TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
53,171,450
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
151. Bài báo:   EFFECTS OF COMPONENTS COMPOSING NONLINEAR NORMAL STRAIN ON BUCKLING OF FUNCTIONALLY GRADED BEAMS BASED ON A QUASI-3D THEORY
Tác giả: Do Minh Duc, Le Khanh Toan and Huynh Vinh
.
Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XIV. ISBN: 978-604-913-832-4. Trang: 160-167. Năm 2019.
(17/06/2019)
  
152. Bài báo:  Những khía cạnh tiêu cực của Đô thị Thông - Ứng dụng với thành phố Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Hồng Ngọc. Tạp chí Kiến trúc. 286. Trang: 97-99. Năm 2019. (18/06/2019)
  
153. Bài báo:  Đặc điểm của đất tại các khu vực có loài thực vật ngoại lai xâm hại ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngân Hà, Hoàng Ngọc Ân, Vũ Thị Bích Hậu. Tạp chí khoa học công nghệ, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số 353 năm 2019. Trang: 115-121. Năm 2019. (18/06/2019)
  
154. Bài báo:  PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÍ THUYẾT GIAO TIẾP (TRƯỜNG HỢP KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG) Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. TC Khoa học - Trường ĐHSP - ĐHĐN. 31(05).2018. Trang: 70. Năm 2019. (13/06/2019)
  
155. Bài báo:  Từ nghệ thuật tạo hình đến giá trị kiến tạo hình tượng của biện pháp tu từ so sánh trong thơ Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. TC Khoa học - Trường ĐHSP - ĐHĐN. 30(04).2018. Trang: 66. Năm 2019. (13/06/2019)
  
156. Tham luận:  Ảnh hưởng của thành phần hydrogen làm giàu biogas đến công chu trình và phát thải NOx của động cơ đánh lửa cưỡng bức Tác giả: Bùi Văn Ga, Cao Xuân Tuấn, Phạm Quốc Thái, Lê Minh Tiến, Nguyễn Văn Đông. Kỷ yếu Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc. Trang: 175-184. Năm 2019. (15/06/2019)
  
157. Bài báo:  Kiểm soát tỉ lệ không khí/ nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. vol. 17, no. 3. Trang: 1-6. Năm 2019. (18/06/2019)
  
158. Bài báo:  Density estimation for waste cooking oil biodiesel Tác giả: Nguyen Thi Thanh Xuan, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Huynh Dong. Đại học Đà Nẵng - Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 17 (6). Trang: 21. Năm 2019. (19/06/2019)
  
159. Bài báo:  Một số vấn đề về thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu, Nguyễn Thị Hương Mai. Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế. 3. Trang: 1-6. Năm 2019. (19/06/2019)
  
160. Bài báo:  Nghiên cứu cấu trúc và CÁC TÍNH CHẤT quang của vật liệu phát quang Zn2SiO4 pha tạp ion Mn2+ Tác giả: Mai Phước Đạt, Lê Vũ Thái Sơn, Lê Văn Thanh Sơn, Đinh Thanh Khẩn. Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐHSP-ĐH Đà nẵng. 00. Trang: 00. Năm 2019. (13/06/2019)
  
161. Bài báo:  Tư tưởng đoàn kết trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tác giả: Lâm Bá Hòa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 05/2019. Trang: 15-19. Năm 2019. (14/06/2019)
  
162. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến niềm tin ban đầu đối với thanh toán qua di động Tác giả: Nhan Tran-Danh, Ha Tran-Thi-Phuong, My Tao-Thi-Kieu. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB-2018). 1. Trang: 197-208. Năm 2019. (18/06/2019)
  
163. Bài báo:  Đánh giá sự thay đổi sử dụng đất ở lưu vực sông Kon - Hà Thanh bằng cách sử dụng ảnh viễn thám Tác giả: Vũ Huy Công, Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương. Tạp chí khoa học và công nghệ Đà Nẵng. 17(6). Trang: 6-9. Năm 2019. (18/06/2019)
  
164. Bài báo:  Nghĩa tình thái của câu dưới bậc tiếng Việt Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. KY Hội thảo quốc gia Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển. tập 1. Trang: 150. Năm 2019. (14/06/2019)
  
165. Tham luận:  Nâng cao kĩ năng nói tiếng Anh của sinh viên chất lượng cao ngành Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng để đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Tác giả: Lưu Qúy Khương; Phạm Đăng Hà Diệp; Đỗ Thị Trường Linh; Trương Tố Nhi. Kỉ yếu Ngữ học toàn quốc 2019: Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển, ISBN: 978-604-88-7739-2. Trang: 796-807. Năm 2019. (16/06/2019)
  
166. Bài báo:  Nghiên cứu tác động của trải nghiệm mua sắm đến ý định mua lại của người tiêu dùng đối với siêu thị chuyên doanh hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố đà nẵng Tác giả: Nhan Tran-Danh, Phuong Hien-Mai. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB-2018). 1. Trang: 229-241. Năm 2019. (18/06/2019)
  
167. Bài báo:  NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁ HÒA LAN (Xiphophorus spp.) LÀM SINH VẬT CẢNH BÁO SỚM Ô NHIỄM DO NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Vũ Thị Phương Anh, Kiều Thị Kính. Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ nhất, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 1. Trang: 23-34. Năm 2019. (19/06/2019)
  
168. Bài báo:  Nghiên cứu ứng dụng IoT trong quan trắc và cảnh báo mức độ ô nhiễm nguồn nước Tác giả: Vũ Vân Thanh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. VOL. 17, NO 1.1 ,2019. Trang: 74-80. Năm 2019. (17/06/2019)
  
169. Bài báo:  Đánh giá lượng vận chuyển bùn cát đến đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. 65. Trang: xx. Năm 2019. (18/06/2019)
  
170. Bài báo:  Một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi Tác giả: Trần Thị Trương; Nguyễn Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). 7(02). Trang: 89-103. Năm 2019. (13/07/2019)
  
171. Tham luận:  Mô hình cân bằng tổng quát và phân tích chính sách kinh tế: Khuôn khổ lý thuyết Tác giả: Trương Hồng Trình. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia. Trang: 1-13. Năm 2019. (16/07/2019)
  
172. Bài báo:  Xây dựng cấu trúc ma trận hạch toán xã hội cho mô hình hóa cân bằng tổng quát Tác giả: Trương Hồng Trình. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia. ISBN: 978-604-84-4281-1. Trang: 83-101. Năm 2019. (16/07/2019)
  
173. Bài báo:  Tìm hiểu hệ thống di tích lịch sử - văn hoá khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam ở huyện đảo Lý sơn, tỉnh Quảng Ngãi Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ thị Hằng Nga, Mai Trọng Anh. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung. 02(58). Trang: 55-63. Năm 2019. (05/08/2019)
  
174. Bài báo:  Võ cổ truyền Bình Định trong bối cảnh hội nhập quốc tế Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang. 14. Trang: 118-125. Năm 2019. (06/08/2019)
  
175. Bài báo:  Tổng hợp carbon nano sợi trên bề mặt carbon xốp từ LPG Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm, Trần Nguyên Ngọc, Bùi Thị Hương Lan, Lê Đức Ngưu, Dương Thế Hy. Tạp chí Khoa học và công nghệ , Đại học Đà Nẵng. Vol.17,No.05.2019. Trang: 63-67. Năm 2019. (15/07/2019)
  
176. Bài báo:  Phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định CPTPP được ký kết Tác giả: Trần Khánh Linh
.
Kỷ yếu Hội thảo "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại". 1. Trang: 97-106. Năm 2019.
(23/07/2019)
  
177. Bài báo:  CÁC NHÂN TỬ VÀ CHỈ SỐ LIÊN KẾT CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Hương. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ. 7(02). Trang: 23-30. Năm 2019. (01/08/2019)
  
178. Bài báo:  Quản trị lợi nhuận và quyết định khu vực sáp nhập ở Việt Nam Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thuỳ Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. 268. Trang: 23-33. Năm 2019. (15/07/2019)
  
179. Tham luận:  NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỐ DÒNG CHẢY QUA HỆ THỐNG CÁC KHỐI LĂNG TRỤ TIẾT DIỆN VUÔNG Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Dương Đình Nghĩa, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung, Lê Minh Đức, Dương Việt Dũng. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Trang: xx-xx. Năm 2019. (29/07/2019)
  
180. Tham luận:  Đánh giá ảnh hưởng của tỷ số nén đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức Tác giả: Phan Minh Đức1, Bùi Văn Ga1, Nguyễn Quang Trung1, Lê Minh Đức1, Huỳnh Tấn Tiến1, Nguyễn Văn Triều1, Dương Đình Nghĩa1. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Trang: xx-xx. Năm 2019. (29/07/2019)
  
181. Tham luận:  Ảnh hưởng của góc đánh lửa đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức Tác giả: Lê Minh Đức1, Nguyễn Quang Trung1, Huỳnh Tấn Tiến1, Nguyễn Văn Triều1, Dương Đình Nghĩa1. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Trang: xx-xx. Năm 2019. (29/07/2019)
  
182. Tham luận:  Đánh giá ảnh hưởng của tỷ số nén đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức.
Tác giả: Phan Minh Đức, Bùi Văn Ga, Nguyễn Quang Trung, Lê Minh Đức, Huỳnh TấnTiến, Nguyễn Văn Triều, Dương Đình Nghĩa. Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần 22. Đại học Hàng Hải Việt Nam, 25-27/07/2019.. Trang: xxx-xxx. Năm 2019.
(29/07/2019)
  
183. Tham luận:  Ảnh hưởng của góc đánh lửa đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức. Tác giả: Lê Minh Đức, Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Văn Triều, DươngĐình Nghĩa. Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần 22. Đại học Hàng Hải Việt Nam, 25-27/07/2019.. Trang: xxx-xxx. Năm 2019. (29/07/2019)
  
184. Tham luận:  Đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ butanol trong hỗn hợp nhiên liệu xăng-butanol đến quá trình cháy và tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức ở chế độ vận hành thường xuyên. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Dương Việt Dũng, Lê Minh Đức, Dương Đình Nghĩa. Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần 22. Đại học Hàng Hải Việt Nam, 25-27/07/2019.. Trang: xxx-xxx. Năm 2019. (29/07/2019)
  
185. Bài báo:  Di chúc của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga. Kỷ yếu hội thảo Khoa học ĐHKT: “50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh”. 5/2019. Trang: 48-52. Năm 2019. (08/08/2019)
  
186. Bài báo:  Tìm hiểu hệ thống di tích Lịch sử - Văn hóa khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam ở huyên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga, Mai Trọng Anh. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung. 58. Trang: 55-63. Năm 2019. (06/08/2019)
  
187. Bài báo:  Quân và dân tỉnh Bình Định tham gia cuộc tiến công chiến lược Xuân năm 1972 Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Lịch sử Đảng. 7/2019. Trang: 19-24. Năm 2019. (06/08/2019)
  
188. Bài báo:  BACKWARD AND FORWARD LINKAGES FOR VIETNAM ECONOMY Tác giả: Nguyen Thi Huong. International Journal of Development Research. Vol.09, Issuse,06, June. Trang: 28314-28317. Năm 2019. (01/08/2019)
  
189. Bài báo:  Quân và dân tỉnh Bình Định tham gia cuộc tiến công chiến lược Xuân năm 1972 Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Lịch sử Đảng. 7. Trang: 19-24. Năm 2019. (05/08/2019)
  
190. Bài báo:  Tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới đất nước (1986-2016). ISSN1859-3917. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Giáo dục & Xã hội. 1/2019. Trang: 18-22. Năm 2019. (07/08/2019)
  
191. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tính chính xác của việc ước lượng chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam. Tác giả: Mai Phước Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Kỳ Long, Đàm Nguyễn Anh Khoa. Tạp Chí Xây Dựng Việt Nam - Vietnam Journal of Construction. 614. Trang: 180-184. Năm 2019. (18/07/2019)
  
192. Bài báo:  Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Tác giả: Lâm Bá Hòa (và cộng sự). Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam - Implementation of social justive in the context of market economy international and Vietnamese experiences" do Viện Triết học và Quỹ Rosa - Luxemburg khu vực Đông Nam Á tổ chức. 07/2019. Trang: 327-342. Năm 2019. (18/07/2019)
  
193. Bài báo:  Một số lí luận về áp dụng mô hình PDCA trong quản lí chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đại học. Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành. Tạp chí Giáo dục. Số đặc biệt tháng 4/2019. Trang: tr 107-110. Năm 2019. (25/07/2019)
  
194. Tham luận:  Vấn đề hợp tác xã trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng để phát triển nông nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trang: 331-340. Năm 2019. (14/08/2019)
  
195. Tham luận:  Nghiên cứu mô phỏng số dòng chảy qua hệ thống các khối lăng trụ tiết diện vuông. Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Dương Đình Nghĩa, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung,Lê Minh Đức, Dương Việt Dũng. Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần 22. Đại học Hàng Hải Việt Nam, 25-27/07/2019.. Trang: xxx-xxx. Năm 2019. (29/07/2019)
  
196. Bài báo:  đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp với xu thế phát triển bền vững Tác giả: Trần Thị Nga. tạp chí Kế Toán và Kiểm Toán. 5/2019 (188). Trang: 64-65. Năm 2019. (31/07/2019)
  
197. Bài báo:  Nghiên cứu xác định thông số động học của quá trình nhiệt phân nhanh bột gỗ trong lò tầng sôi
Tác giả: Phạm Duy Vũ, Trần Văn Vang, Hoàng Ngọc Đồng, Huỳnh Ngọc Hùng
.
Tạp chí KHCN ĐHĐN. 17. Trang: 1859-1531. Năm 2019.
(01/08/2019)
  
198. Tham luận:  Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Vesak2019, Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc bài Tứ diệu đế với vấn đề giáo dục đạo đức toàn cầu, trong Kỉ yếu: Nền tảng giáo dục Phật giáo về đạo đức, Tác giả: TRAN HONG LUU. Nxb Tôn giáo, Hà Nội. Trang: trang 59-75.. Năm 2019. (02/08/2019)
  
199. Tham luận:  - Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên, ngày 7/8/2019 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Bài: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao- yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên, trang Tác giả: TRAN HONG LUU. NXB NÔNG NGHIỆP. Trang: 957-965.. Năm 2019. (02/08/2019)
  
200. Bài báo:  Kỹ thuật điều khiển cách chấn đáy công trình chống động đất (Phần 1: Động đất và Thiết bị điều khiển cách chấn đáy) Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Ngô Thanh Nhàn. Tạp chí Giao thông vận tải. 10/2019 ISSN 2354-0818. Trang: xx-xx. Năm 2019. (04/08/2019)
  
 Tìm thấy: 11256 mục / 226 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn