TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,984,087
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
201. Tham luận:  Bàn về “Học thuyết giá trị” trong giảng dạy môn Kinh tế chính trị theo chương trình đổi mới của Bộ GD&ĐT. Tác giả: Nguyễn Lê Thu Hiền. Sinh hoạt nhóm bạn đọc - Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Trang: 1-7. Năm 2020. (25/08/2020)
  
202. Bài báo:  Phân loại ngành nghề: bất cập trong việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Trang. Tạp chí Khoa học Kinh Tế. 8 (01). Trang: 91-101. Năm 2020. (25/08/2020)
  
203. Tham luận:  Một số yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp "Có sức sống" tại địa phương Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành; Lê Minh Hiệp. Hội thảo "Xu hướng mới trong thương mại toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam. Trang: 20-24. Năm 2020. (04/09/2020)
  
204. Bài báo:  Nghiên cứu chất lượng dịch vụ bán lẻ tại các siêu thị thành phố Đà Nẵng Tác giả: Võ Quang Trí, Đường Thị Liên Hà. Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương. 6/2020. Trang: 98-105. Năm 2020. (08/09/2020)
  
205. Tham luận:  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ ngân hàng tại Việt Nam Tác giả: Đường Thị Liên Hà, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ Trâm. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Tài chính - Ngân hàng (DCFB 2020). Trang: 397-405. Năm 2020. (08/09/2020)
  
206. Tham luận:  Tài trợ qua chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Tác giả: Phan Đình Anh, Nguyễn thị Lan Anh, Nguyễn thị Loan. DCFB 2020. Trang: 00. Năm 2020. (08/09/2020)
  
207. Bài báo:  ANALYSIS OF ECONOMIC LINKAGES IN CONDITIONS OF LIMITED AGRICULTURE SUPPLY Tác giả: Nguyen Huu Nguyen Xuan. Hội thảo CODI 2020. 1. Trang: 65-71. Năm 2020. (08/09/2020)
  
208. Bài báo:  Nghiên cứu yếu tố quyết định sự thành công của khởi nghiệp tại Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Như Ý, Đinh Nguyễn Khánh Phương và Bùi Trần Huân. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 18. Trang: forcoming. Năm 2020. (12/09/2020)
  
209. Bài báo:  Nghiên cứu tác đông của phẩm chất cá nhân lãnh đạo đến tạo động lực làm việc của nhân viên: trường hợp tại chi nhánh MBBank Quảng Ngãi
Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Hiệp và Nguyễn Thị Thúy Hằng
.
Tạp chí khoa học thương mại. 145. Trang: forcoming. Năm 2020.
(12/09/2020)
  
210. Bài báo:  Nghiên cứu thiết kế tham số cho khuôn cắt đột Tác giả: Đỗ Minh Kỳ, Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Vol. 18, No. 7. Trang: 56-61. Năm 2020. (15/09/2020)
  
211. Bài báo:  Đánh giá thực trạng và giải pháp nghiên cứu về sạt lở đất ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Tác giả: Đoàn Viết Long, Nguyễn Chí Công, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Tiến Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi. 61. Trang: 119-128. Năm 2020. (11/09/2020)
  
212. Bài báo:  Ảnh hưởng của phân bố mưa trong xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở đất bằng phương pháp thống kê Frequency Ratio Tác giả: Đoàn Viết Long, Võ Nguyễn Đức Phước, Nguyễn Chí Công, Nguyễn Tiến Cường. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi-Môi trường. 70. Trang: 1-8. Năm 2020. (11/09/2020)
  
213. Bài báo:  Nhân tố ảnh hưởng chất lượng kiểm toán: Nhìn từ khía cạnh nhận thức của kiểm toán viên Tác giả: Đường Nguyễn Hưng - Nguyễn Hải Yến. TẠP CHÍ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN. số 1+2/2020. Trang: 22-26. Năm 2020. (09/09/2020)
  
214. Bài báo:  Chuyển đổi số và những ảnh hưởng lên ý định khởi nghiệp Tác giả: Hoàng Hà. Journal of Science and Technology-The University of Danang ISSN 1859-1531. 8. Trang: Volume 18. Năm 2020. (14/09/2020)
  
215. Bài báo:  Tournament-based incentives and mergers and acquisitions. Tác giả: Nam H. Nguyen, Hieu V. Phan, Hung V. Phan, Dung T.T. Tran, Hong Vo. International Review of Financial Analysis (ISI, Q1). Volume 71, 101548.. Trang: Volume 71. Năm 2020. (16/09/2020)
  
216. Bài báo:  ĐO LƯỜNG ĐÓNG GÓP CỦA NGÀNH KINH TẾ CẤP I ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM Tác giả: TS. Phạm Quang Tín*; PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 55. Năm 2020. (18/05/2020)
  
217. Bài báo:  Nghiên cứu khả năng dập tắt gốc tự do của hợp chất Kinsenoside chiết xuất từ lan kim tuyến bằng phương pháp DFT Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Thông*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 6, 2020. Trang: 77. Năm 2020. (22/07/2020)
  
218. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CỦA SỢI THÉP ĐẾN ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO Tác giả: TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 20. Năm 2020. (10/06/2020)
  
219. Bài báo:  Vai trò của hệ thống lưu trữ đến ổn định tần số lưới điện siêu nhỏ độc lập Tác giả: TS. ATiGB 2019*; PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu*; ThS. Nguyễn Văn Tấn. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 45. Năm 2020. (10/06/2020)
  
220. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta Tác giả: TS. Lê Hoài Nam*; TS. Nguyễn Đình Sơn; TS. Võ Như Thành. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 63. Năm 2020. (21/04/2020)
  
221. Bài báo:  Nghiên cứu hội chứng "zoombie học đường" ở sinh viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng Tác giả: ThS. Nguyễn Võ Huyền Dung*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 61. Năm 2020. (18/05/2020)
  
222. Bài báo:  Nghiên cứu xây dựng mô hình phóng điện cục bộ trong vật liệu cách điện ở các tần số làm việc khác nhau Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Việt Phương*; TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 25. Năm 2020. (10/06/2020)
  
223. Bài báo:  Vai trò của hệ thống lưu trữ đến ổn định tần số lưới điện siêu nhỏ độc lập Tác giả: TS. ATiGB 2019*; PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu*; ThS. Nguyễn Văn Tấn. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 45. Năm 2020. (10/06/2020)
  
224. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÓI HẠT MỊN CỦA ĐẬP ĐẤT HỒ CHỨA NƯỚC DIÊN TRƯỜNG QUẢNG NGÃI DỰA VÀO CHỈ SỐ KHÁNG XÓI Tác giả: TS. Lê Văn Thảo*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 29. Năm 2020. (24/06/2020)
  
225. Bài báo:  Thử nghiệm quá trình phân hủy bùn thải từ trạm xử lý nước thải đô thị trong điều kiện hiếu khí có phối trộn giá thể Tác giả: ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 84. Năm 2020. (24/06/2020)
  
226. Bài báo:  Thơ văn Quảng Nam in ở nước ngoài Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. -. Trang: -. Năm 2020. (14/08/2020)
  
227. Bài báo:  Nghiên cứu xây dựng mô hình phóng điện cục bộ trong vật liệu cách điện ở các tần số làm việc khác nhau Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Việt Phương*; TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 25. Năm 2020. (10/06/2020)
  
228. Bài báo:  Tìm Phật trong cổ tự Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. 6/2020. Trang: -. Năm 2020. (14/08/2020)
  
229. Bài báo:  Vai trò của hệ thống lưu trữ với mức độ xâm nhập cao của nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện Việt Nam đến năm 2030 Tác giả: TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 51. Năm 2020. (10/06/2020)
  
230. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta Tác giả: TS. Lê Hoài Nam*; TS. Nguyễn Đình Sơn; TS. Võ Như Thành. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 63. Năm 2020. (21/04/2020)
  
231. Bài báo:  LÀNG GỐM THANH HÀ (HỘI AN – QUẢNG NAM) THẾ KỶ XIX Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử xứ Quảng. 14 (1/2020). Trang: 92-100. Năm 2020. (07/02/2020)
  
232. Bài báo:  nghiên cứu mô hình mô phỏng quy luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường Tác giả: TS. Lê Hồng Lâm*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Xuân Bách Đinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 16. Năm 2020. (21/04/2020)
  
233. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta Tác giả: TS. Lê Hoài Nam*; TS. Nguyễn Đình Sơn; TS. Võ Như Thành. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 63. Năm 2020. (21/04/2020)
  
234. Bài báo:  Động lực học và các đặc tính dao động của hệ con lắc furuta Tác giả: TS. Phạm Anh Đức *; ThS. Trần Quang Khải; TS. Đỗ Lê Hưng Toàn, ThS. Tôn Nữ Huyền Trang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 33. Năm 2020. (24/06/2020)
  
235. Tham luận:  Dân chủ xã hội chủ nghĩa Tác giả: Nguyễn Lê Thu Hiền. Sinh hoạt nhóm bạn đọc - Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Trang: 1-7. Năm 2020. (25/08/2020)
  
236. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CỦA TIA PHUN MỒI DIESEL VÀ THÀNH PHẦN NHIÊN LIỆU ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-HYDROGEN Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*; GS.TSKH. Bùi Văn Ga*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 8. Năm 2020. (18/05/2020)
  
237. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CỦA TIA PHUN MỒI DIESEL VÀ THÀNH PHẦN NHIÊN LIỆU ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-HYDROGEN Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga, TS. Phạm Quốc Thái. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 8. Năm 2020. (18/05/2020)
  
238. Bài báo:  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Trần Thị Phương Anh*; PGS.TS. Phan Cao Thọ; ThS. Nguyễn Phước Quý Duy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 8-13. Năm 2020. (18/05/2020)
  
239. Bài báo:  Đánh giá khả năng nuôi trùn quế để xử lý chất thải nông nghiệp và đề xuất hệ thống nuôi trùn quế tự động Tác giả: Lê Thị Xuân Thuỳ, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 18 (1). Trang: 1-6. Năm 2020. (19/02/2020)
  
240. Bài báo:  Tư tưởng về Thời của Nguyễn Trãi Tác giả: Trần Hồng Lưu. Tạp chí Triết học. 3. Trang: 45-53. Năm 2020. (01/06/2020)
  
241. Bài báo:  Gia cường kết cấu sàn BTCT bằng cáp ƯLT căng ngoài kết hợp tấm sợi cacbon
Tác giả: Nguyễn Lan; Trương Hoài Chính; Trần Minh
.
Tạp chí Xây dựng. 06-2020. Trang: 145-153. Năm 2020.
(14/08/2020)
  
242. Bài báo:  TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN DẦU CÁ HỒI BẰNG
LIPASE TỪ MỦ ĐU ĐỦ

Tác giả: Phan Thị Việt Hà, Huỳnh Thị Phương Thu, Đặng Minh Nhật. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol. 18, No.1. Trang: 1-5. Năm 2020.
(17/03/2020)
  
243. Bài báo:  Một số đặc điểm an ninh quốc tế sau Chiến tranh Lạnh Tác giả: Trần Thị Thu. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 30-35. Năm 2020. (27/03/2020)
  
244. Bài báo:  Nghiên cứu và chế tạo mô hình hệ thống đóng gói kẹo mè xửng truyền thống Tác giả: Trần Quang Khải; Phan Văn Sơn; Nguyễn Thành Duy. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Vol 18, No. 5.1. Trang: 56-59. Năm 2020. (11/06/2020)
  
245. Bài báo:  Chemical constituents from ethyl acetate extract of the stems of Rourea oligophlebia Merr.
Tác giả: Dinh Ngoc Thuc, Vu Thi Thuy, Vu Thi Ha Mai, Le Nguyen Thanh, Vo Van Quan
.
Vietnam Journal of Chemistry. 58(3). Trang: 298-301. Năm 2020.
(12/06/2020)
  
246. Bài báo:  Nghiên cứu sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức: Trường hợp khách sạn 3 sao tại Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Như Hiếu, Nguyễn Thị Thúy Hằng và Hoàng Anh Viện. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. 276. Trang: 93-102. Năm 2020. (14/06/2020)
  
247. Bài báo:  Thiết kế dạy học các chủ đề pháp luật trong chương trình giáo dục công dân hiện hành ở trung học phổ thông theo định hướng năng lực Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải. Tạp chí thiết bị giáo dục. 211. Trang: 52-54. Năm 2020. (07/06/2020)
  
248. Bài báo:  Thiết kế nguồn điện áp tham chiếu Bandgap công suất thấp sử dụng công nghệ CMOS 28nm Tác giả: KS. Nguyễn Đức Huy, TS. Nguyễn Kim Ánh. Journal of Science and Technology (JST-UD). Vol. 18, No. 4.1. Trang: 29-34. Năm 2020. (09/06/2020)
  
249. Bài báo:  Sử dụng amoni hydroxit trong tổng hợp cacbon nano ống biến tinh bằng nitơ Tác giả: Trương Hữu Trì. Tạp chí KHCN Việt Nam. xxx. Trang: xxx. Năm 2020. (13/06/2020)
  
250. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất và đặc tính của nano compozit C-CNFs Tác giả: Trương Hữu Trì. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Vol. 18, No.6 (2020). Trang: 57-61. Năm 2020. (13/06/2020)
  
 Tìm thấy: 12342 mục / 247 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn