TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
1. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (05/12/2017)
  
2. Bài báo:  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (13/04/2017)
  
3. Bài báo:  Kỹ thuật điều khiển cách chấn đáy công trình chống động đất (Phần 2: Phương trình vi phân chuyển động và Hiệu quả giảm chấn) Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Ngô Thanh Nhàn, Nguyễn Bảo Anh. Tạp chí Giao thông vận tải. 1+2/2021 ISSN 2354-0818. Trang: xx-xx. Năm 2021. (04/08/2019)
  
4. Bài báo:  Hằng số Waldschmidt của một số tập điểm với 3 đường thẳng hỗ trỡ trong mặt phẳng xạ ảnh Tác giả: Nguyen Chanh Tu, Dang Tuan Hiep. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. 1. Trang: 1-6. Năm 2021. (19/12/2020)
  
5. Bài báo:  Thiết kế và thực thi tích chập hai chiều trên board phát triển FPGA PYNQ-Z2 Tác giả: Huỳnh Việt Thắng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên. 226(02). Trang: 3-8. Năm 2021. (11/01/2021)
  
6. Tham luận:  PHẬT GIÁO HÒA HẢO- TÔN GIÁO ĐẬM CHẤT NAM BỘ Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU. NXB Hồng Đức. Trang: 381-394. Năm 2021. (12/01/2021)
  
7. Bài báo:  Một số đóng góp làm rõ hơn về cách gọi tên thuật ngữ và tên các hợp chất hóa học vô cơ theo chương trình giáo dục phổ thông mới Tác giả: ThS. Bùi Ngọc Phương Châu*; TS. Trần Đức Mạnh; ThS. Nguyễn Thị Lan Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 9, 2020. Trang: 56. Năm 2020. (06/11/2020)
  
8. Bài báo:  Nghiên cứu tính chất phát quang của Eu2+ và Dy3+ trong vật liệu nền Aluminate Tác giả: ThS. Lê Văn Thanh Sơn*; TS. Đinh Thanh Khẩn*; ThS. Lê Vũ Trường Sơn*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 9, 2020. Trang: 64. Năm 2020. (06/11/2020)
  
9. Bài báo:  Động lực học và các đặc tính dao động của hệ con lắc furuta Tác giả: TS. Anh-Đức Phạm*; ThS. Trần Quang Khải; TS. Do Le Hung Toan. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 33. Năm 2020. (24/06/2020)
  
10. Bài báo:  Tổng hợp và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của biodiesel sản xuất từ mỡ cá phế thải Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 96. Năm 2020. (24/06/2020)
  
11. Bài báo:  ỨNG DỤNG LOGIC MỜ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU TRÊN ĐỘNG CƠ XE LU HAMM Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái, ThS. Huỳnh Đức Trí. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 101. Năm 2020. (24/06/2020)
  
12. Bài báo:  Nghiên cứu yếu tố quyết định sự thành công của khởi nghiệp tại Đà Nẵng Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên*; ThS. Bùi Trần Huân. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 8, 2020. Trang: 89. Năm 2020. (05/10/2020)
  
13. Bài báo:  Nghiên cứu kịch bản tăng trưởng GRDP thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 Tác giả: TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh*; TS. Huỳnh Huy Hòa*; CN. Nguyễn Thị Kiều Liên*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 67. Năm 2020. (18/05/2020)
  
14. Bài báo:  Nghiên cứu xây dựng mô hình phóng điện cục bộ trong vật liệu cách điện ở các tần số làm việc khác nhau Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Việt Phương*; TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 25. Năm 2020. (10/06/2020)
  
15. Bài báo:  Tìm Phật trong cổ tự Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. 6/2020. Trang: -. Năm 2020. (14/08/2020)
  
16. Bài báo:  Vai trò của hệ thống lưu trữ với mức độ xâm nhập cao của nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện Việt Nam đến năm 2030 Tác giả: TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 51. Năm 2020. (10/06/2020)
  
17. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta Tác giả: TS. Lê Hoài Nam*; TS. Nguyễn Đình Sơn; TS. Võ Như Thành. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 63. Năm 2020. (21/04/2020)
  
18. Bài báo:  LÀNG GỐM THANH HÀ (HỘI AN – QUẢNG NAM) THẾ KỶ XIX Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử xứ Quảng. 14 (1/2020). Trang: 92-100. Năm 2020. (07/02/2020)
  
19. Bài báo:  nghiên cứu mô hình mô phỏng quy luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường Tác giả: TS. Lê Hồng Lâm*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Xuân Bách Đinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 16. Năm 2020. (21/04/2020)
  
20. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta Tác giả: TS. Lê Hoài Nam*; TS. Nguyễn Đình Sơn; TS. Võ Như Thành. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 63. Năm 2020. (21/04/2020)
  
21. Bài báo:  Động lực học và các đặc tính dao động của hệ con lắc furuta Tác giả: TS. Phạm Anh Đức *; ThS. Trần Quang Khải; TS. Đỗ Lê Hưng Toàn, ThS. Tôn Nữ Huyền Trang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 33. Năm 2020. (24/06/2020)
  
22. Bài báo:  Thiết kế tối ưu gối con lắc một mặt trượt ma sát SFP chống động đất cho nhà cao tầng khi có xét ảnh hưởng thành phần kích động đứng Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Ngô Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Nam.. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. Tai Đà Nẵng, 19-20/7/2019.. ISBN 978-604-913-966-6. DOI 10.15625/vap.2019000259. Trang: 76-81. Năm 2020. (06/08/2019)
  
23. Bài báo:  Kiểm soát tham nhũng và sự lựa chọn phương thức thanh toán trong thị trường M&A toàn cầu Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 1(500). Trang: 28-38. Năm 2020. (02/07/2019)
  
24. Tham luận:  Chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đạo đức mới theo di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh Tác giả: Trần Hồng Lưu. Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trang: 580-586. Năm 2020. (14/01/2020)
  
25. Bài báo:  Lỗi phát âm các cặp âm tối thiểu /p/-/b/, /t/-/d/, /tʃ/-/dʒ/: Trường hợp học sinh THCS Trường Victory Tác giả: TS. Trần Thị Thùy Oanh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 8, 2020. Trang: 108. Năm 2020. (05/10/2020)
  
26. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NUÔI TRÙN QUẾ ĐỂ XỬ LÝ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG NUÔI TRÙN QUẾ TỰ ĐỘNG Tác giả: TS. Lê Thị Xuân Thùy*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 7. Năm 2020. (03/03/2020)
  
27. Bài báo:  Mô hình mạng công nghiệp LoRaWAN cho thành phố Đà Nẵng: giải pháp cho ứng dụng IoT tầm xa tiêu thụ năng lượng thấp Tác giả: TS. Ngô Đình Thanh*; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn; TS. Lê Quốc Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (03/03/2020)
  
28. Bài báo:  Mô hình mạng công nghiệp LoRaWAN cho thành phố Đà Nẵng: giải pháp cho ứng dụng IoT tầm xa tiêu thụ năng lượng thấp Tác giả: TS. Ngô Đình Thanh*; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn; TS. Lê Quốc Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (03/03/2020)
  
29. Bài báo:  Mô hình mạng công nghiệp LoRaWAN cho thành phố Đà Nẵng: giải pháp cho ứng dụng IoT tầm xa tiêu thụ năng lượng thấp Tác giả: TS. Ngô Đình Thanh*; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn; TS. Lê Quốc Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (03/03/2020)
  
30. Bài báo:  Nghiên cứu đánh giá khả năng tăng tải trọng xử lý chất hữu cơ của các loại vật liệu đệm cho bể Aeroten trong xử lý nước thải chế biến thủy sản Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 27. Năm 2020. (03/03/2020)
  
31. Bài báo:  Nghiên cứu đánh giá khả năng tăng tải trọng xử lý chất hữu cơ của các loại vật liệu đệm cho bể Aeroten trong xử lý nước thải chế biến thủy sản Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 27. Năm 2020. (03/03/2020)
  
32. Bài báo:  Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của áp suất cuối kỳ nén đến phát thải khí xả của động cơ diesel máy chính tàu cá Tác giả: ThS. Đức Tuấn Hồ*; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 31. Năm 2020. (03/03/2020)
  
33. Bài báo:  Phân tích đánh giá sự phối hợp bảo vệ rơ le tại nhà máy năng lượng mặt trời Trúc Sơn bằng phần mềm Etap Tác giả: TS. Vũ Phan Huấn*; GS.TS. Lê Kim Hùng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 37. Năm 2020. (03/03/2020)
  
34. Bài báo:  TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ PHUN BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Lê Minh Tiến; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 49. Năm 2020. (03/03/2020)
  
35. Bài báo:  TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ PHUN BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Lê Minh Tiến; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 49. Năm 2020. (03/03/2020)
  
36. Bài báo:  TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ PHUN BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Lê Minh Tiến; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 49. Năm 2020. (03/03/2020)
  
37. Bài báo:  TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN DẦU CÁ HỒI BẰNG LIPASE TỪ MỦ ĐU ĐỦ Tác giả: PGS.TS. Đặng Minh Nhật*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 60. Năm 2020. (03/03/2020)
  
38. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ sản xuất ống xả động cơ máy kéo KAM50 Tác giả: TS. Minh Duc Le*; TS. Lê Văn Tụy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 64. Năm 2020. (03/03/2020)
  
39. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ sản xuất ống xả động cơ máy kéo KAM50 Tác giả: TS. Minh Duc Le*; TS. Lê Văn Tụy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 64. Năm 2020. (03/03/2020)
  
40. Bài báo:  Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất hóa học trong dịch chiết chloroform từ hoa đu đủ đực (carica papaya l.) Thu hái ở Quảng Nam – Đà Nẵng Tác giả: PGS.TS. Giang Thị Kim Liên*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 68. Năm 2020. (03/03/2020)
  
41. Bài báo:  Phương pháp tiếp tuyến giải và sáng tạo các bài toán tìm giới hạn hàm số Tác giả: TS. Phạm Quý Mười*, Vũ Thị Tường Minh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 75. Năm 2020. (03/03/2020)
  
42. Bài báo:  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Trần Thị Phương Anh*; PGS.TS. Phan Cao Thọ; ThS. Nguyễn Phước Quý Duy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 14. Năm 2020. (18/05/2020)
  
43. Bài báo:  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VẬT LIỆU PVA HYDROGEL Tác giả: TS. Phan Thế Anh*; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 19. Năm 2020. (18/05/2020)
  
44. Bài báo:  Ảnh hưởng của phương pháp bảo dưỡng đến các đặc trưng cường độ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng Tác giả: Hồ Văn Quân, Mai Văn Thắng, Nguyễn Thanh Sang. Tạp chí GTVT. 3. Trang: 71–75. Năm 2020. (18/03/2020)
  
45. Bài báo:  Ghi nhận và công bố thông tin về lợi thế thương mại và tài sản vô hình khác trong hợp nhất
kinh doanh - trường hợp của tập đoàn Vingroup.
Tác giả: Nguyễn Công Phương, Lê Thị Thu Hiền. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số 272 tháng 02/2020. Trang: 52-62. Năm 2020.
(20/02/2020)
  
46. Bài báo:  Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vận hành an toàn hệ thống tự động điều chỉnh điện áp các trạm biến áp 110kV không người trực Tác giả: PGS.TS. Lê Tiến Dũng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 21. Năm 2020. (21/04/2020)
  
47. Bài báo:  NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT TINH DẦU TRẦM HƯƠNG Tác giả: ThS. Ngô Phi Mạnh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 26. Năm 2020. (21/04/2020)
  
48. Bài báo:  Nghiên cứu quy trình sản xuất ớt xanh dạng paste từ nguồn nguyên liệu ớt trồng tại tỉnh Quảng Nam Tác giả: Đậu Thị Hiền*; TS. Mạc Thị Hà Thanh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 33. Năm 2020. (21/04/2020)
  
49. Bài báo:   Quan niệm của Thomas S.Kuhn về mẫu hình trong "Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học" - Giá trị và hạn chế Tác giả: TS. Đinh Thị Phượng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 96. Năm 2020. (18/05/2020)
  
50. Bài báo:  Phân tích số liệu và xây dựng biểu đồ để cảnh báo tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Tác giả: TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 34. Năm 2020. (10/06/2020)
  
 Tìm thấy: 12571 mục / 252 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn