TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
93,292,914
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
1. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (05/12/2017)
  
2. Bài báo:  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (13/04/2017)
  
3. Bài báo:  Công bố thông tin tùy ý trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Thị Vũ Mỵ. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). 1(536). Trang: N/A. Năm 2023. (27/12/2021)
  
4. Bài báo:  Chất lượng công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Viết Vấn; Phan Thị Vũ Mỵ. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). N/A. Trang: N/A. Năm 2023. (22/07/2022)
  
5. Bài báo:  Xác định thành phần cơ thể nam VĐV Lặn vòi hơi chân vịt lứa tuổi 13 - 14 thành phố Đà Nẵng sau một năm tập luyện Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia - Cần Thơ. Kỷ yếu hội thảo 2022 - ISBN. Trang: 1125-1130. Năm 2022. (17/07/2022)
  
6. Tham luận:  Multiobject generalized H2/ H-infobserver for Nonlinear Parameter varying system subject to unknown input disturbance and measurement noise: theory and application Tác giả: Thanh Phong Pham; Quoc Dinh Nguye; Duy Duong Pham. 6-th Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation (VCCA). Trang: Online. Năm 2022. (12/07/2022)
  
7. Bài báo:  Tạo lập bản sắc văn hóa cho kiến trúc Việt Nam bằng các giải pháp thiết kế kiến trúc bền vững
Tác giả: Phan Tiến Vinh. Tạp chí Xây dựng & Đô thị (ISSN: 1859-3119). 83/2022. Trang: 41-45. Năm 2022.
(16/07/2022)
  
8. Bài báo:  Một số định hướng thiết kế Tổng mặt bằng nhà ở cao tầng nhằm khai thác hiệu quả thông gió tự nhiên Tác giả: Phan Tiến Vinh. Tạp chí Xây dựng & Đô thị (ISSN: 1859-3119). 83/2022. Trang: 74-78. Năm 2022. (16/07/2022)
  
9. Bài báo:  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu C-CNTs và khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến đặc tính sản phẩm Tác giả: Lê Đức Ngưu, Nguyễn Đình Lâm, Trương Hữu Trì. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Vol. 20, No. 3. Trang: 18-22. Năm 2022. (17/07/2022)
  
10. Bài báo:  Động học và cơ chế phân hủy thuốc trừ sâu cartap bằng hệ xúc tác uv/persulfate: Vai trò gốc oxy hóa Tác giả: Nguyễn Tiên Hoàng. Tạp chí Đại học Đà Nẵng. JST-UD2021-145. Trang: 1-5. Năm 2022. (29/10/2021)
  
11. Bài báo:  LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY, HỌC TRỰC TUYẾN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Lực, ThS. Nguyễn Thanh Giang, ThS. Nguyễn Văn Hiển. Tạp chí khoa học và đào tạo Thể thao. ISSN 2588 - 1345. Trang: 49 - 58. Năm 2022. (09/07/2022)
  
12. Bài báo:  Post-traumatic stress disorder among university students in the Vietnam’s fourth COVID-19 wave Tác giả: Nguyen Thi Tuong Vi, Nguyen Tan Thach, Tran Thi Bach Truc, Bui Minh Triet, Le Tho Minh Hieu, Le Minh Tu Phan, Hoang Thi Nam Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20(6.1). Trang: 103-107. Năm 2022. (10/07/2022)
  
13. Tham luận:  Đánh giá tính năng động cơ xe gắn máy Honda RSX chạy bằng LPG-Ethanol Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Phạm Quốc Thái, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Văn Phụng. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24. Trang: 614-627. Năm 2022. (12/07/2022)
  
14. Tham luận:  Mô phỏng quá trình khí hóa viên nén nhiên liệu rdf trong lò khí hóa kiểu hút xuống Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trần Thanh Hải Tùng, Phạm Đình Long. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24. Trang: 120-134. Năm 2022. (12/07/2022)
  
15. Bài báo:  RIS-assisted FSO/QAM systems over weak atmospheric turbulence channels Tác giả: Duong Huu Ai, Tran The Son and Vuong Cong Dat. CITA 2022. 978-604-84-6711-1. Trang: 10-16. Năm 2022. (14/07/2022)
  
16. Bài báo:  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu C-CNTs và khảo sát ảnh hưởng của nồng độ xúc tác đến đặc tính sản phẩm Tác giả: Lê Đức Ngưu, Nguyễn Đình Lâm, Trương Hữu Trì. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng. 1B(60B)/5-2022. Trang: 45-50. Năm 2022. (17/07/2022)
  
17. Bài báo:  Degradation of chlothianidin from Dantutso 50WG in electrochemical process: Kinetics and role of reactive species Tác giả: Nguyen Tien Hoang. Tạp chí Đại học Đà Nẵng. VOL. 20, NO. 6.1. Trang: 35-40. Năm 2022. (16/07/2022)
  
18. Bài báo:  Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Tác giả: TRần thi mỹ Châu, Vũ Tuyết MAi. Tạp chí nghiên cứu kinh tế. so 6(529). Trang: 87-94. Năm 2022. (18/07/2022)
  
19. Bài báo:  Ảnh hưởng của các hệ số chuyển đổi đến biến dạng của vi chất lỏng trong hệ kênh micro Tác giả: Hoàng Văn Thạnh*, Lê Văn Dương, Lưu Đức Bình, Trần Minh Sang, Đỗ Lê Hưng Toàn, Tào Quang Bảng. The University of Danang - Journal of Science and Technology. 20(5). Trang: 1-4. Năm 2022. (18/07/2022)
  
20. Bài báo:  Nghiên cứu mô phòng khí động lực học xe điện
Tesla Cybertruck
Tác giả: Phùng Minh Tùng, Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Minh Tiến,
Đỗ Phú Ngưu, Tống Duy Quốc
.
Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24. ISBN: 978-604-357-045-8. Trang: 605-613. Năm 2022.
(18/07/2022)
  
21. Bài báo:  Application of Activity Based Costing Method in Enterprises: A Practical case in Viet Nam Tác giả: TRần thị Mỹ Châu, vũ tuyết Mai. Tạp chí Review of Finance. 329. Trang: 28-30. Năm 2022. (18/07/2022)
  
22. Bài báo:  Vận dụng mô hình IPA trong đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch tại các làng nghề truyền thống ở thành phố Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Phú Thắng; Nguyễn Kim Hồng. Tạp chí khoa học Trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh. 1(2022). Trang: 186-200. Năm 2022. (21/07/2022)
  
23. Bài báo:  Tác Động Của Đào Tạo Khởi Nghiệp Đến Ý Định Khởi Nghiệp Tác giả: Lê Thị Minh Hằng, Nguyễn Sơn Tùng, Hoàng Hà. Hội Thảo Khoa Học Quốc Gia Kết Nối Mạng Lưới Nghiên Cứu Chính Sách Hỗ Trợ Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo. 1. Trang: 1018-1034. Năm 2022. (22/07/2022)
  
24. Bài báo:  Hệ sinh thái khởi nghiệp trong bối cảnh số hóa - lý thuyết và thực tiễn Tác giả: Hoàng Hà, Lê Thị Minh Hằng, Võ Đức Anh. Hội Thảo Khoa Học Quốc Gia Kết Nối Mạng Lưới Nghiên Cứu Chính Sách Hỗ Trợ Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo. 978-604-343-542-9. Trang: 923-937. Năm 2022. (22/07/2022)
  
25. Bài báo:  On The Optimization of Weighted Sum Rate for Mimo Broascast Channels Tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Mai T. P. Le, Hung Nguyen-Le. Science and Technology Development Journal. 20 (6.2). Trang: 44-51. Năm 2022. (22/07/2022)
  
26. Bài báo:  Liên kết vùng Duyên hải miền Trung - Những nút thắt cần tháo gỡ Tác giả: Lâm Bá Hoà - Nguyễn Thị Thu Hà. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Liên kết tạo động lực phát triển” do Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và VCCI tổ chức. 7/2022. Trang: 217-229. Năm 2022. (28/07/2022)
  
27. Bài báo:  Improving tourists’ green electronic word-of-mouth: a mediation and moderation analysis. Tác giả: Huy, L.V., Phan, Q.P.T., Phan, H.L., Pham, N.T. and Nguyen, N.. Asia Pacific Journal of Tourism Research. 27(5). Trang: 547-561. Năm 2022. (01/08/2022)
  
28. Tham luận:  Một số ý kiến về phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi trong tương lai Tác giả: TS. KTS. Phan Bảo An. Kỷ yếu Hội thảo Tọa đàm góp ý Phản biện nội dung Quy hoạch Tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2035 và tầm nhìn 2050. Trang: 43-52. Năm 2022. (02/08/2022)
  
29. Tham luận:  Áp dụng mô hình RFM trong phân khúc khách hàng nhằm phát triển chiến lược marketing Tác giả: Lê Diên Tuấn, Dương Quang Danh. In the 11th Conference on Information Technology and Its application (CITA2022). Trang: 396-406. Năm 2022. (06/08/2022)
  
30. Bài báo:  Mô hình tăng trưởng và khủng hoảng kinh tế Tác giả: Trương Hồng Trình, Trương Bá Thanh. Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. 32. Trang: 72-88. Năm 2022. (26/07/2022)
  
31. Bài báo:  Ảnh hưởng của Phật giáo đến việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trong điều kiện hiện nay Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia- Giáo hội Phật giáo Việt Nam 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước. 839-2022. Trang: 441-451. Năm 2022. (23/07/2022)
  
32. Tham luận:   Xác Định Độ Chín Của Trái Dứa Hỗ Trợ Quá Trình Phân Loại, Bảo Quản Trái Chín Sau Thu Hoạch Tác giả: Trịnh Trung Hải, Bùi Xuân Thiện, Nguyễn Hà Huy Cường, Ninh Khánh Duy
.
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2022 - Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực. Trang: 104-115. Năm 2022.
(24/07/2022)
  
33. Bài báo:  Dự Đoán Lỗi Phần Mềm Sử Dụng Convolution Neural Network Tác giả: Hà Thị Minh Phương, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Bình. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Công nghệ thông tin và ứng dụng (CITA). ISBN: 978-604-84-6711-1. Trang: 289-298. Năm 2022. (25/07/2022)
  
34. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN THỦY NHIỆT ĐẾN ĐẶC TRƯNG QUANG HỌC CỦA HẠT CACBON NANO Tác giả: Lê Vũ Trường Sơn, Lê Văn Thanh Sơn, Đinh Thanh Khẩn, Nguyễn Quý Tuấn, Phan Liễn, Trịnh Ngọc Đạt , Đặng Ngọc Toàn, Lê Vũ Thái Sơn, Ngô Khoa Quang. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế. Số 1 (2022). Trang: 39-47. Năm 2022. (31/07/2022)
  
35. Bài báo:   A STUDY ON THE SYNTHESIS OF MoS2/rGO AND THE INVESTIGATION OF THEIR CHARGE-DISCHARGE PROPERTIES WHEN USED AS CATHODE MATERIAL IN A RECHARGEABLE Zn-ion BATTERY Tác giả: Kien Nguyen-Ba, Huy Le-Quoc, Anh T. Vo, Khan Dinh Thanh, Duc Binh Luu. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. 6.1. Trang: 1-4. Năm 2022. (31/07/2022)
  
36. Tham luận:  Xây dựng hệ sinh thái công nghệ tài chính (Fintech) tại Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Thành Đạt. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trang: 361-269. Năm 2022. (09/08/2022)
  
37. Bài báo:  Adsorption and Desorption Characteristics and Purification of Isoflavones from Crude Soybean Extract Using Macroporous Resins Tác giả: Thi Ngoc Thu Tran, Xuan Vung Bui, Nguyen Thi Truc Loan, Nguyen Huu Thuan Anh, Truong Dang Le, Thi Minh Hanh Truong. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 72(2). Trang: 183-192. Năm 2022. (21/08/2022)
  
38. Bài báo:  So sánh công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết ở Việt Nam và Philippin Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Hàn Như Thiện. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). 1(524). Trang: 48-62. Năm 2022. (01/12/2021)
  
39. Tham luận:  Thu hút nhân tài vào lĩnh vực công ở thành phố Đà Nẵng: thực trạng và một số vấn đề đặt ra Tác giả: Lâm Bá Hoà - Nguyễn Thị Thu Hà. Hội thảo "Khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong điều kiện thích ứng, a toàn, linh hoạt trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh COVID-19" do Tạp chí Cộng sản và Tỉnh uỷ Bình Định tổ chức.. Trang: 347-356. Năm 2022. (20/12/2021)
  
40. Bài báo:  Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 2 thông qua vận dụng mô hình của David A. Kolb trong tổ chức học tập trải nghiệm Tác giả: Lê Thị Cẩm Lệ, Nguyễn Thanh Hưng. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. 136 (7/2022). Trang: 26-31 và 42. Năm 2022. (20/07/2022)
  
41. Bài báo:  Country-level determinants, takeover locations, and the gains to target firms Tác giả: Hoang Duong Viet Anh, Dang Huu Man, Duong Nguyen Minh Huy. Journal of Science and Technology. Vol. 20, No. 6.1. Trang: 69-77. Năm 2022. (21/07/2022)
  
42. Tham luận:  Trade liberalization and Total factor Productivity: Evidence from Vietnamese Manufacturing sector Tác giả: Phan Dang My Phuong. Nhà xuất bản Hà nội. Trang: 358-372. Năm 2022. (21/07/2022)
  
43. Bài báo:  Một số bảo tồn bởi các ánh xạ giả-mở
Tác giả: LƯƠNG QUỐC TUYỂN VÀ PHẠM THỊ ÁI LÀI
.
Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Vol.20. no.1. Trang: 65-68. Năm 2022.
(10/02/2022)
  
44. Bài báo:  Nghiên cứu thực vật học và phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật cây Muồng Trâu (Senna alata) Tác giả: Trần Duy Hiền, Võ Thị Thể Hiền, Nguyễn Thành Đạt, Lý Hồng Hương Hạ,
Võ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hạnh, Tiêu Từ Mẫn, Huỳnh Lời
.
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 45. Trang: 198-205. Năm 2022.
(17/03/2022)
  
45. Bài báo:  DÂN LÀ GÔC TRONG VK ĐH 13 Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU. Tạp chí NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI. 2. Trang: 3-10. Năm 2022. (22/06/2022)
  
46. Bài báo:  TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO ĐẾN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠO LÕNG TRUNG THÀNH CHO NGỪỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ Tác giả: Bùi Thị Minh ThuLê Vĩnh Hoàng Linh. Tạp chí khoa học trường Đại học Đông Á. Số 01, 01-13, 2022. Trang: 1-13. Năm 2022. (21/07/2022)
  
47. Bài báo:  Họ hữu hạn trên tập con compact của siêu không gian Tác giả: LƯƠNG QUỐC TUYỂN, HỒ QUỐC TRUNG VÀ LÊ VĂN CÓ
.
Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. ??. Trang: ??-??. Năm 2022.
(10/02/2022)
  
48. Bài báo:  Automatic Classification of Software Requirements in Vietnamese Based on Machine Learning Techniques Tác giả: Thi Nham Cao, Dai Tho Dang, Thi My Hanh Le, Nguyen Thanh Binh. Journal on Information Technologies & Communications. ISSN 1859-3526. Trang: 1-7. Năm 2022. (25/07/2022)
  
49. Bài báo:  Phát triển du lịch với sự liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia- Liên kết vùng trong phát triển nhân lực du lịch Việt Nam chất lượng cao sau đại dịch Covid-19. 1463- 2022. Trang: 189-197. Năm 2022. (23/07/2022)
  
50. Bài báo:  Văn hóa đổi mới: Tổng quan tài liệu Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Phúc Nguyên, Trần Mai Lâm Ái và Phạm Thị Ý Nguyện. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 20(2). Trang: 55-61. Năm 2022. (11/08/2022)
  
 Tìm thấy: 14161 mục / 284 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn