TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
99,322,158
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
1. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (05/12/2017)
  
2. Bài báo:  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (13/04/2017)
  
3. Bài báo:  Công bố thông tin tùy ý trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Thị Vũ Mỵ. Nghiên cứu kinh tế (Journal of Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). 2(537). Trang: 63-74. Năm 2023. (27/12/2021)
  
4. Bài báo:  Chất lượng công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tác giả: Nguyễn Hữu Cường, Phan Viết Vấn. Nghiên cứu kinh tế (Journal of Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). 3(538). Trang: 74-87. Năm 2023. (17/01/2022)
  
5. Bài báo:  Chất lượng công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Viết Vấn; Phan Thị Vũ Mỵ. Nghiên cứu kinh tế (Journal of Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). N/A. Trang: N/A. Năm 2023. (22/07/2022)
  
6. Bài báo:  Các yếu tố ảnh hưởng ý định đặt phòng trên Booking.com: Tiếp cận từ lý thuyết giá trị tiêu dùng Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Trần Bảo Trân và Huỳnh Phương Trang. Tạp chí Khoa học công nghệ -Đại học Đà Nẵng. 21(2). Trang: 1-7. Năm 2023. (31/01/2023)
  
7. Bài báo:  Tính khả thi của mô hình văn phòng zero năng lượng ở Việt Nam Tác giả: Phan Hạnh Liên, Nguyễn Anh Tuấn. Tap chí Kiến trúc. 12-2022. Trang: 40-44. Năm 2023. (14/01/2023)
  
8. Bài báo:  Evaluation of the Possibility of Application of Porous Asphalt Concrete Containing Steel Slag to Road Construction Tác giả: Van Long Nguyen, Duc Sy Nguyen, Thi Hanh Nguyen, and Thuy-Linh Le. Environmental Science and Engineering, Switzerland. 1863-5520. Trang: 661-669. Năm 2023. (11/01/2023)
  
9. Bài báo:  Một số vấn đề về tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán lớp 10 Tác giả: Vũ Ngọc Hòa, Nguyễn Thanh Hưng, Lê Anh Vinh. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam. Tập 19 (Số 1 năm 2023). Trang: 38-43. Năm 2023. (02/02/2023)
  
10. Bài báo:  Dạy học vật lí lớp 11 theo định hướng giáo dục STEM để phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Tác giả: Trương Công Cường, Nguyễn Thanh Hưng. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. 143 (9/2022). Trang: 48-52. Năm 2023. (02/02/2023)
  
11. Bài báo:  Thiết kế máy đùn trục vít đơn sản xuất ống bọc xoắn nhựa PE bảo vệ dây điện Tác giả: Đặng Phước Vinh, Phan Lê Kỷ Nguyên, Hoàng Tuấn Hiệp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 21 (1). Trang: 26-32. Năm 2023. (07/02/2023)
  
12. Bài báo:  Nhận diện sự giao thoa văn hóa, kiến trúc Pháp - Việt, trường hợp các công trình kiến trúc thuộc địa tại Huế Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Lê Minh Sơn *. Journal of Construction. 1-2023. Trang: 136-141. Năm 2023. (15/02/2023)
  
13. Bài báo:  Thiết kế và chế tạo máy cắt ống Plasma CNC 4 trục Tác giả: Ngô Thanh Nghị, Đặng Phước Vinh, Trần Văn Tiến, Lưu Công Chung, Lê Viết Cường, Lê Xuân Hoàng, Phan Quốc Kha. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 21 (2). Trang: 84-90. Năm 2023. (16/02/2023)
  
14. Bài báo:  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỌC TẬP TRỰC TUYẾN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA HỌC VIÊN VĂN BẰNG 2 - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Lực, ThS. Bùi Thị Thu Trúc. Tạp chí Khoa học trường Đại học Quảng Nam. ISSN 0866-7586. Trang: 110-120. Năm 2023. (19/02/2023)
  
15. Bài báo:  Một phương pháp khử nhiễu hình ảnh dựa trên biến phân tổng quát không lồi Tác giả: Phạm Công Thắng, et al.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. VOL. 21, NO. 3. Trang: 80-84. Năm 2023. (16/03/2023)
  
16. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố tác động đến đổi mới của doanh nghiệp du lịch tại Thành phố Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Ngân Hà, Nguyễn Thị Bích Thủy và Nguyễn Phúc Nguyên. Tạp chí Khoa học công nghệ -Đại học Đà Nẵng. 21(2). Trang: 26-31. Năm 2023. (22/02/2023)
  
17. Bài báo:  Đề xuất phương pháp khử nhiễu tín hiệu rung phục vụ cho việc chẩn đoán lỗi của động cơ Tác giả: Nguyễn Hồ Sĩ Hùng, Trần Đình Khoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp (Accepted). xxx. Trang: xxx. Năm 2023. (15/03/2023)
  
18. Bài báo:  Cuộc chiến chống cướp biển Barbary của Mỹ ở khu vực Địa Truqng Hải (1815 -1816) Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Trần Tấn Nghĩa. Tạp chí Lịch sử Quân sự. 02. Trang: 115-123. Năm 2023. (19/03/2023)
  
19. Bài báo:  Các nhân tố ảnh hưởng đến dự định hành vi mua sắm trong liên minh thương hiệu. Trường hợp Phúc Long và Winmart. Tác giả: Trần Xuân Quỳnh, Huỳnh Tâm Như. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thương mại và phân phối lần thứ 4. 4. Trang: 290-310. Năm 2023. (20/03/2023)
  
20. Bài báo:  Quản trị công ty và giá trị cộng hưởng tạo ra trong các thương vụ sáp nhập và mua bán (M&A) tại Việt Nam Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung, Huỳnh Ngọc Lê Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 21(2). Trang: 38-43. Năm 2023. (09/03/2023)
  
21. Tham luận:  Phân tích các đặc điểm của đình làng Đà Nẵng, bàn luận một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị đình làng trong bối cảnh đô thị hóa Tác giả: TS. KTS. Phan Bảo An, Ths. KTS. Đỗ Như Bảo. Kỷ yếu hội thảo về công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị di tích trên địa bàn Huyện Hòa Vang. Trang: 10-26. Năm 2023. (10/03/2023)
  
22. Bài báo:  Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” trong dạy học của giáo viên: nghiên cứu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ Tác giả: Trần Thị Hương Xuân, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Nguyễn Thị Nhị. Tạp chí Giáo dục. Vol. 23, Issue 04. Trang: 37-44. Năm 2023. (27/03/2023)
  
23. Bài báo:  Ảnh hưởng của vết xước đến sự phân bố áp suất và nhiệt độ trong ổ trượt đỡ thủy động Tác giả: Võ Trần Anh*, Đặng Phước Vinh, Lưu Đức Bình, Hoàng Văn Thạnh, Nguyễn Bá Kiên, Nguyễn Phạm Thế Nhân, Tào Quang Bảng. Tạp chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 21. Trang: 56-61. Năm 2023. (21/03/2023)
  
24. Bài báo:  TRUNG DUNG- MỘT CÁCH THỨC HOÀN THIỆN ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG KHỔNG TỬ Tác giả: TQQNF HỒNG LƯU- NGUYỄN HỮU ANH. Tạp chí Khoa học xã hội Nam Bộ. 3. Trang: 1-10. Năm 2023. (22/03/2023)
  
25. Tham luận:  TỨ VÔ LƯỢNG TÂM- CỐT LÕI CỦA CHỦ NGHĨA NHÂN ĐẠO PHẬT GIÁO Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU. HT KHOA HỌC QUỐC GIA, PHẬT GIÁO Ở HÀ TĨNH. Trang: 39-48. Năm 2023. (22/03/2023)
  
26. Bài báo:  Khai triển mặt và giao tuyến được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp cơ khí Tác giả: Nguyễn Độ, Nguyễn Công Hành. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. VOL. 21, NO. 2. Trang: 72-77. Năm 2023. (31/03/2023)
  
27. Bài báo:  Đánh giá và đề xuất giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng của người dân phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. KTS. Phan Bảo An, Ths. KTS. Nguyễn Thị Khánh Vy,. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam - ISSN: 0866 8617. 02. Trang: 56-61. Năm 2023. (07/04/2023)
  
28. Bài báo:  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH HỌC ĐẦU VÀO VÀ THÔNG SỐ DÒNG CHẢY ĐẾN BIẾN DẠNG CỦA VI CHẤT LỎNG TRONG HỆ VI KÊNH THU NHỎ
Tác giả: Lê Văn Dương, Đỗ Lê Hưng Toàn*, Hoàng Văn Thạnh*, Tào Quang Bảng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol 21, No. 3. Trang: 6-10. Năm 2023.
(07/04/2023)
  
29. Bài báo:  Thiết kế cầu quay qua dạy học “hình trụ, hình nón, hình cầu” ở lớp 9 theo định hướng giáo dục STEM Tác giả: Đặng Diễm Quỳnh, Dương Nữ Trà Giang (SV Khoa Toán, Trường ĐHSP, Đại học Đà Đẵng), Nguyễn Thanh Hưng. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Đặc biệt (2/2023). Trang: 75-79. Năm 2023. (22/03/2023)
  
30. Bài báo:  Thiết kế mô hình lego trong dạy học phân số theo tiếp cận giáo dục STEM ở trường tiểu học
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa, Ngô Thị Phương Tình, Trần Nguyễn Thị Vân Anh(SV Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Hưng. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Đặc biệt (2/2023). Trang: 84-88. Năm 2023.
(22/03/2023)
  
31. Bài báo:  Bước đầu xác định các test đánh giá sức bền tốc độ cho nam sinh viên chuyên ngành bóng đá Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng Tác giả: Th. S:Trần Văn Trường. Tạp chí thiết bị giáo dục. ISSN 1859 - 0810. Trang: 123-124. Năm 2023. (31/03/2023)
  
32. Bài báo:  NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN CỦA MÀNG ĐIỆN LY TRONG PIN NHIÊN LIỆU Tác giả: Ngô Phi Mạnh, Kohei Ito. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. vol 21, 3. Trang: 85-92. Năm 2023. (08/04/2023)
  
33. Bài báo:  Utilization of artificial lightweight aggregate and unground rice husk ash as internal curing agents to modify performance of super-sulfated cement mortar Tác giả: VA Tran, HA Nguyen, BLA Tuan, DH Vo. Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE)-HUCE. 17. Trang: 94-110. Năm 2023. (06/04/2023)
  
34. Bài báo:  Tổ chức dạy học môn Toán theo định hướng giáo dục STEM nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh ở tiểu học Tác giả: Vũ Đình Chinh (Giảng viên hướng dẫn) - Trần Thị Thu Hiền (Học viên cao học). Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục & Đào tạo. Tháng 6 (kỳ 1). Trang: 14-20. Năm 2023. (12/04/2023)
  
35. Bài báo:  Thực trạng phong trào tập luyện Cầu lông trong học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng Tác giả: Th.S: Trần Văn Trường.Th.S: Mai Xuân Hùng. Tạp chí thiết bị giáo dục. ISSN 1859 - 0810. Trang: 152-154. Năm 2023. (31/03/2023)
  
36. Bài báo:  Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện cho nam sinh viên học môn bóng đá trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Th.S: Trần Văn Trường. Tạp chí khoa học và đào tạo thể thao. ISSN:2588 - 1345. Trang: 36-39. Năm 2023. (31/03/2023)
  
37. Bài báo:  Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học - Thiết kế mô hình học tập hỗ trợ tương tác giữa sinh viên và AI Tác giả: Dinh Thi My Hanh; Tran Van Hung. International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN: 2319-7064, SJIF (2022): 7.942. 12. Trang: 1258-1268. Năm 2023. (06/04/2023)
  
38. Bài báo:  [9] Diện mạo và quá trình vận động của truyện kinh dị trong văn học Việt Nam thế kỷ XX Tác giả: Võ Thị Bảy. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Tập 132, số 6A. Trang: 5-17. Năm 2023. (11/04/2023)
  
39. Bài báo:  [10] Đặc điểm không gian nghệ thuật trong truyện kinh dị Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Tác giả: Võ Thị Bảy. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Tập 132, số 6C. Trang: 5-17. Năm 2023. (11/04/2023)
  
40. Bài báo:  Tác động của trải nghiệm dịch vụ sân bay lên hình ảnh thương hiệu địa phương và dự định quay trở lại điểm đến. Trường hợp thành phố Đà Nẵng Tác giả: Trần Xuân Quỳnh, Nguyễn Thị Phúc Cẩm, Nguyễn Phạm Diệu Mơ. Tạp chí Kinh tế phát triển. ahead-of-print. Trang: ahead-of-print. Năm 2023. (16/04/2023)
  
41. Bài báo:  Ứng dụng mô hình hóa toán học trong môn toán ở trường Trung học phổ thông Tác giả: Vũ Ngọc Hòa, Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thanh Hưng. Tạp chí Quản lý Giáo dục. Volume 15, Number 3 (3/2023). Trang: 111-116. Năm 2023. (18/04/2023)
  
42. Bài báo:  Rèn luyện thao tác so sánh cho học tiểu học sinh để phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học trong dạy học môn toán Tác giả: Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Thanh Hưng. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số 145 (206) (4/2023). Trang: 15-22. Năm 2023. (18/04/2023)
  
43. Bài báo:  Phương pháp giải dạng toán tích phân hàm ẩn trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Tác giả: Nguyễn Xuân Quân, Nguyễn Thanh Hưng. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số 144 (205) (3/2023). Trang: 48 - 52. Năm 2023. (18/04/2023)
  
44. Bài báo:  Sự bất đối xứng trong kỹ năng nói hợp số: Liền kề hay địa phương hóa? Tác giả: Austin, G., Nguyễn, H. T. L., & Nguyễn, H. T. T. GEMA Online Journal of Language Studies.. 1 (23). Trang: 1-16. Năm 2023. (19/04/2023)
  
45. Bài báo:  Ứng dụng nguyên lý nâng cao nhận thức trong việc giảng dạy môn dịch tại một chương trình ngôn ngữ Anh ở Việt Nam Tác giả: Huong Nguyen. Translation & Interpreting. 15(1). Trang: 200-215. Năm 2023. (19/04/2023)
  
46. Bài báo:  The impact of policy uncertainty on stock liquidity in Vietnam's M&A market Tác giả: Dang Huu Man & Nguyen Manh Toan. UD_Journal of Science and Technology. In-Press. Trang: .. Năm 2023. (21/04/2023)
  
47. Bài báo:  Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi các nền tảng thiết kế kiến trúc như thế nào? Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Lê Phong Nguyên, Phan Tiến Vinh. Kỷ yếu Hội thảo "Vai trò của Kiến trúc trong phát triển bền vững Văn hóa - Kinh tế - xã hội" - NXB TN. ISBN 978-604-397-016-6. Trang: 245-251. Năm 2023. (25/04/2023)
  
48. Bài báo:  Xác định lực căng dây văng ở giai đoạn thi công trong cầu dây văng ba nhịp bằng phương pháp phân tích thuận và phân tích ngược Tác giả: Võ Duy Hùng, Đỗ Việt Hải, Nguyễn Văn Mỹ. Tạp chí Giao thông vận tải. tháng 03/2023, ISSN: 2354-0818; e-ISSN: 2615-9751. Trang: 38-41. Năm 2023. (29/04/2023)
  
49. Bài báo:  Nghiên cứu dự đoán dạng phá hoại của cột bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật chịu động đất dựa trên mạng nơron nhân tạo Tác giả: Nguyễn Đặng Đại Nam, Trần Văn Rin, Nguyễn Đình Quân, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Văn Mỹ. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đả Nẵng; ISSN 1859-1531,. Tập 43, số 4. Trang: 371–387. Năm 2023. (29/04/2023)
  
50. Bài báo:  Thiết kế và vận dụng mô hình hình học theo định hướng giáo dục STEM trong dạy học Hình học và Đo lường lớp 5. Tác giả: Phạm Thị Hồng Huyên - Lê Thị Thảo - Trần Thị Phương Anh (Nhóm SV NCKH) - Vũ Đình Chinh (Giảng viên hướng dẫn). Tạp chí Giáo dục và Xã hội. tháng 3/2023 (kỳ 2) - Số đặc biệt. Trang: 86-91. Năm 2023. (30/04/2023)
  
 Tìm thấy: 14770 mục / 296 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn