TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
60,146,065
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
201. Tham luận:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển một nền nông nghiệp toàn diện Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa - Lường Thị Phượng. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trang: 88-96. Năm 2019. (14/08/2019)
  
202. Bài báo:  Sở hữu nước ngoài và quản trị lợi nhuận: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam Tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên, Nguyễn Hoàng Thảo Uyên. Tạp chí Kế toán Kiểm toán. 6/2019. Trang: 22-25. Năm 2019. (19/08/2019)
  
203. Bài báo:  Pháp luật của Bang New South Wales, Australia về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất và một số gợi mở cho Việt Nam Tác giả: Nguyễn Quang TuyếnĐỗ Trần Hà Linh. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 6. Trang: 79-84. Năm 2019. (22/08/2019)
  
204. Tham luận:  Nhận thức và sự vận dụng của Đảng ta về tư tưởng kinh tế nông nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trang: 82-87. Năm 2019. (14/08/2019)
  
205. Bài báo:  Người cao tuổi và sự sắp xếp cuộc sống: Trường hợp nghiên cứu ở Tây Nguyên Tác giả: Trần Thị Thúy Ngọc. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia năm 2018 “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”. ISBN: 978-604-60-3012-6. Trang: 936-940. Năm 2019. (19/08/2019)
  
206. Bài báo:  Impact of Frequency Shift on Nonlinear Compensation Using Optical Phase Conjugation for M-QAM Signals Tác giả: Nguyen Duc Binh, Nguyen Van Dien, Nguyen The Quang, Nguyen Quang Nhu Quynh, Ho Phuoc Tien, Nguyen Van Tuan, Nguyen Tan Hung. REV Journal on Electronics and Communications (Accepted). 00. Trang: 00. Năm 2019. (02/09/2019)
  
207. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp tương đương năng lượng vào phân tích ứng xử của tấm. Tác giả: PGS.TS NGUYỄN XUÂN TOẢN, ThS NGUYỄN THỊ KIM LOAN *. Tạp chí Xây dựng. 612. Trang: 231-235. Năm 2019. (02/10/2019)
  
208. Bài báo:  Xây dựng bản đồ gió tự động cho thành phố Đà Nẵng dựa trên hệ số địa hình thực tế Tác giả: Bùi Hồng Trung1, Võ Duy Hùng2, Lê Văn Trung3 và Doãn Đạt Phước4. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển (NXBXD-ISBN: 978-604-82-2687-9). 1. Trang: -. Năm 2019. (02/10/2019)
  
209. Bài báo:  Nghiên cứu thử nghiệm xử lý chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy từ chợ bằng công nghệ ủ sinh học kết hợp thổi khí Tác giả: Võ Diệp Ngọc Khôi, Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Vol.17, No.05. Trang: 15-19. Năm 2019. (02/10/2019)
  
210. Bài báo:  Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của cây cà tím (Solanum melongena L.) giống Thái Lan (Eggplant No 1) trồng tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 32(01). Trang: 1-8. Năm 2019.
(06/10/2019)
  
211. Bài báo:  Khảo sát kỹ năng nghiên cứu khoa học của giảng viên tại một trường đại học miền Trung Tác giả: Võ Thị Minh Nho. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự. 17. Trang: 97-105. Năm 2019. (08/10/2019)
  
212. Bài báo:  Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ-Thái Bình Dương và hàm ý cho Việt Nam Tác giả: Nguyễn Võ Huyền Dung. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. 222. Trang: 9-17. Năm 2019. (21/10/2019)
  
213. Bài báo:  ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN FDI GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: TS. Đặng Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 8.2019 ISSN: 1859-1531. Trang: 25-30. Năm 2019. (26/08/2019)
  
214. Bài báo:  COMBINING IMAGE PROCESSING AND TACTILE SENSATION ACTUATOR FOR IMPROVING ATHLETIC TRAINING IN SQUAT WORK OUT Tác giả: Vo Nhu Thanh, Le Hoai Nam. NCMME2019 Hội nghị toàn quốc về Kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo năm 2019. in press. Trang: in press. Năm 2019. (11/10/2019)
  
215. Bài báo:  Rào cản pháp lí đối với sự phát triển của doanh nghiệp xã hội Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Kỷ yếu Hội thảo cấp Quốc gia: Thực trạng phát triển doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam. ISBN: 978-604-9871-75-7. Trang: 104 -114. Năm 2019. (25/12/2019)
  
216. Bài báo:  Joint Bandwidth Allocation and Server Scaling for Colocation Edge Computing Tác giả: Minh N. H. Nguyen and Choong Seon Hong. Korea Computer Congress (KCC 2019). 2019. Trang: 1~3. Năm 2019. (31/10/2019)
  
217. Tham luận:  Hoạt động thờ cúng Hùng Vương ở tỉnh Lâm Đồng
Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga
.
Kỷ yếu hội thảo quốc gia. Trang: 664-670. Năm 2019.
(11/11/2019)
  
218. Tham luận:  Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề sư phạm cho đội ngũ giáo viên phổ thông Tác giả: Phan Thị Quỳnh Lam. Nxb đại học Huế. Trang: 284-290. Năm 2019. (01/11/2019)
  
219. Bài báo:  Nghiên cứu các kỹ thuật khai phá dữ liệu cho dự đoán lỗi phần mềm
Tác giả: Hà Thị Minh Phương
.
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia 2019 "Công nghệ thông tin và ứng dụng trong lĩnh vực". Lần thứ 8. Trang: 256-263. Năm 2019.
(01/11/2019)
  
220. Bài báo:  Một số biện pháp phát triển nguồn nhân lực ngoại ngữ du lịch ở thành phố Đà Nẵng Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học ngoại ngữ quân sự. ISSN 2525-2232. Trang: trang. Năm 2019. (05/11/2019)
  
221. Bài báo:  Già hóa dân số ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra
Tác giả: Trần Khánh Linh
.
Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. 5. Trang: tba. Năm 2019.
(21/11/2019)
  
222. Bài báo:  Sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học kinh tế. 7(2). Trang: 1-8. Năm 2019. (19/03/2019)
  
223. Bài báo:  Phát triển mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực động và hiệu quả hợp tác và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp du lịch. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS. Nguyễn Trần Bảo Trân. Kỷ yếu hội thảo COMB2018. năm 2019. Trang: 186-196. Năm 2019. (26/03/2019)
  
224. Bài báo:  A Chattering-Free, Adaptive, Robust Tracking Control Scheme for Nonlinear Systems With Uncertain Dynamics
Tác giả: Anh Tuan Vo, Hee-Jun Kang. IEEE Access IEEE. 7. Trang: 10457 - 10466. Năm 2019.
(27/03/2019)
  
225. Bài báo:  Hệ thống quản lý điểm đến (DMS) - Một số hàm ý đối với điểm đến du lịch Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Kỷ yếu hội thảo COMB2018. năm 2019. Trang: 68-76. Năm 2019. (26/03/2019)
  
226. Bài báo:  Tác động của phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư của các Doanh nghiệp Việt nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp Chí Khoa học Kinh tế. 7 (01). Trang: 01-08. Năm 2019. (05/04/2019)
  
227. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae) Tác giả: Trinh Dang Mau, Le Vu Khanh Trang, Nguyen Nhung Thuy Trinh, Tran Ngoc Son, Vo Van Minh. Academia Journal of Biology. 41(1). Trang: 1-16. Năm 2019. (29/03/2019)
  
228. Bài báo:  Kiến trúc thành Vauban: Trường hợp kinh thành Huế Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. 6. Trang: 60-66. Năm 2019. (23/05/2019)
  
229. Bài báo:  Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. 3. Trang: 168-174. Năm 2019. (05/04/2019)
  
230. Bài báo:  Ảnh hưởng của sự tương tác giữa chất lỏng lên thành bể đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép có bể bơi Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Phan Đình Luyến. Tạp chí Xây dựng. 02. Trang: 86-90. Năm 2019. (05/04/2019)
  
231. Bài báo:  Tín hiệu an toàn của các thuốc có chi phí Bảo hiểm y tế cao nhất năm 2016: phân tích từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam Tác giả: Đặng Bích Việt, Võ Thị Thúy Kiều, Nguyễn Hoàng Anh (b), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Đình Hòa. Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc. 5. Trang: 17-24. Năm 2019. (07/04/2019)
  
232. Bài báo:  Đặc trưng giá trị văn hoá Việt Nam: tiếp cận theo các tình huống tiến thoái lưỡng nan của Trompenaars-Turner Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2018 (ISBN 978-604-84-39453). 7. Trang: 289-298. Năm 2019. (30/03/2019)
  
233. Bài báo:  Phát triển năng lực sáng tạo để khởi nghiệp thành công trong đào tạo sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng Tác giả: Ngô Xuân Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2018 (ISBN 978-604-84-39453). 7. Trang: 16-22. Năm 2019. (30/03/2019)
  
234. Bài báo:  Quản trị công ty và chính sách nắm giữ tiền mặt ở Việt Nam Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn . Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 488. Trang: 69-79. Năm 2019. (07/05/2019)
  
235. Bài báo:  Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. 5. Trang: 25-30. Năm 2019. (23/05/2019)
  
236. Bài báo:  Năng lực cạnh tranh các nông sản chủ lực tỉnh Kon Tum Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc, Lê Thị Hồng Nghĩa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol 17, No.2. Trang: 10-14. Năm 2019. (29/05/2019)
  
237. Bài báo:  Năng lực cạnh tranh của các nông sản chủ lực tỉnh Kon Tum Tác giả: ThS. Phan Thị Thanh Trúc*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 2, 2019. Trang: 15. Năm 2019. (13/05/2019)
  
238. Bài báo:  Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong lớp học Biên dịch tiếng Anh du lịch: Nghiên cứu thực nghiệm Tác giả: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 2. Trang: 15-20. Năm 2019. (13/05/2019)
  
239. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae) Tác giả: Trinh Dang Mau, Le Vu Khanh Trang, Nguyen Nhung Thuy Trinh, Tran Ngoc Son, Vo Van Minh. Academia Journal of Biology. 41(1). Trang: 1-16. Năm 2019. (02/05/2019)
  
240. Bài báo:  Công bố thông tin về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của các công ty niêm yết ở Việt Nam Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Lê Thùy Trang. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). 2(489). Trang: 11-20. Năm 2019. (22/04/2019)
  
241. Bài báo:  Hiện trạng chất lượng môi trường nước và mối tương quan với cấu trúc quần xã Trùng bánh xe ở hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Tác giả: Dương Quang Hưng, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh, Trần Thị Tứ Ka, Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. 30(04).2018. Trang: 20. Năm 2019. (13/05/2019)
  
242. Tham luận:  Improved collaborative filtering recommendations using quantitative implication rules mining in implication field Tác giả: Hoang Tan Nguyen; Lan Phan Phuong; Hung Huu Huynh; Hiep Xuan Huynh. The 3nd International Conference on Machine learning and Soft computing (ICMLSC2019); Dalat, Vietnam. Trang: 110-116. Năm 2019. (09/05/2019)
  
243. Bài báo:  Nghiên cứu quá trình tự phân cơ thịt đỏ cá ngừ nhằm thu hồi dịch đạm thủy phân Tác giả: TS. Bùi Xuân Đông*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 6. Năm 2019. (09/05/2019)
  
244. Bài báo:  Nghiên cứu cải thiện hiệu quả bọc chắn nhằm giảm ảnh hưởng của bức xạ điện từ đến các thiết bị điện tử ở môi trường xung quanh nguồn bức xạ Tác giả: Tăng Tấn Chiến, Võ Văn Dũng, Trần Nhật Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 6 - 10. Năm 2019. (09/05/2019)
  
245. Bài báo:   Ảnh hưởng của tro bay nhiệt điện Duyên Hải đến cường độ chịu nén và khả năng chống thấm của bê tông Tác giả: TS. Nguyễn Văn Chính*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 15. Năm 2019. (09/05/2019)
  
246. Bài báo:  Nghiên cứu địa hoá học của nước ngầm tại thành phố Đà nẵng, Đà lạt và tỉnh Đồng nai Tác giả: TS. Lê Phước Cường*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 21. Năm 2019. (09/05/2019)
  
247. Bài báo:  ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH HÓA HỌC PHI TUYẾN MISO SỬ DỤNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH MPC Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Định*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 36. Năm 2019. (09/05/2019)
  
248. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO) Tác giả: Bùi Văn Ga*, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 35-41. Năm 2019. (09/05/2019)
  
249. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO) Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Trương Lê Bích Trâm; TS. Bùi Thị Minh Tú. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 43. Năm 2019. (09/05/2019)
  
250. Bài báo:  ỨNG DỤNG LOGIC MỜ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TUABIN KHÍ Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Mai*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 64. Năm 2019. (09/05/2019)
  
 Tìm thấy: 11460 mục / 230 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn