TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,477,617
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
151. Bài báo:  Mô hình mạng công nghiệp LoRaWAN cho thành phố Đà Nẵng: giải pháp cho ứng dụng IoT tầm xa tiêu thụ năng lượng thấp Tác giả: TS. Ngô Đình Thanh*; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn; TS. Lê Quốc Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (03/03/2020)
  
152. Bài báo:  Mô hình mạng công nghiệp LoRaWAN cho thành phố Đà Nẵng: giải pháp cho ứng dụng IoT tầm xa tiêu thụ năng lượng thấp Tác giả: TS. Ngô Đình Thanh*; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn; TS. Lê Quốc Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (03/03/2020)
  
153. Bài báo:  Nghiên cứu đánh giá khả năng tăng tải trọng xử lý chất hữu cơ của các loại vật liệu đệm cho bể Aeroten trong xử lý nước thải chế biến thủy sản Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 27. Năm 2020. (03/03/2020)
  
154. Bài báo:  Nghiên cứu đánh giá khả năng tăng tải trọng xử lý chất hữu cơ của các loại vật liệu đệm cho bể Aeroten trong xử lý nước thải chế biến thủy sản Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 27. Năm 2020. (03/03/2020)
  
155. Bài báo:  Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của áp suất cuối kỳ nén đến phát thải khí xả của động cơ diesel máy chính tàu cá Tác giả: ThS. Đức Tuấn Hồ*; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 31. Năm 2020. (03/03/2020)
  
156. Bài báo:  PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP BẢO VỆ RƠLE TẠI NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÚC SƠN BẰNG PHẦN MỀM ETAP Tác giả: TS. Vũ Phan Huấn*; GS.TS. Lê Kim Hùng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 37. Năm 2020. (03/03/2020)
  
157. Bài báo:  TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ PHUN BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Lê Minh Tiến; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 49. Năm 2020. (03/03/2020)
  
158. Bài báo:  TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ PHUN BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Lê Minh Tiến; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 49. Năm 2020. (03/03/2020)
  
159. Bài báo:  TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ PHUN BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Lê Minh Tiến; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 49. Năm 2020. (03/03/2020)
  
160. Bài báo:  TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN DẦU CÁ HỒI BẰNG LIPASE TỪ MỦ ĐU ĐỦ Tác giả: PGS.TS. Đặng Minh Nhật*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 60. Năm 2020. (03/03/2020)
  
161. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ sản xuất ống xả động cơ máy kéo KAM50 Tác giả: TS. Minh Duc Le*; TS. Lê Văn Tụy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 64. Năm 2020. (03/03/2020)
  
162. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ sản xuất ống xả động cơ máy kéo KAM50 Tác giả: TS. Minh Duc Le*; TS. Lê Văn Tụy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 64. Năm 2020. (03/03/2020)
  
163. Bài báo:  Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất hóa học trong dịch chiết chloroform từ hoa đu đủ đực (carica papaya l.) Thu hái ở Quảng Nam – Đà Nẵng Tác giả: PGS.TS. Giang Thị Kim Liên*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 68. Năm 2020. (03/03/2020)
  
164. Bài báo:  Phương pháp tiếp tuyến giải và sáng tạo các bài toán tìm giới hạn hàm số Tác giả: TS. Phạm Quý Mười*, Vũ Thị Tường Minh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 75. Năm 2020. (03/03/2020)
  
165. Bài báo:  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Trần Thị Phương Anh*; PGS.TS. Phan Cao Thọ; ThS. Nguyễn Phước Quý Duy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 14. Năm 2020. (18/05/2020)
  
166. Bài báo:  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VẬT LIỆU PVA HYDROGEL Tác giả: TS. Phan Thế Anh*; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 19. Năm 2020. (18/05/2020)
  
167. Bài báo:  Ảnh hưởng của phương pháp bảo dưỡng đến các đặc trưng cường độ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng Tác giả: Hồ Văn Quân, Mai Văn Thắng, Nguyễn Thanh Sang. Tạp chí GTVT. 3. Trang: 71–75. Năm 2020. (18/03/2020)
  
168. Bài báo:  Ghi nhận và công bố thông tin về lợi thế thương mại và tài sản vô hình khác trong hợp nhất
kinh doanh - trường hợp của tập đoàn Vingroup.
Tác giả: Nguyễn Công Phương, Lê Thị Thu Hiền. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số 272 tháng 02/2020. Trang: 52-62. Năm 2020.
(20/02/2020)
  
169. Bài báo:  Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vận hành an toàn hệ thống tự động điều chỉnh điện áp các trạm biến áp 110kV không người trực Tác giả: PGS.TS. Lê Tiến Dũng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 21. Năm 2020. (21/04/2020)
  
170. Bài báo:  NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT TINH DẦU TRẦM HƯƠNG Tác giả: ThS. Ngô Phi Mạnh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 26. Năm 2020. (21/04/2020)
  
171. Bài báo:  Nghiên cứu quy trình sản xuất ớt xanh dạng paste từ nguồn nguyên liệu ớt trồng tại tỉnh Quảng Nam Tác giả: Đậu Thị Hiền*; TS. Mạc Thị Hà Thanh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 33. Năm 2020. (21/04/2020)
  
172. Bài báo:   Quan niệm của Thomas S.Kuhn về mẫu hình trong "Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học" - Giá trị và hạn chế Tác giả: TS. Đinh Thị Phượng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 96. Năm 2020. (18/05/2020)
  
173. Bài báo:  Ảnh hưởng của sự suy giảm hệ số khuếch tán clorua đến tuổi thọ của kết cấu bê tông dựa trên phân tích xác suất Tác giả: TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 6. Năm 2020. (10/06/2020)
  
174. Bài báo:  Đánh giá hiệu quả làm việc của các thuật toán bắt điểm công suất cực đại khi hệ thống pin mặt trời bị che khuất. Tác giả: TS. ATiGB 2019*; ThS. Nguyễn Văn Tấn*; TS. Lê Thị Minh Châu; PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu; TS. Lê Hồng Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (10/06/2020)
  
175. Bài báo:  Đánh giá hiệu quả làm việc của các thuật toán bắt điểm công suất cực đại khi hệ thống pin mặt trời bị che khuất. Tác giả: TS. ATiGB 2019*; ThS. Nguyễn Văn Tấn*; TS. Lê Thị Minh Châu; PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu; TS. Lê Hồng Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (10/06/2020)
  
176. Bài báo:  Đánh giá hiệu quả làm việc của các thuật toán bắt điểm công suất cực đại khi hệ thống pin mặt trời bị che khuất. Tác giả: TS. ATiGB 2019*; ThS. Nguyễn Văn Tấn*; TS. Lê Thị Minh Châu; PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu; TS. Lê Hồng Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (10/06/2020)
  
177. Bài báo:  Ảnh hưởng của lãnh đạo nữ đến rủi ro công ty: Nghiên cứu tại Việt Nam Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Nam Thanh*; PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 7. Năm 2020. (25/03/2020)
  
178. Bài báo:  Các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề thủ công tại Quảng Nam Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 15. Năm 2020. (25/03/2020)
  
179. Bài báo:  Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ CÁC BÊN LIÊN QUAN- CÔNG CỤ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tác giả: ThS. Trương Văn Thanh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 30. Năm 2020. (25/03/2020)
  
180. Bài báo:  Một số đặc điểm an ninh quốc tế sau Chiến tranh Lạnh Tác giả: ThS. Trần Thị Thu*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 36. Năm 2020. (25/03/2020)
  
181. Bài báo:  QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: Nguyễn Hữu Thành. Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia. Trang: 88/2020. Năm 2020. (29/06/2020)
  
182. Bài báo:  GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT –ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆN NAY HIỆN NAY. Tác giả: Nguyễn Hữu Thành. tạp chí giáo dục. T4-2020 đặt biệt. Trang: 132. Năm 2020. (29/06/2020)
  
183. Bài báo:  Ngiên cứu thực trạng sử dụng từ ngữ tiếng Anh chêm xen trong giao tiếp tiếng Việt của sinh viên Đại học Đà Nẵng Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ quân sự. ISSN: 2525-2232 Số 23 (01/2020). Trang: 109-114. Năm 2020. (29/06/2020)
  
184. Bài báo:  Nghệ thuật quân sự trong Tổng tiến công và nổi dạy Mùa xuân năm 1975 Tác giả: Ngô Văn Hà, Nguyên Duy Quí. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. 2(167). Trang: 7-11. Năm 2020. (29/06/2020)
  
185. Tham luận:  Phát triển logistics ở Việt Nam trong thời đại CMCN 4.0 Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly, Phạm Thị Mai Quyên. CODI 2018 (kỷ yếu hội thảo quốc tế Thương mại và phân phối) lần 2. Trang: 443-450. Năm 2020. (01/07/2020)
  
186. Bài báo:  Đặc trưng ngôn ngữ của phát ngôn tranh luận trong chuỗi phim truyền hình Mỹ "The Last Ship" Tác giả: Ho Thi Kieu Oanh & Ho Hai Xuan Trang. Journal of Language and Life. 5B. Trang: 14-23. Năm 2020. (02/07/2020)
  
187. Tham luận:  WTO Accession and Firm Productivity of Vietnamese Manufacturing Sector: 2006 - 2013 Tác giả: Phan Đặng My Phương, Lê Diên Tuấn. The 2nd International Conference on Commerce and Distribution. Trang: 126-136. Năm 2020. (02/07/2020)
  
188. Tham luận:  Xây dựng mô hình điều phối tối ưu quan hệ tín dụng thông qua môi giới điện tử trong thời đại công nghệ số Tác giả: Lê Diên Tuấn, Phan Đặng My Phương. Hội thảo khoa học quốc gia về Tài chính và Ngân hàng. Trang: 1-12. Năm 2020. (02/07/2020)
  
189. Tham luận:  Ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán ở Việt Nam Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly, Phạm Thị Mai Quyên. Hội thảo khoa học quốc gia năm 2020 “ Kế toán, kiểm toán và tài chính VN, xu hướng và triển vọng’. Trang: 157-169. Năm 2020. (01/07/2020)
  
190. Bài báo:  TẠO HỨNG THÚ CHO SINH VIÊN HỌC TIẾNG NGA BẰNG NHÓM DANH TỪ ĐỊA DANH Tác giả: Trịnh Thị Tĩnh. Khoa học và công nghệ, ĐH Đà Nẵng. VOL. 18, NO. 4, 2020. Trang: 100-105. Năm 2020. (01/07/2020)
  
191. Bài báo:  Phạm trù Thái độ và Thang độ trong bài báo về Covid-19 nhìn từ Lý thuyết Đánh giá Tác giả: Võ Nguyễn Thùy Trang. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 38(02).2020. Trang: 5-10. Năm 2020. (02/07/2020)
  
192. Bài báo:  Decentralized Operation of Multiple Federated Learning Services in Multi-access Edge Computing Tác giả: Minh N. H. Nguyen, Huy Q. Le, and Choong Seon Hong. Korea Computer Congress (Best paper awards). 2020. Trang: 1-3. Năm 2020. (02/07/2020)
  
193. Bài báo:  ĐO LƯỜNG ĐÓNG GÓP CỦA NGÀNH KINH TẾ CẤP I ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM Tác giả: TS. Phạm Quang Tín*; PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 55. Năm 2020. (18/05/2020)
  
194. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CỦA SỢI THÉP ĐẾN ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO Tác giả: TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 20. Năm 2020. (10/06/2020)
  
195. Bài báo:  Vai trò của hệ thống lưu trữ đến ổn định tần số lưới điện siêu nhỏ độc lập Tác giả: TS. ATiGB 2019*; PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu*; ThS. Nguyễn Văn Tấn. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 45. Năm 2020. (10/06/2020)
  
196. Bài báo:  THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHANH CHỐNG BÓ CỨNG BÁNH XE CHO XE MÔ TÔ Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*, KS. Phan Văn Bình, KS. Văn Công Tài. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 48. Năm 2020. (21/04/2020)
  
197. Bài báo:  Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có lợi để xử lý nước thải sản xuất cồn Tác giả: TS. Đặng Quang Hải*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 64-69. Năm 2020. (24/06/2020)
  
198. Bài báo:  ĐA DẠNG LOÀI LUÂN TRÙNG (ROTIFERA: MONOGONONTA) Ở ĐẢO LÝ SƠN VỚI MỘT GHI NHẬN MỚI CHO VIỆT NAM Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Minh*; TS. Trịnh Đăng Mậu*; ThS. Trần Ngọc Sơn; TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 12.1, 2019. Trang: 43. Năm 2019. (06/01/2020)
  
199. Tham luận:  Giải pháp nước tưới cho cây trồng ứng phó với hạn hán, hoang mạc hóa lãnh thổ Tây Nguyên gắn với kịch bản biến đổi khí hậu
Tác giả: Trần Quốc Hùng
.
Nhà xuất bản nông nghiệp. Trang: 1073-1081. Năm 2019.
(16/04/2020)
  
200. Bài báo:  Xây dựng mô hình dự báo dòng chảy kiệt trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn Tác giả: TS. Tô Thúy Nga*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 11, 2019. Trang: 44. Năm 2019. (24/12/2019)
  
 Tìm thấy: 11917 mục / 239 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn