TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
90,067,089
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
1. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (05/12/2017)
  
2. Bài báo:  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (13/04/2017)
  
3. Bài báo:  Môi trường thông tin công ty và thanh khoản cổ phiếu Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Huỳnh Thùy Yên Khuê. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 524. Trang: 24-36. Năm 2022. (07/10/2020)
  
4. Bài báo:  Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong ngành ngân hàng: Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi.
Tác giả: Nguyễn Thị Như Mai, Phạm Thị Lan Hương , Ngô Thị Khuê Thư
.
HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. 10.46223/HCMCOUJS. Trang: 17(1). Năm 2022.
(05/07/2021)
  
5. Bài báo:  Động học và cơ chế phân hủy thuốc trừ sâu cartap bằng hệ xúc tác uv/persulfate: Vai trò gốc oxy hóa Tác giả: Nguyễn Tiên Hoàng. Tạp chí Đại học Đà Nẵng. JST-UD2021-145. Trang: 1-5. Năm 2022. (29/10/2021)
  
6. Bài báo:  So sánh công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết ở Việt Nam và Philippin Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Hàn Như Thiện. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). 1(524). Trang: 48-62. Năm 2022. (01/12/2021)
  
7. Tham luận:  Thu hút nhân tài vào lĩnh vực công ở thành phố Đà Nẵng: thực trạng và một số vấn đề đặt ra Tác giả: Lâm Bá Hoà - Nguyễn Thị Thu Hà. Hội thảo "Khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong điều kiện thích ứng, a toàn, linh hoạt trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh COVID-19" do Tạp chí Cộng sản và Tỉnh uỷ Bình Định tổ chức.. Trang: xxxx-xxxx. Năm 2022. (20/12/2021)
  
8. Bài báo:  Các yếu tố ngăn cản chấp nhận hệ thống quản trị điểm đến: Nghiên cứu khám phá ở các doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa tại Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy và Nguyễn Phúc Nguyên. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 20(2). Trang: 7-13. Năm 2022.
(23/12/2021)
  
9. Bài báo:  Giải pháp truyền thông không dây dựa trên IoT trong hệ thống cảnh báo từ xa Tác giả: Vũ Vân Thanh, Lê Hồng Nam, Phan Trần Đăng Khoa, Huỳnh Thanh Tùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. x. Trang: x. Năm 2022. (30/12/2021)
  
10. Bài báo:  Công bố thông tin tùy ý trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Thị Vũ Mỵ. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). N/A. Trang: N/A. Năm 2022. (27/12/2021)
  
11. Bài báo:  Chất lượng công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tác giả: Nguyễn Hữu Cường, Phan Viết Vấn. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). N/A. Trang: N/A. Năm 2022. (17/01/2022)
  
12. Bài báo:  Sinh viên nông thôn năm thứ nhất và những khó khăn trên giảng đường đại học Tác giả: Lò Văn Pấng. Giáo chức Việt Nam. 177. Trang: 28-30. Năm 2022. (28/01/2022)
  
13. Bài báo:  Văn hóa đổi mới: Tổng quan tài liệu Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Phúc Nguyên, Trần Mai Lâm Ái và Phạm Thị Ý Nguyện. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 20(2). Trang: 55-61. Năm 2022. (30/01/2022)
  
14. Bài báo:  Ứng dụng mô hình TOE để phân tích ý định chấp nhận và tiếp tục sử dụng ICT: Trường hợp nghiên cứu đối với lĩnh vực du lịch tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Trần Bảo Trân và Cao Trí Dũng. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 20. Trang: fortcoming. Năm 2022. (24/01/2022)
  
15. Bài báo:  Họ hữu hạn trên tập con compact của siêu không gian Tác giả: LƯƠNG QUỐC TUYỂN, HỒ QUỐC TRUNG VÀ LÊ VĂN CÓ
.
Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. ??. Trang: ??-??. Năm 2022.
(10/02/2022)
  
16. Bài báo:  Tác động của trải nghiệm sau mua đến sự hài lòng và dự định hành vi của khách hàng trực tuyến đối với các trang thương mại điện tử tại Việt Nam. Tác giả: Trần Xuân Quỳnh, Phan Trần Bảo Trâm.. Tạp chí Khoa học Thương mại. 21(161). Trang: 78-90. Năm 2022. (16/02/2022)
  
17. Bài báo:  Nghiên cứu đặc tính sinh hóa rễ củ và chiết xuất từ rễ củ Đảng Sâm (Codonopsis Javanica (Blume) Hook. F. & Thomson) khai thác từ núi Ngọc Linh (Kon Tum) Tác giả: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Thị Phương Uyên, Võ Công Tuấn, Nguyễn Thị Minh Xuân, Bùi Xuân Đông. Tạp chí Công thương (ISSN 0866-7756). 1 (1/2022). Trang: 382-390. Năm 2022. (23/02/2022)
  
18. Bài báo:  Nghiên cứu đặc tính sinh hóa rễ củ và chiết xuất từ rễ củ Đảng Sâm (Codonopsis Javanica (Blume) Hook. F. & Thomson) khai thác từ núi Ngọc Linh (Kon Tum). Tác giả: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Thị Phương Uyên, Võ Công Tuấn, Nguyễn Thị Minh Xuân, Bùi Xuân Đông. Tạp chí Công thương (ISSN 0866-7756). 1 (1/2022). Trang: 382-390. Năm 2022. (03/03/2022)
  
19. Bài báo:  Mức độ công bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết ở việt nam và các nhân tố ảnh hưởng Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Nguyễn Thị Giáng Tiên. Tạp chí Khoa học Thương Mại (ISSN 1859-3666). 163. Trang: 72-83. Năm 2022. (07/03/2022)
  
20. Bài báo:  Phân tích dự báo lợi íchrủi ro đối với đô thị nếu chuyển đổi condotel thành căn hộ chung cư Tác giả: Nguyễn Thành Nguyên, Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Xây dựng. 02-2022. Trang: 54-59. Năm 2022. (21/02/2022)
  
21. Bài báo:  Tổ chức hoạt động phán đoán để rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 10 trong dạy học môn Toán theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 Tác giả: Vũ Đình Chinh. Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục & Đào tạo. 22 (6). Trang: 13-19. Năm 2022. (21/03/2022)
  
22. Bài báo:  Nghiên cứu sử dụng và cải tiến công cụ hỗ trợ làm việc hợp tác trực tuyến giữa các bên liên quan trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm Tác giả: Vũ Thị Hạnh, Nguyễn Công Hành. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20 (2). Trang: 19-24. Năm 2022. (28/03/2022)
  
23. Bài báo:  Ảnh hưởng của nhận thức môi trường lên dự định hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh tại thành phố Đà Nẵng Tác giả: Trần Xuân Quỳnh, Huỳnh Thị Phương Trinh, Cao Thị Thương. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thương mại và phân phối lần thứ 3. 3. Trang: 214-232. Năm 2022. (09/03/2022)
  
24. Bài báo:  Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội lên hình ảnh tổ chức và niềm tin người tiêu dùng. Bối cảnh dịch covid-19 tại Đà Nẵng Tác giả: Trần Xuân Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh Nguyên, Phạm Thị Kim Oanh, Hà Hoàng Minh Nhiên
.
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thương mại và phân phối lần thứ 3. 3. Trang: 259-276. Năm 2022.
(09/03/2022)
  
25. Bài báo:  Phân tích PCA sức chịu tải của cọc khoan nhồi từ thí nghiệm nén tĩnh hai chiều (Analysis the bearing capacity of bored pile from Bidirectional load test by PCA) Tác giả: Đỗ Hữu Đạo. Tạp chí Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818. Trang: 70-74. Năm 2022. (30/03/2022)
  
26. Bài báo:  The influence of memorable tourism experience to revisit intention of domestic tourists: A case study for Danang city, Vietnam Tác giả: Pham Thi Lan Huong, Truong Thi Van Anh, Truong Dinh Quoc Bao. HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE-ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION. 12(1). Trang: 125-138. Năm 2022. (27/02/2022)
  
27. Bài báo:  Động lực văn hóa để phát triển bền vững đất nước trong điều kiện hiện nay Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU. Tạp chí Khoa học xã hội Nam Bộ. 3. Trang: 39-48. Năm 2022. (31/03/2022)
  
28. Bài báo:  Thiết kế và chế tạo bộ phát động cuộn dây dịch chuyển cho thiết bị vòi phun tạo giọt chất lỏng Tác giả: Trần Minh Sang*, Hoàng Văn Thạnh, Lưu Đức Bình, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Phạm Thế Nhân, ĐỗLê Hưng Toàn, Tào Quang Bảng, Trần Phước Thanh. The University of Danang - Journal of Science and Technology. Vol.20(2). Trang: 91 - 96. Năm 2022. (02/04/2022)
  
29. Bài báo:  Xu hướng mua lại cùng ngành của các công ty công nghệ cao: Bằng chứng đa quốc gia Tác giả: Thái Thị Hồng Ân, Hoàng Dương Việt Anh, và Thái Hồ Quỳnh Ngân. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ. vol 20 (tháng 2). Trang: 62-66. Năm 2022. (27/04/2022)
  
30. Bài báo:  Phytochemical analysis and correlation of total polyphenol content and antioxidant properties of Symplocos cochinchinensis leaves Tác giả: Hai Trieu Ly , Vu Khanh Trang Le , Van Minh Le1, Cong Sanh Phan , Chau Tuan Vo , Minh Ly Nguyen, Thi Anh Dao Phan. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 64 (1). Trang: 43-48. Năm 2022. (21/03/2022)
  
31. Bài báo:  Ứng dụng vectơ trong mặt phẳng để giải một số dạng toán thi học sinh giỏi ở trường trung học phổ thông (Tạp chí Giáo dục & Xã hội, Tr26 – Tr32, Số 131 (02/2022)) Tác giả: Phạm Văn Quý, Nguyễn Thanh Hưng. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số 131 (02/2022). Trang: 26-32. Năm 2022. (31/03/2022)
  
32. Bài báo:  Phối hợp với gia đình trong việc giáo dục kỹ năng an toàn số cho trẻ 5-6 tuổi ở trường Mầm non. Tác giả: Đào Thị Linh Giang. Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số 261, kỳ 2 tháng 3/2022, 1. Tạp chí Thiết bị & Giáo dục, số , kỳ 1 – tháng 3/2022. I. Trang: 125-127. Năm 2022. (01/04/2022)
  
33. Bài báo:  Chính sách tín dụng đối với sinh viên - một số vấn đề đặt ra qua nghiên cứu từ các trường đại học tại Thành phố Đà Nẵng Tác giả: Lê Đình Quang Phúc và Lê Thái Phượng. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. 2(183). Trang: 72-76. Năm 2022. (06/04/2022)
  
34. Bài báo:  The impact of digital elevation model data sources on identifying catchment boundary in Vietnam Tác giả: Do Xuan Hong, Le Hoang Tu, Nguyen Quang Binh, Le Manh Hung, Pham Thanh Hung. Tạp chí Khí tượng Thủy Văn. 4. Trang: 262-271. Năm 2022. (13/04/2022)
  
35. Bài báo:  Phân tích xác suất phá hủy địa chấn cho trụ và gối cầu của công trình cầu vượt bê tông cốt thép trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Phương Hoa. Tạp chí khoa học Giao thông vận tải. 3(04/2022). Tập 73. Trang: 300-315. Năm 2022. (16/04/2022)
  
36. Bài báo:  Factors Affecting Household’s Intention to Save Power: The Case of Chau Thanh District – Vietnam
Tác giả: Nguyen Truong Son; Doan Hong Le; Dong Luu Nghiem; Doan Quynh Giang. International Journal of Energy Economics and Policy. 12(2), 299-308. Trang: 299-307. Năm 2022.
(17/04/2022)
  
37. Bài báo:  Ảnh hưởng của công nghệ với việc chọn Việt Nam làm địa điểm sản xuất của các công ty đa quốc gia Tác giả: Huỳnh Thị Diệu Linh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 20(2). Trang: 1-7. Năm 2022. (29/04/2022)
  
38. Bài báo:  Phytochemical analysis and correlation of total polyphenol content and antioxidant properties of Symplocos cochinchinensis leaves Tác giả: Hai Trieu Ly, Vu Khanh Trang Le, Van Minh Le, Cong Sanh Phan, Chau Tuan Vo, Minh Ly Nguyen, Thi Anh Dao Phan. Vietnam Journal of Science,Technology and Engineering (Life ScienceS/Pharmacology). 64(1). Trang: 43-48. Năm 2022. (16/04/2022)
  
39. Bài báo:  Các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của các công ty xuất nhập khẩu thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả: Huỳnh Thị Diệu Linh. Tạp chí Khoa học Thương mại. 163. Trang: 39-47. Năm 2022. (29/04/2022)
  
40. Bài báo:  Điều chỉnh góc đánh lửa sớm động cơ chạy bằnghỗn hợp biogas-syngas-hydrogen trong hệthống năng lượng tái tạo hybrid Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi ThịMinh Tú, Lê Minh Tiến, Bùi Văn Hùng, Nguyễn Lê Châu Thành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 20, No.3. Trang: 1-6. Năm 2022. (27/04/2022)
  
41. Bài báo:  Những thay đổi về quản trị công ty đại chúng theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC Tác giả: Trần Thị Nga. Tạp chí Kế Toán & Kiểm Toán. 1+2/2022(220+221). Trang: 72-75. Năm 2022. (25/04/2022)
  
42. Bài báo:  Giải pháp truyền thanh không dây dựa trên IOT trong hệ thống cảnh báo từ xa Tác giả: Vũ Vân Thanh, Lê Hồng Nam, Phan Trần Đăng Khoa, Huỳnh Thanh Tùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. VOL.20, NO. 1, 2022. Trang: 6-11. Năm 2022. (06/05/2022)
  
43. Bài báo:  Xác định các đặc trưng của hình chiếu giao tuyến lên mặt phẳng chứa hai trục song song của hai mặt bậc hai tròn xoay Tác giả: Nguyễn Độ, Nguyễn Công Hành*, Vũ Thị Hạnh. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20 (3). Trang: 79-84. Năm 2022. (18/04/2022)
  
44. Bài báo:  THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY KHẮC GỖ CNC 3 TRỤC DẠNG NHỎ Tác giả: Tào Quang Bảng*, Nguyễn Hùng Dĩ Khang, Hoàng Văn Thạnh, Lê Văn Dương. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. VOL. 20, NO. 2, 2022. Trang: 97-101. Năm 2022. (24/04/2022)
  
45. Bài báo:  SỬ DỤNG HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT CHO SINH VIÊN - HỌC VIÊN NƯỚC NGOÀI Tác giả: Phan Thị Thanh Thúy, Trịnh Thị Thái Hòa. Tạp chí Thiết bị Giáo dục. 263, kì 2 tháng 4 năm 2022. Trang: 66-68. Năm 2022. (06/05/2022)
  
46. Tham luận:  Đồng chí Lê Duẩn với việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên góp phần tạo nên sức mạnh đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi Tác giả: Đinh Văn Trọng, Dương Anh Hoàng. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng miền Nam (1945 - 1975). Trang: 590-598. Năm 2022. (07/05/2022)
  
47. Bài báo:  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu C-CNTs và khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến đặc tính sản phẩm Tác giả: Lê Đức Ngưu, Nguyễn Đình Lâm, Trương Hữu Trì. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol. 20, No. 3, 2022. Trang: 18-22. Năm 2022. (08/05/2022)
  
48. Bài báo:  Nghiên cứu tổng hợp nano compozit C-CNFs và khảo sát ảnh hưởng của nồng độ xúc tác đến đặc tính sản phẩm Tác giả: Lê Đức Ngưu, Nguyễn Đình Lâm, Trương Hữu Trì. Tạp chí Hóa học Ứng dụng. Vol. 1B (60B)/5-2022. Trang: 45-50. Năm 2022. (08/05/2022)
  
49. Bài báo:  Tính tan và độc tính tế bào của sorafenib hydrochloride và regorafenib hydrochloride Tác giả: Phan Chi Uyên, Nguyễn Thị Việt Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20(1). Trang: 69-73. Năm 2022. (06/05/2022)
  
50. Bài báo:  Phân tích xác suất phá hủy địa chấn cho trụ và gối cầu của công trình cầu vượt bê tông cốt thép trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Phương Hoa. Tạp chí khoa học Giao thông vận tải. 3 (4/2022). Trang: 300-315. Năm 2022. (25/04/2022)
  
 Tìm thấy: 13757 mục / 276 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn