TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,984,512
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
151. Bài báo:  Phát triển du lịch cộng đồng biển đảo – một hướng đi mới cho phát triển kinh tế huyện đảo Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi Tác giả: TS.Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng. 38(02) 2020. Trang: 24. Năm 2020. (13/08/2020)
  
152. Bài báo:  Đánh giá cơ chế phân cấp trong quản trị các Ngân hàng thương mại Việt Nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Hồ Hữu Tiến, Nguyễn Ngọc Anh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Hệ thóng tài chính - ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ" DCFB 2020. 7. Trang: 10-20. Năm 2020. (12/08/2020)
  
153. Bài báo:  Đặc trưng và những nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách địa phương - Trường hợp các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tác giả: Lâm Chí Dũng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Hệ thóng tài chính - ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ" DCFB 2020. 7. Trang: 309-319. Năm 2020. (12/08/2020)
  
154. Bài báo:  D COGNITION AND LANGUAGE ACQUISITION: Significance of embodied learning in the classroom
Tác giả: Phan Van Hoa, Ho Trinh Quynh Thu. kY HTQT GloCALL Globalization and Localization in Computer – Assisted Language Learning, Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHĐN, NXB Đà Nẵng 2020.. ISBN: 978-604-84-5004-5. Trang: 85-90. Năm 2020.
(14/08/2020)
  
155. Bài báo:  Danh hóa và ẩn dụ ngữ pháp từ góc nhìn ứng dụng ngôn ngữ Tác giả: Phan Văn Hòa, Giả Thị Tuyết Nhung. Ngôn Ngữ & Đời Sống, ISSN 0868-3409,. 1 (293)/2020. Trang: 5-14. Năm 2020. (14/08/2020)
  
156. Bài báo:  Ảnh hưởng của sợi thép đến đặc tính kỹ thuật của bê tông cường độ cao
Tác giả: Duy-Hai Vo, Khanh-Dung Tran Thi, Nhat-Long Phan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 16-19. Năm 2020.
(15/08/2020)
  
157. Bài báo:  TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH TRÀ VINH Tác giả: TS. Ninh Thị Thu ThủyThS Dương Thị Tuyết Anh. The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4). ISBN: 978-604-60-3149-9. Trang: 94 - 105. Năm 2020. (15/08/2020)
  
158. Bài báo:  Stability analysis of an isolated Microgrid with the presence of the hybrid energy storage system-based virtual synchronous generator Tác giả: Van Tan Nguyen*, Thanh Bac Le, Quang Son Vo, Huu Dan Dao. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Tập 6 số 18. Trang: 46-51. Năm 2020. (16/08/2020)
  
159. Bài báo:  Đánh giá hiệu quả các thuật toán MPPT P&O, INC và Fuzzy logic trong hệ thống pin năng lượng mặt trời Tác giả: Nguyễn Bình Nam, Nguyễn Văn Tấn, Lê Thành Bắc, Trương Đình Minh Đức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Tập 5.1 số 18. Trang: 20-26. Năm 2020. (16/08/2020)
  
160. Bài báo:  Đánh giá hiệu quả làm việc của các thuật toán bắt điểm công suất cực đại khi hệ thống pin mặt trời bị che khuất Tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Lê Thị Minh Châu, Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Việt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Tập 5.1 số 18. Trang: 6-12. Năm 2020. (16/08/2020)
  
161. Bài báo:  Vai trò của hệ thống lưu trữ đến ổn định tần số lưới điện siêu nhỏ độc lập Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Bình Nam, Trương Đình Minh Đức, Đào Hữu Đan, Lê Quốc Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Tập 5.2 số 18. Trang: 39-45. Năm 2020. (16/08/2020)
  
162. Bài báo:  Tuổi của Giám đốc điều hành và rủi ro thị trường: Bằng chứng tại Việt Nam Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh; Huỳnh Thùy Yên Khuê; Hồ Đức Toàn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. (In-Press). Trang: .. Năm 2020. (16/08/2020)
  
163. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY IN VITROĐẾN KHẢNĂNG PHÁT SINH PHÔI SOMA CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa(L.) Harms) Tác giả: Trần Quang Dần, Nguyễn Minh Lý. TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN & GIÁO DỤC. Tập 10 số 1. Trang: 1-6. Năm 2020. (17/08/2020)
  
164. Bài báo:  Chỉ số chính quy của một tập 7 điểm béo trong không gian xạ ảnh P^4 Tác giả: Trần Nam Sinh, Nguyễn Đức Hồng. UED Journal of Social Sciences, Humanities an Education. 10. Trang: 18-24. Năm 2020. (17/08/2020)
  
165. Bài báo:  Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tại TP Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Văn Kỳ Long, Đàm Nguyễn Anh Khoa. Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ECONOMY AND FORECAST REVIEW). 21. Trang: 129-132. Năm 2020. (18/08/2020)
  
166. Bài báo:  The computer-aided diagnosis of malaria parasites by blood testing images Tác giả: Chi Thien Nguyen, Ngoc Thuy Van La, Kieu Nguyet Oanh Pham, Le Dinh Quy Nguyen. Vietnam Journal of Science and Technology. Volume 62, Issue 8. Trang: p. 48-54. Năm 2020. (19/08/2020)
  
167. Bài báo:  TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TĂNG THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Tác giả: Nguyễn Thị Hương;Võ Hoàng Diễm Trinh. Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài chính – Ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020. 1. Trang: 175-180. Năm 2020. (19/08/2020)
  
168. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THÂN MẬT (INTIMACY) ĐẾN XU HƯỚNG TRUNG THÀNH (LOYALTY INTENTION) CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK
Tác giả: Chu My Giang, Vo Thi Giang. Tạp chí Khoa học Miền Trung. 1. Trang: 36. Năm 2020.
(19/08/2020)
  
169. Bài báo:  Xác định sự mất cân bằng động trong hệ thống trục quay - ổ bi bằng thực nghiệm Tác giả: Đặng Phước Vinh, Phạm Anh Đức, Võ Như Thành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. 18 (7). Trang: 101-105. Năm 2020. (19/08/2020)
  
170. Bài báo:  A SELF-BALANCED CLUSTERING TREE FOR SEMANTIC-BASED IMAGE RETRIEVAL Tác giả: Nguyen Thi Uyen Nhi, Van The Thanh, Le Manh Thanh. Journal of Computer Science and Cybernetics. Vol36, Số 1/2020. Trang: 49-67. Năm 2020. (20/08/2020)
  
171. Bài báo:  Tiếp biến trong giá trị văn hoá Quảng Nam – Từ một góc nhìn Tác giả: Hoàng Thị Kim Liên. Tạp chí khoa học trường Đại học Quảng Nam – Chỉ số ISSN 0866 - 7586. 18/2020. Trang: 60 -66. Năm 2020. (22/08/2020)
  
172. Tham luận:  Nền kinh tế không dùng tiền mặt tại Việt Nam: thực trạng và những hàm ý chính sách Tác giả: Hoàng Hà. Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển nền kinh tế số - những yêu cầu đổi mới và quản lý tiền tệ ở Việt Nam. Trang: 73-86. Năm 2020. (21/08/2020)
  
173. Bài báo:  Biến đổi về tính cộng đồng của người dân Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. 3 (65). Trang: 53-61. Năm 2020. (19/08/2020)
  
174. Bài báo:  Substituent effects on the antioxidant capacity of monosubstituted diphenylamines: A DFT Study Tác giả: Pham Thi Thu Thao, Nguyen Minh Thong, Quan V. Vo, Mai Van Bay, Duong Tuan Quang, Pham Cam Nam. Vietnam Journal of Chemistry (accepted). xxx. Trang: xxx-xxx. Năm 2020. (23/08/2020)
  
175. Bài báo:  Chất lượng dịch vụ Logistics tại thành phố Đà Nẵng - Tiếp cận từ đánh giá của khách hàng Tác giả: Trần Đình LongLê Thị Minh Hằng. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung. 01(63) 2020. Trang: 63-74. Năm 2020. (23/08/2020)
  
176. Tham luận:  Đánh giá cơ chế phân cấp trong quản trị các ngân hàng thương mại Việt Nam – Khảo sát từ phía các chi nhánh Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh; Hồ Hữu Tiến; Lâm Chí Dũng. Hội thảo khoa học quốc gia “Hệ thống tài chính ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội Miền trung Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ DCFB 2020”. Trang: trang 10-20. Năm 2020. (24/08/2020)
  
177. Tham luận:  Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn Tây Nguyên Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh; Đinh Văn Nghĩa. Hội thảo khoa học quốc gia “Hệ thống tài chính ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội Miền trung Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ DCFB 2020”. Trang: 75-81. Năm 2020. (24/08/2020)
  
178. Tham luận:  Ngân hàng số ở Việt Nam: Xu hướng, cơ hội và thách thức Tác giả: Lê Ngọc Phương Trầm. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Hệ thống tài chính ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ (DCFB 2020). Trang: 282-289. Năm 2020. (24/08/2020)
  
179. Tham luận:  Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay Tác giả: ThS Lưu Thị Mai Thanh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học. Trang: tr 297-303. Năm 2020. (23/08/2020)
  
180. Bài báo:  Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát sự hoạt động và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Tác giả: Nguyễn Lê Thu Hiền, Nguyễn Đức Tiến. Tạp chí Kinh tế và dự báo. Tháng 7/2020, ISSN 0866-7120. Trang: 73-75. Năm 2020. (25/08/2020)
  
181. Tham luận:  Cải tiến phương pháp đào tạo lý luận chính trị trực tuyến bằng công nghệ chatbot Tác giả: Nguyễn Lê Thu Hiền, Văn Công Vũ. Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia – “Cải tiến phương pháp dạy học trong bối cảnh công nghệ hiện đại”- Trường Đại học An Giang (trang 323 -333. Trang: 323-333. Năm 2020. (25/08/2020)
  
182. Tham luận:  Bàn về “Học thuyết giá trị thặng dư” trong giảng dạy môn Kinh tế chính trị theo chương trình đổi mới của Bộ GD&ĐT. Tác giả: Nguyễn Lê Thu Hiền. Sinh hoạt nhóm bạn đọc - Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Trang: 1-5. Năm 2020. (25/08/2020)
  
183. Bài báo:  Thủ công nghiệp nhà nước ở Quảng Nam dưới triều Nguyễn Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương; ThS. Nguyễn Song Tuần Hải. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử xứ Quảng. 15 (7.2017). Trang: 75-83. Năm 2020. (26/08/2020)
  
184. Bài báo:  Kinh nghiệm của Nhật Bản, Singapore về phát triển năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo. Tác giả: Nguyễn Minh Quang, Văn Công Vũ, Lê Thị Ngọc Hoa. Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM. số 01(25). Trang: 70-77. Năm 2020. (26/08/2020)
  
185. Bài báo:  Một số vấn đề đặt ra trong việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam hiện nay Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa, Văn Công Vũ. Trường Đại học Phạm Văn Đồng. 20. Trang: 105-114. Năm 2020. (04/09/2020)
  
186. Bài báo:  Kinh nghiệm phát triển thị trường CKH của một số quốc gia- Khuyến nghị đối với chính phủ Việt Nam Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Lê Phương Uyên. Tạp chí khoa học Tài chính Kế toán. 18. Trang: Trang 16-21. Năm 2020. (25/08/2020)
  
187. Bài báo:  Ảnh hưởng của chất lượng tích hợp kênh lên sự gắn kết của người tiêu dùng trong bán lẻ đa kênh tại Việt Nam Tác giả: Đặng Thị Thu Trang
.
Tạp chí Khoa học Thương Mại;. 143. Trang: 45-53. Năm 2020.
(31/08/2020)
  
188. Bài báo:  NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ Tác giả: Lê Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE J. Sci.). T. 17, S. 8 (2020). Trang: 1475-1483. Năm 2020. (04/09/2020)
  
189. Tham luận:  Xây dựng mô hình điều phối tối ưu quan hệ tín dụng thông qua môi giới điện tử trong thời đại công nghệ số. Tác giả: Lê Diên TuấnPhan Đặng My Phương. Hệ thống tài chính ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền trung tây nguyên trong bối cảnh. Trang: 355-363. Năm 2020. (25/08/2020)
  
190. Bài báo:  Biến đổi về tính cộng đồng của người dân Đà Nẵng trong qúa trình đô thị hóa Tác giả: Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung. 03(65)2020. Trang: 53 - 61. Năm 2020. (28/08/2020)
  
191. Bài báo:  Khảo sát hiệu năng của hệ thống truy cập quang-vô tuyến ở dải bước sóng milimet cho thông tin di động thế hệ mới. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn*; PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: 24. Năm 2020. (01/09/2020)
  
192. Bài báo:  Khảo sát hiệu năng của hệ thống truy cập quang-vô tuyến ở dải bước sóng milimet cho thông tin di động thế hệ mới. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn*; PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: 24. Năm 2020. (01/09/2020)
  
193. Bài báo:  Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của composite từ nhựa polyester không no và bột đá phế thải Tác giả: PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: 29. Năm 2020. (01/09/2020)
  
194. Bài báo:  Mô phỏng và thực nghiệm động cơ xe gắn máy chạy bằng xăng-HHO Tác giả: ThS. Bùi Văn Hùng*; PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú; TS. Trương Lê Bích Trâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: 36. Năm 2020. (01/09/2020)
  
195. Bài báo:  Mô phỏng và thực nghiệm động cơ xe gắn máy chạy bằng xăng-HHO Tác giả: ThS. Bùi Văn Hùng*; PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú; TS. Trương Lê Bích Trâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: 36. Năm 2020. (01/09/2020)
  
196. Bài báo:  Nghiên cứu sử dụng n-butanol để tái sinh dầu nhờn thải của động cơ xe máy Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: 56. Năm 2020. (01/09/2020)
  
197. Bài báo:  Thiết kế biên dạng cánh turbine bulb trong nhà máy thủy điện và chế tạo mô hình thu nhỏ Tác giả: PGS.TS. Lưu Đức Bình*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: 72. Năm 2020. (01/09/2020)
  
198. Bài báo:  ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO TRONG CHẨN ĐOÁN LỖI CHO MÁY BIẾN ÁP LỰC TẠI TRUYỀN TẢI ĐIỆN KON TUM – CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2 (PTC2) Tác giả: PGS.TS. Lê Tiến Dũng*; ThS. Huỳnh Ngọc Khoa. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: 90. Năm 2020. (01/09/2020)
  
199. Bài báo:  Xác định sự mất cân bằng động trong hệ thống trục quay - ổ bi bằng thực nghiệm Tác giả: TS. Đặng Phước Vinh*; TS. Phạm Anh Đức. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: 106. Năm 2020. (01/09/2020)
  
200. Tham luận:  Quan hệ lợi ích kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay Tác giả: Nguyễn Lê Thu Hiền. Sinh hoạt nhóm bạn đọc - Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Trang: 1-5. Năm 2020. (25/08/2020)
  
 Tìm thấy: 12342 mục / 247 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn