TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
90,129,074
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
1. Nghiên cứu định lượng và đánh giá vai trò các tác nhân oxy hoá tạo ra trong quá trình oxy hóa chất hữu cơ bởi điện phân và hệ AOPs
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tiên Hoàng. Thành viên: TS. Võ Thắng Nguyên, TS. Mai Văn Bảy, ThS Đoàn Văn Dương. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN03-01. Năm: 2024.
(17/12/2021)
 
2. Hoạt động ngoại giao của Mỹ với các cường quốc châu Âu trong thời kỳ lập quốc (1783-1825)
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Sang. Thành viên: PGS.TS. Lưu Trang, ThS. Nguyễn Thị Kim Tiến, ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến, CN. Phan Nguyễn Huy Chinh, CN. Phan Trương Hoàng My. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN03-03. Năm: 2023.
(13/01/2022)
 
3. Nghiên cứu chế tạo thành phần cấp phối và các đặc tính cơ bản của bê tông trong suốt
Chủ nhiệm: Huỳnh Phương Nam. Thành viên: Đỗ Việt Hải, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Văn Hướng, Phạm Đức Quang. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-DN01-30. Năm: 2023.
(02/06/2021)
 
4. Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Thành viên: PTK Thoa, LT Đức,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 36/HĐKHCN/2020. Năm: 2023.
(15/02/2022)
 
5. Phân tích nhân t nh hưởng hành vi lái xe không an toàn ca tài xế giao hàng công ngh s dng mô hình phương trình cu trúc kết hp mng nơron nhân to
Chủ nhiệm: Nguyễn Phước Quý Duy. Thành viên: Sử Ngọc Diệp, Cao Thị Xuân Mỹ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN02-01. Năm: 2023.
(19/01/2022)
 
6. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật các khu rừng đặc dụng tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: NV Hiệu, LT Đức, VD Hoàng,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 41/HĐKHCN/2021. Năm: 2023.
(15/02/2022)
 
7. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng lên trải nghiệm khách hàng hợp kênh trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam
Chủ nhiệm: Trần Xuân Quỳnh. Thành viên: Trương Thị Hiếu Hạnh, Võ Quang Trí. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN04-06. Năm: 2023.
(16/02/2022)
 
8. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi trồng tảo Haematococcus pluvialis hiệu quả cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trịnh Đăng Mậu. Thành viên: TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh, TS. Nguyễn Minh Lý, ThS. Phan Nhật Trường, ThS. Lê Văn Kiêm. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 272/QĐ-SKHCN. Năm: 2023.
(08/01/2022)
 
9. Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm vi nhựa trong một số thủy vực nước ngọt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Thị Mai. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-DN03-51. Năm: 2023.
(08/01/2022)
 
10. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật các khu rừng đặc dụng tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Nguyễn Văn Hiệu, Hồ Hồng Quyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Trần Đức, Nguyễn Văn Cảnh, Hoàng Thanh Sơn,.... Đề tài Khác. Mã số: 41/HĐKHCN/2021. Năm: 2023.
(15/12/2021)
 
11. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(24/11/2020)
 
12. Nghiên cứu đánh giá xác suất rủi ro địa chấn của hệ thống cầu bê tông cốt thép ứng suất trước trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đà Nẵng sử dụng kỹ thuật học máy
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Mỹ. Thành viên: Phan Hoàng Nam, Hoàng Phương Hoa, Đỗ Việt Hải, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Phương Hoa, Lê Trần Minh Đạt, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Nguyễn Bảo Anh. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2022-DNA-15. Năm: 2023.
(19/03/2022)
 
13. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây hoa Đào chuông (Enkianthus quiaqueflorus) tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Đặng Ngọc Minh. Thành viên: Nguyễn Quyết, Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Ly Na,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 40/HĐ-SKHCN. Năm: 2023.
(25/03/2022)
 
14. Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán động lực học giọt nhỏ trong dòng chảy vi kênh chất lưu bằng lý thuyết và phương pháp số
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Thạnh. Thành viên: PGS.TS. Lưu Đức Bình, TS. Trần Minh Sang, Trương Lê Duy Bảo, Trương Bách Tuệ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-ĐN02-84. Năm: 2023.
(09/01/2021)
 
15. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(21/05/2021)
 
16. Phát triển hệ thống truyền dữ liệu gigabit có độ tin cậy cao kết hợp thông minh giữa laser và sóng vô tuyến cho vùng có địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt (Đề tài nghiên cứu ứng dụng Nafosted-đang thực hiện)
Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Hưng. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: NCUD.02-2019.51. Năm: 2023.
(07/04/2021)
 
17. Nghiên cứu tính chất điện tử và quang học của vật liệu hai chiều và vật liệu có cấu trúc xếp lớp van der Waals
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Nguyễn Văn Chương, Huỳnh Vĩnh Phúc, Dụng Văn Lữ, Lê Thị Thu Phương. Đề tài cấp Bộ trọng điểm. Mã số: B2022-DNA-14. Năm: 2023.
(25/08/2021)
 
18. Phát huy giá trị chùa Am Vãi trong phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang
Chủ nhiệm: TS.Tạ Thị Tâm. Thành viên: TS. Nguyễn Thu Trang. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 2021-2023. Năm: 2023.
(26/12/2021)
 
19. Xây dựng mô hình xác suất đánh giá trạng thái phá hoại của kết cấu bể chứa nhiên liệu bằng kim loại chịu động đất
Chủ nhiệm: Phan Hoàng Nam. Thành viên: Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Trương Bách Tuệ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: DHDN-000. Năm: 2023.
(12/06/2021)
 
20. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài.. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(02/10/2021)
 
21. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(07/12/2021)
 
22. Nghiên cứu quần thể loài thực vật bản địa đặc trưng của bán đảo Sơn Trà và khả năng di thực trồng tại công viên, đường phố trên địa bàn quận Sơn Trà.
Chủ nhiệm: Nguyễn Quyết. Thành viên: Phạm Thị Kim Thoa, Lê Văn Vương, Nguyễn Thị Ly Na, Đặng Ngọc Minh, Vương Duy Hưng,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 39/HĐKHCN/2021. Năm: 2023.
(15/12/2021)
 
23. Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Thành viên: Phạm Thị Kim Thoa (Thư ký), Lê Văn Vương, Vương Duy Hưng, Nguyễn Văn Cảnh, Lê Trần Đức,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 36/HĐKHCN/2020. Năm: 2023.
(15/12/2021)
 
24. NÂNG CAO KHẢ NĂNG THIẾT KẾ TỰ ĐỘNG CÁC CƠ CẤU CƠ KHÍ TRÊN PHẦN MỀM THIẾT KẾ 3D
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Vi. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-06-159. Năm: 2022.
(17/03/2022)
 
25. Nghiên cứu hệ thống thông tin quang-vô tuyến sử dụng băng tần cao MMW/RoF cho thông tin di động thế hệ mới.
Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn. Thành viên: TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh, NCS. Nguyễn Văn Điền, ThS. Vũ Vân Thanh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN02-66. Năm: 2022.
(09/05/2022)
 
26. Tương đồng hình ảnh trong hành vi du khách: Trường hợp điểm đến là thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Trung Vinh. Thành viên: Trần Thị Kim Phương, Nguyễn Ký Viễn, Nguyễn Thị Ngọc Ly, Thái Thị Huyền Trâm. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN04-27. Năm: 2022.
(11/05/2022)
 
27. Nghiên cứu cơ chế hình thành các khối tự kết lắng của Chlorella vulgaris nuôi trong nước thải
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Đông Phương. Thành viên: Nguyễn Phan Trúc Xuyên, Lê Thị Vân Anh, Phạm Phú Song Toàn, Đinh Thị Mỹ Hương, Bùi Thị Thơ, Trần Thị Ngọc Thư.. Đề tài cấp Bộ. Mã số: 106.04-2019.54. Năm: 2022.
(29/07/2020)
 
28. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của phương pháp đánh lửa đến quá trình cháy của hỗn hợp đốt nghèo nhiên liệu trong buồng đốt đẳng tích của động cơ đốt trong ở điều kiện làm việc mô phỏng.
Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Tiến. Thành viên: Trương Thị Hoa, Nguyễn Xuân Bảo, Bùi Văn Hùng, Phùng Minh Tùng, Nguyễn Lê Châu Thành, Đỗ Phú Ngưu, Hồ Trần Ngọc Anh.. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2021-DNA-02. Năm: 2022.
(18/09/2021)
 
29. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phát hiện tấn công cho các nền tảng mạng tương lai dựa trên SDN
Chủ nhiệm: Nguyễn Gia Trí. Thành viên: Nguyễn Hoàng Hải, Lê Trần Đức, Đinh Thái Hoàng, Phan Văn Trung. Đề tài cấp Bộ. Mã số: 102.01-2019.322. Năm: 2022.
(24/05/2021)
 
30. Đề tài Qũy Nafosted "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của giáo dục đại học ở Việt Nam"
Chủ nhiệm: PGS.TS. Trịnh Thanh Hải. Thành viên: . Đề tài Khác. Mã số: 503.01-2019.303. Năm: 2022.
(26/12/2021)
 
31. Phân tích tương quan giữa nhiệt độ và biến dạng tháp của cầu Trần Thị Lý dựa trên số liệu quan trắc
Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Anh Vũ. Thành viên: GVT. TS. Võ Duy Hùng
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2022-02-23. Năm: 2022.
(11/05/2022)
 
32. Đánh giá tác động của vi nhựa (microplastics) đến hệ sinh thái cửa sông ven biển tại vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ và đề xuất giải pháp kiểm soát thích hợp
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Lê Thị Mai. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2021-DNA-11. Năm: 2022.
(08/01/2022)
 
33. Xung đột chính trị, tranh chấp lãnh thổ và quyền hàng hải giữa Anh và Hoa Kỳ (1783-1861) (Nafosted)
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Sang. Thành viên: TS. Nguyễn Duy Phương, PGS.TS. Lê Thành Nam, PGS.TS. Bùi Thị Thảo, PGS.TS. Lưu Trang, TS. Dương Quang Hiệp, TS. Trần Xuân Hiệp, ThS. Đặng Thị Thùy Dương
. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 601.02-2020.303. Năm: 2022.
(03/11/2020)
 
34. Nghiên cứu cố định enzyme lên bề mặt lợi khuẩn Lactobacillus plantarum theo phương thức GMO và non-GMO
Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh. Thành viên: Lê Lý Thùy Trâm, Nguyễn Thị Đông Phương, Trần Văn Hiếu, Phạm Thị Kim Thảo, Võ Công Tuấn. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 106.02-2019.339. Năm: 2022.
(03/06/2020)
 
35. Phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo để đánh giá khả năng chịu lực của cột ống thép nhồi bê tông sử dụng các loại bê tông có cường độ khác khau
Chủ nhiệm: Ngô Ngọc Tri. Thành viên: Lê Hoàng An, Phạm Thị Phương Trang, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Huynh Văn Vũ. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-DNA-04. Năm: 2022.
(22/05/2020)
 
36. Effect of Plantain (Plantago lanceolata) based pasture on milk production and nitrate leaching by dairy cows
Chủ nhiệm: Peter Kemp, David Horn, Soledad Navarrete. Thành viên: Thi T. Nguyen. Đề tài Khác. Mã số: RA1.002. Năm: 2022.
(01/10/2019)
 
37. Nghiên cứu về kỹ thuật hỗ trợ đồng bộ tần số cho vòng khóa pha bội số thập phân kỹ thuật số kiểu bang-bang
Chủ nhiệm: Võ Tuấn Minh. Thành viên: Ngô Minh Trí, Trần Anh Kiệt. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN02-72. Năm: 2022.
(27/03/2022)
 
38. Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp với các thuật toán tối ưu để dự báo công suất phát nguồn điện gió (Application of artificial intelligence and optimization algorithms in wind power forecasting).
Chủ nhiệm: Đinh Thành Việt. Thành viên: Võ Văn Phương, Dương Minh Quân.. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN01-27. Năm: 2022.
(04/05/2022)
 
39. Chế tạo vật liệu phát quang hạt cacbon nano ứng dụng trong việc phát hiện các ion kim loại nặng trong nước
Chủ nhiệm: Th.S. Lê Vũ Trường Sơn. Thành viên: Th.S. Lê Văn Thanh SơnTS. Đinh Thanh Khẩn. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-KN-17. Năm: 2022.
(17/03/2022)
 
40. Nghiên cứu một số biện pháp vi sinh và phi vi sinh để cải tạo đất nông nghiệp
Chủ nhiệm: Nguyễn Sỹ Toàn. Thành viên: Nguyễn Thùy Lương, Nguyễn Vũ Thục Nguyên, Huỳnh Thị Nhi. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-06-01. Năm: 2022.
(08/01/2022)
 
41. Nghiên cứu phân tích hệ số động lực của cầu dầm bê tông cốt thép dưới tác dụng của tải trọng thay phục vụ trong thiết kế kết cấu cầu.
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Kim Loan. Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Kim Loan; TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến; PGS.TS. Phạm Quốc Thái. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T-2021. Năm: 2022.
(03/01/2022)
 
42. Nghiên cứu hệ thống thông tin quang-vô tuyến sử dụng băng tần cao MMW/RoF cho thông tin di động thế hệ mới.
Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Thành viên: TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh, NCS. Nguyễn Văn Điền, ThS. Vũ Vân Thanh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN02-66. Năm: 2022.
(26/02/2022)
 
43. Biến đổi kinh tế - văn hoá của cư dân vùng biển Nam Trung Bộ giai đoạn đổi mới sau năm 1986 đến nay
Chủ nhiệm: Thành viên chính. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B-DN2019. Năm: 2022.
(14/03/2022)
 
44. Đặc điểm công bố thông tin của báo cáo kế toán và sự bất cân xứng thông tin: Bằng chứng từ báo cáo kế toán của các công ty nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thúy Phượng. Thành viên: Lê Thị NaNguyễn Lan Phương. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN04-30. Năm: 2022.
(08/08/2020)
 
45. Xung đột chính trị, tranh chấp lãnh thổ và quyền hàng hải giữa Anh và Hoa Kỳ (1783-1861) (Nafosted)

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Sang. Thành viên: Nguyễn Duy Phương, Lê Thành Nam, Bùi Thị Thảo, Lưu Trang, Dương Quang Hiệp, Trần Xuân Hiệp, Đặng Thị Thùy Dương. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 601.02-2020.303. Năm: 2022.
(10/11/2021)
 
46. Nghiên cứu đánh giá rủi ro về môi trường và sức khỏe của cư dân khu vực bãi rác Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Ân. Thành viên: Phạm Thị Kim Thoa, Trần Thị Minh Phương, Mai Thị Thùy Dương. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-06-12. Năm: 2022.
(17/12/2021)
 
47. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bàn hút chân không sử dụng trên máy phay CNC khi gia công chi tiết dạng tấm mỏng
Chủ nhiệm: Trần Minh Thông. Thành viên: Trần Phước Thanh, Phạm Nguyễn Quốc Huy, Tào Quang Bảng. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-02-29. Năm: 2022.
(19/11/2021)
 
48. Nghiên cứu xác định vùng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu tại TP. Đà Nẵng bằng công nghệ viễn thám và GIS
Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Thành viên: Trần Thị Ân, Lê Ngọc Hành, Kiều Thị Kính, Nguyễn Vĩnh Long, Nguyễn Văn Khánh, Hoàng Thị Diệu Hương, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Thị Ngọc. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2021-DNA-14. Năm: 2022.
(15/12/2021)
 
49. Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất thơm chứa liên kết X-H (X = C, N, O, S) bằng phương pháp tính toán lượng tử
Chủ nhiệm: TS. Võ Văn Quân. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2021-DNA-16. Năm: 2022.
(28/11/2021)
 
50. So sánh hành vi lái xe không an toàn tại nút giao của người đi xe máy và tài xế công nghệ
Chủ nhiệm: Nguyễn Phước Quý Duy. Thành viên: Trần Thị Phương Anh, Võ Hải Lăng. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-02-46. Năm: 2022.
(19/01/2022)
 
 
 Tìm thấy: 3856 mục / 78 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn