Trần Ngọc Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22177 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Ngọc Sơn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/10/1984
Nơi sinh: Quảng Trị.
Quê quán Quảng Trị.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân sư phạm Sinh - Môi trường; Tại: Đại học Sư phạm, ĐHĐN; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Sinh Thái học; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Thực hành phân tích môi trường, Quan trắc môi trường, Quan trắc sinh học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh-Môi trường, trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng-459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733292; Mobile: 0973 065 083
Email: tranngocsondhsp@gmail.com; tnson@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Cán bộ khoa Sinh - Môi trường – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng từ năm 2007; Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Công đoàn trường Đại học Sư phạm nhiệm kì 2012-2015; ủy viên ban thường vụ Công đoàn Cơ Sở.
Thành viên nhóm nghiên cứu và giảng dạy (TRT): Môi trường và Tài nguyên sinh vật (DN-EBR)
Thành viên nhóm nghiên cứu ABR
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đa dạng sinh học ngành Luân Trùng (Rotifera) ở các tỉnh khu vực Miền Trung, Việt Nam. Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Nguyễn Văn Khánh, Trần Ngọc Sơn, Đà Minh Anh, Dương Quang Hưng. Mã số: Chưa có. Năm: 2018. (Mar 7 2018 2:50PM)
[2] Đề tài Khác: Designing extracurricular activities in Sontra nature reserve to improve the effect of teaching environment education on secondary school students in Danang city, Vietnam. Chủ nhiệm: ThS. Trần Ngọc Sơn. Thành viên: Lê Thị Trang, Bùi Văn Tuấn. Mã số: Kyoto University. Năm: 2016. (Oct 28 2015 10:21AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu quy trình phân lập, nhân giống và trồng nấm bào ngư vàng (Pleurotus citrinopileatus) tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Hằng. Mã số: T2015-03-09. Năm: 2015. (Mar 7 2018 2:53PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế chương trình ngoại khóa ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà để nâng cao kiến thức Sinh thái học cho học sinh phổ thông. Chủ nhiệm: ThS. Trần Ngọc Sơn. Mã số: T2015 – 03 - 27. Năm: 2015. (Jun 2 2015 9:58AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng các bài giảng thực hành môn Tế bào học bằng phương pháp hiện thực ảo. Chủ nhiệm: ThS. Trần Ngọc Sơn. Mã số: SP 2012. Năm: 2012. (Feb 25 2013 9:53AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng giám sát ô nhiễm Cd và Pb trong trầm tích tại khu vực Vũng Thùng - Đà Nẵng bằng động vật hai mảnh vỏ. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: ThS. Trần Ngọc Sơn; ThS. Cáp Kim Cương. Mã số: Đ2011-03-09. Năm: 2011. (Jan 30 2013 1:59PM)
[7] Đề tài Khác: Biodiversity Survey of Macaque, Langur and Duoc Monkey in and around the Phong Nha - Ke Bang national park, Quang Binh, Viet Nam, A report for the nature conservation and sustainable natural resource managenment in Phong Nha - Ke Bang National Park Region Project. Chủ nhiệm: Hà Thăng Long. Thành viên: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Ái Tâm, Trần Hữu Vỹ, Bùi Văn Tuấn, Trần Văn Bằng. Mã số: QB-NCKH 12/3. Năm: 2011. (Nov 1 2013 10:31AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn ngân hàng câu hỏi vấn đáp cho các môn học về môi trường. Chủ nhiệm: ThS. Cáp Kim Cương. Thành viên: TS. Võ Văn Minh, ThS. Trần Ngọc Sơn. Mã số: T2011-ĐN03-08. Năm: 2011. (Mar 5 2013 11:08AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi dùng trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Tường Vi. Thành viên: ThS. Trần Ngọc Sơn, ThS. Cáp Kim Cương. Mã số: T2011-ĐN03-09. Năm: 2011. (Mar 5 2013 11:10AM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quan trắc sinh học BMWPVIET (Biological Monitoring Working Party) giám sát chất lượng môi trường nước sông ở thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: ThS. Trần Ngọc Sơn. Mã số: B2009-ĐN-09-37. Năm: 2010. (Jan 30 2013 2:02PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐA DẠNG LOÀI LUÂN TRÙNG (ROTIFERA: MONOGONONTA) Ở ĐẢO LÝ SƠN VỚI MỘT GHI NHẬN MỚI CHO VIỆT NAM. Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Minh*; TS. Trịnh Đăng Mậu*; ThS. Trần Ngọc Sơn; TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 12.1, 2019. Trang: 43. Năm 2019. (Jan 6 2020 10:19AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến các đặc điểm sinh học của Moina micrura (Cladocera: moinidae). Tác giả: TS. Trịnh Đăng Mậu*; Bùi Thanh Phi*; ThS. Trần Ngọc Sơn; PGS.TS. Võ Văn Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(128).2018. Trang: 56. Năm 2018. (Sep 17 2018 2:15PM)
[3]Bài báo: Nhu cầu của giáo viên trong việc rèn luyện năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phổ thông . Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Trần Thị Ngọc Khuyên, Ngô Thị Hoàng Vân, Trần Ngọc Sơn. Tạp chí Khoa học và Sáng tạo. Số: 172. Trang: 23. Năm 2017. (Mar 7 2018 2:35PM)
[4]Bài báo: Sử dụng chỉ số WQI để đánh giá chất lượng nước mặt sông Cu Đê - thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Ngọc Sơn. Hội thảo "Nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc. Số: 2016. Trang: 915. Năm 2016. (Mar 7 2018 2:28PM)
[5]Bài báo: Thiết kế bài thí nghiệm "Vai trò của ánh sáng trong quang hợp" cho giảng dạy thực hành sinh học 11. Tác giả: Trần Quang Dần, Trần Ngọc Sơn. Tạp chí giáo dục. Số: 374. Trang: 46 - 48. Năm 2016. (May 23 2016 1:24AM)
[6]Bài báo: Một số định hướng áp dụng giáo dục ngoại khóa trong giảng dạy sinh học cho học sinh Trung học cơ sở. Tác giả: Trần Ngọc Sơn. Tạp chí khoa học và sáng tạo. Số: 153-154-155. Trang: 145- 148. Năm 2016. (May 23 2016 1:32AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu hiểu biết của cộng đồng về bảo tồn loài voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) ở quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hữu Vỹ, Hồ Hải Sơn. Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học lần thứ 2, Việt Nam. Số: 2. Trang: 675 - 679. Năm 2016. (May 23 2016 1:09AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố loài khỉ Vàng (Macaca mulatta) tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Trần Hữu Vỹ, Trần Ngọc Sơn , Nguyễn Văn Khánh, Võ Thị Thu Thảo , Lê Thị Trâm. Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học lần thứ 2, Việt Nam. Số: 2. Trang: 887 - 891. Năm 2016. (May 23 2016 1:14AM)
[9]Bài báo: Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong trầm tích mặt ở hạ lưu sông Cu Đê bằng chỉ số rủi ro sinh thái tiềm năng (PERI). Tác giả: Đoạn Chí Cường; Võ Văn Minh; Trần Ngọc Sơn ;. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 113. Năm 2015. (Apr 22 2015 11:15AM)
[10]Bài báo: Tổ chức giáo dục ngoại khóa môn sinh học ở bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho học sinh trung học cơ sở. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Võ Văn Minh. Tạp chí khoa học và giáo dục. Số: 17B(04) - 2015. Trang: 103 - 108. Năm 2015. (May 23 2016 1:19AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố của khỉ Vàng (Macaca mulatta) tại đảo Cù Lao Chàm thuộc khu dự trử sinh quyển Cù Lao Chàm. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Tường Vi. Tạp chí khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam. Số: 139. Trang: 17-23. Năm 2014. (Jun 2 2015 9:48AM)
[12]Bài báo: Sử dụng chỉ số WQI đánh giá chất lượng nước mặt tại hồ Công Viên 29/03 và hồ Bàu Tràm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thạnh, Lê Thị Thu Thảo
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 7
marriage affairs open i want an affair
. Số: 7. Trang: 522-527. Năm 2014.
(Jun 2 2015 9:54AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu thành phần thức ăn và một số tập tính dinh dưỡng của quần thể khỉ Vàng (Macaca mulatta) vào mùa khô tại Cù Lao Chàm thuộc khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Hữu Vỹ. Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm Toàn Quốc- Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 186-189. Năm 2013. (May 13 2013 10:18AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu trường Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Năm: 2008.
[2] Giấy khen của Công đoàn trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Năm: 2008.
[3] Giấy khen của Công đoàn Đại học Đà Nẵng. Năm: 20114.
[4] Giấy khen của Công đoàn trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Năm: 2015.
[5] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.
[6] Danh hiệu chí sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn