TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
43,881,877
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
201. Bài báo:  GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO SẢN PHẨM CÀ PHÊ TẠI VÙNG TÂY NGUYÊN Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Ngọc Thảo Vy. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 23/2017. Trang: 21-29. Năm 2018. (11/07/2018)
  
202. Tham luận:  GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ GẮN VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN Tác giả: ThS.Nguyễn Thị Thúy Hạnh. Hội thảo khoa học quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên lần 2 năm 2018. Trang: 309-313. Năm 2018. (11/07/2018)
  
203. Bài báo:  Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn ethanol đến thời điểm đánh lửa động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng xăng sinh học Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng. Tuyển tập các Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20, năm 2017. 20017. Trang: 858-867. Năm 2018. (12/07/2018)
  
204. Tham luận:  Đặc trưng từ vựng trong các bài diễn văn của các nhà lãnh đạo tại các diễn đàn kinh tế bằng tiếng Anh và tiếng Việt Tác giả: Lưu Quý Khương; Hồ Thảo Trang. Kỉ yếu Hội thảo quốc gia”Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ III”, ISBN: 978-604-912-968-1. Trang: 13-22. Năm 2018. (10/07/2018)
  
205. Tham luận:  Ý tưởng của Các Mác về tri thức khoa học biến thành lực lượng sản xuất trực tiếp Tác giả: Trần Hồng Lưu. Kỷ yếu hội thảo khoa học- Vận dụng quan điểm Các Mác về cuộc cách mạng công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Trang: 200-207. Năm 2018. (13/07/2018)
  
206. Bài báo:  Sự thay đổi nhiệt độ trong khối bê tông do nhiệt Hyđrat: Nghiên cứu thí nghiệm và mô hình Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Dương Minh Quang, Nguyễn Quang Huy. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 6-2018. Trang: 99-105. Năm 2018. (03/07/2018)
  
207. Tham luận:  Numerical seakeeping analysis of container ship in regular waves in various wave directions Tác giả: Van Minh Nguyen, Thi Loan Mai, Thi Thanh Diep Nguyen, Youngho Park, Bon Guk Koo, Hyun Su Ryu and Hyeon Kyu Yoon. Proceeding of The Energy and Technology Solutions in Transport (E&T Solution 2018), Ho Chi Minh, Viet Nam. Trang: 1-8. Năm 2018. (03/07/2018)
  
208. Bài báo:  
Đóng góp của hoạt động "Khai dân trí" trong phong trào Duy Tân ở Quảng Nam đối với nền giáo dục nước nhà xưa và nay
Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Khoa học Giáo dục trường ĐHSP Đà Nẵng. 1. Trang: 34-45. Năm 2018.
(15/07/2018)
  
209. Bài báo:  Phân tích kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch ở tỉnh Quảng ngãi Tác giả: Trần Thị Trương; Nguyễn Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). 6(02). Trang: 39-51. Năm 2018. (25/07/2018)
  
210. Tham luận:  Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 Tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia năm 2018 - "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên". Trang: 582-587. Năm 2018. (17/07/2018)
  
211. Bài báo:  Vấn đề quyền đại diện trong công ty dưới góc độ Bộ luật dân sự và Luật doanh nghiệp
Tác giả: Ths. Nguyễn Hữu Phúc
.
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. 9. Trang: 20-22. Năm 2018.
(27/07/2018)
  
212. Bài báo:  Đánh giá sự thay đổi một số tính chất của đất từ mô hình vật lý nghiên cứu tính lún của đất yếu có và không có sử dụng bấc thấm kết hợp gia tải (Assessment of changes some properties of soft soil from physical model test to study the settlement of soft soil using and not using PVD) Tác giả: Nguyễn Thị Phương Khuê, Đỗ Hữu Đạo, Phan Khắc Hải
.
Tạp chí Xây Dựng, ISSN 0866-0762. 5-2018. Trang: 68-74. Năm 2018.
(01/08/2018)
  
213. Bài báo:  Sử dụng phương pháp bề mặt để tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCl Tác giả: Bùi Viết Cường, Võ Thị Hoàng Yến, Phùng Thanh Anh, Trần Thị Thu Hương, Lê Thị Kim Dung, Trần Thị Thu Vân, Trần Thị Thảo My, Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 5(126). Trang: 12-15. Năm 2018. (31/07/2018)
  
214. Bài báo:  NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CHO CÁC DỰ ÁN KHÁCH SẠN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NHẰM TĂNG LỢI THẾ CẠNH TRANH
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Đàm Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Văn Kỳ Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 5(126).2018, QUYỂN 2. Trang: 47. Năm 2018.
(04/08/2018)
  
215. Bài báo:  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TÁCH CHIẾT KIỀM ĐẾN TẤN CÔNG NỘI SULFATE DO HÌNH THÀNH ETTRINGITE GIÁN ĐOẠN Tác giả: Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. 61 (6/2018). Trang: 69-75. Năm 2018. (23/07/2018)
  
216. Bài báo:  Investment, Cash Flow, and Financial Constraints in a Transition Economy. Evidence from Vietnam Tác giả: Ngoc Ha, Hong Phan. ICOAF 2018. SBN: 978-604-84-3195-2. Trang: 184-199. Năm 2018. (23/07/2018)
  
217. Bài báo:  KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC MÔN VIẾT TIẾNG NGA Tác giả: Lưu Thị Thùy Mỹ. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. 4 (125).2018. Trang: 12-16. Năm 2018. (22/08/2018)
  
218. Bài báo:  NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ CỦA DẦM CHỊU LỰC CẮT KHI LỰC DÍNH GIỮA BÊ TÔNG VÀ CỐT DỌC CHỊU KÉO BỊ SUY GIẢM CỤC BỘ Tác giả: Nguyễn Công Luyến. Tạp chí KHCN ĐHĐN,. Số 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 43-46. Năm 2018. (05/08/2018)
  
219. Tham luận:  Nghiên cứu mô phỏng sức cản gió tác động lên tàu Container Tác giả: Nguyễn Văn Triều. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, Quy Nhơn. Trang: xx-xx. Năm 2018. (10/08/2018)
  
220. Bài báo:  Phân tích biểu thức tình thái biểu hiện lời rào đón trong diễn ngôn tiếng Anh: hướng tiếp cận khối liệu. Tác giả: Trần Hữu Phúc - Hoàng Thị Kim Cúc. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. 6(273)-2018. Trang: 53-59. Năm 2018. (14/08/2018)
  
221. Bài báo:  Thực trạng phát triển chương trình đào tạo ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA Tác giả: Lê Minh Hiệp. Tạp chí Giáo dục. 435 (Kì 1-8/2018). Trang: 13-18. Năm 2018. (15/08/2018)
  
222. Bài báo:  Nghiên cứu tác động của các nhân tố căng thẳng trong công việc đến hiệu quả làm việc của nhân viên ngành ngân hàng tại Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. 250. Trang: 44-53. Năm 2018. (29/08/2018)
  
223. Bài báo:  Mối liên kết giữa kế toán và thuế- một số bàn luận Tác giả: Nguyễn Công Phương, Ngô Hà Tấn, Trương Thùy Vân. Tạp chí Kế toán và kiểm toán. 176. Trang: 9-11. Năm 2018. (06/09/2018)
  
224. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Hoàng Lê Phương Thảo. Tạp chí Khoa học Thương Mại. 119. Trang: 22_28. Năm 2018. (17/08/2018)
  
225. Bài báo:  Nhận thức của sinh viên về các ứng dụng di động: Phân tích nhu cầu của việc dùng ứng dụng di động để dạy Tiếng Anh học thuật ở Việt Nam Tác giả: ThS. Lê Thị Minh Trang. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. ISBN: 978-604-73-6009-3.. Trang: 342 – 364. Năm 2018. (26/08/2018)
  
226. Tham luận:  The Suitability of International Public-Sector Accounting Standards (IPSAS) for Emerging Economies: A Literature Review Tác giả: Tobias Polzer and Phuong Cong. Accounting & Accountability in Emerging economies Conference at Đại học Essex, UK.. Trang: 1-21. Năm 2018. (06/09/2018)
  
227. Bài báo:  Nghiên cứu về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của các Nữ doanh nhân khu vực miền Trung. Tác giả: Ngo Thi Khue Thu, Truong Thi Kim Cuong. Tạp chí Khoa học Thương mại. 119. Trang: 58-72. Năm 2018. (12/09/2018)
  
228. Bài báo:  Đặc trưng ngữ dụng của cấu trúc "I + kết ngôn giữa động từ phi thực hữu tri nhận và một phó từ tình thái nhận thức" Tác giả: Lưu Qúy Khương; Trần Thị Minh Giang. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, ISSN: 2525-2445. Vol.34 - No.4. Trang: 59 - 71. Năm 2018. (13/09/2018)
  
229. Bài báo:  Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập bằng phần mềm thủy lực 1 chiều – áp dụng cho công trình đập dâng Định Bình
Tác giả: Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 7(128).2018. Trang: 38-41. Năm 2018.
(17/09/2018)
  
230. Bài báo:  Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân bột bánh dầu đậu phộng nhằm thu dịch protein thủy phân bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCl Tác giả: Bùi Viết Cường, Lê Thị Kim Dung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 7(128).2018. Trang: 18-22. Năm 2018. (19/09/2018)
  
231. Bài báo:  Bước đầu nghiên cứu hoạt tính gây độc tế bào ung thư tụy của Lanostan Triterpenoid từ lá cây na rừng Tác giả: Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Hải Đăng, Trần Phương Thảo, Trần Phi Long, Jeong Hyung Lee, Lê Phước Cường, Phạm Thanh Huyền, Phương Thiện Thương. Tạp chí Dược liệu. Tập 23, số 4/2018. Trang: 210 - 216. Năm 2018. (21/08/2018)
  
232. Bài báo:  Liên kết kinh tế giữa các hộ và các chủ thể khác trong sản xuất và tiêu thụ bơ: Nghiên cứu trên địa bàn Tây Nguyên Tác giả: Đặng Thị Thu Trang, Phan Thị Nhung. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên. 2. Trang: 621-626.. Năm 2018. (22/08/2018)
  
233. Bài báo:  Bàn thí nghiệm cỡ nhỏ để xác định các thông số động học của máy quay Tác giả: Đặng Phước Vinh*, Trần Phước Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. 7(128). Trang: 71-74. Năm 2018. (12/09/2018)
  
234. Bài báo:  Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda orientalis) với xúc tác NaOH nhằm thu dịch protein thủy phân Tác giả: Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Bùi Xuân Đông và Trần Thị Thu Vân. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy Sản. 2(2018). Trang: 16-23. Năm 2018. (22/08/2018)
  
235. Bài báo:  Mô hình đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học tại Việt Nam Tác giả: Phan Thị Yến - Đinh Thị Kim Thoa. Tạp chi Giáo dục. 436 (Kì 2 -8/2018). Trang: 21-28. Năm 2018. (27/08/2018)
  
236. Bài báo:  Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda orientalis) với xúc tác NaOH nhằm thu dịch protein thủy phân Tác giả: Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Bùi Xuân Đông, Trần Thị Thu Vân. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản. 02/2018. Trang: 16-23. Năm 2018. (22/08/2018)
  
237. Bài báo:  Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính thông qua dạy học trên lớp chương “Lượng tử ánh sáng” - Vật lí 12 THPT Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Thị Bích Hòa. Tạp chí Giáo dục. 6.2018. Trang: 63-68. Năm 2018. (08/09/2018)
  
238. Bài báo:  Bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học chương “Mắt các dụng cụ quang” vật lí 11 THPT Tác giả: Lê Thanh Huy, Lê Thị Thao. Tạp chí Giáo dục. 6.2018. Trang: 69-75. Năm 2018. (08/09/2018)
  
239. Bài báo:  Tác động của chính sách Marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng tại các NHTM ở tỉnh Quảng Ngãi Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Như Mai, Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí Kinh tế và dự báo. 9. Trang: 27-30. Năm 2018. (12/09/2018)
  
240. Bài báo:  Chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích: góc nhìn từ cơ sở lý luận. Tác giả: Nguyễn Thị Như Mai, Phạm Thị Lan Hương, Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu. 3. Trang: 24-31. Năm 2018. (12/09/2018)
  
241. Bài báo:  Đánh giá hiệu quả kinh tế hệ thống ứng dụng năng lượng nước để làm lạnh Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 7(128).2018. Trang: 18. Năm 2018. (17/09/2018)
  
242. Bài báo:  Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập bằng phần mềm thủy lực 1 chiều – áp dụng cho công trình đập dâng Định Bình Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 7(128).2018. Trang: 42. Năm 2018. (17/09/2018)
  
243. Bài báo:  XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỒ NGẬP LỤT CỦA VÙNG HẠ LƯU SÔNG VU GIA THU BỒN THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHI CÓ ĐƯỜNG CAO TỐC QUẢNG NGÃI – ĐÀ NẴNG, ADB VÀ HÒA PHƯỚC HÒA KHƯƠNG. Tác giả: TS. Tô Thúy Nga*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 7(128).2018. Trang: 52. Năm 2018. (17/09/2018)
  
244. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến các đặc điểm sinh học của Moina micrura (Cladocera: moinidae) Tác giả: TS. Trịnh Đăng Mậu*; Bùi Thanh Phi*; ThS. Trần Ngọc Sơn; PGS.TS. Võ Văn Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 7(128).2018. Trang: 56. Năm 2018. (17/09/2018)
  
245. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến các đặc điểm sinh học của Moina micrura (Cladocera: moinidae) Tác giả: TS. Trịnh Đăng Mậu*; Bùi Thanh Phi*; ThS. Trần Ngọc Sơn; PGS.TS. Võ Văn Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 7(128).2018. Trang: 56. Năm 2018. (17/09/2018)
  
246. Bài báo:  Về phương pháp tính giá thành thông dụng trong hệ thống tính giá thành theo đơn đặt hàng Tác giả: Tran Thi Nga. Tạp chí Kế Toán & Kiểm Toán. 7/2018. Trang: 50-52. Năm 2018. (28/08/2018)
  
247. Tham luận:  Giải pháp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cho cà phê Tây Nguyên Tác giả: Phan Trọng An; Phan Như Hiền, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên" lần 2 năm 2018. Trang: 347 - 351. Năm 2018. (30/08/2018)
  
248. Tham luận:  Yếu tố Trung Quốc trong quan hệ Việt Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump Tác giả: Nguyễn Võ Huyền Dung. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 162-169. Năm 2018. (03/09/2018)
  
249. Bài báo:  Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị cảnh báo an toàn trên máy tiện khi gia công mặt trụ ngoài bằng phương pháp chạy dao dọc.
Tác giả: Đào Thanh Hùng1, Nguyễn Thái Dương1, Nguyễn Anh Ngọc2, Chu Đức Hùng2,
.
Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - Đại học Công nghiệp Hà Nội - Số 47 (8/2018): 58-62. Số 47 (8/2018). Trang: 58-62. Năm 2018.
(04/09/2018)
  
250. Tham luận:  Một số nhận xét về các bài tập nghe trong giáo trình “ЧТО ВЫ СКАЗАЛИ”, Tác giả И. В. ОДИНЦОВА Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo khoa học khoa Nga, Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH Đà Nẵng. Trang: 4-8. Năm 2018. (17/09/2018)
  
 Tìm thấy: 10458 mục / 210 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn