TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
60,519,731
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
1. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (05/12/2017)
  
2. Bài báo:  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (13/04/2017)
  
3. Tham luận:  Chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đạo đức mới theo di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh Tác giả: Trần Hồng Lưu. Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trang: 580-586. Năm 2020. (14/01/2020)
  
4. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ sản xuất ống xả động cơ máy kéo KAM50 Tác giả: Đinh Văn Nhật, Nguyễn Đắc Mỹ, Lê Văn Tụy, Lê Minh Đức*. Journal of Science and Technology-University of Danang. JST-UD2019-224. Trang: xxx-xxx. Năm 2020. (13/01/2020)
  
5. Bài báo:  Xây dựng bộ lọc Kalman mở rộng cho thuật toán định vị quán tính Tác giả: ThS. Phạm Duy Dưởng*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 9, 2019. Trang: 51. Năm 2019. (12/11/2019)
  
6. Bài báo:  Xây dựng mô hình dự báo dòng chảy kiệt trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn Tác giả: TS. Tô Thúy Nga*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 11, 2019. Trang: 44. Năm 2019. (24/12/2019)
  
7. Bài báo:  ĐA DẠNG LOÀI LUÂN TRÙNG (ROTIFERA: MONOGONONTA) Ở ĐẢO LÝ SƠN VỚI MỘT GHI NHẬN MỚI CHO VIỆT NAM Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Minh*; TS. Trịnh Đăng Mậu*; ThS. Trần Ngọc Sơn; TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 12.1, 2019. Trang: 43. Năm 2019. (06/01/2020)
  
8. Bài báo:  Phân loại luồng dữ liệu sử dụng mạng nơ-ron Tác giả: Trần Văn Líc, Phan Trần Đăng Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. ISSN: 1859-1531, VOL. 17, NO. 5, 2019. Trang: 39-44. Năm 2019. (13/07/2019)
  
9. Bài báo:  Nhà đầu tư tổ chức và thanh khoản cổ phiếu Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh. Nghiên cứu Kinh tế. 2(489). Trang: 21-31. Năm 2019. (06/05/2019)
  
10. Bài báo:  Hình thức kiến trúc công sở tại thành phố Đà Nẵng Tác giả: Lê Minh Sơn. Tạp Chí Xây Dựng Việt Nam. 2-1019. Trang: 51-57. Năm 2019. (16/03/2019)
  
11. Bài báo:  DEVELOPING PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING HISTOGRAMS Tác giả: Nguyen Thi Ha Phuong, Tran Kiem Minh. The 1st International Conference on Innovation in Learning Instruction and Teacher Education - ILITE 1. 1. Trang: 344-352. Năm 2019. (15/01/2020)
  
12. Bài báo:  VẬN DỤNG MÔ HÌNH CÁC KIỂU KIẾN THỨC TOÁN ĐỂ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TOÁN TƯƠNG LAI Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương. TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Số đặc biệt Tháng 7/201. Trang: 240-245. Năm 2019. (15/01/2020)
  
13. Bài báo:  A COGNITIVE APPROACH TO THE EVALUATION OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCIES Tác giả: Le Thi Bach Lien, Nguyen Thi Ha Phuong, Tran Kiem Minh. THE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE LANGUAGE, SOCIETY, AND CULTURE IN ASIAN CONTEXTS (LSCAC 2018). LSCAC 2018. Trang: 926-940. Năm 2019. (15/01/2020)
  
14. Bài báo:  Evaluation of speaker-dependent and average-voice Vietnamese statistical speech synthesis systems Tác giả: Duy Khanh Ninh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. 17(12.1). Trang: 11-16. Năm 2019. (16/01/2020)
  
15. Bài báo:  Характеристика исполь-зованных Л. Н. Толстым предикативных фраеологизмов в трёх романах: «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье» Tác giả: Dương Quốc Cường. Hà Nội, Việt Nam. ISBN: 978-604-77-6097-8. Trang: 49-54. Năm 2019. (05/11/2019)
  
16. Bài báo:  Вариальность и синонимия исполь-зованных Л. Н. Толстым фразеологизмов с своих протзведениях Tác giả: Dương Quốc Cường. Hà Nội, Việt Nam. ISBN: 978-604-77-6097-8. Trang: trang. Năm 2019. (05/11/2019)
  
17. Bài báo:  Phân tích lực và ứng suất tại các điểm liên kết của thiết bị nâng mini bằng phần mềm ADAMS/View và inventor Tác giả: Nguyen Thai Duong Nguyen Thi Hai Van, Nguyen Le Van. The 4th National scientific conference on applying new technology in green buildings. Vol. 17, No. 1.2. Trang: 65-69. Năm 2019. (05/11/2019)
  
18. Bài báo:  Mô hình phát triển kinh tế ở khu vực Miền trung – Tây nguyên Tác giả: Ths. Lê Thị Bích Hạnh
Ths. Nguyễn Hữu Thành.
PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM. 2019. Trang: Trang 202 - 208. Năm 2019.
(05/07/2019)
  
19. Bài báo:  Nghiên cứu biến tính xốp melamine formaldehyde bằng graphene ứng dụng làm vật liệu hấp thu dầu Tác giả: Phan Thế Anh và Đặng Kim Hoàng
.
Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. 5. Trang: 6-9. Năm 2019.
(10/07/2019)
  
20. Bài báo:  The cyclodextrin inclusion complex-containing biodegradable polymeric systems as drug carrier Tác giả: Truong le Bích Tram, Truong Le Bich Trang. Journal of Science and Technology, ,. Vol. 17, No. 6, 2019. Trang: pp. 61-65. Năm 2019. (10/07/2019)
  
21. Bài báo:  Technique of Biogas-HHO Gas Supply for SI Engine Tác giả: Bui Van Ga, Bui Thi Minh Tu, Truong Le Bich Tram, Bui Van Hung. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). Vol. 8 Issue 05, May-2019. Trang: pp. 669-674. Năm 2019. (10/07/2019)
  
22. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO). Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng,. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: pp. 35-41. Năm 2019. (10/07/2019)
  
23. Bài báo:  Kiểm soát tỉ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 1-7. Năm 2019. (10/07/2019)
  
24. Tham luận:  Biện chứng giữa thông tin và tri thức trong xã hội hiện nay Tác giả: Trần Hồng Lưu. Nxb Lao động. Trang: 905-910. Năm 2019. (19/11/2019)
  
25. Tham luận:  Tối ưu hóa lực nâng của vật thể bay khung mềm dẻo có kích thước theo tiêu chuẩn nano dựa trên phân tích cộng hưởng uốn và xoắn Tác giả: Đoàn Lê Anh, Ngô Thanh Nghị, Đặng Phước Vinh. Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật cơ khí và chế tạo (NCMME 2019), Hồ Chí Minh. Trang: xxx. Năm 2019. (03/11/2019)
  
26. Tham luận:  Xác định các thông số động học máy gồm các chi tiết quay bằng thực nghiệm Tác giả: Đặng Phước Vinh, Đoàn Lê Anh. Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật cơ khí và chế tạo (NCMME 2019), Hồ Chí Minh. Trang: xxx. Năm 2019. (03/11/2019)
  
27. Bài báo:  Sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng đầu tư của Doanh nghiệp Việt nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp Chí Khoa học Kinh tế. 7 (02). Trang: 01-08. Năm 2019. (28/06/2019)
  
28. Bài báo:  DEVELOPMENT OF VIETNAMESE BANANA LEAF CAKE MAKER MACHINE Tác giả: Vo Nhu Thanh, Vo Minh Nhat. NCMME2019 Hội nghị toàn quốc về Kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo năm 2019. in press. Trang: in press. Năm 2019. (11/10/2019)
  
29. Bài báo:  Nguồn gốc và ý nghĩa hoa văn của đấu củng ở các kiến trúc cổ Hội An Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo khoa học Toàn quốc Ngữ học 21 tại Trg ĐH Thủ Dầu Một, Bình dương do Trg ĐH Thủ Dầu Một và Hội Ngôn ngữ học tổ chức.. 6/2019. Trang: 1532-1548. Năm 2019. (27/06/2019)
  
30. Bài báo:  Investigation of Railway Bridge Behavior in Middle Area of Vietnam under Corrosion Attack
Tác giả: Phạm Mỹ, Đặng Công Thuật
.
Tạp chí Xây dựng. 58. Trang: 245-251. Năm 2019.
(29/06/2019)
  
31. Bài báo:  Construction of seismic fragility curves as a function of return period - A case study
Tác giả: Đặng Công Thuật, Phạm Mỹ
.
Tạp chí Xây dựng. 58. Trang: 224-227. Năm 2019.
(29/06/2019)
  
32. Bài báo:  Nghiên cứu xác định hệ số chất lượng của đá dăm trong việc thiết kế thành phần và dự báo cường độ của bê tông xi măng Tác giả: Hồ Văn Quân. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số 6. Trang: 28-32. Năm 2019. (29/06/2019)
  
33. Bài báo:  Kiểm soát tham nhũng và sự lựa chọn phương thức thanh toán trong thị trường M&A toàn cầu Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. (In-Press). Trang: .. Năm 2019. (02/07/2019)
  
34. Bài báo:  Nghiên cứu giảm sự thiếu chắc chắn trong công tác dự báo lũ hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn Tác giả: Võ Ngọc Dương; Lê Hùng; Tô Thúy Nga; Nguyễn Quang Bình; Phạm Lý Triều; Đoàn Viết Long; Nguyễn Chí Công. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. 21. Trang: 158-166. Năm 2019. (02/07/2019)
  
35. Bài báo:  ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat trong phân tích diễn biến đường bờ biển tỉnh Bình Định Tác giả: Nguyễn Chí Công; Võ Trung Dũng; Võ Ngọc Dương. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. 21. Trang: 56-64. Năm 2019. (02/07/2019)
  
36. Bài báo:  Một số vấn đề về pháp luật dân tộc thiếu số ở Thái Lan Tác giả: Đỗ Trần Hà Linh. Tạp chí Pháp luật và Phát triển. 5-6. Trang: 78-85. Năm 2019. (22/08/2019)
  
37. Bài báo:  ứng dụng dữ liệu mưa vệ tinh GSMaP_NRT trong mô phỏng và điều tiết lũ cho hồ Định Bình Tác giả: Phạm Công Thành; Nguyễn Quang Ngân; Nguyễn Viết Quang Tuấn; Nguyễn Chí Công; Dương Thị Bích Hường. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. 21. Trang: 667-675. Năm 2019. (02/07/2019)
  
38. Bài báo:  Ảnh hưởng của Phật giáo đến việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trong điều kiện hiện nay Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Tạp chí Khoa học và Giáo dục. 15. Trang: 42- 47. Năm 2019. (02/07/2019)
  
39. Bài báo:  Phương pháp dự báo vận tốc gió cho các nhà máy điện gió có xét đến mối tương quan về không gian và thời gian Tác giả: Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (JST-UD). 17. Trang: 1-5. Năm 2019. (08/07/2019)
  
40. Bài báo:  Tổng hợp carbon nano sợi trên bề mặt carbon xốp từ LPG Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm, Trần Nguyên Ngọc, Bùi Thị Hương Lan, Lê Đức Ngưu, Dương Thế Hy. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. VOL. 17, NO. 5. Trang: 63-67. Năm 2019. (10/07/2019)
  
41. Bài báo:  Xây dựng và ứng dụng hệ thống quản lý mô hình tưới thông minh cho vùng trồng rau sạch tại làng túy Loan, Tp Đà Nẵng Tác giả: Tran Thanh Nhan Duc, Le Chi Hieu, Nguyen Thanh Hai. uyển tập hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. 1859-4182. Trang: 149-157. Năm 2019. (02/07/2019)
  
42. Bài báo:  Nghiên cứu, đề xuất giải pháp kiểm soát, nâng cao hiệu quả hồ điều tiết Đò Xu – TP Đà Nẵng Tác giả: Lê Năng Định; Lê Thị Kiều Oanh. Tạp chí Xây dựng. 7. Trang: 203 - 208. Năm 2019. (04/07/2019)
  
43. Bài báo:   PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH KHU VỰC TÂY NGUYÊN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tác giả: Ths. Lê Thị Bích Hạnh
Ths. Nguyễn Hữu Thành.
PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM. 2019. Trang: Trang 192 - 195. Năm 2019.
(05/07/2019)
  
44. Bài báo:  Già hóa dân số và tăng trưởng kinh tế: Hàm ý chính sách cho các tỉnh Tây Nguyên Tác giả: Trần Khánh Linh
.
Kỷ yếu Hội thảo "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên". 3. Trang: 887-895. Năm 2019.
(23/07/2019)
  
45. Bài báo:  TÁC ĐỘNG CỦA GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. VOL. 17, NO. 4, 2019. Trang: 23-26. Năm 2019. (01/08/2019)
  
46. Bài báo:  XÁC ĐỊNH NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM DỰA TRÊN BẢNG INPUT - OUTPUT Tác giả: Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Mạnh Toàn. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. VOL. 17, NO. 4, 2019. Trang: 27-30. Năm 2019. (01/08/2019)
  
47. Bài báo:  A TWO-DIMENSIONAL SIMULATION OF ULTRASONIC WAVE PROPAGATION IN CONCRETE USING FINITE ELEMENT METHOD Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). Volume 10, Issue 3 (2019). Trang: 566-580. Năm 2019. (11/06/2019)
  
48. Bài báo:  Optimization design magnetorheological brake with multiple disk Tác giả: Hoang Thang, Hoang Dung. Journal of Science and Technology (JST-UD), ISSN 1859-1531. Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 46-48. Năm 2019. (11/06/2019)
  
49. Bài báo:  Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vật liệu Xây dựng bền vững tại Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Lương Đức Long, Phạm Anh Đức. Tạp chí Xây dựng. 5/2019. Trang: 77-83. Năm 2019. (13/06/2019)
  
50. Tham luận:  Xe gắn máy sinh thái Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Tấn. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Trang: 894-906. Năm 2019. (19/06/2019)
  
 Tìm thấy: 11461 mục / 230 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn