TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
108,549,868
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
1. Chuyển đổi phương thức biểu hiện nghĩa kinh nghiệm qua hệ thống các diễn trình bằng cách ứng dụng ẩn dụ ngữ pháp để nâng cao kỹ năng viết học thuật cho sinh viên tiếng Anh
Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Văn Hòa. Thành viên: Giã Thị Tuyết Nhung, ( Th.S., NCS), Nguyễn Phú Thọ, ( Th.S.). Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2022-05-09. Năm: 92023.
(23/10/2023)
 
2. Chuyển đổi phương thức biểu hiện nghĩa kinh nghiệm qua hệ thống các diễn trình bằng cách ứng dụng ẩn dụ ngữ pháp để nâng cao kỹ năng viết học thuật cho sinh viên tiếng Anh
Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Văn Hòa. Thành viên: Giã Thị Tuyết Nhung, ( Th.S., NCS), Nguyễn Phú Thọ, ( Th.S.). Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2022-05-09. Năm: 92023.
(23/10/2023)
 
3. Chương trình cấp Nhà nước KX07: Nghiên cứu đổi mới quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam
Chủ nhiệm: GS Trần Thị Vân Hoa. Thành viên: Ban Chủ nhiệm Chương trình cấp Nhà nước KX07: GS Trần Văn Nam, TS. Phạm Bảo Sơn. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: KX.07/21-30. Năm: 2030.
(09/04/2024)
 
4. Nâng cao năng lực giáo dục Quyền Công dân số cho giáo viên phổ thông Việt Nam: Một nỗ lực đáp ứng Chương trình Chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giáo dục
Chủ nhiệm: Lê Thị Thanh Tịnh. Thành viên: Trần Thị Yến Minh, Nguyễn Thị Lan Anh, Dương Thị Anh, Hồ Trần Ngọc Oanh, Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Anh Nhật, Đặng Hùng Vỹ. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: NCUD.05-2022.21. Năm: 2026.
(14/12/2023)
 
5. Nghiên cứu nâng cao tính năng của bê tông xuyên sáng với các vật liệu dẫn sáng khác nhau
Chủ nhiệm: Huỳnh Phương Nam. Thành viên: Nguyễn Minh Hải, Đỗ Việt Hải, Phạm Đức Quang, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Văn Hướng, Lý Quang Huy. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2024.DNA.04. Năm: 2026.
(16/04/2024)
 
6. Phân hủy nhóm thuốc dược phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân (PPCPs) bằng hệ quang xúc tác nâng cao UV-AOPs: động học, vai trò gốc oxy hóa và đánh giá độc tính suy giảm

Chủ nhiệm: NC Thuỳ Trâm. Thành viên: Nguyễn Tiên Hoàng và cộng sự khác. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2022-DNA-24. Năm: 2025.
(17/09/2022)
 
7. Tính bất biến của môđun và vành liên quan
Chủ nhiệm: PGS. TS. Trương Công Quỳnh. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 101.04-2023.49. Năm: 2025.
(10/05/2024)
 
8. Nghiên cứu xây dựng ứng dụng giải chuỗi kích thước lắp có chứa các khâu thành phần thuộc chi tiết máy chế tạo sẵn
Chủ nhiệm: Trần Văn Tiến, thành viên chính: Trần Minh Sang. Thành viên: Phạm Nguyễn Quốc Huy. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2024-02-XX. Năm: 2025.
(10/03/2024)
 
9. Nghiên cứu thành phần hóa học và phân lập các hợp chất có hoạt tính sinh học của cây Dầu lai có củ Jatropha podagrica Hook., thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae
Chủ nhiệm: TS Trần Mạnh Hùng. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2022-DN01-02. Năm: 2025.
(10/04/2024)
 
10. Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính chống tăng sinh tế bào ung thư máu của Vối thuốc Schima wallichii (DC.) Korth và Vối răng cưa Schima superba Gardn. et Champ. thuộc họ Chè Theaceae
Chủ nhiệm: TS Trần Mạnh Hùng. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2024.DNA.06. Năm: 2025.
(10/04/2024)
 
11. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị phát điện sử dụng khí tổng hợp từ quá trình khí hóa biomass
Chủ nhiệm: PGS. TS. Trần Thanh Sơn. Thành viên: Ngô Phi Mạnh, Lê Thị Châu Duyên, Nguyễn Quốc Huy. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2023FSF-02-06. Năm: 2025.
(20/05/2024)
 
12. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo sớm sinh học (BEWS) dựa trên phân tích hành vi di chuyểncủa Sinh vật phù du sử dụng công nghệ thị giác máy tính
Chủ nhiệm: Trịnh Đăng Mậu. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2023.DNA.20. Năm: 2025.
(23/12/2023)
 
13. Nghiên cứu về biến đổi vật chất hữu cơ và đồng vị ẟ13C, ẟ15N để đánh giá chất lượng đất trồng lúa dài hạn ở miền Trung Việt Nam
Chủ nhiệm: Nguyễn Sỹ Toàn. Thành viên: Trần Thị Phú, Đỗ Hồng Hạnh, Huỳnh Hải, Phan Chi Uyên, Huỳnh Thị Diễm Uyên, Trần Thị Hoàn, Trần Ngọc Sơn. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B024.DNA.10. Năm: 2025.
(04/01/2024)
 
14. Nghiên cứu kết hợp thuật toán trilateration và mô hình học máy để phát triển kỹ thuật định vị dựa trên cường độ tín hiệu RSSI trong hệ thống mạng không dây LoRa
Chủ nhiệm: Trần Văn Líc. Thành viên: Trần Văn Líc, Phan Trần Đăng Khoa, Trần Thị Minh Hạnh, Vũ Vân Thanh, Thái Văn Tiến, Thái Vũ Hiền, Trần Anh Kiệt. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2022-DN02-08. Năm: 2025.
(05/03/2024)
 
15. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu điện cực ca-tốt trên cơ sở MoS2, Oxit mangan và Oxit vanadi cho pin Zn-ion ứng dụng trong lưu trữ điện năng
Chủ nhiệm: Nguyễn Bá Kiên. Thành viên: Lê Quốc Huy, Trần Văn Mẫn, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Trần Anh, Hoàng Văn Thạnh, Trịnh Ngọc Đạt, Nguyễn Hữu Lập Trường, Lê Vũ Trường Sơn, Nguyễn Văn Thắng. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2023.DNA.06. Năm: 2025.
(21/03/2023)
 
16. Phân tích tối ưu hóa chi phí vật liệu trong thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
Chủ nhiệm: GVC.TS. PHAN ĐÌNH HÀO. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2023-02-13. Năm: 2024.
(11/02/2024)
 
17. Nghiên cứu khả năng chịu nén của các cấu trúc rỗng khi in 3D vật liệu nhựa
Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Minh, Thành viên chính: Trần Minh Sang. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2023-02-23. Năm: 2024.
(01/10/2023)
 
18. Nghiên cứu xây dựng mô hình chịu lực của móng băng và hệ kết cấu dàn chịu tải trọng phức tạp
Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Quang. Thành viên: TS. Phạm Ngọc Vinh, TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy, TS. Hoàng Thắng. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2022-DN02-16. Năm: 2024.
(14/09/2022)
 
19. Nghiên cứu xây dựng mô hình chịu lực của móng băng và hệ kết cấu giàn chịu tải trọng phức tạp
Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Quang. Thành viên: TS. Phạm Ngọc Vinh, TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2022-DN02-16. Năm: 2024.
(07/11/2022)
 
20. Bảo trì dự đoán trong nền công nghiệp 4.0
Chủ nhiệm: Đinh Đức Hạnh. Thành viên: Tào Quang Bảng, Hoàng Văn Thạnh, Nguyễn Hồ Sĩ Hùng. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2022-DN02-07. Năm: 2024.
(10/10/2023)
 
21. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy hấp tiệt trùng nhanh cho các thiết bị y tế
Chủ nhiệm: TS. Đặng Phước Vinh. Thành viên: TS. Lê Hoài Nam, KS. Nguyễn Tấn Uy. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2023-02-01MSF. Năm: 2024.
(14/10/2023)
 
22. Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã hỗn loạn cho các hệ thống IoT
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Thọ. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: VNUK-001. Năm: 2024.
(03/11/2023)
 
23. Nghiên Cứu Tổng Hợp Phức Hợp Giữa Cyclodextrin Với Một Số Loại Tinh Dầu Thiên Nhiên, Và Khả Năng Bảo Quản Trái Cây Của Chúng
Chủ nhiệm: Phan Chi Uyên. Thành viên: Đỗ Thị Thúy Vân, Hồ Lê Hân, Nguyễn Sỹ Toàn, Đỗ Hồng Hạnh, Trần Thị Hoàn, Huỳnh Ngọc Bích. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2023.DNA.18. Năm: 2024.
(14/06/2023)
 
24. Nghiên cứu xây dựng không gian tải trọng giới hạn (V-H-M) của móng băng trên nền mái dốc chịu tải trọng lệch tâm nghiêng. (Đề tài nghiên cứu sau Tiến sĩ VinIF năm 2023).
Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Quang. Thành viên: . Đề tài Khác. Mã số: VINIF.2023.STS.12. Năm: 2024.
(16/09/2023)
 
25. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo đầu nén dao động tần số cáo ứng dụng trong xử lý về mặt vật liệu hợp kim Magie
Chủ nhiệm: Đỗ Lê Hưng Toàn, Thành viên chính: Trần Minh Sang. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2023 – 02 – 24. Năm: 2024.
(01/10/2023)
 
26. Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến môi trường địa chất khu vực ven biển Quảng Nam nhằm phục vụ quy hoạch xây dựng, phát triển kinh tế bền vững (Đang thực hiện).
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến. Thành viên: PGS.TS. Võ Ngọc Dương; NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Loan; Phan Võ Thanh Duy. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2023-02-44. Năm: 2024.
(25/07/2023)
 
27. Nghiên cứu thực nghiệm một số tính chất của bê tông sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm việc ở môi trường nhiệt độ cao (Đang thực hiện)
Chủ nhiệm: TS. Đỗ Thị Phượng. Thành viên: TS. Nguyễn Văn Quang; TS. Vương Lê Thắng; Trần Hữu Thái; TS. Nguyễn T.Ngọc Yến. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2023-02-43. Năm: 2024.
(30/07/2023)
 
28. Nghiên cứu xây dựng phương pháp gia cường kháng chấn cho các thanh xiên hệ giàn kết cấu thép bằng tấm sợi CFRP
Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Vinh. Thành viên: TS. Phạm Ngọc Quang, TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2023-02-45. Năm: 2024.
(11/07/2023)
 
29. Đánh giá sự tích luỹ kim loại nặng trong một số nhóm Zooplankton, nhằm dự báo ô nhiễm kim loại nặng bởi một số nhóm loài thuộc Zooplankton tại một số lưu vực sông thuộc miền Trung Việt Nam
Chủ nhiệm: Đàm Minh Anh. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Đoạn Chí Cường, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Tường Vi, Phạm Thị Phương, Từ Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thảo Linh. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2023.DNA.16. Năm: 2024.
(24/03/2023)
 
30. Nghiên cứu đánh giá đa dạng bộ Harpacticoida (lớp Hexanauplia) trong một số dạng thủy vực nước ngầm khu vực miền Trung, Việt Nam và phân lập các loài có khả năng ứng dụng trong việc thử nghiệm độc học môi trường
Chủ nhiệm: Phùng Khánh Chuyên. Thành viên: Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Minh Lý, Phạm Thị Mỹ, Nguyễn Sỹ Toàn, Trần Thị Yến Anh, Nguyễn Anh Tuấn. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2023.DNA.25. Năm: 2024.
(24/03/2023)
 
31. Nghiên cứu độ bền và khả năng chắn sóng điện từ của vật liệu nanocomposite tự phục hồi ứng dụng trong các thiết bị cơ-điện tử
Chủ nhiệm: TS. Trần Minh Sang. Thành viên: TS. Hoàng Văn Thạnh, TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân, TS. Vũ Minh Cảnh, TS. Nguyễn Thanh Sơn, TS. Vũ Thị Quyên. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN02-04. Năm: 2024.
(01/04/2023)
 
32. Xây dựng và nghiên cứu sơ đồ vi-sai phân với độ chính xác được nâng cao để giải một số dạng phương trình đạo hàm riêng
Chủ nhiệm: Lê Minh Hiếu. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-DN04-39. Năm: 2024.
(16/06/2023)
 
33. Nghiên cứu tính chất phát quang của một số ion đất hiếm và kim loại chuyển tiếp định hướng trong chế tạo các loại đèn LEDs sử dụng trong nông nghiệp.

Chủ nhiệm: Trịnh Ngọc Đạt. Thành viên: Lê Văn Thanh Sơn, Phan Liễn. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2023-KN-19. Năm: 2024.
(07/07/2023)
 
34. Nghiên cứu định lượng và đánh giá vai trò các tác nhân oxy hoá tạo ra trong quá trình oxy hóa chất hữu cơ bởi điện phân và hệ AOPs
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tiên Hoàng. Thành viên: TS. Võ Thắng Nguyên, TS. Mai Văn Bảy, ThS Đoàn Văn Dương. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN03-01. Năm: 2024.
(17/12/2021)
 
35. Nghiên cứu cố định vi khuẩn Bacillus subtilisBacillus protease trên các chất mang để chế tạo peptide có hoạt tính sinh học (bioactive peptide)
Chủ nhiệm: Bui Xuan Dong. Thành viên: Phạm Thị Mỹ; Phạm Thị Kim Thảo; Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2022-DN02-07. Năm: 2024.
(28/06/2022)
 
36. Bảo trì dự đoán cho hệ thống sản xuất thông minh
Chủ nhiệm: Đinh Đức Hạnh. Thành viên: . Đề tài Khác. Mã số: VINIF.STS.07. Năm: 2024.
(02/12/2023)
 
37. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo đầu đùn nhựa ứng dụng trong in 3D các chi tiết siêu nhỏ
Chủ nhiệm: Phạm Nguyễn Quốc Huy, Thành viên chính: Trần Minh Sang. Thành viên: Trần Minh Sang. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2023-02-21. Năm: 2024.
(01/10/2023)
 
38. Nghiên cứu đánh giá đa dạng bộ Harpacticoida (lớp Hexanauplia) trong một số dạng thủy vực nước ngầm khu vực miền Trung, Việt Nam và phân lập các loài có khả năng ứng dụng trong việc thử nghiệm độc học môi trường
Chủ nhiệm: Phùng Khánh Chuyên. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2023.DNA.25. Năm: 2024.
(14/06/2023)
 
39. Nghiên cứu xây dựng phương pháp gia cường kháng chấn cho các thanh xiên hệ giàn kết cấu thép bằng tấm sợi CFRP
Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Vinh. Thành viên: TS. Phạm Ngọc Quang, TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2023-02-45. Năm: 2024.
(11/07/2023)
 
40. Tối ưu bao phủ đối tượng đảm bảo kết nối và kéo dài thời gian sống trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong triển khai hệ thống IoT
Chủ nhiệm: Huynh Cong Phap. Thành viên: Huỳnh Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Hạnh, Bành Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Hữu Nhật Minh, Phan Thị Quỳnh Hương,Trần Anh Kiệt . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2023.DNA.13. Năm: 2024.
(24/07/2023)
 
41. Research and fabricate an automatic horizontal-plane balancing table supporting accurate measurement and mechanical machining
Chủ nhiệm: Trần Minh Sang. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2023-02-02MSF. Năm: 2024.
(17/09/2023)
 
42. Nghiên cứu đánh giá cường độ liên kết của các loại cốt FRP bên trong bê tông bằng phương pháp phân tích hồi quy kết hợp với học máy trên bộ dữ liệu thực nghiệm
Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Hải. Thành viên: Đỗ Việt Hải, Phan Hoàng Nam, Huỳnh Phương Nam, Tạ Minh Bảo. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2022-DN02-10. Năm: 2024.
(17/10/2022)
 
43. Nghiên cứu quá trình chuyển giao kiến thức trong quá trình khởi nghiệp của các doanh nghiệp trẻ trở về từ nước ngoài ở Việt Nam
Chủ nhiệm: TS. Trương Trần Trâm Anh. Thành viên: TS. Lê Đức Tiến, ThS. Chu Mỹ Giang. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-DN04-32. Năm: 2024.
(18/01/2024)
 
44. Khảo sát việc sử dụng phản hồi sửa lỗi (Written Corrective Feedback) nhằm nâng cao khả năng viết học thuật cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Đoàn Thảo Chi. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2023-05-10. Năm: 2024.
(25/01/2024)
 
45. Nghiên cứu thực trạng phát thải nhựa dùng một lần và các yếu tố liên quan của giảng viên và nhân viên của hai trường đại học công lập tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Hoàng Nguyễn Nhật Linh. Thành viên: Nguyễn Thị Bích, Bùi Thị Mỹ Linh. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: CS2024 - 20. Năm: 2024.
(30/03/2024)
 
46. Tác động của môi trường thể chế đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn xung quanh các cuộc khủng hoảng tài chính - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Chủ nhiệm: Võ Thị Thuý Anh. Thành viên: Thái Thị Hồng Ân, Lê Ngọc Phương Trầm. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN04-01. Năm: 2024.
(07/12/2023)
 
47. Điều kiện tối ưu cho bài toán quy hoạch toán học qua dưới vi phân yếu
Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Sự. Thành viên: TS. Chử Văn Tiệp. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2023-KN-24. Năm: 2024.
(23/04/2024)
 
48. Nghiên cứu phát triển bê tông thế hệ mới có khả năng xuyên sóng ánh sáng và sóng viễn thông với hiệu suất cao (Chương trình tài trợ sau tiến sĩ-VINIF)
Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Hải. Thành viên: . Đề tài Khác. Mã số: VINIF.2023.STS.13. Năm: 2024.
(28/10/2023)
 
49. Nghiên cứu phát triển thiết bị cải thiện chất lượng hình ảnh cho các hệ thống camera thời gian thực trong điều kiện thời tiết xấu dựa trên nền tảng vi mạch khả trình.
Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hiển. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2022-DNA08. Năm: 2024.
(03/11/2023)
 
50. Nghiên cứu thiết kế chip đầu vào tương tự (Analog Front-End - AFE) đa năng có khả năng tương thích với nhiều loại cảm biến công nghiệp, môi trường, và y học
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Anh. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2022-DNA-12. Năm: 2024.
(03/11/2023)
 
 
 Tìm thấy: 4406 mục / 89 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn