TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,477,046
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
201. Bài báo:  Xây dựng bộ lọc Kalman mở rộng cho thuật toán định vị quán tính Tác giả: ThS. Phạm Duy Dưởng*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 9, 2019. Trang: 51. Năm 2019. (12/11/2019)
  
202. Bài báo:  Phân loại luồng dữ liệu sử dụng mạng nơ-ron Tác giả: Trần Văn Líc, Phan Trần Đăng Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. ISSN: 1859-1531, VOL. 17, NO. 5, 2019. Trang: 39-44. Năm 2019. (13/07/2019)
  
203. Bài báo:  So sánh trạng ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Hán Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Trang*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 2, 2019. Trang: 41. Năm 2019. (13/05/2019)
  
204. Bài báo:  Thế giới quan huyền thoại của người Việt cổ Tác giả: TS. Đinh Thị Phượng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 2, 2019. Trang: 45. Năm 2019. (13/05/2019)
  
205. Bài báo:  Research Challenges for State Transfer in Adaptive Systems Tác giả: Huynh Ngoc Tho, Duong Thi Mai Nga, and Huynh Cong Phap. Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA2019. 1. Trang: 1-7. Năm 2019. (15/02/2020)
  
206. Bài báo:  Khái niệm "Ấn Độ" từ góc nhìn khu vực học văn hóa - nhân văn Tác giả: Lê Nguyễn Hải Vân. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn. 61. Trang: 85-93. Năm 2019. (20/05/2019)
  
207. Tham luận:  Phát triển mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa năng lực động và hiệu quả hợp tác, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp du lịch Tác giả: Thi Bich Thuy Nguyen, Tran Bao Tran Nguyen. Kỷ yếu hội thảo COMB 2018. Trang: 68-76. Năm 2019. (24/12/2019)
  
208. Bài báo:  Quản trị công ty và chính sách nắm giữ tiền mặt ở Việt Nam Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn. Nghiên cứu Kinh tế. tháng 1. Trang: 69-79. Năm 2019. (07/05/2019)
  
209. Bài báo:  Xu thế quảng cáo video trên mạng xã hội tại Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Lê Lộc Tiên; Vũ Thị Tuyết Mai.. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong nền kinh tế số”. 1. Trang: 77. Năm 2019. (21/05/2019)
  
210. Tham luận:  Ngưỡng lạm phát và phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Nguyễn Thành Đạt, Hoàng Dương Việt Anh. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Econometrics and statistical methods- applications in economics and finance". Trang: 11-24. Năm 2019. (16/08/2019)
  
211. Bài báo:  CÁC NHÂN TỬ VÀ CHỈ SỐ LIÊN KẾT CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Hương
.
Tạp chí Khoa học Kinh tế. 7. Trang: 23-30. Năm 2019.
(17/08/2019)
  
212. Bài báo:  Nhà đầu tư tổ chức và thanh khoản cổ phiếu Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. 2(489). Trang: 21-31.. Năm 2019. (09/10/2019)
  
213. Bài báo:  Bàn về một số vấn đề có tính phương pháp luận trong chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin Tác giả: Trần Văn Thái. Tạp chí Khoa học, ĐH Đồng Tháp, ISSN: 0866-7675. 39 (08-2019). Trang: 57-65. Năm 2019. (25/06/2020)
  
214. Bài báo:  Nghiên cứu chế tạo bộ đo ứng suất - biến dạng cảnh báo sớm phá hoại kết cấu công trình Tác giả: Châu Trường Linh, Nguyễn Thu Hà, Lê Viết Thành, Phan Công Danh, Trần Sang. TCGTVT. 7. Trang: 58-63. Năm 2019. (29/06/2020)
  
215. Tham luận:  Xác định chiều sâu vết nứt trong kết cấu bê tông bằng sóng siêu âm
Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. Trang: Trang 68-75. Năm 2019.
(24/06/2020)
  
216. Bài báo:  ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN ĐỂ SÁNG TẠO VÀ CHỨNG MINH MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ BẤT ĐẲNG THỨC Tác giả: Vũ Thị Tường Minh, Phạm Quý Mười. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. 33(02). Trang: 1-7. Năm 2019. (18/05/2020)
  
217. Tham luận:  Giải pháp hỗ trợ du khách tìm kiếm điểm du lịch theo hướng Tác giả: Trần Hoàng Vũ, Hoàng Bá Đại Nghĩa, Lê Viết Trương. Hội thảo Khoa học Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ mới trong Công trình xanh” lần thứ 5 năm 2019. Trang: 40-51. Năm 2019. (23/06/2020)
  
218. Tham luận:  Đạo đức sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay Tác giả: phạm Huy Thành. Hội thảo khoa học quốc gia. Trang: 314-319. Năm 2019. (20/06/2020)
  
219. Bài báo:  ĐA DẠNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ CÁ MÚ CHẤM CAM E. COIOIDES (HAMILTON, 1822) TẠI QUẢNG NAM DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHUỖI DNA CỦA VÙNG GIEN CYTOCHROME OXIDASE I DNA TY THỂ Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi, Đặng Thúy Bình, Trương Thị Oanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. VOL. 17, NO. 11, 2019. Trang: 44-47. Năm 2019. (21/06/2020)
  
220. Bài báo:  Ảnh hưởng của hệ kết hợp cấu trúc 1D và 2D của nanocacbon đến tính chất nhiệt lớp phủ epoxy Tác giả: Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đình Lâm. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Vol. 17, No. 10.1. Trang: 1-4. Năm 2019. (21/06/2020)
  
221. Bài báo:  Assessing the impact of climate change and reservoir operation on salt water intrusion in the Vu gia- Thu bon river basin Tác giả: Tô Thúy Nga, Vũ Huy Công, Lê Hùng. Springer Nature Singapore Pte Ltd 2020 N. Trung Viet et al. (Eds.): APAC 2019. 1. Trang: 1207–1212. Năm 2019. (22/06/2020)
  
222. Bài báo:  Dân chủ mới trong tác phẩm “Thường thức chính trị’’ của Hồ Chí Minh Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. 4(161)2019. Trang: 33-36. Năm 2019. (20/06/2020)
  
223. Tham luận:  Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học trong thời đại cách mạng 4.0 Tác giả: Phạm Huy Thành. Hội thảo khoa học quốc gia. Trang: 217-224. Năm 2019. (20/06/2020)
  
224. Bài báo:  TÁC PHẨM PHỎNG VẤN TRÊN BÁO ĐÀ NẴNG – TIẾP CẬN TỪ ĐỐI TƯỢNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN Tác giả: Trần Thị Tuyết. TC Khoa học - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 35(04). Trang: 70-76. Năm 2019. (15/06/2020)
  
225. Bài báo:  Giải pháp nâng cao chất lượng khai thác hệ thống vận tải hành khách công cộng thành phố Huế Tác giả: Lê Quốc Phong, Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh lần thứ 5. ISBN 978-604-80-4202-8. Trang: 52-64. Năm 2019. (17/06/2020)
  
226. Bài báo:  Nghiên cứu thủy phân sụn khớp chân gà sử dụng Flavourzyme Tác giả: Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Văn Quang, Bùi Xuân Đông, Phạm Thị Mỹ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;. 35(04).2019. Trang: 1 - 6. Năm 2019. (19/06/2020)
  
227. Bài báo:  Thuộc tính cơ học của PMMA/PC trộn bởi quá trình đúc ép Tác giả: Van Thanh Hoang, Duc Binh Luu, Quang Bang Tao. Hội nghị Toàn quốc về Kỹ thuật Cơ khí và chế tạo năm 2019. NCMME2019. Trang: 200-204. Năm 2019. (19/06/2020)
  
228. Bài báo:  ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКАПЕЧЕНЬЯ ИЗ ЯХТЫ С ПРИБАВЛЕНИЕM МАНГИФЕРИ-НА ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ Tác giả: Nguyen Thi Truc Loan. Сборник научных статей и докладов VI Международной научно-практической конференции (г. Воронеж, 13-14 ноября 2019 г.). ISBN УДК 664.004.2. Trang: 410-420. Năm 2019. (27/05/2020)
  
229. Bài báo:  GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN CÁC BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY Tác giả: Th Trịnh Quang Dũng, Ths Nguyễn Phương Anh; Ths Đỗ Thị Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học Đại học Hải Phòng (ISSN: 1859-2368). 35 (tháng 7 - 2019). Trang: 25-34. Năm 2019. (01/06/2020)
  
230. Bài báo:  Một công thức giống-bậc của đa tạp Fano của các không gian con tuyến tính trên giao đầy đủ Tác giả: Dang Tuan Hiep, Nguyen Chanh Tu, Nguyen Thi Mai Van. Tạp chí Khoa Học, Trường Đại Học Quy Nhơn. 13 (3). Trang: 91-95. Năm 2019. (02/06/2020)
  
231. Bài báo:  PHÂN LẬP VÀ TẠO DÒNG GENE THERMOLABILE HEMOLYSIN CỦA VI KHUẨN VIBRIO TỪ CÁ HỒNG MỸ Ở THỪA THIÊN HUẾ Tác giả: Đặng Thanh Long, Nguyễn Thái Hoàng, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thùy Trâm, Phạm Thị Hải Yến, Huỳnh Văn Chương , Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Văn Hiệp. Tạp chí Khoa học Đại học Huế:. Vol. 128, No. 1E,. Trang: 5–14. Năm 2019. (15/06/2020)
  
232. Bài báo:  Nghiên cứu thủy phân sụn khớp chân gà sử dụng Flavourzyme Tác giả: Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Văn Quang, Bùi Xuân Đông, Phạm Thị Mỹ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 35(04).2019. Trang: 1-6. Năm 2019. (18/06/2020)
  
233. Bài báo:  Phân tích diễn ngôn phê phán các bản tin điện tử bằng tiếng Anh về tính bền vững của môi trường Tác giả: Luu Quy Khuong; Nguyen Thi Ha Quyen. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN: 1859-153. Volume 17, No. 12.1, 2019. Trang: 43-48, DOI http://doi.org/10.31130/JST-UD2019-11. Năm 2019. (21/05/2020)
  
234. Tham luận:  Ứng dụng hệ thống ảnh viễn thám (Landsat) và chỉ số NDVI đánh giá biến độnglớp phủ thực vật trên đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam Tác giả: Nguyễn Văn Thắng, Dương Quang Hưng, Võ Văn Minh. NXB Nông nghiệp. Trang: 464-470. Năm 2019. (21/05/2020)
  
235. Bài báo:  YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG TRONG TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: Võ Hùng Cường. Hội thảo khoa học quốc gia Công tác truyền thông giáo dục ở các trường đại học trong bối cảnh 4.0. ISBN: 978-604-946-761-5. Trang: 193-205. Năm 2019. (21/05/2020)
  
236. Bài báo:  Xác định chiều sâu vết nứt trong kết cấu bê tông bằng sóng siêu âm Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, và Nguyễn Đình Sơn. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. 1. Trang: 68-75. Năm 2019. (07/05/2020)
  
237. Bài báo:  Mô phỏng hai chiều sự lan truyền của sóng siêu âm trong bê-tông bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung và Nguyễn Đình Sơn. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. 1. Trang: 365-372. Năm 2019. (07/05/2020)
  
238. Bài báo:  
Actors afecting prawn farming development in Tra Vinh Province (Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh)
Tác giả: Le The Gioi, Lam Thi My Lan. The International Conference on Management and Business – COMB 2019 ISBN: 978-604-84-4583-6. Số 1, năm 2019. Trang: 358-371. Năm 2019.
(04/05/2020)
  
239. Bài báo:  The Legal Status of Marine Genetic Resources and Vietnam's Engagement in the UN BBNJ Process Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Journal of International Studies. 41. Trang: 227-268. Năm 2019. (01/05/2020)
  
240. Bài báo:  Integral Sliding Mode Control For Trajectory Tracking Control Of Robotic Manipulators Using An Adaptive Twisting Algorithm Tác giả: Anh Tuan Vo, Ngoc Hoai An Nguyen, Duy Duong Pham. Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology. 12.2. Trang: 42-47. Năm 2019. (21/04/2020)
  
241. Bài báo:  Phát triển khung năng lực cốt lõi của nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành. Tạp chí Giáo dục. Số đặc biệt tháng 10/2019. Trang: 103-107. Năm 2019. (21/04/2020)
  
242. Bài báo:  Giải pháp nâng cao vị thứ xếp hạng của Đại học Đà Nẵng trên các bảng xếp hạng quốc tế Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Vol.17, No.8, 2019. Trang: 31-35. Năm 2019. (21/04/2020)
  
243. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CỦA KIM LOẠI SẮT TỪ LÊN NHIỆT ĐỘ CHUYỂN PHA CỦA VẬT LIỆU TỪ NHIỆT DẠNG DÂY MICRO NỀN Gd Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Đức, Ngô Thu Hương, Phan Mạnh Hưởng. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc. Trang: 98-102. Năm 2019. (21/04/2020)
  
244. Bài báo:  Thực trạng năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên các trường trung học phổ thông Tác giả: Th.S Lê Thị Duyên. Tạp chí khoa học trường Đại học sư phạm Hà Nội. số 9. Trang: 156-161. Năm 2019. (26/03/2020)
  
245. Bài báo:  Current situation of organization of capacity development career for students at schools high school in Viet Nam Tác giả: Th.S Lê Thị Duyên. Международный академический вестник. №11(43). Принята к публикации. Trang: 213-219. Năm 2019. (26/03/2020)
  
246. Bài báo:  Một phương pháp hiệu quả phát hiện chủ đề nóng từ các bài báo khoa học Tác giả: Đào Quang Toàn, Nguyễn Việt Anh, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Trần Quốc Vinh. National Symposium of Selected ICT Problems (@). 22th. Trang: 0-0. Năm 2019. (27/02/2020)
  
247. Tham luận:  Đánh giá diễn biến xâm nhập mặn vùng hạ lưu khi xét đến điều tiết hệ thống hồ chứa Vu Gia Thu Bồn Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Trang: 120-125. Năm 2019. (05/03/2020)
  
248. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae) Tác giả: Trinh Dang Mau, Lê Vũ Khánh Trang, NN Thuy Trinh, Tran Ngoc Son, Vo Van Minh. Tạp chí sinh học. 41(1). Trang: 1-16. Năm 2019. (23/04/2020)
  
249. Bài báo:  Phân lập, tuyển chọn Bacillus thuringiensis từ một số mẫu đất tại xã Tiên Cảnh, tỉnh Quảng Nam” Tác giả: Lê Thị Mai, Võ Văn Minh, Lê Vũ Khánh Trang, Phan Nguyễn Gia Linh. Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm , ĐH Đà Nẵng, 2019. Số 3201( Tháng 03). Trang: 66-70. Năm 2019. (23/04/2020)
  
250. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG XANH ĐEN KAMI 999 TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: Nguyễn Minh Lý, Nguyễn Thị Mộng Thường. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 33(02). Trang: 1-6. Năm 2019. (11/02/2020)
  
 Tìm thấy: 11917 mục / 239 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn