trinh. Mã số: B2005-13-10. Năm: 2007. (May 4 2017 11:30PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Vai trò của yếu tố tình thái nhận thức trong vai trò thể hiện tính lịch sự trong giao tiếp đối thoại Anh - Việt Mã số: B2001-16-09. Năm: 2004. Chủ nhiệm: Ngũ Thiện Hùng. Thành viên: PGS. TS. Trần Văn Phước, ThS. Nguyễn Dương Nguyên Trinh. Mã số: B2001-16-09. Năm: 2004. (May 4 2017 11:28PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát ẩn dụ cấu trúc trong bình luận thể thao bằng tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt . Tác giả: TS. Ngũ Thiện Hùng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 12(133).2018. Trang: 33. Năm 2018. (Mar 8 2019 9:51AM)
[2]Bài báo: Khảo Sát Tình Hình Viết Chuẩn Đầu Ra Của Các Học Phần Lý Thuyết Tiếng Chuyên Ngành Tiếng Anh Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng. Tác giả: TS. Ngũ Thiện Hùng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(117).2017. Năm 2017. (Oct 13 2017 10:32AM)
[3]Bài báo: Chỉ tố tình thái nhân thức với các chiến lược lịch sự âm tính. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Số: 11(24). Trang: 50 - 57. Năm 2015. (Sep 23 2017 7:04PM)
[4]Bài báo: The semantics and pragmatics of epistemic markers “thảo nào”, “hóa ra”. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Ngôn ngữ & Đời sống, số 4(186) -2011. Số: số 4(186). Trang: 6-12. Năm 2011. (May 10 2011 11:13AM)
[5]Bài báo: Ngữ nghĩa của Ân dụ về Tình yêu trong các bài hát tiếng Anh và Tiếng Việt . Tác giả: Ngũ Thiện Hùng, Trần Thị Thanh Thảo. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: SỐ 3(44).2011. Trang: 244-251. Năm 2011. (Feb 16 2012 9:44AM)
[6]Bài báo: Sự khác nhau giữa động từ thực hữu và không thực hữu (trên cứ liệu tiếng Anh và đối dịch tiếng Việt) . Tác giả: Ngũ Thiện Hùng & Trần Thị Minh Giang. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(43), 2011. Số: Số 3(43), 2011. Trang: 218-225. Năm 2011. (May 13 2011 9:21PM)
[7]Bài báo: A proposed approach for identifying and interpreting the conversational implicatures in TOEFL iBT. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 5(40), 2010. Số: Số 5(40). Trang: 114-119. Năm 2010. (May 10 2011 11:35AM)
[8]Bài báo: An investigation into basic English intonation patterns performed by the Vietnamese learners at Ben Tre continuing education center. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng & Lê Văn Hoàng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(26), 2008. Số: Số 3(26). Trang: 178-184. Năm 2008. (May 10 2011 11:29AM)
[9]Bài báo: Hot Potato và Speech Analyser – Công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc tự học môn ngữ âm học theo học chế tín chỉ, Kỷ Yếu Hội nghị Khoa học lần 4 Đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý để thực hiện tốt đào tạo ngoại ngữ theo học chế tín chỉ . Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Kỷ Yếu Hội nghị Khoa học lần 4 Đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý để thực hiện tốt đào tạo ngoại ngữ theo học chế tín chỉ, Trường ĐH NGoại ngữ - ĐH Đà Nẵng. Số: Kỷ Yếu Hội nghị Khoa học lần 4. Trang: 55-62. Năm 2008. (May 10 2011 11:00AM)
[10]Bài báo: Ứng dụng một số phần mềm để hỗ trợ việc giảng dạy học phần ngữ âm học tiếng Anh,. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(20), 2007
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: Số 3(20), 2007. Trang: 25-30. Năm 2007.
(May 10 2011 11:14AM)
[11]Bài báo: Tìm hiểu một số đặc điểm diễn ngôn phần tóm tắt các bài báo kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt,. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng & Bùi Thị Thu Hà
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(21), 2007. Số: Số 3(21). Trang: 154-159. Năm 2007. (May 10 2011 11:23AM)
[12]Bài báo: The roles of the epistemic markers in Politeness Strategies (English vs. Vietnamese). Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3 Kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng (1994-2004) tập II Đà Nẵng 11.2004. Số: tập II Đà Nẵng 11. Trang: 725-729. Năm 2004. (May 10 2011 12:24PM)
[13]Bài báo: The pragmatics of the epistemic markers in the light of Relevance Theory (English vs. Vietnamese). Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Ngôn ngữ, số 9, 2003. Hội Ngôn ngữ học Viêt Nam, Hà Nội. Số: số 9. Trang: 1-13. Năm 2003. (May 10 2011 12:04PM)
[14]Bài báo: The Information structure of the sentence in Vietnamese teaching as a foreign language. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Tạp chí khoa học. Khoa học xã hội và Nhân văn, T.XVIII, số 4. 2003. Số: số 4. Trang: 154-163. Năm 2003. (May 10 2011 12:07PM)
[15]Bài báo: Ngữ nghĩa ngữ dụng của các quán ngữ tình thái nhận thức trong giao tiếp đối thoại. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Tiếng Việt và Việt nam học cho người nước ngoài, (Kỷ yếu khoa học) Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, 2003. Số: 2003. Trang: 154-163. Năm 2003. (May 10 2011 12:09PM)
[16]Bài báo: The Role of Epistemic Markers in Politeness Strategies in Conversations (English vs. Vietnamese). Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Ngữ học trẻ 2002, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội. Số: 2002. Trang: 168-176. Năm 2002. (May 10 2011 12:01PM)
[17]Bài báo: An investigation into the semantics of Epistemic markers in Vietnamese. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Nội san Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội Số 2.1999. Số: Số 2. Trang: 17-18. Năm 1999. (May 10 2011 11:53AM)
[18]Bài báo: Hedging Devices in English and Vietnamese. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng số 6.1999. Số: số 6. Trang: 124-128. Năm 1999. (May 10 2011 11:55AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Hồng Liên
Đề tài: An Appraisal analysis of the language of judges in American Idol

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2015

 2016

[2]Võ Thị Hà Tiên
Đề tài:

An investigation into Pragmatic features in TOEFL-iBT listening practice Tests

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2015

 2016

[3]Võ Thị Trà My
Đề tài:

An investigation into the linguistic features of moderators’ language in economic forum


 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2015

 2016

[4]Hồ Thị Thu Thảo
Đề tài:

An Investigation into the Intonation Patterns in English 4 Experienced by the Students at Primary Schools in Da Nang City

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2015

 2016

[5]Phan Thị Hồng Mai
Đề tài:

An Appraisal analysis of Mood Adjuncts Expressing Assurance and Concession in Discourses of American Idol and Vietnam Idol

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2015

 2016

[6]Bùi Thị Nhung
Đề tài: An Investigation Into The Syntactic And Semantic Features Of Verb Phrases Expressing Victory And Defeat In Tennis Commentaries In English And Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2015

 2016

[7]Nguyễn Đoàn Thảo Chi
Đề tài: A Discourse Analysis on Historical Biographies in English and Vietnamse

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2014

 2015

[8]Đoàn Thị Thu Hằng
Đề tài: An Analysis of "Appreciation" Used in Shangri-la Dialogue in the Appraisal Perspectives

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2014

 2015

[9]Hồ Thị Thu
Đề tài: An Investigation into Lexical Markers of Emotion Evaluation in Political Speeches Made by the US President Barack Obama

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2014

 2015

[10]Nguyễn Thị Nhớ
Đề tài: A Discourse Analysis of English Answers Used in Shangri-La Dialogue

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2014

 2015

[11]Bùi Ái Ly
Đề tài: An Appraisal Analysis of Judgement in Vanity Fair by William Makepeace Thackerey

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2014

 2015

[12]Cái Thị Kim Nhung
Đề tài: An Investigation into Graduation Used in Advertising of Cosmetics in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2014

 2015

[13]Nguyễn Đào Bích Ty
Đề tài: An Investigation into Appreciation Used in Book Reviews in English

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2014

 2015

[14]Trần Huy Khánh
Đề tài: An Investigation into the Language of Affect in the Novel "Nỗi buồn chiến tranh" by Bảo Ninh and the English Translational Equivalents in the Appraisal Perspective

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2014

 2015

[15]Lê Đặng Thùy Trang
Đề tài: An Appraisal Analysis of Judgment Used in Shangri-la Dialogues

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2014

 2015

[16]Lê Hồng Dương
Đề tài: An Investigation into Linguistic Features of Directives in School Announcements in English

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2014

 2015

[17]Nguyễn Thị Thúy Phượng
Đề tài: An Investigation into Appreciation in "Perfect Spy" by Larry Berman and Its Vietnamese Version "Điệp viên hoàn hảo" by Đỗ Hùng in Perspectives of Appraisal Theory  and Functional Grammar

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2014

 2015

[18]Đặng Thị Ti Na
Đề tài: Linguistic Features of Teacher's Questions in Lectures from Toefl IBT

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2013

 2014

[19]Nguyễn Thị Mỹ Liên
Đề tài:

Linguistic Features of Teacher's Feedbacks to Student's Answers in Lectures from Toefl IBT

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2013

 2014

[20]Nguyễn Thị Huyền Trang
Đề tài: A Study of Teachers’ Directives in Lectures in English

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2013

 2014

[21]Đào Thị Linh Tâm
Đề tài: A Study of Markers of Importance used in Lectures in English

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2013

 2014

[22]Lê Thúy Nga
Đề tài: A Study of Implicative Verbs in Ernest Hemingway's Novels

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2013

 2014

[23]Quảng Thị Bạch Vân
Đề tài: A Study of Metaphorical Expressions Used in Commentaries on Tennis in English

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2012

 2013

[24]Trần Thị Như Quỳnh
Đề tài: An Investigation into Linguistic Features of Modality Markers Used by Teachers in Lectures in English

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2012

 2013

[25]Đặng Thị Phước
Đề tài: An Investigation into the Attitudinal Meaning of the Collocations of Adjective + RA/ĐI in Vietnamese versus the English Translational Equivalents

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2012

 2013

[26]Lương Văn Long
Đề tài: An Investigation into Voice Onset and Coda Pronounced by the Second Year Students of English Major at the University of Danang, University of Foreign Languagues

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2011

 2013

[27]Nguyễn Xuân Vĩnh
Đề tài: An Investigation into the Linguistics Features of Teachers' Representatives with Defining Functions in Lectures in English

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2011

 2013

[28]Mai Lan Thi
Đề tài: A Study of the Linguistic Features of Proper Names Used for Characters in Streamline English Coursebooks

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2012

 2013

[29]Trần Hữu Thuần
Đề tài: A Study of Appreciation in Football Commentaries in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2012

 2013

[30]Dương Thị Thu Thủy
Đề tài: A Study on the Linguistic Features of Binomial Expressions in English

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2011

 2013

[31]Nguyễn Thúc Trí
Đề tài: An Investigation into Linguistic Features of Adjective and Verb Phrases Using Words of Body Parts in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2012

[32]Lê Thị Hoài An
Đề tài: A Discourse Analysis of Advertisements in Terms of Persuation Strategies in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2011

 2012

[33]Nguyễn Thế Cần
Đề tài: A Study of Syntactic and Semantic Features of  Sport Headings in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2012

[34]Trần Thị Ngọc Dư
Đề tài: Conditional Speech Acts in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2012

[35]Lê Thị Kim Dung
Đề tài: A Discourse Analysis of Teacher’s Language in Lectures in English

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2011

[36]Trần Văn Chanh
Đề tài: An Investigation into the Adjectives and Their Collocations as Modifiers of Noun Phrases in Football Commentaries in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2011

[37]Nguyễn Thị Cẩm Hà
Đề tài: A Discourse Analysis of the Linguistic Features of the Advertisements of Food and Drink in English versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2011

[38]Huỳnh Ngọc Mai
Đề tài: A Discourse Analysis of the Synonymous and Antonymous Expressions Used in Reading Passages of TOEFL iBT

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2011

[39]Võ Thị Thu Thảo
Đề tài: Hedged Performatives in English and Vietnamese- A Contrastive Analysis

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2011

[40]Hồ Vi Nữ Mỹ Linh
Đề tài: A Study of Metaphor in Newspapers (English versus Vietnamese)

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2011

[41]Lâm Thị Thuỳ Linh
Đề tài: A Discourse Analysis of Syntactic  and Semantic Features of Instructions for Use of Drugs in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2011

[42]Trần Thị Thơm
Đề tài: A Discourse Analysis of Weather

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2011

[43]Võ Thị Cẩm Thùy
Đề tài: An Study of “Up” - “Down” in English and “Lên” - “Xuống” in Vietnamese: A Cognitive Semantics Perspective

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2011

[44]Trần Thị Thanh Thanh
Đề tài: The Linguistic Features of Imperative Sentences in Lectures of English-A Discourse Analysis

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2011

[45]Nguyễn Kiều Ngân
Đề tài: An Investigation into the Semantics of  Synonyms Used in  Sports Commentaries on Football (English versus Vietnamese)

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2011

[46]Lê Thị Khánh Chi
Đề tài: A Study of Attitudinal Disjuncts in English versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[47]Tôn Nữ Hồng Hà
Đề tài: A Study of Linguistic Devices to Attribute Source of Information in News Reports - English versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2011

[48]Lê Thị Như Liên
Đề tài: An Investigation into the Linguistic Devices to Signal Implications in the Conversation Extracts in TOEFL iBT

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2011

[49]Đỗ Vân Anh
Đề tài: A Discourse Analysis of Advertisements in English and Vietnamese on the Internet

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2011

[50]Trần Thị Thanh Thảo
Đề tài: The Semantics of Metaphors of Love in English and Vietnamese Songsabortion stories gone wrong read teenage abortion facts

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2011

[51]Trần Thị Minh Giang
Đề tài: A Study of Linguistic Features of Non Factive Verbs in English versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2010

 2011

[52]Nguyễn Thị Trà My
Đề tài: An Investigation into Representatives in English Lecture Discourse

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2008

 2010

[53]Nguyễn Thị Thanh Thanh
Đề tài: A Study of Linguistic Features of Disclaimers in Englishcvs weekly sale cvs print prescription savings cards

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2008

 2010

[54]Nguyễn Uy Dũng
Đề tài: An Investigation into Stylistic Devices in Political Speeches by US Presidents

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2009

 2010

[55]Phạm Khắc Thu
Đề tài: An Investigation into Modality Markers Used in Political  Speeches by US Presidents

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2009

 2010

[56]Phạm Thị Minh Trang
Đề tài: An Investigation into Metaphors Used in Inaugural Addresses Made by the Presidents of the United  States

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2009

 2010

[57]Trương Nguyễn Thảo Trân
Đề tài: An Investigation into Linguistic Features of Hedges in Inaugural Addresses by the US Presidentswalgreens prints coupons rx coupons printable free printable couponsabortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2009

 2010

[58]Nguyễn Phước Trâm Anh
Đề tài: The Semantics of Degree Words in English vs Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2008

 2009

[59]Dương Thị Minh Mận
Đề tài: A Study of the Linguistic Features of Expressives in English vs Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2008

 2009

[60]Trần Anh Huy
Đề tài: An Investigation into the Pronunciation of English Stress Performed by Vietnamese Students of English at Gialai Junior College of Educationunfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2006

 2008

[61]Vương Tôn Toàn
Đề tài: A Study of Counterfactive Markers in English versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2007

 2008

[62]Trần Thị Kim Chi
Đề tài: An Investigation into English Consonants /l/-/n/; /b/-/p/; /t∫/-/dз/; /s/-/∫/; /r/-/z/ Experienced by the Vietnamese Learners in GiaLai

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2007

 2008

[63]Nguyễn Hoài Dung
Đề tài: A Contrastive Analysis of Onomatopoeia  in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2007

 2008

[64]Lê Văn Hoàng
Đề tài: An Investigation into Basic English Intonation  Patterns Performed by the Vietnamese Learners at Ben Tre Continuing Education Centermarriage affairs all wife cheat i want an affairwalgreens prints coupons rx coupons printable free printable couponsabortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2007

 2008

[65]Nguyễn Thị An
Đề tài: An Investigation into the Pronunciation of English Stops Experienced by the Students at Tuy Hoa Industrial College

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2006

 2007

[66]Bùi Thị Thu Hà
Đề tài: A Discourse Analysis of Abstracts of  English and Vietnamese Business Papersabortion stories gone wrong read teenage abortion facts

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2006

 2007

[67]Nguyễn Thị Hồng Nhạn
Đề tài: An Investigation into Means to Signal Presuppositons and Implicatures in English Spoken Discourse

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2006

 2007

[68]Nguyễn Thị Hồng Nhạn
Đề tài: An Investigation into Means to Signal Presuppositons and Implicatures in English Spoken Discourseunfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on mecvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2006

 2007

[69]Phôm Ma Chanh Khao Phôn
Đề tài: An Investigation into the Pronunciation Errors in English Experienced by Laotian Student at the National University of Laoabortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2005

 2006

[70]Hồ Lộng Ngọc
Đề tài: A Study of Disclaim Markers in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2005

 2006

[71]Đoàn Phan Anh Trúc
Đề tài:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2004

 2005

[72]Nguyễn Lưu Diệp Ánh
Đề tài: The semantics of nominal possessive constructions in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2004

 2005

[73]Hoàng Phước Thu Uyên
Đề tài: An investigation into the syntax, semantics and pragmatics of generics sentences( English and Vietnamese )abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2004

 2005

[74]Hoàng Thị Phương Thảo
Đề tài: Style disjuncts in English versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2004

 2005

[75]Nguyễn Thị Huỳnh Châu
Đề tài: The semantics and pragmatics of noun hedges in conversation (English versus Vietnamese)

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2004

 2005

[76]Võ Thị Thu Duyên
Đề tài: An Investigation into Metonymy in English and Vietnamese Short Storieswalgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2004

 2005

[77]Nguyễn Văn Khôi
Đề tài: A Study of Proclaim Markers in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2005

 2005

[78]Bùi Thị Thanh Thúy
Đề tài: English dipthongs in Quang Ngai learners’discourse -problems and solutionscvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2003

 2004

[79]Nguyễn Bắc Nam
Đề tài: Causative verbs and causality in English versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2001

 2003

[80]Trần Ngọc Mỹ Chi
Đề tài: Performative verbs in English versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2001

 2002

[81]Phạm Đỗ Quyên
Đề tài: Doubt and Certainty in English and Vietnamese Newspaper Languageunfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 2000

 2001

[82]Tăng Thùy Trang
Đề tài: Commitment markers in English vs. Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường ĐHNN ĐHĐN

 1999

 2000

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Structure of language (Cấu trúc ngôn ngữ)
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Học viên cao học ngành ngôn ngữ Anh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[2]Contrastive Analysis (Đối chiếu ngôn ngữ)
Ngành: Ngoại ngữ
 2009  Sinh viên đại học chính quy  Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[3]Language and Culture (Quan hệ ngôn ngữ và văn hóa)
Ngành: Ngoại ngữ
 2009 Sinh viên đại học chính quy  Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[4]Pragmatics (Ngữ dụng học)
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Sinh viên đại học chính quy và tại chức
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[5]English Grammar (Ngữ pháp tiếng Anh)
Ngành: Ngoại ngữ
 2004  Sinh viên đại học chính quy và tại chức
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[6]English Lexicology (Từ vựng học tiếng Anh)
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Sinh viên đại học chính quy và tại chức  Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[7]Semantics (Ngữ nghĩa học)
Ngành: Ngoại ngữ
 1999 Sinh viên đại học chính quy và tại chức  Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[8]Phonetics and Phonology (Ngữ âm & Âm vị học)
Ngành: Ngoại ngữ
 1999 Sinh viên đại học chính quy và tại chức Học viên cao học ngành ngôn ngữ Anh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[9]Morphology (Hình thái học)
Ngành: Ngoại ngữ
 1999  Sinh viên đại học chính quy và tại chức  Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[10]Testing (trắc nghiệm)
Ngành: Ngoại ngữ
 1999 Học viên cao học ngành ngôn ngữ Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[11]Speech Training (Luyện âm)
Ngành: Ngoại ngữ
 1997 Sinh viên đại học chính quy và tại chức  KKhoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn