TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
53,171,254
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
201. Bài báo:  Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Tác giả: Lâm Bá Hòa (và cộng sự). Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam - Implementation of social justive in the context of market economy international and Vietnamese experiences" do Viện Triết học và Quỹ Rosa - Luxemburg khu vực Đông Nam Á tổ chức. 07/2019. Trang: 327-342. Năm 2019. (18/07/2019)
  
202. Bài báo:  Một số lí luận về áp dụng mô hình PDCA trong quản lí chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đại học. Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành. Tạp chí Giáo dục. Số đặc biệt tháng 4/2019. Trang: tr 107-110. Năm 2019. (25/07/2019)
  
203. Tham luận:  Vấn đề hợp tác xã trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng để phát triển nông nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trang: 331-340. Năm 2019. (14/08/2019)
  
204. Tham luận:  Nghiên cứu mô phỏng số dòng chảy qua hệ thống các khối lăng trụ tiết diện vuông. Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Dương Đình Nghĩa, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung,Lê Minh Đức, Dương Việt Dũng. Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần 22. Đại học Hàng Hải Việt Nam, 25-27/07/2019.. Trang: xxx-xxx. Năm 2019. (29/07/2019)
  
205. Bài báo:  đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp với xu thế phát triển bền vững Tác giả: Trần Thị Nga. tạp chí Kế Toán và Kiểm Toán. 5/2019 (188). Trang: 64-65. Năm 2019. (31/07/2019)
  
206. Bài báo:  Nghiên cứu xác định thông số động học của quá trình nhiệt phân nhanh bột gỗ trong lò tầng sôi
Tác giả: Phạm Duy Vũ, Trần Văn Vang, Hoàng Ngọc Đồng, Huỳnh Ngọc Hùng
.
Tạp chí KHCN ĐHĐN. 17. Trang: 1859-1531. Năm 2019.
(01/08/2019)
  
207. Tham luận:  Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Vesak2019, Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc bài Tứ diệu đế với vấn đề giáo dục đạo đức toàn cầu, trong Kỉ yếu: Nền tảng giáo dục Phật giáo về đạo đức, Tác giả: TRAN HONG LUU. Nxb Tôn giáo, Hà Nội. Trang: trang 59-75.. Năm 2019. (02/08/2019)
  
208. Tham luận:  - Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên, ngày 7/8/2019 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Bài: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao- yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên, trang Tác giả: TRAN HONG LUU. NXB NÔNG NGHIỆP. Trang: 957-965.. Năm 2019. (02/08/2019)
  
209. Bài báo:  Kỹ thuật điều khiển cách chấn đáy công trình chống động đất (Phần 1: Động đất và Thiết bị điều khiển cách chấn đáy) Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Ngô Thanh Nhàn. Tạp chí Giao thông vận tải. 10/2019 ISSN 2354-0818. Trang: xx-xx. Năm 2019. (04/08/2019)
  
210. Bài báo:  Kỹ thuật điều khiển cách chấn đáy công trình chống động đất (Phần 2: Phương trình vi phân chuyển động và Hiệu quả cách chấn) Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Ngô Thanh Nhàn. Tạp chí Giao thông vận tải. 10/2019 ISSN 2354-0818. Trang: xx-xx. Năm 2019. (04/08/2019)
  
211. Bài báo:  kỷ yếu hội thảo quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 3 năm 2019: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay”. Tác giả: Phạm Huy Thành. nhà xuất bản Nông nghiệp. 6/2019. Trang: 340-344. Năm 2019. (07/08/2019)
  
212. Bài báo:  kỷ yếu hội thảo quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 3 năm 2019: “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao ở Tây nguyên hiện nay”. Tác giả: Phạm Huy Thành. nhà xuất bản Nông nghiệp. 6/2019. Trang: 545-549. Năm 2019. (07/08/2019)
  
213. Bài báo:  Mô hình hóa và điều khiển feedforward tách kênh cho bể khử khí Tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 6. Năm 2019. (13/08/2019)
  
214. Bài báo:  Nghiên cứu biến tính xốp melamine formaldehyde bằng graphene ứng dụng làm vật liệu hấp thu dầu Tác giả: TS. Phan Thế Anh*; TS. Đặng Kim Hoàng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 10. Năm 2019. (13/08/2019)
  
215. Bài báo:  Nghiên cứu biến tính xốp melamine formaldehyde bằng graphene ứng dụng làm vật liệu hấp thu dầu Tác giả: TS. Phan Thế Anh*; TS. Đặng Kim Hoàng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 10. Năm 2019. (13/08/2019)
  
216. Bài báo:  Nghiên cứu thử nghiệm xử lý chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy từ chợ bằng công nghệ ủ sinh học kết hợp thổi khí Tác giả: ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 20. Năm 2019. (13/08/2019)
  
217. Bài báo:  Nghiên cứu, xây dựng phần mềm đánh giá chất lượng mạng vô tuyến giữa các nhà mạng di động theo tọa độ địa lý Tác giả: Phạm Quốc Cường; Tăng Tấn Chiến. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 30-34. Năm 2019. (13/08/2019)
  
218. Bài báo:  PHÂN LOẠI LUỒNG DỮ LIỆU MẠNG SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON Tác giả: TS. Phan Trần Đăng Khoa*; KS. Trần Văn Líc*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 45. Năm 2019. (13/08/2019)
  
219. Bài báo:  Tổng hợp carbon nano sợi trên bề mặt carbon xốp từ LPG Tác giả: TS. Dương Thế Hy*; PGS.TS. Trương Hữu Trì*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 68. Năm 2019. (13/08/2019)
  
220. Bài báo:  Tổng hợp carbon nano sợi trên bề mặt carbon xốp từ LPG Tác giả: TS. Dương Thế Hy*; PGS.TS. Trương Hữu Trì*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 68. Năm 2019. (13/08/2019)
  
221. Bài báo:  XÁC ĐỊNH SỐ KÊNH CỰC ĐẠI TRONG HỆ THỐNG SỢI QUANG-VÔ TUYẾN BĂNG TẦN CAO CHO THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ MỚI Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 74. Năm 2019. (13/08/2019)
  
222. Bài báo:  Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ngành công nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Trà Vinh Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy, Dương Thị Tuyết Anh. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số 14 tháng 5/2019(696). Trang: 111 - 113. Năm 2019. (19/08/2019)
  
223. Bài báo:  Tác động của các hiệp định thương mại tự do (FTA) đến vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 Tác giả: Hoàng Thanh Hiền, Huỳnh Thị Diệu Linh. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 7(02). Trang: 31-40. Năm 2019. (20/08/2019)
  
224. Bài báo:  Phương tiện tu từ trong lời bình luận tiếng Việt về hành trình huyền thoại tranh giải bóng đá U23 Châu Á năm 2018 của đội tuyển U23 Việt Nam (RHETORICAL DEVICES IN VIETNAMESE COMMENTS ON 2018 ASEAN FOOTBALL CUP MAGIC TOURNAMENT OF VIETNAM’S U23 TEAM). ISBN: 978-604-88-7739-2 Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2019 (Tập 1), tr. 472 – 480), ISBN: 978-604-88-7739-2. Tập 1. Trang: 472-480. Năm 2019. (13/09/2019)
  
225. Tham luận:  Bàn về chỉ tiêu đánh giá tài chính toàn diện: Tiếp cận từ góc độ nhà cung cấp dịch vụ Tác giả: PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh, Lê Thị Kim Yến. Hội thảo Khoa học quốc gia "Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiện của các nước ". Trang: 67-73. Năm 2019. (29/08/2019)
  
226. Bài báo:  Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà (và cộng sự). Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam - Implementation of social justive in the context of market economy international and Vietnamese experiences" do Viện Triết học và Quỹ Rosa - Luxemburg khu vực Đông Nam Á tổ chức. 07/2019. Trang: 327-342. Năm 2019. (06/09/2019)
  
227. Bài báo:  Tác động của việc giảm thuế nhập khẩu đến nền kinh tế Việt Nam Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 04. Trang: 23-26. Năm 2019. (23/08/2019)
  
228. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO) Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. 17, 1-1. Trang: 35-41. Năm 2019. (08/09/2019)
  
229. Bài báo:  Kiểm soát tỉ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang. ạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. 17, 3. Trang: 1-6. Năm 2019. (08/09/2019)
  
230. Bài báo:  Minh bạch thể chế và giá trị thương vụ trong thị trường M&A toàn cầu
Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh; Lê Thùy Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. (In-Press). Trang: .. Năm 2019.
(10/09/2019)
  
231. Bài báo:  Nghề và làng nghề thủ công truyền thống trong ca dao Xứ Quảng Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. 8(288) 2019. Trang: 83-86. Năm 2019. (20/09/2019)
  
232. Bài báo:  Ứng dụng giải thuật thông minh vào giám sát và điều khiển nguồn cho trạm BTS Tác giả: Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. T.204, S(11). Trang: 23-30. Năm 2019. (20/09/2019)
  
233. Bài báo:  Học thuyết luân lý và đạo đức của Nho giáo và ảnh hưởng của nó đến văn hóa Việt Nam truyền thống Tác giả: Lâm Bá Hòa (và cộng sự). Hội thảo quốc tế "Nho học Đông Á đối diện với văn minh phương Tây giai đoạn đầu" do Viện Triết học và Quỹ Văn hóa học thuật Tasan (Hà Quốc), Liên hiệp Hội Nho học quốc tế (Trung Quốc) tổ chức. 10.2019. Trang: 229. Năm 2019. (21/09/2019)
  
234. Bài báo:  Xác định ngành kinh tế có lợi thế trong nền kinh tế Việt Nam dựa trên bảng Input - Output Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol.17, No. 4,. Trang: 27-30. Năm 2019. (23/08/2019)
  
235. Bài báo:  Mô hình dự báo phụ tải ngắn hạn dựa trên phương pháp xử lý dữ liệu nhóm Tác giả: TS. Lê Đình Dương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 7, 2019. Trang: 5. Năm 2019. (03/09/2019)
  
236. Bài báo:  Nghiên cứu áp dụng công nghệ MBBR xử lý nước thải sinh hoạt Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam tại Đà Nẵng Tác giả: TS. Phan Như Thúc*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 7, 2019. Trang: 15. Năm 2019. (03/09/2019)
  
237. Bài báo:  Hoa Kỳ, Anh và Bắc Mỹ thuộc Anh từ hòa bình đến chiến tranh: lịch sử cuộc chiến tranh 1812 Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Kim Tiến. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu. 07 (226). Trang: 46-56. Năm 2019. (11/09/2019)
  
238. Bài báo:  NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU PHÁT QUANG Zn2SiO4 PHA TẠP ION Mn2+

Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn, Mai Phuoc Dat, Nguyen Quy Tuan, Đinh Thanh Khẩn,. tạp chí khoa học - trường đại học sư phạm - đại học đà nẵng. 32. Trang: 9-11. Năm 2019.
(27/09/2019)
  
239. Bài báo:  Hoạt động thờ cúng Hùng Vương ở tỉnh Lâm Đồng Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga. Hội Thảo khoa học Quốc gia. 9/2019. Trang: 664-670. Năm 2019. (28/09/2019)
  
240. Bài báo:  Kỹ thuật tối ưu trong điện toán đa lớp Tác giả: Đào Như Ngọc, Võ Đình Nam, Nguyễn Lương Vương. Tạp chí Thông tin và Truyền thông, ISSN 1859-3550. 566. Trang: 30-33. Năm 2019. (30/09/2019)
  
241. Bài báo:  Mô phỏng số một hệ thống máy có các chi tiết quay đơn giản bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả: Đặng Phước Vinh, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 17(7). Trang: 5-9. Năm 2019. (27/09/2019)
  
242. Bài báo:  Lựa chọn các loại hình vận động phù hợp với sinh viên học các lớp Giáo dục thể chất sức khỏe yếu của Đại học Đà Nẵng Tác giả: Trần Lê Nhật Quang - Trần Vi Vân. Hội thảo Phát triển công tác thể dục thể thao trường học - Thực trạng và giải pháp. 1. Trang: 171-176. Năm 2019. (27/09/2019)
  
243. Bài báo:  Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn đội tuyển cầu lông trường ĐH Đà Nẵng Tác giả: Trần Lê Nhât Quang. Hội thảo Phát triển công tác thể dục thể thao trường học - Thực trạng và giải pháp. 1. Trang: 227-232. Năm 2019. (27/09/2019)
  
244. Bài báo:  An Improved Version of Cell-Transmission Model for Air Traffic Flow Tác giả: Quang Khai TRAN, Kunihiko HIRAISHI. The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019). ISBN 978-604-82-2518-6. Trang: 335-343. Năm 2019. (28/09/2019)
  
245. Bài báo:  Ứng dụng học sâu trong hỗ trợ chẩn đoán ung thư da dựa vào hình ảnh Tác giả: Huỳnh Chỉnh, Huỳnh Việt Thắng. Hội thảo KH quốc gia Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực (CITA) 2019. ISBN: 978-604-84-4453-2. Trang: 155-163. Năm 2019. (29/09/2019)
  
246. Bài báo:  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP SUẤT CUỐI KỲ NÉN ĐẾN CÔNG SUẤT VÀ SUẤT TIÊU HAO NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL MÁY CHÍNH TÀU CÁ Tác giả: Hồ Đức Tuấn, Trần Thanh Hải Tùng, Mai Đức Nghĩa. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. 7-2019. Trang: 14-20. Năm 2019. (30/09/2019)
  
247. Tham luận:  Quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức của người thầy giáo và vai trò, nhiệm vụ của người thầy trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên hiên nay. Tác giả: Văn Công Vũ, Lê Thị Ngọc Hoa. Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. Trang: 140-147. Năm 2019. (30/09/2019)
  
248. Tham luận:  Một số vấn đề đặt ra trong việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam hiện nay Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa, Văn Công Vũ. Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang. Trang: 56-64. Năm 2019. (30/09/2019)
  
249. Tham luận:  Ứng dụng công nghệ chatbot trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 Tác giả: Văn Công Vũ, Lê Thị Ngọc Hoa. Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang. Trang: 65-74. Năm 2019. (30/09/2019)
  
250. Tham luận:  A study on behaviors of mass concrete due to heat of
hydration and its pipe cooling system

Tác giả: Vo Duy Hung, Nguyen Van My, Vo Van Viet. The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019). Construction Publishing House.. Trang: 479-486. Năm 2019.
(30/09/2019)
  
 Tìm thấy: 11256 mục / 226 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn