TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
40,117,082
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
151. Bài báo:  SỬ DỤNG NGỮ LIỆU THỰC LÀM NGUỒN TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐỂ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: Trần Vũ Mai Yên, Huỳnh Trúc Giang. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. 2 (123). Trang: 19-22. Năm 2018. (27/05/2018)
  
152. Bài báo:  
ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TIỀN XỬ LÝ BẰNG KIỀM ĐẾN HIỆU SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GELATIN CHIẾT XUẤT TỪ VẢY CÁ HỒI
Tác giả: NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN*, Từ Thị Mỹ Lệ. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. 1(122).2018. Trang: 38-42. Năm 2018.
(28/05/2018)
  
153. Bài báo:  Recommendation using Rule based Implicative Rating Measure Tác giả: Lan Phuong Phan, Hung Huu Huynh, and Hiep Xuan Huynh,. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 9 (4). Trang: 176-181. Năm 2018. (29/05/2018)
  
154. Bài báo:  THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỊA LÍ KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tác giả: ThS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên. Hội thảo Khoa học Khoa Địa lý lần thứ 7. 07. Trang: 100-104. Năm 2018. (28/05/2018)
  
155. Bài báo:  ĐÔ THỊ HÓA VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: 1. ThS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên2. GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh. Kỷ yêu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X. ISBN 978-604-913-693-1. Trang: 805 - 816. Năm 2018. (28/05/2018)
  
156. Bài báo:  Bảo tồn giá trị văn hoá đình làng tại thành phố Đà Nẵng Tác giả: Phan Thị Thương, Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 4/2018. Trang: 87-92. Năm 2018. (04/06/2018)
  
157. Bài báo:  KHẢO SÁT BỨC BÌNH PHONG Ở ĐÌNH LÀNG THẠC GIÁN
Tác giả: Trương Thị Thanh Thùy, Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 4/2018. Trang: 83-87. Năm 2018.
(04/06/2018)
  
158. Bài báo:  Server Provisioning and User Association in Multi-Site Multi-access Edge Computing Tác giả: Minh N. H. Nguyen, Nguyen H. Tran and Choong Seon Hong. Korea Computer Congress 2018. KCC 2018. Trang: 1-3. Năm 2018. (24/05/2018)
  
159. Bài báo:  VĂN HÓA SINH THÁI CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ Ở HUYỆN CƯ M’GAR TỈNH ĐẮK LẮK Tác giả: Trần Thị Mai An. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Đại học Khoa học Huế. 3. 2018. Trang: 31 - 38. Năm 2018. (30/05/2018)
  
160. Bài báo:  Xây dựng module phần mềm tính toán các thông số của không khí ẩm và các ứng dụng
Tác giả: Thái Ngọc Sơn
.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 3(124).2018. Trang: 64-68. Năm 2018.
(22/05/2018)
  
161. Bài báo:  Đô thành Điển Xung của vương quốc Lâm Ấp trong sách Thủy Kinh chú Tác giả: Lê Thị Mai - Zhang Zhuoqing. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. 3 (503). Trang: 62-76. Năm 2018. (31/05/2018)
  
162. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến sự phát triển cường độ bê tông cốt liệu thủy tinh Tác giả: ThS. Phan Nhật Long. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. 4/2018. Trang: pp.87-90. Năm 2018. (24/05/2018)
  
163. Bài báo:  Hybrid Recommendation based on Implicative Rating Measures Tác giả: Lan Phuong Phan, Hung Huu Huynh, and Hiep Xuan Huynh. In Proceedings of International Conference on Machine Learning and Soft Computing. 1. Trang: ACM ISBN978-1-4503-6336-5, https://doi.org/10. 114. Năm 2018. (29/05/2018)
  
164. Bài báo:  Một số đặc điểm địa danh Núi Thành, Quảng Nam Tác giả: Lê Đức Luận, Nguyễn Như Quỳnh. Đại học Quảng Nam. 5. Trang: 361-368. Năm 2018. (29/05/2018)
  
165. Bài báo:  Yếu tố “bà” trong ngôn ngữ Quảng Nam Tác giả: Lê Đức Luận. Đại học Quảng Nam. 5. Trang: 357-361. Năm 2018. (29/05/2018)
  
166. Bài báo:  Bồi dưỡng năng lực sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động ngoại khóa môn Vật lý Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thanh Huy. Tạp chí thiết bị giáo dục. 164 kỳ 1 - 3/2018. Trang: 24,25 và 50. Năm 2018. (31/05/2018)
  
167. Tham luận:  Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên bằng phương pháp dạy học tích cực Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên - Trường Đại học Khánh Hòa. Trang: 97-103. Năm 2018. (01/06/2018)
  
168. Tham luận:  Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề nông dân trong cách mạng giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trang: 34-45. Năm 2018. (01/06/2018)
  
169. Bài báo:  Nghiên cứu giải pháp tối ưu hình học của cánh vát gió đối với kết cấu nhịp cầu dây văng có tiết diện ngang hở nhằm ngăn ngừa mất ổn định khí động Flutter.
Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Lê Quang Sơn, Dương Minh Hải
.
Tạp chí Xây dựng Việt Nam - Vietnam Journal of Construction. ISSN 0866-8762. Trang: 23-27. Năm 2018.
(05/06/2018)
  
170. Bài báo:  Đánh giá sự thay đổi một số tính chất của đất từ mô hình vật lý nghiên cứu tính lún của đất yếu có và không có sử dụng bấc thấm kết hợp gia tải Tác giả: Nguyễn Thị Phương Khuê, Đỗ Hữu Đạo, Phan Khắc Hải. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. số 602. Trang: 68-74. Năm 2018. (05/06/2018)
  
171. Bài báo:  So sánh đặc tính động học của các cảm biến tiệm cận tương tự cho xe không người lái Tác giả: Hoai Nguyen, Thanh Le Chau Nguyen, Vinh Cong Nguyen. International Journal of Latest Engineering Research and Applications. Volume 8, Issue 6,ISSN:2229-5518. Trang: 35-39. Năm 2018. (06/06/2018)
  
172. Bài báo:  Nhận thức của giáo viên đối với việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ở Việt Nam: nhận diện mâu thuẩn dựa trên lí thuyết hoạt động Tác giả: TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha*; ThS. Phạm Thị Tố Như. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6(127).2018. Trang: 59. Năm 2018. (28/06/2018)
  
173. Bài báo:  Cải thiện bố cục bài viết tranh luận của sinh viên thông qua phương pháp thể loại Tác giả: ThS. Đinh Thanh Liêm*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6(127).2018. Trang: 64. Năm 2018. (28/06/2018)
  
174. Bài báo:  The Use of Sociolinguistically Rich Pedagogical Dialogues in Teaching Conversational English Tác giả: Nguyễn Ngọc Nhật Minh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6(127).2018. Trang: 70. Năm 2018. (28/06/2018)
  
175. Bài báo:  So sánh bộ điều khiển PID với bộ điều khiển LQG cho robot cân bằng trên quả cầu Tác giả: Cao Thanh Bộ, Phạm Trường Hưng, Lê Hoài Nam, Nguyễn Danh Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 7(128). Trang: Đang cập nhật. Năm 2018. (30/05/2018)
  
176. Bài báo:  Nghiên cứu tài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho các thương hiệu nước uống đóng chai trên thị trường Đà Nẵng Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trương Đình Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 2(123). Trang: 37-41. Năm 2018. (08/06/2018)
  
177. Bài báo:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục mở Tác giả: Ngô Văn Hà, Nguyễn Văn Thanh. Hội thảo khoa học quốc gia tháng 5/2018. 4/2018. Trang: 270 - 278. Năm 2018. (18/07/2018)
  
178. Bài báo:  Đổi mới quản lí công tác kiểm tra nội bộ tại các trường mầm non trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Tác giả: Le Dinh Son, Nguyen Thi Hong Van. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 01/01.2018. Trang: 88 - 92. Năm 2018. (30/05/2018)
  
179. Bài báo:  ONLINE HAY OFFLINE: BÀI HỌC KINH NGHIỆM KHI ỨNG DỤNG HỌC TẬP TÍCH HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: Đoàn Thị Liên Hương. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. ISSN 1859-1531. Trang: 36-40. Năm 2018. (13/06/2018)
  
180. Tham luận:  Giá trị của văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh trong việc xây dựng văn hóa ứng xử học đường cho thanh niên hiện nay Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Xây dựng môi trường văn hóa học đường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trang: 22-33. Năm 2018. (01/06/2018)
  
181. Bài báo:  Nhân giống in vitro loài hoa lan quý hiếm huyết nhung trơn (Renanthera imschootiana rolfe) Tác giả: Trần Quang Dần, Nguyễn Minh Lý, Võ Châu Tuấn. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 3(124). Trang: 89-93. Năm 2018. (04/06/2018)
  
182. Bài báo:  Cải tiến quy trình tách chiết DNA từ cây ba kích (Morinda officinalis How.) Tác giả: Nguyễn Minh Lý, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lê Hoàng Khẩn. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ 3. 1. Trang: 504-513. Năm 2018. (04/06/2018)
  
183. Bài báo:  Bất cập trong các quy định về phương thức tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 4 (360). Trang: 54-59. Năm 2018. (13/06/2018)
  
184. Bài báo:  Đánh giá tác động của pháp luật về mức phí và sử dụng nguồn thu từ phí bảo vệ môi nước thải công nghiệp đối với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Nghề luật. số 2. Trang: 66-70. Năm 2018. (13/06/2018)
  
185. Bài báo:  Đánh giá khả năng tăng tải xử lý các chất hữu cơ của các vật liệu đệm cho bể Aeroten trong xử lý nước thải chế biến thủy sản Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Na, ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học & Phát triển. 200/2018. Trang: 32-35. Năm 2018. (17/06/2018)
  
186. Bài báo:  Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá ổn định cho hệ thống điện 500kV Việt nam có xét đến các yếu tố bất định của phụ tải Tác giả: Phạm Văn Kiên2, Ngô Văn Dưỡng1, Lê Kim Hùng2, Lê Đình Dương2. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. 3(124).2018. Trang: 38-42. Năm 2018. (17/06/2018)
  
187. Bài báo:  Xây dựng bản đồ ngập lụt dựa trên ảnh viễn thám Sentinel-1 và mô hình số hóa độ cao SRTM cho tỉnh Bình Định Tác giả: Nguyễn Quang Bình*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 1-6. Năm 2018. (22/06/2018)
  
188. Bài báo:  Nghiên cứu và ứng dụng nguồn năng lượng nước công suất nhỏ để làm lạnh Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 12. Năm 2018. (22/06/2018)
  
189. Bài báo:  Điều khiển mô hình con lắc ngược sử dụng bộ điều khiển LQR với hai vòng phản hồi Tác giả: TS. Trần Đình Khôi Quốc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 21. Năm 2018. (22/06/2018)
  
190. Bài báo:  Sử dụng phương pháp bề mặt để tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCl Tác giả: Bùi Viết Cường, Võ Thị Hoàng Yến, Phùng Thanh Anh, Trần Thị Thu Hương, Lê Thị Kim Dung, Trần Thị Thu Vân, Trần Thị Thảo My, Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 5(126).2018. Trang: 12-15. Năm 2018. (22/06/2018)
  
191. Bài báo:  Thiết lập đề thi trắc nghiệm trực tuyến trên cơ sở các tiêu chí ngôn ngữ của khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu (CEFR) Tác giả: Nguyễn Văn Long. VNU Journal of Foreign Studies. 34(3). Trang: 153-163. Năm 2018. (25/06/2018)
  
192. Bài báo:  Nghiên cứu cơ chế di chuyển của dòng chảy phía sau hình trụ tròn
Tác giả: Vũ Huy Công
.
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường. 1. Trang: 1-11. Năm 2018.
(30/06/2018)
  
193. Bài báo:  Đánh giá khả năng xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt
Tác giả: Lê Văn Thảo, Vũ Huy Công
.
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường. 60. Trang: 27-32. Năm 2018.
(30/06/2018)
  
194. Bài báo:  Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu điểm đến: Trường hợp thành phố Hội An, Việt Nam
Tác giả: Trần Trung Vĩnh; Lê Văn Huy; Lê Thị Bích Trâm; Trần Thị Kim Phượng
.
Tạp chí Kinh tế và Phát triển. 249. Trang: 61-71. Năm 2018.
(22/06/2018)
  
195. Bài báo:  Tìm hiểu khả năng xảy ra nghiêng lún công trình hiện hữu do đào hố móng Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 6. Năm 2018. (22/06/2018)
  
196. Bài báo:  Ảnh hưởng của tro bay đến đặc tính cơ học của vữa Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 10. Năm 2018. (22/06/2018)
  
197. Bài báo:  Đánh giá sự hiệu quả của việc sử dụng vật liệu xây dựng tích lũy trong cơ sở hạ tầng giao thông Việt Nam Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 14. Năm 2018. (22/06/2018)
  
198. Bài báo:  Xây dựng phần mềm quản lý và vận hành hồ chứa nước Định Bình, Bình Định Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 18. Năm 2018. (22/06/2018)
  
199. Bài báo:  Hiệu quả giảm chấn khi áp dụng gối con lắc một mặt trượt ma sát sfp cho nhà nhiều tầng chống động đất Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 23. Năm 2018. (22/06/2018)
  
200. Bài báo:  Nghiên cứu thực nghiệm sức chịu tải của cừ tràm trong gia cố nền đất yếu đường giao thông nông thôn và nhà cấp thấp tại tỉnh Trà Vinh Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 27. Năm 2018. (22/06/2018)
  
 Tìm thấy: 10241 mục / 205 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn