TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
72,050,978
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
1. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (05/12/2017)
  
2. Bài báo:  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (13/04/2017)
  
3. Bài báo:  Ngôn ngữ Đánh giá và Phán xét trong văn bản Bình luận về xã hội trên báo chí tiếng Việt và tiếng Anh Tác giả: ThS. Võ Nguyễn Thùy Trang*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 42. Năm 2020. (25/03/2020)
  
4. Bài báo:  Nghiên cứu thiết bị sản xuất tinh dầu sả bằng phương pháp nổ hơi Tác giả: PGS.TS. Trần Thanh Sơn*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 43. Năm 2020. (21/04/2020)
  
5. Bài báo:  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VẬT LIỆU PVA HYDROGEL Tác giả: TS. Phan Thế Anh*; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 19. Năm 2020. (18/05/2020)
  
6. Tham luận:  Chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đạo đức mới theo di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh Tác giả: Trần Hồng Lưu. Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trang: 580-586. Năm 2020. (14/01/2020)
  
7. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NUÔI TRÙN QUẾ ĐỂ XỬ LÝ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG NUÔI TRÙN QUẾ TỰ ĐỘNG Tác giả: TS. Lê Thị Xuân Thùy*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 7. Năm 2020. (03/03/2020)
  
8. Bài báo:  Mô hình mạng công nghiệp LoRaWAN cho thành phố Đà Nẵng: giải pháp cho ứng dụng IoT tầm xa tiêu thụ năng lượng thấp Tác giả: TS. Ngô Đình Thanh*; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn; TS. Lê Quốc Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (03/03/2020)
  
9. Bài báo:  Mô hình mạng công nghiệp LoRaWAN cho thành phố Đà Nẵng: giải pháp cho ứng dụng IoT tầm xa tiêu thụ năng lượng thấp Tác giả: TS. Ngô Đình Thanh*; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn; TS. Lê Quốc Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (03/03/2020)
  
10. Bài báo:  Mô hình mạng công nghiệp LoRaWAN cho thành phố Đà Nẵng: giải pháp cho ứng dụng IoT tầm xa tiêu thụ năng lượng thấp Tác giả: TS. Ngô Đình Thanh*; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn; TS. Lê Quốc Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (03/03/2020)
  
11. Bài báo:  Nghiên cứu đánh giá khả năng tăng tải trọng xử lý chất hữu cơ của các loại vật liệu đệm cho bể Aeroten trong xử lý nước thải chế biến thủy sản Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 27. Năm 2020. (03/03/2020)
  
12. Bài báo:  Nghiên cứu đánh giá khả năng tăng tải trọng xử lý chất hữu cơ của các loại vật liệu đệm cho bể Aeroten trong xử lý nước thải chế biến thủy sản Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 27. Năm 2020. (03/03/2020)
  
13. Bài báo:  Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của áp suất cuối kỳ nén đến phát thải khí xả của động cơ diesel máy chính tàu cá Tác giả: ThS. Đức Tuấn Hồ*; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 31. Năm 2020. (03/03/2020)
  
14. Bài báo:  PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP BẢO VỆ RƠLE TẠI NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÚC SƠN BẰNG PHẦN MỀM ETAP Tác giả: TS. Vũ Phan Huấn*; GS.TS. Lê Kim Hùng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 37. Năm 2020. (03/03/2020)
  
15. Bài báo:  TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ PHUN BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Lê Minh Tiến; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 49. Năm 2020. (03/03/2020)
  
16. Bài báo:  TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ PHUN BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Lê Minh Tiến; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 49. Năm 2020. (03/03/2020)
  
17. Bài báo:  TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ PHUN BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Lê Minh Tiến; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 49. Năm 2020. (03/03/2020)
  
18. Bài báo:  TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN DẦU CÁ HỒI BẰNG LIPASE TỪ MỦ ĐU ĐỦ Tác giả: PGS.TS. Đặng Minh Nhật*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 60. Năm 2020. (03/03/2020)
  
19. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ sản xuất ống xả động cơ máy kéo KAM50 Tác giả: TS. Minh Duc Le*; TS. Lê Văn Tụy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 64. Năm 2020. (03/03/2020)
  
20. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ sản xuất ống xả động cơ máy kéo KAM50 Tác giả: TS. Minh Duc Le*; TS. Lê Văn Tụy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 64. Năm 2020. (03/03/2020)
  
21. Bài báo:  Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất hóa học trong dịch chiết chloroform từ hoa đu đủ đực (carica papaya l.) Thu hái ở Quảng Nam – Đà Nẵng Tác giả: PGS.TS. Giang Thị Kim Liên*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 68. Năm 2020. (03/03/2020)
  
22. Bài báo:  Phương pháp tiếp tuyến giải và sáng tạo các bài toán tìm giới hạn hàm số Tác giả: TS. Phạm Quý Mười*, Vũ Thị Tường Minh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 75. Năm 2020. (03/03/2020)
  
23. Bài báo:  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Trần Thị Phương Anh*; PGS.TS. Phan Cao Thọ; ThS. Nguyễn Phước Quý Duy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 14. Năm 2020. (18/05/2020)
  
24. Bài báo:  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VẬT LIỆU PVA HYDROGEL Tác giả: TS. Phan Thế Anh*; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 19. Năm 2020. (18/05/2020)
  
25. Bài báo:  Ảnh hưởng của phương pháp bảo dưỡng đến các đặc trưng cường độ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng Tác giả: Hồ Văn Quân, Mai Văn Thắng, Nguyễn Thanh Sang. Tạp chí GTVT. 3. Trang: 71–75. Năm 2020. (18/03/2020)
  
26. Bài báo:  Ghi nhận và công bố thông tin về lợi thế thương mại và tài sản vô hình khác trong hợp nhất
kinh doanh - trường hợp của tập đoàn Vingroup.
Tác giả: Nguyễn Công Phương, Lê Thị Thu Hiền. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số 272 tháng 02/2020. Trang: 52-62. Năm 2020.
(20/02/2020)
  
27. Bài báo:  Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vận hành an toàn hệ thống tự động điều chỉnh điện áp các trạm biến áp 110kV không người trực Tác giả: PGS.TS. Lê Tiến Dũng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 21. Năm 2020. (21/04/2020)
  
28. Bài báo:  NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT TINH DẦU TRẦM HƯƠNG Tác giả: ThS. Ngô Phi Mạnh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 26. Năm 2020. (21/04/2020)
  
29. Bài báo:  Nghiên cứu quy trình sản xuất ớt xanh dạng paste từ nguồn nguyên liệu ớt trồng tại tỉnh Quảng Nam Tác giả: Đậu Thị Hiền*; TS. Mạc Thị Hà Thanh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 33. Năm 2020. (21/04/2020)
  
30. Bài báo:   Quan niệm của Thomas S.Kuhn về mẫu hình trong "Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học" - Giá trị và hạn chế Tác giả: TS. Đinh Thị Phượng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 96. Năm 2020. (18/05/2020)
  
31. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CỦA TIA PHUN MỒI DIESEL VÀ THÀNH PHẦN NHIÊN LIỆU ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-HYDROGEN Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*; GS.TSKH. Bùi Văn Ga*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 8. Năm 2020. (18/05/2020)
  
32. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CỦA TIA PHUN MỒI DIESEL VÀ THÀNH PHẦN NHIÊN LIỆU ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-HYDROGEN Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*; GS.TSKH. Bùi Văn Ga*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 8. Năm 2020. (18/05/2020)
  
33. Bài báo:  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Trần Thị Phương Anh*; PGS.TS. Phan Cao Thọ; ThS. Nguyễn Phước Quý Duy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 14. Năm 2020. (18/05/2020)
  
34. Bài báo:  Đánh giá khả năng nuôi trùn quế để xử lý chất thải nông nghiệp và đề xuất hệ thống nuôi trùn quế tự động Tác giả: Lê Thị Xuân Thuỳ, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 18 (1). Trang: 1-6. Năm 2020. (19/02/2020)
  
35. Bài báo:  TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN DẦU CÁ HỒI BẰNG
LIPASE TỪ MỦ ĐU ĐỦ

Tác giả: Phan Thị Việt Hà, Huỳnh Thị Phương Thu, Đặng Minh Nhật. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol. 18, No.1. Trang: 1-5. Năm 2020.
(17/03/2020)
  
36. Bài báo:  Một số đặc điểm an ninh quốc tế sau Chiến tranh Lạnh Tác giả: Trần Thị Thu. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 30-35. Năm 2020. (27/03/2020)
  
37. Bài báo:  Học thuyết luân lý và đạo đức của Nho giáo: ảnh hưởng của nó đến văn hóa Việt Nam Tác giả: Lâm Bá Hòa. Tạp chí Triết học. 2 (345). 2020. Trang: 59-67. Năm 2020. (21/09/2019)
  
38. Tham luận:  Một số yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp "Có sức sống" tại đại phương Tác giả: Lê Minh Hiệp, Huỳnh Ngọc Thành. Hội thảo "Xu hướng mới trong thương mại toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam. Trang: 20-24. Năm 2020. (29/02/2020)
  
39. Bài báo:  Phân tích hệ số động lực trong cầu giàn thép dưới tác dụng của tải trọng xe 3 trục mô hình 2 khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Duy Thảo. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. ISBN:978-604-913-966-6. Trang: 30-36. Năm 2020. (01/03/2020)
  
40. Bài báo:  Experimental and Numerical invesigation of full-field strain measurement and fracture parameter of lead-free solder using DIC technique Tác giả: Tao Quang Bang, L. Benabou, N.V.T. An, and Xuan Hung Nguyen. Vietnam Journal of Mechanics. 1. Trang: 1-8. Năm 2020. (10/03/2020)
  
41. Bài báo:  Mô hình khử nhiễu ảnh dựa trên tổng biến phân thích nghi Tác giả: Phan Trần Đăng Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. x. Trang: x. Năm 2020. (10/03/2020)
  
42. Bài báo:  Khó khăn của sinh viên chuyên Anh năm thứ 3 trong việc học môn Đọc Hiểu ở Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam (DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY THIRD-YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS IN LEARNING COMPREHENSIVE READING AT ENGLISH DEPARTMENT, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES, THE UNIVERSITY OF DANANG, VIETNAM) - International Journal of Education and Pedagogy - e-ISSN: 2682-8464 | Vol. 2, No. 1, 60-71, 2020 Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. International Journal of Education and Pedagogy. e-ISSN: 2682-8464 | Vol. 2, No. 1, 60-71, 2020. Trang: 60-71. Năm 2020. (16/03/2020)
  
43. Bài báo:  Áp dụng quan điểm ngôn ngữ học tri nhận về các động từ tri giác trong dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ
Tác giả: Trần Thị Thùy Oanh. Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội. 02(81). Trang: 35-37. Năm 2020.
(18/03/2020)
  
44. Bài báo:  Chiến lược kiểm soát thông gió tự nhiên thông minh trong công trình kiến trúc Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. 02-2020. Trang: 27-31. Năm 2020. (28/03/2020)
  
45. Bài báo:  Đặc tính dòng chảy và phát tán của dòng tia kép kết hợp xoáy lốc Tác giả: Minh Duc Le, Ching Min Hsu, Thi Phuong Quyen Nguyen. Journal of Science and Technology-University of Danang. xxx-xxx. Trang: xxx-xxx. Năm 2020. (16/04/2020)
  
46. Bài báo:  HIỆN TRẠNG NƯỚC NGẦM TẠI KHU VỰC RANH GIỚI GIỮA TRỤC ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HỒ NGHINH, QUẬN SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG Tác giả: TS. Lê Phước Cường*; TS. Phan Bảo An; Lương Văn Thọ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 5. Năm 2020. (21/04/2020)
  
47. Bài báo:  HIỆN TRẠNG NƯỚC NGẦM TẠI KHU VỰC RANH GIỚI GIỮA TRỤC ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HỒ NGHINH, QUẬN SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG Tác giả: TS. Lê Phước Cường*; TS. Phan Bảo An; Lương Văn Thọ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 5. Năm 2020. (21/04/2020)
  
48. Bài báo:  nghiên cứu mô hình mô phỏng quy luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường Tác giả: TS. Lê Hồng Lâm*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Xuân Bách Đinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 16. Năm 2020. (21/04/2020)
  
49. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp tối ưu hoá hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta
Tác giả: Trần Thanh Hải Tuấn, Võ Như Thành, Lê Hoài Nam, Nguyễn Đình Sơn
.
Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 18 (3). Trang: 59-62. Năm 2020.
(14/04/2020)
  
50. Bài báo:  XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CLB TDTT TRONG SINH VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi. Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Đà Nẵng. Tạp chí khao học và Đào tạo Thể thao - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. ISSN: 2588 - 1345. Trang: 75-84. Năm 2020. (16/04/2020)
  
 Tìm thấy: 11687 mục / 234 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn