TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
96,105,293
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
1. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (05/12/2017)
  
2. Bài báo:  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (13/04/2017)
  
3. Bài báo:  Công bố thông tin tùy ý trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Thị Vũ Mỵ. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). 1(536). Trang: N/A. Năm 2023. (27/12/2021)
  
4. Bài báo:  Chất lượng công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tác giả: Nguyễn Hữu Cường, Phan Viết Vấn. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). N/A. Trang: N/A. Năm 2023. (17/01/2022)
  
5. Bài báo:  Chất lượng công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Viết Vấn; Phan Thị Vũ Mỵ. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). N/A. Trang: N/A. Năm 2023. (22/07/2022)
  
6. Bài báo:  Các yếu tố ảnh hưởng ý định đặt phòng trên Booking.com: Tiếp cận từ lý thuyết giá trị tiêu dùng Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Trần Bảo Trân và Huỳnh Phương Trang. Tạp chí Khoa học công nghệ -Đại học Đà Nẵng. 21. Trang: fortcoming. Năm 2023. (31/01/2023)
  
7. Bài báo:  Tính khả thi của mô hình văn phòng zero năng lượng ở Việt Nam Tác giả: Phan Hạnh Liên, Nguyễn Anh Tuấn. Tap chí Kiến trúc. 12-2022. Trang: 40-44. Năm 2023. (14/01/2023)
  
8. Bài báo:  Evaluation of the Possibility of Application of Porous Asphalt Concrete Containing Steel Slag to Road Construction Tác giả: Van Long Nguyen, Duc Sy Nguyen, Thi Hanh Nguyen, and Thuy-Linh Le. Environmental Science and Engineering, Switzerland. 1863-5520. Trang: 661-669. Năm 2023. (11/01/2023)
  
9. Bài báo:  Phân lập, tuyển chọn và định danh một số chủng vi sinh vật có lợi và bước đầu ứng dụng trong xử lý chất thải rắn hữu cơ làm phân bón hữu cơ sinh học Tác giả: Đặng Quang Hải, Trần Thị Thanh Thủy. Tạp chí Khoa Học Và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng. 5. Trang: 56-61. Năm 2022. (15/06/2022)
  
10. Bài báo:  The impact of income diversification on the profitability of vietnamese commercial banks Tác giả: Nguyen Thanh Dat, Cao Thi Linh. The University of Danang - Journal of Science and Technology. 20 (12.1). Trang: 74-79. Năm 2022. (01/02/2023)
  
11. Bài báo:  Nghiên cứu ứng xử động lực học và tĩnh học của cầu dây văng sử dụng cáp CFRP Tác giả: GVC.TS. VÕ DUY HÙNG*, a GVC.TS. NGUYỄN DUY THẢO*. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. 3/2022. Trang: 61-65. Năm 2022. (15/06/2022)
  
12. Bài báo:  Phân tích tương quan giữa nhiệt độ và biến dạng tháp của cầu Trần Thị Lý dựa trên số liệu quan trắc Tác giả: GVC.TS. VÕ DUY HÙNG*a ThS. ĐỖ ANH VŨ* TS. LÊ VĂN HIẾN**. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. 04/2022. Trang: 33-37. Năm 2022. (15/06/2022)
  
13. Bài báo:  Nghiên cứu ứng xử cục bộ của kết cấu trụ cột công trình cầu dưới tác dụng của tải trọng thẳng đứng Tác giả: GVC.TS. VÕ DUY HÙNG* GVC.TS. ĐỖ VIỆT HẢI*. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. 05/2022. Trang: 50-54. Năm 2022. (15/06/2022)
  
14. Bài báo:  Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ Đến Biến Dạng Tổng Thể Và Lực Căng Dây Văng Của Cầu Trần Thị Lý Tác giả: ThS. Đỗ Anh Vũ1, GVC.TS. Võ Duy Hùng1*, TS. Lê Văn Hiến2. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Trường ĐHGTVT). 06/2022. Trang: ISSN 1859-2724, e-ISSN: 2615-9554.. Năm 2022. (15/06/2022)
  
15. Bài báo:  Khảo sát phương thức sử dụng ngữ điệu trong tiếng Nga của SV khoa tiếng Nga, Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Phạm Thu Uyên, Lê Nữ Khánh Ly, Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo Quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy Ngoại ngữ, Bản ngữ và Quốc tế học trong thời kỳ hội nhập", 37-47, Nhà xuất bản Đà Nẵng. Chỉ số ISSN: 978-604-6672-5. Trang: 37-47. Năm 2022.
(16/06/2022)
  
16. Bài báo:  Xác định các đặc trưng của hình chiếu giao tuyến lên mặt phẳng chứa hai trục song song của hai mặt bậc hai tròn xoay Tác giả: Nguyễn Công Hành; Nguyễn Độ; Vũ Thị Hạnh. Journal of Science and Technology (JCT), The University of Danang. T2021-02-05. Trang: 79-84. Năm 2022. (17/06/2022)
  
17. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn phân tích hệ số động lực của cầu dầm bê tông cốt thép dưới tác dụng của tải trọng xe thay đổi. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Thị Kim Loan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 20(4). Trang: 87-91. Năm 2022. (17/06/2022)
  
18. Bài báo:  Đánh giá tiềm năng sử dụng phương pháp viễn thám trong nghiên cứu thành lập bản đồ rạn san hô Tác giả: Hoàng Minh Thiện, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Nguyễn Đức Minh, Dương Công Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. 3. Trang: 56-62. Năm 2022. (18/06/2022)
  
19. Bài báo:  On the Robust design for IoT-based Wireless Information and Power Transmission network Tác giả: V Nguyen-Duy-Nhat, Mai T. P. Le. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. 20. Trang: 19-24. Năm 2022. (28/01/2023)
  
20. Bài báo:  Chemical composition and anti-acetylcholinesterase, nitric oxide
suppressing activities of Piper betle leaves oil
Tác giả: Kim-Chi Nguyen, Ngoc-Hiep Nguyen Thi, Anh-Hung Nguyen, Thuy-Van Do Thi
.
HPU2. Nat. Sci. Tech. 1(02). Trang: 91-96. Năm 2022.
(09/01/2023)
  
21. Bài báo:  Ảnh hưởng hàm lượng hydrogen đến động cơ chạy bằng hỗn hợp biogas-hydrogen trong hệ thống năng lượng tái tạo hybrid Tác giả: Hồ Trần Ngọc Anh, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Lê Châu Thành, Phùng Minh Tùng, Đỗ Phú Ngưu, Phạm Minh Mận, Tống Duy Quốc, Trần Phước Dinh, Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol. 20, No. 11.2. Trang: 14-18. Năm 2022. (09/01/2023)
  
22. Bài báo:  Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng trong bối cảnh phát triển kinh tế tại Việt Nam - nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng Tác giả: Lê Đình Quang Phúc và Lý Trần Hà Ny. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. 8(189). Trang: 73-75. Năm 2022. (10/01/2023)
  
23. Bài báo:  The Mechanisms and Kinetics of Radical Scavenging Activity of Edaravone: A Computational Insight
Tác giả: Tran Thi Yen1, Tran Duc Manh, Adam Mechler, Nguyen Hong Son, Huynh Thi Diem Uyen, Huynh Ngoc Bich, Vo Van Quan
.
VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. 00. Trang: 1-9. Năm 2022.
(11/01/2023)
  
24. Bài báo:  Bộ quan sát trạng thái bền vững H∞ cho hệ thống phi tuyến lipschitz với thông số thay đổi: Phương pháp chia lưới Tác giả: Phạm Thanh Phong, Hoàng Dũng, Phạm Duy Dưởng, Dương Quang Thiện, Phan Thị Thanh Vân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. ISSN: 1859-1531. Trang: 26-32. Năm 2022. (11/01/2023)
  
25. Bài báo:  Thực trạng và giải pháp thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam Tác giả: Hoàng Thị Kim Liên. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Quảng Nam. 22. Trang: 58-65. Năm 2022. (11/06/2022)
  
26. Bài báo:  Hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường đại học thành viên Đại học Đà Nẵng đáp ứng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành, Huỳnh Thị Ý Thức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 20, NO. 4, 2022. Trang: 8-14. Năm 2022. (13/06/2022)
  
27. Bài báo:  Measuring Social Dimension of City Prosperity by Using A Comprehensive Method: A Case Study of Da Nang City Tác giả: Truong Van Canh, Le Ngoc Hanh and Tran Thi An. HNUE Journal of Science - Social Sciences. 67(4). Trang: 92-102. Năm 2022. (18/01/2023)
  
28. Bài báo:  Assessment of Livelihood Vulnerability to Climate Change: A Case Study at Co Tu Ethnic Communities in Hoa Vang District, Da Nang City
Tác giả: Truong Van Canh, Tran Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Tu Anh, Nguyen Thi Xuan, Truon Phuoc Minh and Tran Thi An. HNUE Journal of Science - Social Sciences. 67(4). Trang: 57-59. Năm 2022.
(18/01/2023)
  
29. Bài báo:  Nghiên cứu ứng xử cục bộ của kết cấu trụ cột công trình cầu dưới tác dụng của tải trọng thẳng đứng Tác giả: TS. Võ Duy Hùng; TS. Đỗ Việt Hải. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-08. 05/2022. Trang: 50-54. Năm 2022. (23/01/2023)
  
30. Bài báo:  Ứng dụng học thuyết về tính bất hợp lý để kiểm soát thỏa thuận không cạnh tranh trong quan hệ lao động tại Việt Nam Tác giả: Đoàn Thị Phương Diệp và Lê Đình Quang Phúc. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. 23(471), kỳ 1. Trang: 13-19. Năm 2022. (04/01/2023)
  
31. Bài báo:  Đánh giá tiềm năng sử dụng phương pháp viễn thám trong nghiên cứu thành lập bản đồ rạn san hô Tác giả: Hoàng Minh Thiện, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Nguyễn Đức Minh. JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Vol. 20, No. 3. Trang: 56-62. Năm 2022. (09/06/2022)
  
32. Bài báo:  Phân bố nhiệt trong mặt đường bê tông nhựa: Thực nghiệm và mô phỏng số Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Trần Thị Thu Thảo, Hoàng Văn Tỉnh, Tôn Thất Bảo Nam, Huỳnh Ngọc Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 5. Trang: 50-55. Năm 2022. (15/06/2022)
  
33. Bài báo:  Ứng dụng mô hình học máy dự báo chất lượng nước dưới đất: Điển hình tại khu vực thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Tác giả: Lê Phước Cường*, Ngô Viết Thắng. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Vol. 20, No. 5, 2022. Trang: 106-110. Năm 2022. (15/06/2022)
  
34. Bài báo:  Investigating the Performance of SCM/MMW/RoF Optical-Wireless Access System for Next Generation Communications
Tác giả: Nguyen Van Tuan, Nguyen Tan Hung, Nguyen Van Dien, Dao Duy Tuan, Tran The Son, Nguyen Khanh Toan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Vol 19 No 12.2 (2021). Trang: 43-50. Năm 2022.
(16/06/2022)
  
35. Bài báo:  A Comprehensive Approach for Measuring and Evaluating the City Prosperity: Case Study in Da Nang City, Vietnam
Tác giả: Trương Van Canh, Le Ngoc Hanh, Tran Thi An, Nguyen Duc Ton, Doan Thi Thong. Kỷ yếu Hội nghị Địa lý toàn quốc. lần thứ XIII. Trang: 560-567. Năm 2022.
(18/01/2023)
  
36. Bài báo:  Seismic Response and Damage Evaluation for Anchored and Unanchored Cylindrical Above Ground Steel Tanks Tác giả: Phan Hoang Nam, Nguyen Hoang Vinh, Hoang Phuong Hoa. Journal of Science and Technology - The University of Danang. ISSN 1859-1531. Vol. 20. No 12.1. Trang: 30-35. Năm 2022. (12/01/2023)
  
37. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG HÀM LƯỢNG HYDROGEN ĐẾN ĐỘNG CƠ CHẠY BẰNG HỖN HỢP BIOGAS-HYDROGEN TRONG HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO HYBRID
Tác giả: Hồ Trần Ngọc Anh, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Lê Châu Thành, Phùng Minh Tùng, Đỗ Phú Ngưu, Phạm Minh Mận, Tống Duy Quốc, Trần Phước Dinh, Bùi Văn Hùng
.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. 11.2. Trang: 14-18. Năm 2022.
(12/01/2023)
  
38. Tham luận:  Đổi mới phương thức quản lý khoa học và công nghệ của trường đại học thời kỳ hậu COVID 19 để tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết 20 Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ, GS.TSKH. Bùi Văn Ga. Kỷ yếu Hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đại học Quốc Gia TH HCM. Trang: 351-362. Năm 2022. (21/01/2023)
  
39. Bài báo:  Đổi mới cơ chế hoạt động và tài chính của các cơ sở giáo dục đại học công lập, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo Tác giả: PGS,TS Nguyễn Ngọc Vũ, TS Huỳnh Minh Sơn. Tạp chí Cộng sản. 992. Trang: 52-57. Năm 2022. (21/01/2023)
  
40. Tham luận:  Tác động của đại dịch COVID 19 đến giáo dục đại học và giải pháp chủ động thích ứng an toàn, ứng phó lâu dài. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, TS Huỳnh Minh Sơn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học do Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Bình Định. Trang: 64-72. Năm 2022. (21/01/2023)
  
41. Bài báo:  Xây dựng mô hình theo mùa thông minh để dự báo phụ tải cho nhà dân dụng Tác giả: Thuy-Linh Le, Ngoc Hoang Tran, Duy Vu Luu, Duc Sy Nguyen, Thi Thu Ha Truong, Le Nhat Hoang Tran, Thi Ai Lanh Nguyen. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Vol 20, NO 11.2, 2022. Trang: 33-37. Năm 2022. (11/01/2023)
  
42. Bài báo:  Đề xuất một số giải pháp – Thiết kế kiến trúc nội thất không gian văn phòng – Thích ứng đại dịch Covid – 19 Tác giả: Phan Bảo An, Phan Hạnh Liên. Tạp chí Kiến trúc - ISSN 0866 8617. 03/2022. Trang: 53-58. Năm 2022. (16/05/2022)
  
43. Bài báo:  Chính sách ngoại giao mở rộng lãnh thổ của nước Mỹ thế kỷ XIX - Những kết quả chủ yếu Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Lê Thành Nam. Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam. Số 5. Trang: 56-68. Năm 2022. (22/05/2022)
  
44. Bài báo:  Phân tích sự ảnh hưởng của độ phân giải bộ chuyển đổi số / thời gian khi được sử dụng trong vòng khóa pha số Bang-Bang kiểu bội số thập phân-N Tác giả: Võ Tuấn Minh, Lê Quốc Khánh, Trần Quốc Huy, Ngô Minh Trí
.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Vol. 20, no. 4. Trang: 68-73. Năm 2022.
(23/05/2022)
  
45. Bài báo:  Ứng dụng mô hình TOE để phân tích ý định chấp nhận và tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong lĩnh vực du lịch tại Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Trần Bảo Trân và Cao Trí Dũng. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 20(4). Trang: 39-45. Năm 2022. (27/05/2022)
  
46. Bài báo:  Cuộc chiến tranh Kì quặc trong quan hệ Pháp-Mỹ (1798-1800) Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Phan Nguyễn Huy Chinh, Phan Trương Hoàng My. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số 20, Tập 4. Trang: 46-49. Năm 2022. (22/05/2022)
  
47. Bài báo:  Thiết kế và chế tạo bộ phát động cuộn dây dịch chuyển cho thiết bị vòi phun tạo giọt chất lỏng Tác giả: Trần Minh Sang*, Hoàng Văn Thạnh, Lưu Đức Bình, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Phạm Thế Nhân, ĐỗLê Hưng Toàn, Tào Quang Bảng, Trần Phước Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol.20, No. 2. Trang: 91 - 96. Năm 2022. (23/05/2022)
  
48. Bài báo:  Phân tích sự ảnh hưởng của độ phân giải bộ chuyển đổi số/thời gian khi được sử dụng trong vòng khóa pha số bang-bang kiểu bội số thập phân-N Tác giả: Võ Tuấn Minh, Lê Quốc Khánh, Trần Quốc Huy, Ngô Minh Trí. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20. Trang: 68-73. Năm 2022. (23/05/2022)
  
49. Bài báo:  Ảnh hưởng của động cơ, cơ hội và năng lực xử lý thông tin trên mạng xã hội đối với dự định lựa chọn khách sạn xanh tại Thành phố Đà Nẵng Tác giả: Lê Văn Huy, Trương Công Thiện, Đỗ Thùy Như, Lê Quốc Hội, Phan Thị Phú Quyến,, Phạm Tấn Nhật, Phan Hoàng Long*
.
Tạp chí Kinh tế & Phát triển. 298. Trang: 41-50. Năm 2022.
(23/05/2022)
  
50. Bài báo:  Ảnh hưởng của động cơ, cơ hội và năng lực xử lý thông tin trên mạng xã hội đối với dự định lựa chọn khách sạn xanh tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Lê Văn Huy, Trương Công Thiện, Đỗ Thùy Như, Lê Quốc Hội, Phan Thị Phú Quyến, Phạm Tấn Nhật, Phan Hoàng Long
.
Tạp chính Kinh tế & Phát triển. 298. Trang: 41-50. Năm 2022.
(30/05/2022)
  
 Tìm thấy: 14522 mục / 291 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn