TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
66,853,726
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
151. Bài báo:  Giám đốc điều hành và tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. 12 (499). Trang: 57-63. Năm 2019. (26/12/2019)
  
152. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO) Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: Từ->đến trang: 35-41. Năm 2019. (06/01/2020)
  
153. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống làm lạnh đến nhiệt thủy hóa trong bê tông khối lớn Tác giả: TS. VÕ DUY HÙNG *; VÕ VĂN VIỆT. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818. Số 12/2019. Trang: 88-91. Năm 2019. (14/10/2019)
  
154. Tham luận:  PHÁT HUY NĂNG LỰC TƯ DUY HỆ THỐNG CHO SINH VIÊN THÔNG QUA VIỆC GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG HIỆN NAY Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Hội thảo khoa học "Dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học trong giảng dạy Tâm lý học, giáo dục học và Lý luận chính trị. Trang: 517-528. Năm 2019. (21/10/2019)
  
155. Tham luận:  GIÁO LÝ NHÂN QUẢ CỦA PHẬT GIÁO VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THẾ HỆ TRẺ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Hội thảo Khoa học quốc gia "Hoạt động của tín đồ Phật tử Phật giáo Việt Nam với sự phát triển bền vững của đất nước". Trang: 108-118. Năm 2019. (21/10/2019)
  
156. Bài báo:  QUAN ĐIỂM VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP CỦA CÁC-MÁC TRONG TÁC PHẨM "TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN" VÀ MỘT SỐ LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM HIỆN NAY. Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. Tạp chí giáo dục và xã hội (ISSN: 1859-3917). 1. Trang: 26-31. Năm 2019. (21/10/2019)
  
157. Bài báo:  A Study of Construing the Experience of Rage in English and Vietnamese: Functional Grammar Perspectives. Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh. VNU Journal of Social Sciences and Humanities. Vol 5, No 2. Trang: 225-240. Năm 2019. (18/10/2019)
  
158. Tham luận:  Quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục thể chất trường học trong thời kỳ đổi mới Tác giả: Võ Đình Hợp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khoá của sinh viên Đại học Đà Nẵng" năm 2019. Trang: 07 đên 17. Năm 2019. (17/10/2019)
  
159. Bài báo:  Thực trạng nhu cầu và thái độ của sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với hoạt động thể dục thể thao Tác giả: Võ Đình Hợp, Trần Hữu Hùng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển công tác thể dục thể thao trường học - Thực trạng và giải pháp" Trường Đại học Tài chính, Marketing TP Hồ Chí Minh. ISBN 978-604-965-184-7. Trang: 64 - 71. Năm 2019. (17/10/2019)
  
160. Bài báo:  GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN CÁC BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY Tác giả: Ths Trịnh Quang DũngThs Đỗ Thị Ngọc DươngThs Nguyễn Phương Anh. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Hải Phòng (ISSN: 1859-2368). 35. Trang: 30-40. Năm 2019. (21/10/2019)
  
161. Bài báo:  “Bằng chứng thực nghiệm về mối liên hệ giữa quy mô nền kinh tế ngầm và độ mở cửa thương mại”. Tác giả:
Hoàng Hà.
Tạp chí Khoa học và công nghệ DTU ISSN:1859 – 4905. 33. Trang: 50-57. Năm 2019.
(22/10/2019)
  
162. Bài báo:  "Ngân hàng ngầm, tín dụng đen và cơ hội cho tín dụng vi mô" Tác giả: Hoàng Hà. The 3rd National Conference on Socio-Economic Development in the Central Highlands 2019. ISBN: 978-604-60-3012-6. Trang: 1201-1208. Năm 2019. (22/10/2019)
  
163. Bài báo:  Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 8, 2019. Trang: 17-20. Năm 2019. (22/10/2019)
  
164. Bài báo:  Ứng dụng mô hình du lịch cộng đồng để phát triển du lịch bền vững vùng Tây Nguyên Tác giả: Đặng Thị Thanh Minh. Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 3 năm 2019. 2. Trang: 518-526. Năm 2019. (24/10/2019)
  
165. Bài báo:  Một số gải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cà phê Tây Nguyên Tác giả: Lê Trung Hiếu. ỷ yếu Phát triển Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần thứ 3 ISBN: 978-604-60-3012-6. 1. Trang: 1602-1607. Năm 2019. (25/10/2019)
  
166. Bài báo:  Ảnh hưởng của tích hợp kênh lên ý định mua lặp lại của người tiêu dùng trong bán lẻ chéo kênh: trường hợp nghiên cứu cho ngành thời trang tại Đà Nẵng. Tác giả: Đặng Thị Thu Trang, Trương Thị Hiếu Hạnh. Tạp chí khoa học thương mại. 132. Trang: 41-50. Năm 2019. (16/10/2019)
  
167. Tham luận:  Thái độ của Nhà Nguyễn đối với tôn giáo phương Tây thế kỷ XIX Tác giả: PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao. Hội thảo Khoa học Quốc tế " Nho học Đông Á đối diện với văn minh phương Tây giai đoạn đầu. Trang: 9-17. Năm 2019. (21/10/2019)
  
168. Tham luận:  Đào tạo nguồn nhân lựccó trình độ cao, yếu tố quan trọng để phát triển bền vững duyên hải miền Trung. Tác giả: Trần Hồng Lưu. Tạp chí cộng sản, Hội thảo khoa học tại Bình Thuận ngày 13-9-2019. Trang: 249-259. Năm 2019. (23/10/2019)
  
169. Bài báo:  Lựa chọn bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam sinh viên học lớp cầu lông nâng cao trường Đại học Kinh Tế - ĐHĐN Tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế. Kỷ yếu hội thảo khoa học " Phát triển công tác TDTT trường học Thực trạng và giải pháp" Trường Đại học Tài chính - Marketing. ISBN: 978 - 604 - 965 - 184 - 7. Trang: 162 - 170. Năm 2019. (23/10/2019)
  
170. Bài báo:  Truyền miệng điện tử (EWOM) có ảnh hưởng đến dự định viếng thăm: Nghiên cứu thực nghiệm tại TP. Đà Nẵng
Tác giả: Đặng Thị Thanh Minh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia công nghệ thông tin và ứng dụng kinh nghệ thông tin trong các lĩnh vực- CITA 2019. 8. Trang: 129-138. Năm 2019.
(24/10/2019)
  
171. Bài báo:  Характеристика исполь-зованных Л. Н. Толстым предикативных фраеологизмов в трёх романах: «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье» Tác giả: Dương Quốc Cường, Nguyễn Thị Hoàng Anh. Hà Nội, Việt Nam. 978-604-77-6097-8. Trang: 49-54. Năm 2019. (05/11/2019)
  
172. Bài báo:  Вариальность и синонимия исполь-зованных Л. Н. Толстым фразеологизмов с своих протзведениях Tác giả: Dương Quốc Cường. Ha Noi, Viet Nam. ISBN: 978-604-77-6097-8. Trang: Trang. Năm 2019. (05/11/2019)
  
173. Bài báo:  Tìm hiểu Dinh bà Thiên Y-A-Na, ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Tác giả: Đinh Văn Trọng, Lê Thị Tuyết Ba. Tạp chí Xưa và Nay. 512. Trang: 56-59. Năm 2019. (06/11/2019)
  
174. Bài báo:   Hệ thống cấp nước trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng: Hiện trạng và giải pháp Tác giả: ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG*; ThS. Mai Thị Thùy Dương. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 9, 2019. Trang: 6. Năm 2019. (12/11/2019)
  
175. Bài báo:   Hệ thống cấp nước trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng: Hiện trạng và giải pháp Tác giả: ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG*; ThS. Mai Thị Thùy Dương. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 9, 2019. Trang: 6. Năm 2019. (12/11/2019)
  
176. Bài báo:  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ BỘ THU NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DẠNG ĐỘNG GIA NHIỆT NƯỚC NÓNG Tác giả: ThS. Ngô Phi Mạnh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 9, 2019. Trang: 18. Năm 2019. (12/11/2019)
  
177. Bài báo:  Phân tích và tính toán phối hợp rơle bảo vệ quá dòng có hướng bằng bài toán quy hoạch tuyến tính và phần mềm Etap Tác giả: TS. Vũ Phan Huấn*; GS.TS. Lê Kim Hùng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 9, 2019. Trang: 25. Năm 2019. (12/11/2019)
  
178. Bài báo:  PHÂN TÍCH, TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ HẠN CHẾ DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH TRÊN CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN CÓ CẤU TRÚC PHỨC TẠP Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 9, 2019. Trang: 29. Năm 2019. (12/11/2019)
  
179. Tham luận:  GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN CÁC BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ LẦN THỨ TƯ Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Elearning - Kinh nghiệm và cơ hội hợp tác" (ISBN: 978-604-946-736-3). Trang: 111-113. Năm 2019. (05/11/2019)
  
180. Tham luận:  Một số quan điểm pháp lý của Trung Quốc về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Hội thảo quốc gia "Tam chủng chiến pháp của Trung Quốc trên Biển Đông”, Học viện Ngoại giao và Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, Hà Nội. Trang: 171-195. Năm 2019. (05/11/2019)
  
181. Bài báo:  Một số khiếm khuyết về mặt pháp lý và quản trị quốc tế đối với vấn đề bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ngoài vùng tài phán quốc gia Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Diễn đàn khoa học toàn quốc 2019 « Sinh học biển và phát triển bền vững », Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 2019. Trang: 272-287. Năm 2019. (05/11/2019)
  
182. Bài báo:  Một số biện pháp phát triển nguồn nhân lực ngoại ngữ du lịch ở thành phố Đà Nẵng Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học ngoại ngữ quân sự. ISSN 2525-2232. Trang: Trang. Năm 2019. (05/11/2019)
  
183. Tham luận:  Multi-Objective Modelling-Based Matching Approach between Trading Agents through a Broker with Price Discount policies as per Quantity in B2B E-marketplace. Tác giả: Le Dien Tuan and Phan Dang My Phuong. In the 7th Conference on Information Technology and Its Application (CITA2019). Trang: 49-57. Năm 2019. (06/11/2019)
  
184. Tham luận:  ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC CÁC BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Hội thảo Khoa học Quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy các bộ môn lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay" (ISBN: 978-604-65-4450-0). Trang: 1-10. Năm 2019. (07/11/2019)
  
185. Tham luận:  Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn Tư tưởng HCM ở trường Cao đẳng, Đại học theo hướng đổi mới hiện nay Tác giả: Phan Thị Quỳnh Lam; Hồ Thanh Hải. Nxb Lao động xã hội. Trang: 136-143. Năm 2019. (08/11/2019)
  
186. Bài báo:  TỐI ƯU HÓA LỰC NÂNG CỦA VẬT THỂ BAY KHUNG MỀM DẺO CÓ KÍCH THƯỚC THEO TIÊU CHUẨN NANO DỰA TRÊN PHÂN TÍCH CỘNG HƯỞNG UỐN VÀ XOẮN Tác giả: Le Anh Doan, Thanh Nghị Ngoand Phuoc Vinh Dang. Hội nghị toàn quốc về Kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo năm 2019. NCMME 2019. Trang: 100-105. Năm 2019. (10/11/2019)
  
187. Bài báo:  Nghiên cứu xác định thông số động học của quá trình nhiệt phân nhanh bột gỗ trong lò tầng sôi. Tác giả: Phạm Duy Vũ; Hoang Ngọc Đồng; Huỳnh Ngọc Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Vol. 17, No. 5, 2019. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 20-24. Năm 2019. (14/11/2019)
  
188. Tham luận:  Nâng caao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng Tác giả: Trần Hồng Lưu & Lê Tuyết Ba. Kỉ yếu hội thảo quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay, Nxb lao động. Trang: 177-187. Năm 2019. (19/11/2019)
  
189. Bài báo:  Công tác chỉ đạo, điều hành về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số 286 (11/2019). Trang: 101-103. Năm 2019. (21/11/2019)
  
190. Bài báo:  Nghiên cứu những nguyên nhân gây sạt lở đất cho vùng núi thuộc duyên hải Miền Trung Việt Nam Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chí Công*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 12.1, 2019. Trang: 34. Năm 2019. (06/01/2020)
  
191. Bài báo:  ĐA DẠNG LOÀI LUÂN TRÙNG (ROTIFERA: MONOGONONTA) Ở ĐẢO LÝ SƠN VỚI MỘT GHI NHẬN MỚI CHO VIỆT NAM Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Minh*; TS. Trịnh Đăng Mậu*; ThS. Trần Ngọc Sơn; TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 12.1, 2019. Trang: 43. Năm 2019. (06/01/2020)
  
192. Bài báo:  ĐA DẠNG LOÀI LUÂN TRÙNG (ROTIFERA: MONOGONONTA) Ở ĐẢO LÝ SƠN VỚI MỘT GHI NHẬN MỚI CHO VIỆT NAM Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Minh*; TS. Trịnh Đăng Mậu*; ThS. Trần Ngọc Sơn; TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 12.1, 2019. Trang: 43. Năm 2019. (06/01/2020)
  
193. Tham luận:  THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi ThS. Võ Đình Hợp – ThS. Nguyễn Thanh Giang. Hội thao khoa học Trường Đại học Tài chính Marketing. Trang: 58-63. Năm 2019. (12/11/2019)
  
194. Bài báo:  Bảo tồn di sản văn hóa vùng Quảng Nam: Sự liên kết hữu hình từ quá khứ - hiện tại đến tương lai Tác giả: Trần Thị Mai An. Kỷ yếu Hội thảo Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập, Đà Nẵng, 2019, ISBN: 978-604-84-4427-3. ISBN: 978-604-84-4427-3. Trang: 3-10. Năm 2019. (12/11/2019)
  
195. Bài báo:  Khảo sát thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử chịu cắt thủng của liên kết sàn phẳng và cột giữa tròn bê tông cốt thép Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Lê Minh Hoàng, Trương Hoài Chính, Nguyễn Văn Hiệp, Ngô Hữu Cường. Tạp chí Xây dựng. 01-2019. Trang: 145-150. Năm 2019. (28/11/2019)
  
196. Bài báo:  GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHAI THÁC HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HUẾ Tác giả: Lê Quốc Phong, Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh.. Tuyển tập công trình Hội thảo quốc gia: Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh lần thứ 5- 019 (ATiGB).. ISBN: ..... Trang: Trang ..... Năm 2019. (23/11/2019)
  
197. Tham luận:  Yếu tố kinh tế, chính trị và văn hóa trong quá trình thúc đẩy sức mạnh mềm của Nhật Bản tại Đông Nam Á Tác giả: Nguyễn Võ Huyền Dung. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 196-203. Năm 2019. (25/03/2020)
  
198. Tham luận:  ỨNG DỤNG THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ THỂ DỤC THỂ THAO Tác giả: ĐÀO THỊ THANH HÀ. VIET NAM. Trang: 69 -75. Năm 2019. (11/03/2020)
  
199. Bài báo:  Biến động tỷ suất sinh lợi đặc thù và thanh khoản cổ phiếu Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. 30(11). Trang: pp. Năm 2019. (16/03/2020)
  
200. Bài báo:  Cơ chế tri nhận trong các diễn đạt ẩn dụ dựa trên các giác quan trong tiếng Việt Tác giả: Trần Thị Thùy Oanh. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. 10(290). Trang: 39-43. Năm 2019. (18/03/2020)
  
 Tìm thấy: 11587 mục / 232 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn