TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,175,275
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
1. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (05/12/2017)
  
2. Bài báo:  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (13/04/2017)
  
3. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta Tác giả: TS. Lê Hoài Nam*; TS. Nguyễn Đình Sơn; TS. Võ Như Thành. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 63. Năm 2020. (21/04/2020)
  
4. Bài báo:  Nghiên cứu hội chứng "zoombie học đường" ở sinh viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng Tác giả: ThS. Nguyễn Võ Huyền Dung*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 61. Năm 2020. (18/05/2020)
  
5. Bài báo:  Nghiên cứu xây dựng mô hình phóng điện cục bộ trong vật liệu cách điện ở các tần số làm việc khác nhau Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Việt Phương*; TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 25. Năm 2020. (10/06/2020)
  
6. Bài báo:  Vai trò của hệ thống lưu trữ đến ổn định tần số lưới điện siêu nhỏ độc lập Tác giả: TS. ATiGB 2019*; PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu*; ThS. Nguyễn Văn Tấn. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 45. Năm 2020. (10/06/2020)
  
7. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÓI HẠT MỊN CỦA ĐẬP ĐẤT HỒ CHỨA NƯỚC DIÊN TRƯỜNG QUẢNG NGÃI DỰA VÀO CHỈ SỐ KHÁNG XÓI Tác giả: TS. Lê Văn Thảo*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 29. Năm 2020. (24/06/2020)
  
8. Bài báo:  Thử nghiệm quá trình phân hủy bùn thải từ trạm xử lý nước thải đô thị trong điều kiện hiếu khí có phối trộn giá thể Tác giả: ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 84. Năm 2020. (24/06/2020)
  
9. Bài báo:  Thiết kế tối ưu gối con lắc một mặt trượt ma sát SFP chống động đất cho nhà cao tầng khi có xét ảnh hưởng thành phần kích động đứng Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Ngô Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Nam.. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. Tai Đà Nẵng, 19-20/7/2019.. ISBN 978-604-913-966-6. DOI 10.15625/vap.2019000259. Trang: 76-81. Năm 2020. (06/08/2019)
  
10. Bài báo:  Kiểm soát tham nhũng và sự lựa chọn phương thức thanh toán trong thị trường M&A toàn cầu Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 1(500). Trang: 28-38. Năm 2020. (02/07/2019)
  
11. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CỦA TIA PHUN MỒI DIESEL VÀ THÀNH PHẦN NHIÊN LIỆU ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-HYDROGEN Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*; GS.TSKH. Bùi Văn Ga*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 8. Năm 2020. (18/05/2020)
  
12. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CỦA TIA PHUN MỒI DIESEL VÀ THÀNH PHẦN NHIÊN LIỆU ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-HYDROGEN Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga, TS. Phạm Quốc Thái. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 8. Năm 2020. (18/05/2020)
  
13. Bài báo:  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Trần Thị Phương Anh*; PGS.TS. Phan Cao Thọ; ThS. Nguyễn Phước Quý Duy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 8-13. Năm 2020. (18/05/2020)
  
14. Bài báo:  Đánh giá khả năng nuôi trùn quế để xử lý chất thải nông nghiệp và đề xuất hệ thống nuôi trùn quế tự động Tác giả: Lê Thị Xuân Thuỳ, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 18 (1). Trang: 1-6. Năm 2020. (19/02/2020)
  
15. Bài báo:  Tư tưởng về Thời của Nguyễn Trãi Tác giả: Trần Hồng Lưu. Tạp chí Triết học. 3. Trang: 45-53. Năm 2020. (01/06/2020)
  
16. Bài báo:  TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN DẦU CÁ HỒI BẰNG
LIPASE TỪ MỦ ĐU ĐỦ

Tác giả: Phan Thị Việt Hà, Huỳnh Thị Phương Thu, Đặng Minh Nhật. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol. 18, No.1. Trang: 1-5. Năm 2020.
(17/03/2020)
  
17. Bài báo:  Một số đặc điểm an ninh quốc tế sau Chiến tranh Lạnh Tác giả: Trần Thị Thu. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 30-35. Năm 2020. (27/03/2020)
  
18. Bài báo:  Nghiên cứu và chế tạo mô hình hệ thống đóng gói kẹo mè xửng truyền thống Tác giả: Trần Quang Khải; Phan Văn Sơn; Nguyễn Thành Duy. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Vol 18, No. 5.1. Trang: 56-59. Năm 2020. (11/06/2020)
  
19. Bài báo:  Thiết kế dạy học các chủ đề pháp luật trong chương trình giáo dục công dân hiện hành ở trung học phổ thông theo định hướng năng lực Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải. Tạp chí thiết bị giáo dục. 211. Trang: 52-54. Năm 2020. (07/06/2020)
  
20. Bài báo:  Thiết kế nguồn điện áp tham chiếu Bandgap công suất thấp sử dụng công nghệ CMOS 28nm Tác giả: KS. Nguyễn Đức Huy, TS. Nguyễn Kim Ánh. Journal of Science and Technology (JST-UD). Vol. 18, No. 4.1. Trang: 29-34. Năm 2020. (09/06/2020)
  
21. Bài báo:  Sử dụng amoni hydroxit trong tổng hợp cacbon nano ống biến tinh bằng nitơ Tác giả: Trương Hữu Trì. Tạp chí KHCN Việt Nam. xxx. Trang: xxx. Năm 2020. (13/06/2020)
  
22. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất và đặc tính của nano compozit C-CNFs Tác giả: Trương Hữu Trì. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Vol. 18, No.6 (2020). Trang: 57-61. Năm 2020. (13/06/2020)
  
23. Bài báo:  Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến ngành may: cách tiếp cận từ tham gia vào chuỗi giá trị may toàn cầu
Tác giả: Vo Thi Quynh Nga
.
Tạp chí Công Thương. 10 tháng 5 2020. Trang: 130-137. Năm 2020.
(10/06/2020)
  
24. Bài báo:  Động lực học và các đặc tính dao động của hệ con lắc furuta Tác giả: Anh-Đức Phạm; Trần Quang Khải; Do Le Hung Toan. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Vol 18, No. 5.1. Trang: 29-32. Năm 2020. (11/06/2020)
  
25. Bài báo:  Chemical constituents from ethyl acetate extract of the stems of Rourea oligophlebia Merr.
Tác giả: Dinh Ngoc Thuc, Vu Thi Thuy, Vu Thi Ha Mai, Le Nguyen Thanh, Vo Van Quan
.
Vietnam Journal of Chemistry. 58(3). Trang: 298-301. Năm 2020.
(12/06/2020)
  
26. Bài báo:  Nghiên cứu sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức: Trường hợp khách sạn 3 sao tại Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Như Hiếu, Nguyễn Thị Thúy Hằng và Hoàng Anh Viện. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. 276. Trang: 93-102. Năm 2020. (14/06/2020)
  
27. Bài báo:  Học thuyết luân lý và đạo đức của Nho giáo: ảnh hưởng của nó đến văn hóa Việt Nam Tác giả: Lâm Bá Hòa. Tạp chí Triết học. 2 (345). 2020. Trang: 59-67. Năm 2020. (21/09/2019)
  
28. Bài báo:  Động lực học và các đặc tính dao động của hệ con lắc furuta Tác giả: TS. Anh-Đức Phạm*; ThS. Trần Quang Khải; TS. Do Le Hung Toan. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 33. Năm 2020. (24/06/2020)
  
29. Bài báo:  LÀNG GỐM THANH HÀ (HỘI AN – QUẢNG NAM) THẾ KỶ XIX Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử xứ Quảng. 14 (1/2020). Trang: 92-100. Năm 2020. (07/02/2020)
  
30. Bài báo:  nghiên cứu mô hình mô phỏng quy luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường Tác giả: TS. Lê Hồng Lâm*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Xuân Bách Đinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 16. Năm 2020. (21/04/2020)
  
31. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta Tác giả: TS. Lê Hoài Nam*; TS. Nguyễn Đình Sơn; TS. Võ Như Thành. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 63. Năm 2020. (21/04/2020)
  
32. Bài báo:  Động lực học và các đặc tính dao động của hệ con lắc furuta Tác giả: TS. Phạm Anh Đức *; ThS. Trần Quang Khải; TS. Đỗ Lê Hưng Toàn, ThS. Tôn Nữ Huyền Trang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 33. Năm 2020. (24/06/2020)
  
33. Bài báo:  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Trần Thị Phương Anh*; PGS.TS. Phan Cao Thọ; ThS. Nguyễn Phước Quý Duy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 14. Năm 2020. (18/05/2020)
  
34. Bài báo:  XÂY DỰNG QUY TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ EM BỊ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh*; ThS. Lê Thị Hằng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 83. Năm 2020. (18/05/2020)
  
35. Bài báo:  Phân tích đặc điểm của môi chất lạnh thường dùng R32, R410A khi quá lạnh đối với hệ thống lạnh Tác giả: TS. ATiGB 2019*; TS. Hoàng Thành Đạt*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 29. Năm 2020. (10/06/2020)
  
36. Bài báo:  XỬ LÝ LỖI VI PHẠM VƯỢT ĐÈN VÀ DỪNG ĐỖ DỰA TRÊN HỌC SÂU Tác giả: TS. Huỳnh Hữu Hưng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 106. Năm 2020. (24/06/2020)
  
37. Bài báo:  NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG VI PHẠM PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI CỦA KHÁCH MỜI NAM VÀ KHÁCH MỜI NỮ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHUYỆN “THE ELLEN SHOW” CỦA HOA KỲ Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 6, 2020. Trang: 124. Năm 2020. (22/07/2020)
  
38. Tham luận:  Một số yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp "Có sức sống" tại đại phương Tác giả: Lê Minh Hiệp, Huỳnh Ngọc Thành. Hội thảo "Xu hướng mới trong thương mại toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam. Trang: 20-24. Năm 2020. (29/02/2020)
  
39. Bài báo:  Phân tích hệ số động lực trong cầu giàn thép dưới tác dụng của tải trọng xe 3 trục mô hình 2 khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Duy Thảo. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. ISBN:978-604-913-966-6. Trang: 30-36. Năm 2020. (01/03/2020)
  
40. Bài báo:  Experimental and Numerical invesigation of full-field strain measurement and fracture parameter of lead-free solder using DIC technique Tác giả: Tao Quang Bang, L. Benabou, N.V.T. An, and Xuan Hung Nguyen. Vietnam Journal of Mechanics. 1. Trang: 1-8. Năm 2020. (10/03/2020)
  
41. Bài báo:  Mô hình khử nhiễu ảnh dựa trên tổng biến phân thích nghi Tác giả: Phan Trần Đăng Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 8(5.1). Trang: 38-41. Năm 2020. (10/03/2020)
  
42. Bài báo:  Khó khăn của sinh viên chuyên Anh năm thứ 3 trong việc học môn Đọc Hiểu ở Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam (DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY THIRD-YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS IN LEARNING COMPREHENSIVE READING AT ENGLISH DEPARTMENT, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES, THE UNIVERSITY OF DANANG, VIETNAM) - International Journal of Education and Pedagogy - e-ISSN: 2682-8464 | Vol. 2, No. 1, 60-71, 2020 Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. International Journal of Education and Pedagogy. e-ISSN: 2682-8464 | Vol. 2, No. 1, 60-71, 2020. Trang: 60-71. Năm 2020. (16/03/2020)
  
43. Bài báo:  Áp dụng quan điểm ngôn ngữ học tri nhận về các động từ tri giác trong dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ
Tác giả: Trần Thị Thùy Oanh. Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội. 02(81). Trang: 35-37. Năm 2020.
(18/03/2020)
  
44. Bài báo:  Chiến lược kiểm soát thông gió tự nhiên thông minh trong công trình kiến trúc Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. 02-2020. Trang: 27-31. Năm 2020. (28/03/2020)
  
45. Bài báo:  Đặc tính dòng chảy và phát tán của dòng tia kép kết hợp xoáy lốc Tác giả: Minh Duc Le, Ching Min Hsu, Thi Phuong Quyen Nguyen. Journal of Science and Technology-University of Danang. xxx-xxx. Trang: xxx-xxx. Năm 2020. (16/04/2020)
  
46. Bài báo:  HIỆN TRẠNG NƯỚC NGẦM TẠI KHU VỰC RANH GIỚI GIỮA TRỤC ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HỒ NGHINH, QUẬN SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG Tác giả: TS. Lê Phước Cường*; TS. Phan Bảo An; Lương Văn Thọ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 5. Năm 2020. (21/04/2020)
  
47. Bài báo:  HIỆN TRẠNG NƯỚC NGẦM TẠI KHU VỰC RANH GIỚI GIỮA TRỤC ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HỒ NGHINH, QUẬN SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG Tác giả: TS. Lê Phước Cường*; TS. Phan Bảo An; Lương Văn Thọ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 5. Năm 2020. (21/04/2020)
  
48. Bài báo:  nghiên cứu mô hình mô phỏng quy luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường Tác giả: TS. Lê Hồng Lâm*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Xuân Bách Đinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 16. Năm 2020. (21/04/2020)
  
49. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp tối ưu hoá hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta
Tác giả: Trần Thanh Hải Tuấn, Võ Như Thành, Lê Hoài Nam, Nguyễn Đình Sơn
.
Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 18 (3). Trang: 59-62. Năm 2020.
(14/04/2020)
  
50. Bài báo:  XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CLB TDTT TRONG SINH VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi. Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Đà Nẵng. Tạp chí khao học và Đào tạo Thể thao - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. ISSN: 2588 - 1345. Trang: ISSN: 2588 - 1345. Năm 2020. (16/04/2020)
  
 Tìm thấy: 12108 mục / 243 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn