TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,117,698
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
1. Bài báo:  Đa dạng thành phần loài nấm dược liệu ở huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Trần Thị Phú, Triệu Thy Hòa. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ ba về NC và giảng dạy SH ở Việt Nam.. 3. Trang: 142-148. Năm 2918. (31/07/2021)
  
2. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (05/12/2017)
  
3. Bài báo:  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (13/04/2017)
  
4. Bài báo:  Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong ngành ngân hàng: Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi.
Tác giả: Nguyễn Thị Như Mai, Phạm Thị Lan Hương , Ngô Thị Khuê Thư
.
HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. 10.46223/HCMCOUJS. Trang: 17(1). Năm 2022.
(05/07/2021)
  
5. Bài báo:  Công nghệ nạp và lưu trữ năng lượng trên xe máy điện Tác giả: ThS. Bùi Văn Hùng*; GS.TSKH. Bùi Văn Ga; PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú; TS. Trương Lê Bích Trâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 19, No. 1, 2021. Trang: 8. Năm 2021. (15/03/2021)
  
6. Bài báo:  MÔ PHỎNG TRUYỀN TÍN HIỆU TRONG SỢI QUANG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHIA BƯỚC FOURIER Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng*; PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 19, No. 1, 2021. Trang: 31. Năm 2021. (15/03/2021)
  
7. Bài báo:  Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục: Cơ hội và thách thức đến tương lai của việc dạy và học ở trường đại học Tác giả: TS. Trần Văn Hưng*; ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 19, No. 2, 2021. Trang: 43. Năm 2021. (01/07/2021)
  
8. Bài báo:  FDI và Thất nghiệp - Phân tích thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 3(514). Trang: 109-116. Năm 2021. (01/12/2020)
  
9. Bài báo:  Khắc phục khó khăn trong việc dạy và học môn viết tiếng Nga cho sinh viên năm 3 chuyên ngành du lịch Tác giả: Lưu Thùy Mỹ, Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng (JST). Vol. 19, No. 4.1, 2021. Trang: 8-13. Năm 2021. (28/06/2021)
  
10. Bài báo:  Mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến Đà Nẵng và ý định quay lại của khách nội địa
Tác giả: Nguyễn Tiến Thành; Lê Văn Huy
.
Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐH Đà Nẵng. 14(4.1). Trang: 14-18. Năm 2021.
(30/06/2021)
  
11. Bài báo:  Impact of market integration on regional economic performance: Evidence from Vietnam Tác giả: Đào Hữu Hòa, Hoàng Văn Hải. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS - P-ISSN: 2286-8984. December 2021. Trang: 57-66. Năm 2021. (30/06/2021)
  
12. Bài báo:  A phraseological examination of commentary practices in applied linguistics and mechanical engineering academic articles Tác giả: Thi Ngoc Phuong Le and Minh Man Pham . Youth Scientists Conference 2021. 978-604-920-125-7. Trang: 89-99. Năm 2021. (30/07/2021)
  
13. Bài báo:  Ứng dụng cấu trúc hệ năng lượng tái tạo lai nhằm nâng cao khả năng tích hợp năng lượng mặt trời cho phụ tải sân bay Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Tấn*, Trương Thị Bích Thanh, Nguyễn Văn Thiên Sơn, Nguyễn Văn Xuân, Trương Thế Khánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. VOL. 19, NO. 5.2,. Trang: 73-78. Năm 2021. (15/09/2021)
  
14. Bài báo:  TỐI ƯU LỊCH PHÁT ĐIỆN CỦA LƯỚI ĐIỆN SIÊU NHỎ ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN TIẾN HÓA SAI LỆCH Tác giả: Lê Tuân, Dương Minh Quân, Nguyễn Bình Nam, Nguyễn Văn Tấn, Lê Xuân Châu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. VOL. 19, NO. 4.2. Trang: 90-96. Năm 2021. (15/09/2021)
  
15. Bài báo:  Giải pháp công nghệ ứng dụng hydrate biogas Tác giả: Bui Van Ga, Truong Le Bich Tram, Pham Dinh Long, Nguyen Le Chau Thanh. The University of Danang-Journal of Science and Technology. ISSN 1859-1531. Trang: 1-5. Năm 2021. (17/09/2021)
  
16. Bài báo:   Prediction of axial strength in circular steel tube confined concrete columns using artificial intelligence Tác giả: Ngô Ngọc Tri, Phạm Thị Phương Trang, Lê Hoàng An, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Huỳnh Văn Vũ. Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – NUCE. 15(2). Trang: 113-126. Năm 2021. (01/08/2021)
  
17. Bài báo:  Role of alternative energy sources in decarbonization: A mini review Tác giả: Thanh Phuong Nguyen, Tri Hieu Le, Xuan Thanh Dinh, C Thanh, N Le, XP Nguyen. J. Mech. Eng. Res. Dev. 8. Trang: 8-18. Năm 2021. (17/09/2021)
  
18. Bài báo:  Effects of Temperature and Stress on the InGaP/GaAs Heterojunction Phototransistor Tác giả: Hong Phuc Than, Thi Tra Vinh Tran, Thi My Hanh Le, Quang Tho Than, Vu Anh Quang Nguyen. Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology. 1859-1531. Trang: pp.28-32. Năm 2021. (06/08/2021)
  
19. Bài báo:  Hình ảnh người cha trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư
Tác giả: Nguyễn quỳnh thơ
.
Đại học sư phạm hà nội. 2021. Trang: aaaa. Năm 2021.
(29/03/2021)
  
20. Tham luận:  Thành phố Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga
.
HTQG của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Trang: 230-238. Năm 2021.
(30/03/2021)
  
21. Bài báo:  Khảo sát, thiết kế và chế tạo mô hình bàn tay robot mô phỏng bàn tay người ứng dụng cảm biến leap motion Tác giả: Trần Quang Khải . TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Vol. 19, No. 1. Trang: 14-18. Năm 2021. (29/03/2021)
  
22. Bài báo:  Ảnh hưởng của tải trọng lặp đến tuổi thọ của kết cấu bê tông sử dụng bê tông tính năng cao ở môi trường biển Tác giả: Hồ Văn Quân, Nguyễn Văn Tươi. Tạp chí Giao thông Vận tải. 3. Trang: 87-91. Năm 2021. (16/03/2021)
  
23. Bài báo:  An Investigation into Factors Affecting the Use of English Prepositions by Vietnamese Learners of English
Tác giả: Trần Tín Nghị, Nguyễn Tất Thắng, Trần Hữu Phúc. INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGHER EDUCATION. VOLUME 10, ISSUE 1. Trang: 24-40. Năm 2021.
(24/03/2021)
  
24. Bài báo:  CÁC CĂN CỨ CỦA PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG QUẢNG NAM Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 66 (1/2021). Trang: 87-97. Năm 2021. (09/04/2021)
  
25. Bài báo:  Giá trị sử dụng từ vựng khẩu ngữ trên Báo Công an thành phố Đà Nẵng Tác giả: Phan Thị Thanh Thúy, Lưu Quý Khương. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. 3 (309) 2021. Trang: 26-32. Năm 2021. (15/04/2021)
  
26. Bài báo:  Statistical analysis on length of stay in hospital Tác giả: Dung Tien Nguyen, Phuc Dang Ho, Thien Chi Nguyen, Van Thi Cam Nguyen. Science & Technology Development Journal – Engineering and Technology. SI3(2020). Trang: SI97-SI106. Năm 2021. (01/04/2021)
  
27. Bài báo:  Phân tích ứng xử địa chấn và kiểm soát hư hại kết cấu trụ cầu bê tông cốt thép sử dụng phương pháp phân tích tĩnh và động phi tuyến Tác giả: Phan Hoàng Nam, Võ Ngọc Khoa, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Hoàng Phương Hoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. ISSN:1859-1531, 19(9) 2021. Trang: xx-xx. Năm 2021. (04/04/2021)
  
28. Bài báo:  Đánh giá sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép xử lý nền đất yếu khu vực thành phố Vị Thanh – tỉnh Hậu Giang. (Evaluation of bearing capacity of reinforced concrete piles for soft soil treatment in Vi Thanh city - Hau Giang province) Tác giả: Đỗ Hữu Đạo – Nguyễn Thanh Tùng. Tạp chí Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818. Trang: 110-115. Năm 2021. (04/04/2021)
  
29. Tham luận:  Đóng góp của tác phẩm Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi (1876) đối với văn xuôi Quốc ngữ thế kỷ XIX. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Tác giả: Phan Thị Thanh Thúy, Nguyễn Minh Phương. Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Trang: 56. Năm 2021. (15/04/2021)
  
30. Bài báo:  Phát triển bền vững hợp tác xã nông nghiệp ở thành phố Đà Nẵng Tác giả: Vương Phương Hoa. Tạp chí Kinh tế và dự báo. 07 (03/2021). Trang: 66-68. Năm 2021. (25/06/2021)
  
31. Tham luận:  Các thách thức kỹ thuật đối với tương lai phát triển ô tô điện ở Việt Nam Tác giả: Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Phạm Xuân Mai, Bùi Văn Hùng. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 23. Trang: 648-667. Năm 2021. (25/06/2021)
  
32. Bài báo:  Ảnh hưởng của chất lượng tích hợp kênh đến lòng trung thành khách hàng trong ngành khách sạn ở Việt Nam Tác giả: Ngô Thị Khuê Thư, Trương Bá Thanh, Trần Triệu Khải. Tạp chí Khoa học Thương mại. 149. Trang: 63-75. Năm 2021. (21/04/2021)
  
33. Bài báo:  Robot nhổ cỏ tự động dựa trên phân tích hình ảnh sử dụng mô hình học sâu Tác giả: Phan Trần Đăng Khoa, Từ Phương Nguyên, Đỗ Tuấn Sơn, Nguyễn Quang Hiếu, Vũ Vân Thanh. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 19(3). Trang: 1-6. Năm 2021. (21/04/2021)
  
34. Bài báo:  Thiết kế máy ép viên nén nhiên liệu RDF từ chất thải sinh hoạt
Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Huỳnh Văn Thanh, Nguyễn Xuân Thịnh, Ngô Thành Tín, Huỳnh Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. 17. Trang: 1-6. Năm 2021.
(21/04/2021)
  
35. Bài báo:  Critical success factors for e-learning at university level: A case study from Da Nang University of Technology and Education (UTE-DN) Tác giả: Ha T.T. Truong, Van T.H. Nguyen, Linh T. Le, Nguyet T.A. Truong. Journal of Technical Education Science - Ho Chi Minh City University of Technology and Education. 62. Trang: 65-73. Năm 2021. (22/04/2021)
  
36. Bài báo:  A Study On Hybrid SCM-DRAM Main Memory Tác giả: Võ Hoàng Phương Dung, Trịnh Thị Ngọc Linh, Bạch Thị Thúy Kiều. Hội thảo khoa học quốc gia - Lần thứ 9 - Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực. ISBN - 978-604-84-5517-0. Trang: 39-43. Năm 2021. (22/05/2021)
  
37. Bài báo:  Hành vi chọn phương tiện xe buýt và xe máy của người dân thành phố Đà Nẵng - Mô hình logit nhị phân Tác giả: Trần Thị Phương Anh, Phan Cao Thọ, Fumihiko Nakamura. Hội thảo Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh lần thứ 6 (AtiGB2020). 1859-1531. Trang: 86-92. Năm 2021. (24/05/2021)
  
38. Bài báo:  Phân tích ảnh hưởng các thông số mạng LoRaWAN đến hiệu suất hoạt động của mạng trong môi trường thực tế Tác giả: Trần Văn Líc, Tô Đông Vĩ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN: 1859-1531. 20. Trang: 00. Năm 2021. (23/05/2021)
  
39. Bài báo:  Những tiềm năng và thách thức của phương tiện giao thông sử dụng pin nhiên liệu hydro Tác giả: Ngô Phi Mạnh, Dương Đình Nghĩa, Bùi Viết Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. VoL. 19, No. 3, 2021. Trang: 12-22. Năm 2021. (30/04/2021)
  
40. Bài báo:  NUMERICAL ANALYSIS OF SEISMIC BEHAVIOR OF SQUARE CONCRETE FILLED STEEL TUBULAR COLUMNS Tác giả: Hao Dinh Phan. Journal of Science and Technology in Civil Engineering, NUCE. 15 (2). Trang: 127–140. Năm 2021. (30/04/2021)
  
41. Bài báo:  Analysis of bearing capacity of bored piles from bi-directional load test: A case study in Quang Ngai province Tác giả: Huu-Dao Do, Van-Ngoc Pham, A. Puppala, and Duc-Manh Nguyen. Journal of materials and engineering structures. 4(7). Trang: 627-632. Năm 2021. (03/05/2021)
  
42. Bài báo:  Bảo tồn những dấu ấn công trình kiến trúc Pháp tại Thành phố Đà Nẵng Tác giả: Lê Minh Sơn. Tạp chí Non Nước. 4-2021. Trang: 70-80. Năm 2021. (05/05/2021)
  
43. Bài báo:  CÁC ĐỊA DANH Ở QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG MANG TÊN CHÍ SĨ TIỂU LA NGUYỄN THÀNH Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Phúc Mỹ Liên. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử xứ Quảng. 16 (1.2021). Trang: 105-115. Năm 2021. (06/05/2021)
  
44. Bài báo:  Thiết kế và thực thi tích chập hai chiều trên board phát triển FPGA PYNQ-Z2 Tác giả: Huỳnh Việt Thắng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên. 226(02). Trang: 3-8. Năm 2021. (11/01/2021)
  
45. Tham luận:  PHẬT GIÁO HÒA HẢO- TÔN GIÁO ĐẬM CHẤT NAM BỘ Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU. NXB Hồng Đức. Trang: 381-394. Năm 2021. (12/01/2021)
  
46. Bài báo:  Tác động của đại dịch Covid 19 đến ngành bán lẻ Việt Nam. Thực trạng và khuyến nghị. Tác giả: Tran Xuan Quynh, Le Dinh Quy. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh) - Chuyên san Kinh tế, luật và quản lý.. 5(2). Trang: 1398-1406. Năm 2021. (29/01/2021)
  
47. Bài báo:  MÔ PHỎNG TRUYỀN TÍN HIỆU TRONG SỢI QUANG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHIA BƯỚC FOURIER Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng*; PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 19, No. 1, 2021. Trang: 31. Năm 2021. (15/03/2021)
  
48. Bài báo:  THUẬT TOÁN CHUYỂN ĐỔI ẢNH DẢI ĐỘNG CAO SANG ẢNH DẢI ĐỘNG THẤP DỰA TRÊN HỌ PHÂN GIẢI TUYẾN TÍNH TÁCH BIỆT VỚI NỘI SUY ĐA THỨC Tác giả: TS. Thái Bá Chiến*; TS. Phạm Quốc Thái. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 19, No. 1, 2021. Trang: 36-40. Năm 2021. (15/03/2021)
  
49. Bài báo:  400 năm địa chí đất Quảng Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. 6/2021. Trang: -. Năm 2021. (25/07/2021)
  
50. Bài báo:  Người Quảng với báo giới quốc tế Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. 2021. Trang: -. Năm 2021. (25/07/2021)
  
 Tìm thấy: 13373 mục / 268 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn