TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
93,293,407
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
1. Phân hủy nhóm thuốc dược phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân (PPCPs) bằng hệ quang xúc tác nâng cao UV-AOPs: động học, vai trò gốc oxy hóa và đánh giá độc tính suy giảm

Chủ nhiệm: NC Thuỳ Trâm. Thành viên: Nguyễn Tiên Hoàng và cộng sự khác. Đề tài cấp Bộ. Mã số: xxxxx-xxx. Năm: 2025.
(17/09/2022)
 
2. Development of Internet - of - things for continuous cultivation and extraction system
Chủ nhiệm: Khoo Kuan shiong. Thành viên: Stepenie Wong Yoke Wei, Pau-Loke Show, Grrace Ng Hui Suan, Gholamreza Abdi, Michelle Teo Yee Mun, Nguyen-Sy Toan, Chong Kin Wah. Đề tài Khác. Mã số: REIG-FAS-2022/003. Năm: 2024.
(18/08/2022)
 
3. Nghiên cứu xây dựng mô hình chịu lực của móng băng và hệ kết cấu giàn chịu tải trọng phức tạp
Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Quang. Thành viên: TS. Phạm Ngọc Vinh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2022-DN02-16. Năm: 2024.
(14/09/2022)
 
4. Nghiên cứu định lượng và đánh giá vai trò các tác nhân oxy hoá tạo ra trong quá trình oxy hóa chất hữu cơ bởi điện phân và hệ AOPs
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tiên Hoàng. Thành viên: TS. Võ Thắng Nguyên, TS. Mai Văn Bảy, ThS Đoàn Văn Dương. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN03-01. Năm: 2024.
(17/12/2021)
 
5. Nghiên cứu cố định vi khuẩn Bacillus subtilisBacillus protease trên các chất mang để chế tạo peptide có hoạt tính sinh học (bioactive peptide)
Chủ nhiệm: Bui Xuan Dong. Thành viên: Phạm Thị Mỹ; Phạm Thị Kim Thảo; Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2022-DN-...09. Năm: 2024.
(28/06/2022)
 
6. Nghiên cứu xây dựng mô hình lực cắt – độ trượt của tấm thép neo sử dụng vữacốt sợi dựa trên phân tích hồi quy kết hợp học máy
Chủ nhiệm: Phan Hoàng Nam. Thành viên: Nguyễn Minh Hải, Đỗ Việt Hải. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2022-01-00. Năm: 2023.
(03/06/2022)
 
7. Nghiên cứu và chế tạo thiết bị mở rộng vùng phủ sóng LoRaWAN công suất thấp cho các ứng dụng IoT
Chủ nhiệm: Trần Văn Líc. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2022-02-05MSF. Năm: 2023.
(21/07/2022)
 
8. Phát huy giá trị chùa Am Vãi trong phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang
Chủ nhiệm: TS.Tạ Thị Tâm. Thành viên: TS. Nguyễn Thu Trang. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 2021-2023. Năm: 2023.
(26/12/2021)
 
9. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi trồng tảo Haematococcus pluvialis hiệu quả cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trịnh Đăng Mậu. Thành viên: TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh, TS. Nguyễn Minh Lý, ThS. Phan Nhật Trường, ThS. Lê Văn Kiêm. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 272/QĐ-SKHCN. Năm: 2023.
(08/01/2022)
 
10. Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Thành viên: PTK Thoa, LT Đức,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 36/HĐKHCN/2020. Năm: 2023.
(15/02/2022)
 
11. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật các khu rừng đặc dụng tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: NV Hiệu, LT Đức, VD Hoàng,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 41/HĐKHCN/2021. Năm: 2023.
(15/02/2022)
 
12. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây hoa Đào chuông (Enkianthus quiaqueflorus) tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Đặng Ngọc Minh. Thành viên: Nguyễn Quyết, Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Ly Na,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 40/HĐ-SKHCN. Năm: 2023.
(25/03/2022)
 
13. Nghiên cứu quần thể loài thực vật bản địa đặc trưng của bán đảo Sơn Trà và khả năng di thực trồng tại công viên, đường phố trên địa bàn quận Sơn Trà.
Chủ nhiệm: Nguyễn Quyết. Thành viên: Phạm Thị Kim Thoa, Lê Văn Vương, Nguyễn Thị Ly Na, Đặng Ngọc Minh, Vương Duy Hưng,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 39/HĐKHCN/2021. Năm: 2023.
(15/12/2021)
 
14. Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Thành viên: Phạm Thị Kim Thoa (Thư ký), Lê Văn Vương, Vương Duy Hưng, Nguyễn Văn Cảnh, Lê Trần Đức,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 36/HĐKHCN/2020. Năm: 2023.
(15/12/2021)
 
15. Đánh giá hiện trạng và khả năng bảo vệ môi trường không khí của cây xanh ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng mô hình I-Tree Eco
Chủ nhiệm: ThS. Trần Ngọc Sơn. Thành viên: Hà Minh Hiếu, Hoàng Văn Chương, Võ Hoàng Huy, Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Thu Hằng. Đề tài Khác. Mã số: Frankfurt-1-2022. Năm: 2023.
(02/08/2022)
 
16. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật các khu rừng đặc dụng tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Nguyễn Văn Hiệu, Hồ Hồng Quyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Trần Đức, Nguyễn Văn Cảnh, Hoàng Thanh Sơn,.... Đề tài Khác. Mã số: 41/HĐKHCN/2021. Năm: 2023.
(15/12/2021)
 
17. Thiết kế, chế tạo máy và đánh giá các thông số ảnh hưởng đến quá trình thổi chai bằng mô phỏng và thực nghiệm
Chủ nhiệm: Hoàng Văn Thạnh. Thành viên: Tào Quang Bảng, Lưu Đức Bình, Nguyễn Tấn Minh. Đề tài Khác. Mã số: T2022-02-01MSF. Năm: 2023.
(25/09/2022)
 
18. So sánh động học phân hủy và đánh giá độc tính suy giảm các chất hữu cơ ô nhiễm đặc trưng (thuốc nhộm, thuốc trừ sâu, dược phẩm) bằng hệ quang xúc tác nâng cao UV-AOPs
Chủ nhiệm: Nguyễn Tiên Hoàng. Thành viên: Chương trình nghiên cứu sau Tiến sĩ do quỹ VinIF tài trợ. Đề tài Khác. Mã số: VINIF.2022.STS.16. Năm: 2023.
(17/09/2022)
 
19. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(21/05/2021)
 
20. Nghiên cứu tính chất điện tử và quang học của vật liệu hai chiều và vật liệu có cấu trúc xếp lớp van der Waals
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Nguyễn Văn Chương, Huỳnh Vĩnh Phúc, Dụng Văn Lữ, Lê Thị Thu Phương. Đề tài cấp Bộ trọng điểm. Mã số: B2022-DNA-14. Năm: 2023.
(25/08/2021)
 
21. Phát triển hệ thống truyền dữ liệu gigabit có độ tin cậy cao kết hợp thông minh giữa laser và sóng vô tuyến cho vùng có địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt (Đề tài nghiên cứu ứng dụng Nafosted-đang thực hiện)
Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Hưng. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: NCUD.02-2019.51. Năm: 2023.
(07/04/2021)
 
22. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(24/11/2020)
 
23. Nghiên cứu đánh giá xác suất rủi ro địa chấn của hệ thống cầu bê tông cốt thép ứng suất trước trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đà Nẵng sử dụng kỹ thuật học máy
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Mỹ. Thành viên: Phan Hoàng Nam, Hoàng Phương Hoa, Đỗ Việt Hải, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Phương Hoa, Lê Trần Minh Đạt, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Nguyễn Bảo Anh. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2022-DNA-15. Năm: 2023.
(19/03/2022)
 
24. Nghiên cứu đa dạng lớp chân hàm Maxillopoda Dahl và ứng dụng làm sinh vật chỉ thị chất lượng môi trường tại các thuỷ vực nước ngọt các tỉnh miền Trung Việt Nam
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Tường Vi. Thành viên: Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu, Nguyễn Minh Lý, Phạm Thị Mỹ, Phùng Khánh Chuyên, Phạm Thị Phương. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2022-DNA-13. Năm: 2023.
(13/07/2022)
 
25. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(07/12/2021)
 
26. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài.. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(02/10/2021)
 
27. Xây dựng mô hình xác suất đánh giá trạng thái phá hoại của kết cấu bể chứa nhiên liệu bằng kim loại chịu động đất
Chủ nhiệm: Phan Hoàng Nam. Thành viên: Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Trương Bách Tuệ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: DHDN-000. Năm: 2023.
(12/06/2021)
 
28. Hoạt động ngoại giao của Mỹ với các cường quốc châu Âu trong thời kỳ lập quốc (1783-1825)
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Sang. Thành viên: PGS.TS. Lưu Trang, ThS. Nguyễn Thị Kim Tiến, ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến, CN. Phan Nguyễn Huy Chinh, CN. Phan Trương Hoàng My. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN03-03. Năm: 2023.
(13/01/2022)
 
29. Nghiên cứu chế tạo thành phần cấp phối và các đặc tính cơ bản của bê tông trong suốt
Chủ nhiệm: Huỳnh Phương Nam. Thành viên: Đỗ Việt Hải, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Văn Hướng, Phạm Đức Quang. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-DN01-30. Năm: 2023.
(02/06/2021)
 
30. Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm vi nhựa trong một số thủy vực nước ngọt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Thị Mai. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-DN03-51. Năm: 2023.
(08/01/2022)
 
31. Phân tích nhân t nh hưởng hành vi lái xe không an toàn ca tài xế giao hàng công ngh s dng mô hình phương trình cu trúc kết hp mng nơron nhân to
Chủ nhiệm: Nguyễn Phước Quý Duy. Thành viên: Sử Ngọc Diệp, Cao Thị Xuân Mỹ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN02-01. Năm: 2023.
(19/01/2022)
 
32. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng lên trải nghiệm khách hàng hợp kênh trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam
Chủ nhiệm: Trần Xuân Quỳnh. Thành viên: Trương Thị Hiếu Hạnh, Võ Quang Trí. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN04-06. Năm: 2023.
(16/02/2022)
 
33. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng hợp kênh trong lĩnh vực ngân hàng
Chủ nhiệm: TS. Trần Xuân Quỳnh. Thành viên: TS. Võ Quang Trí; ThS. Trương Thị Hiếu Hạnh
. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2023-. Năm: 2023.
(28/07/2022)
 
34. Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán động lực học giọt nhỏ trong dòng chảy vi kênh chất lưu bằng lý thuyết và phương pháp số
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Thạnh. Thành viên: PGS.TS. Lưu Đức Bình, TS. Trần Minh Sang, Trương Lê Duy Bảo, Trương Bách Tuệ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-ĐN02-84. Năm: 2023.
(09/01/2021)
 
35. Nghiên cứu đúc hợp kim Nhôm quy mô phòng thí nghiệm.
Chủ nhiệm: Nguyễn Linh Giang. Thành viên: Nguyễn Bá Kiên, Đỗ Lê Hưng Toàn, Nguyễn Thành Công. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-02-30. Năm: 2022.
(14/07/2022)
 
36. Nghiên cứu đánh giá sức kháng uốn của khớp nối giữa các bản mặt cầu đúc sẵn sử dụng phương pháp neo bằng tấm thép đục lỗ
Chủ nhiệm: Nguyen Minh Hai. Thành viên: Phan Hoàng Nam. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-02-48. Năm: 2022.
(02/06/2021)
 
37. Nghiên cứu cơ chế biến dạng của đa tinh thể kẽm thông qua mô phỏng phần tử hữu hạn của thí nghiệm nanoindentation
Chủ nhiệm: Nguyễn Phạm Thế Nhân. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-02-01. Năm: 2022.
(03/11/2021)
 
38. Thực trạng di dân nông thôn - đô thị và ảnh hưởng của nó đến vấn đề an sinh xã hội ở tỉnh An Giang
Chủ nhiệm: Phạm Thị Thúy. Thành viên: Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thái Ngọc Hà, Nguyễn Phú Thắng. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 373.2020.01. Năm: 2022.
(21/07/2022)
 
39. Xác định chỉ số căng thẳng nguồn nước nhằm phục vụ cấp nước bền vững cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn
Chủ nhiệm: Mai Thị Thùy Dương. Thành viên: Nguyễn Lan Phương, Trần Vũ Chi Mai, Hồ Hồng Quyên. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-02-24. Năm: 2022.
(25/08/2022)
 
40. Phân tích tương quan giữa nhiệt độ và biến dạng tháp của cầu Trần Thị Lý dựa trên số liệu quan trắc
Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Anh Vũ. Thành viên: GVT. TS. Võ Duy Hùng
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2022-02-23. Năm: 2022.
(11/05/2022)
 
41. Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn một số chủng vi sinh vật hữu hiệu để ứng dụng trong xử lý chất thải rắn hữu cơ làm phân bón hữu cơ sinh học
Chủ nhiệm: Đặng Quang Hải. Thành viên: Trần Thị Thanh Thủy. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-02-36. Năm: 2022.
(04/06/2022)
 
42. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn hút chân không sử dụng trên máy phay CNC khi gia công chi tiết dạng tấm mỏng
Chủ nhiệm: Trần Minh Thông. Thành viên: Trần Phước Thanh, Phạm Nguyễn Quốc Huy, Tào Quang Bảng. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-02-29. Năm: 2022.
(14/06/2022)
 
43. Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập Aerobic nâng cao phẩm chất ý chí cho nữ sinh viên Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: THS. Nguyễn Thị Thúy Hằng. Thành viên: TH.S Nguyễn Thanh Giang, TS Nguyễn Văn Quốc Dũng. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-ĐHĐN-01. Năm: 2022.
(20/06/2022)
 
44. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn hút chân không sử dụng trên máy phay CNC khi gia công chi tiết dạng tấm mỏng
Chủ nhiệm: Th.S Trần Minh Thông. Thành viên: Trần Phước Thanh, Phạm Nguyễn Quốc Huy, Tào Quang Bảng. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-02-29. Năm: 2022.
(22/06/2022)
 
45. Nghiên cứu xác định hệ số động lực của cầu dầm bê tông cốt thép dưới tác dụng của tải trọng thay đổi.
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Kim Loan. Thành viên: TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến, PGS.TS Phạm Quốc Thái. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-02-32. Năm: 2022.
(17/06/2022)
 
46. Tối ưu hóa công tác thu, nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh hệ chính quy
Chủ nhiệm: Đinh Quang Trung. Thành viên: Huỳnh Kim Trọng, Trần Nhật Anh, Trần Thanh Liêm. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-ĐHĐN-05. Năm: 2022.
(11/07/2022)
 
47. Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán phân bố nhiệt độ trong mặt đường bê tông nhựa ở khu vực Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Thị Thu Thảo. Thành viên: Nguyễn Hồng Hải, Phạm Ngọc Phương, Nguyễn Thị Ngọc Yến. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-02-45. Năm: 2022.
(15/06/2022)
 
48. Phân tích các thông số ảnh hưởng đến động lực học của dòng hai pha
Chủ nhiệm: ThS. Lê Văn Dương. Thành viên: TS. Tào Quang Bảng, TS. Hoàng Văn Thạnh. ThS. Nguyễn Linh Giang. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2022-02-02. Năm: 2022.
(24/04/2022)
 
49. Đánh giá chất lượng dịch vụ điểm đến du lịch, trường hợp các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Phú Thắng. Thành viên:
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-KN-19. Năm: 2022.
(21/07/2022)
 
50. Hướng dẫn sinh viên sư phạm thực biện biện pháp rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10 trong dạy học môn Toán theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Chủ nhiệm: TS. Vũ Đình Chinh. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-KN-02. Năm: 2022.
(30/06/2022)
 
 
 Tìm thấy: 3968 mục / 80 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn