TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,117,767
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
1. Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán động lực học giọt nhỏ trong dòng chảy vi kênh chất lưu bằng lý thuyết và phương pháp số
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Thạnh. Thành viên: PGS.TS. Lưu Đức Bình, TS. Trần Minh Sang, Trương Lê Duy Bảo, Trương Bách Tuệ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-ĐN02-84. Năm: 2023.
(09/01/2021)
 
2. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(21/05/2021)
 
3. Phát triển hệ thống truyền dữ liệu gigabit có độ tin cậy cao kết hợp thông minh giữa laser và sóng vô tuyến cho vùng có địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt (Đề tài nghiên cứu ứng dụng Nafosted-đang thực hiện)
Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Hưng. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: NCUD.02-2019.51. Năm: 2023.
(07/04/2021)
 
4. Nghiên cứu tính chất điện tử và quang học của vật liệu hai chiều và vật liệu có cấu trúc xếp lớp van der Waals
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Nguyễn Văn Chương, Huỳnh Vĩnh Phúc, Dụng Văn Lữ, Lê Thị Thu Phương. Đề tài cấp Bộ trọng điểm. Mã số: B2022-DNA-14. Năm: 2023.
(25/08/2021)
 
5. Nghiên cứu chế tạo thành phần cấp phối và các đặc tính cơ bản của bê tông trong suốt
Chủ nhiệm: Huỳnh Phương Nam. Thành viên: Đỗ Việt Hải, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Văn Hướng, Phạm Đức Quang. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-DN01-30. Năm: 2023.
(02/06/2021)
 
6. Xây dựng mô hình xác suất đánh giá trạng thái phá hoại của kết cấu bể chứa nhiên liệu bằng kim loại chịu động đất
Chủ nhiệm: Phan Hoàng Nam. Thành viên: Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Trương Bách Tuệ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: DHDN-000. Năm: 2023.
(12/06/2021)
 
7. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(24/11/2020)
 
8. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của phương pháp đánh lửa đến quá trình cháy của hỗn hợp đốt nghèo nhiên liệu trong buồng đốt đẳng tích của động cơ đốt trong ở điều kiện làm việc mô phỏng.
Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Tiến. Thành viên: Trương Thị Hoa, Nguyễn Xuân Bảo, Bùi Văn Hùng, Phùng Minh Tùng, Nguyễn Lê Châu Thành, Đỗ Phú Ngưu, Hồ Trần Ngọc Anh.. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2021-DNA-02. Năm: 2022.
(18/09/2021)
 
9. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phát hiện tấn công cho các nền tảng mạng tương lai dựa trên SDN
Chủ nhiệm: Nguyễn Gia Trí. Thành viên: Nguyễn Hoàng Hải, Lê Trần Đức, Đinh Thái Hoàng, Phan Văn Trung. Đề tài cấp Bộ. Mã số: 102.01-2019.322. Năm: 2022.
(24/05/2021)
 
10. Xung đột chính trị, tranh chấp lãnh thổ và quyền hàng hải giữa Anh và Hoa Kỳ (1783-1861) (Nafosted)
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Sang. Thành viên: TS. Nguyễn Duy Phương, PGS.TS. Lê Thành Nam, PGS.TS. Bùi Thị Thảo, PGS.TS. Lưu Trang, TS. Dương Quang Hiệp, TS. Trần Xuân Hiệp, ThS. Đặng Thị Thùy Dương
. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 601.02-2020.303. Năm: 2022.
(03/11/2020)
 
11. Effect of Plantain (Plantago lanceolata) based pasture on milk production and nitrate leaching by dairy cows
Chủ nhiệm: Peter Kemp, David Horn, Soledad Navarrete. Thành viên: Thi T. Nguyen. Đề tài Khác. Mã số: RA1.002. Năm: 2022.
(01/10/2019)
 
12. Nghiên cứu cố định enzyme lên bề mặt lợi khuẩn Lactobacillus plantarum theo phương thức GMO và non-GMO
Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh. Thành viên: Lê Lý Thùy Trâm, Nguyễn Thị Đông Phương, Trần Văn Hiếu, Phạm Thị Kim Thảo, Võ Công Tuấn. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 106.02-2019.339. Năm: 2022.
(03/06/2020)
 
13. Phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo để đánh giá khả năng chịu lực của cột ống thép nhồi bê tông sử dụng các loại bê tông có cường độ khác khau
Chủ nhiệm: Ngô Ngọc Tri. Thành viên: Lê Hoàng An, Phạm Thị Phương Trang, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Huynh Văn Vũ. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-DNA-04. Năm: 2022.
(22/05/2020)
 
14. Nghiên cứu cơ chế hình thành các khối tự kết lắng của Chlorella vulgaris nuôi trong nước thải
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Đông Phương. Thành viên: Nguyễn Phan Trúc Xuyên, Lê Thị Vân Anh, Phạm Phú Song Toàn, Đinh Thị Mỹ Hương, Bùi Thị Thơ, Trần Thị Ngọc Thư.. Đề tài cấp Bộ. Mã số: 106.04-2019.54. Năm: 2022.
(29/07/2020)
 
15. Đặc điểm công bố thông tin của báo cáo kế toán và sự bất cân xứng thông tin: Bằng chứng từ báo cáo kế toán của các công ty nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thúy Phượng. Thành viên: Lê Thị NaNguyễn Lan Phương. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN04-30. Năm: 2022.
(08/08/2020)
 
16. Nghiên cứu đánh giá sức kháng uốn của khớp nối giữa các bản mặt cầu đúc sẵn sử dụng phương pháp neo bằng tấm thép đục lỗ
Chủ nhiệm: Nguyen Minh Hai. Thành viên: Phan Hoàng Nam. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: DHBK-0000. Năm: 2022.
(02/06/2021)
 
17. Nghiên cứu kỹ thuật đa truy cập phi trực giao NOMA kết hợp công nghệ massive MIMO cho mạng truy cập vô tuyến sau 5G

Chủ nhiệm: Lê Thị Phương Mai. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2021-DNA-01. Năm: 2022.
(11/05/2021)
 
18. Nghiên cứu ứng dụng tường chắn đất có cốt bằng thép mạ kẽm tự chế tạo phù hợp với vật liệu đắp địa phương khu vực miền Trung
Chủ nhiệm: Châu Trường Linh. Thành viên: Nguyễn Thu Hà, Vũ Đình Phụng, Nguyễn Thanh Quang, Lê Đình Việt, Lê Hồng Long, Trần Trình Khiêm, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Tùng Dương. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2021-ĐNA-12. Năm: 2022.
(15/06/2021)
 
19. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của phương pháp đánh lửa đến quá trình cháy của hỗn hợp đốt nghèo nhiên liệu trong buồng đốt đẳng tích của động cơ đốt trong ở điều kiện làm việc mô phỏng
Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Tiến. Thành viên: Trương Thị Hoa, Nguyễn Xuân Bảo, Bùi Văn Hùng, Phùng Minh Tùng, Nguyễn Lê Châu Thành, Đỗ Phú Ngưu, Hồ Trần Ngọc Anh. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2021-DNA-02. Năm: 2022.
(15/09/2021)
 
20. Nghiên Cứu Về Định Vị Trong Hệ Thống Internet Vạn Vật Sử Dụng Công Nghệ Truyền Thông Ánh Sáng Khả Kiến
Chủ nhiệm: TS. Trần Thế Sơn. Thành viên: PGS.TS. Huỳnh Công PhápTS. Vương Công ĐạtTS. Dương Hữu ÁiPGS.TS. Nguyễn Tấn HưngTS. Đỗ Trọng Hợp
. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: 15/HĐ-KHCN-2020. Năm: 2022.
(02/08/2021)
 
21. Oriented-Planning Solid Waste Management System of A Tourism Area in Hoi An City toward Sustainability (on going)
Chủ nhiệm: Song Toan PHAM PHU. Thành viên: Misuzu ASARI, Lê Đình Cường, Phạm Văn Định. Đề tài Khác. Mã số: 2020-2021. Năm: 2021.
(27/05/2020)
 
22. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo sớm năng lượng tiêu thụ của các tòa nhà hướng đến phát triển bền vững
Chủ nhiệm: Ngô Ngọc Tri. Thành viên: Phạm Anh Đức (Co-PI), Huỳnh Nhật Tố, Trương Thị Thu Hà, Trương Ngọc Sơn. Đề tài Khác. Mã số: VINIF.2019.DA05. Năm: 2021.
(22/05/2020)
 
23. Mối quan hệ giữa già hóa dân số và tiết kiệm cá nhân ở Việt Nam
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Thành viên: TS. Lâm Bá Hóa; TS. Đặng Thị Tố Như. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN04-19. Năm: 2021.
(12/07/2020)
 
24. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUỐC TẾ HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Phan Thị Yến. Thành viên: Đặng Vinh. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-05-06. Năm: 2021.
(24/10/2020)
 
25.
Thiết kế và nghiên cứu hoạt tính kháng oxi hóa của các hợp chất thơm chứa liên kết X-H (X = N, O, S) bằng phương pháp hóa tính toán (Nafosted)

Chủ nhiệm: TS. Võ Văn Quân. Thành viên: TS. Nguyễn Minh Thông, PGS.TS. Phạm Cẩm Nam, ThS. Mai Văn Bảy, ThS. Nguyễn Thị Hoa, ThS. Đinh Quý Hương. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 104.06-2018.308. Năm: 2021.
(25/11/2020)
 
26. Nghiên cứu sự tích hợp kênh đến lòng trung thành khách hàng – Trường hợp lĩnh vực dịch vụ khách sạn tại Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-ĐN04-24. Năm: 2021.
(12/05/2020)
 
27. Nghiên cứu quy trình chiết xuất nước cốt Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.)
Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Thành viên: Bùi Xuân Đông; Nguyễn Thị Minh Xuân, Võ Công Tuấn. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-02-.... Năm: 2021.
(15/05/2020)
 
28. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Đào thị thanh ha. Thành viên: Hồ thúy hằngMai thị thúy. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN01-18. Năm: 2021.
(11/03/2020)
 
29. Thiết kế và nghiên cứu hoạt tính kháng oxi hóa của các hợp chất thơm chứa liên kết X-H (X = N, O, S) bằng phương pháp hóa tính toán (Nafosted)
Chủ nhiệm: TS. Võ Văn Quân. Thành viên: TS. Nguyễn Minh Thông, PGS.TS. Phạm Cẩm Nam, ThS. Mai Văn Bảy, ThS. Đinh Quý Hương, ThS. Nguyễn Thị Hoa. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 104.06-2018.308. Năm: 2021.
(02/04/2020)
 
30. Nghiên cứu hiện tượng lún đường đầu cầu và đề xuất giải pháp làm giảm độ lún đường đầu cầu khu vực miền Trung, Việt Nam
Chủ nhiệm: PGS.TS. Hoàng Phương Hoa. Thành viên: GV.TS. Phạm Đình Trung, ThS.NCS. Thái Hoàng Ân, KS. Nguyễn Hữu Anh Quốc. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN02-55. Năm: 2021.
(17/10/2019)
 
31. Ảnh hưởng của rủi ro chính sách đối với thanh khoản cổ phiếu và quyết định thâu tóm công ty trong thị trường mua bán & sáp nhập ở Việt Nam
Chủ nhiệm: TS. Đặng Hữu Mẫn. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-DNA-11. Năm: 2021.
(11/02/2020)
 
32. Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất từ và cơ chế truyền dẫn CỦA VẬT LIỆU La0.5Ca0.5Mn0.5Fe0.5O3
Chủ nhiệm: Nguyễn Quý Tuấn. Thành viên: TS. Đinh Thanh Khẩn, ThS. Lê Văn Thanh Sơn, Võ Văn Linh. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: TrSP2019-03. Năm: 2021.
(20/02/2020)
 
33. Xây dụng mô hình nuôi vi tảo Spirulina phù hợp với điều kiện khíhậu Đà Nẵng và tạo sản phẩm từ sinh khối
Chủ nhiệm: Trịnh Đăng Mâu. Thành viên: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Ngọc Sơn, Phạm Thị Mỹ, Nguyễn Minh Lý, Phan Nhật Trường . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: DN2019-. Năm: 2021.
(26/02/2020)
 
34. [Đề tài NAFOSTED] Ảnh hưởng của rủi ro chính sách đối với thanh khoản thị trường và biến động đồng bộ giá cổ phiếu
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Dương Việt Anh; Thành viên: TS. Đặng Hữu Mẫn. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 502.02-2019.315. Năm: 2021.
(13/03/2020)
 
35. Nghiên cứu đa dạng sinh học phân lớp giáp xác chân chèo (Copepoda) phục vụ cho đánh giá chất lượng nước ngầm tại một số khu vực tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Ngọc Sơn. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2019-ĐN... Năm: 2021.
(26/02/2020)
 
36. Xúc tác không kim loại trên cơ sở vật liệu carbon có cấu trúc nano (CNTs, CNFs) định hình trên phớt carbon và ứng dụng cho phản ứng oxy hóa chọn lọc H2S thành S đơn chất.
Chủ nhiệm: Trương Hữu Trì. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm, Dương Thế Hy, Dương Viết Cương, Phạm Hữu Cường. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 104.05-2017.336. Năm: 2021.
(10/09/2018)
 
37. Integration of European electricity market models opening of ancillary services markets to distributed regulating resources
Chủ nhiệm: Cristian Bovo. Thành viên: Le Hong Lam, Ilea Valentin. Đề tài Khác. Mã số: NA0000. Năm: 2021.
(21/04/2019)
 
38. Nghiên cứu xác định các đặc tính tĩnh và động học của máy có chuyển động quay bằng phương pháp phần tử hữu hạn và thực nghiệm
Chủ nhiệm: TS. Đặng Phước Vinh. Thành viên: TS. Lê Hoài Nam; TS. Võ Như Thành. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN02-67. Năm: 2021.
(23/08/2019)
 
39. Nghiên cứu chuyển đổi ô tô truyền thống thành ô tô điện kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời
Chủ nhiệm: TS. Phạm Quốc Thái. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN02-60. Năm: 2021.
(31/08/2019)
 
40. Phát triển phương pháp phần tử hữu hạn dẻo cứng (RPFEM) để tính toán khả năng chịu lực của móng nông trên nền đất hai lớp.
Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Quang. Thành viên: GS. TS Ohtsuka Satoru, ThS. Nguyễn Thị Kim Loan. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-02-04. Năm: 2021.
(26/02/2021)
 
41. Nghiên cứu phát triển mô hình học sâu trên thiết bị điện toán biên ứng dụng trong nhận dạng hình ảnh
Chủ nhiệm: Huỳnh Việt Thắng. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Phan Trần Đăng Khoa. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-02-04MSF. Năm: 2021.
(12/03/2021)
 
42. Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất thức ăn nuôi cá diêu hồng và phân bón sinh học trồng rau từ phế phụ phẩm chế biến thực phẩm
Chủ nhiệm: PGS. TS. Đặng Minh Nhật. Thành viên: Bùi Xuân Đông (thư kí khoa học); các GV khác. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: SXTN.04.19/CNSHCB. Năm: 2021.
(01/04/2021)
 
43. Phát triển năng lực quản lý hành vi học sinh cho giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương Trang. Thành viên: Lê Mỹ Dung, Nguyễn Thị Trâm Anh, Bùi Thị Thanh Diệu, Lê Thị Duyên. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN01-22-HT. Năm: 2021.
(23/10/2020)
 
44. Mô phỏng cột ống thép nhồi bê tông chịu tác dụng của tải trọng nén dọc trục và tải trọng ngang tuần hoàn
Chủ nhiệm: TS. Phan Đình Hào. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-02-19. Năm: 2021.
(11/04/2021)
 
45. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của học tập trực tuyến dưới góc độ của người học (Đang thực hiện)
Chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hà. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-06-164. Năm: 2021.
(13/04/2021)
 
46. Intelligent Optical Communications for Extremely Big Data Networks (Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup-đang thực hiện)
Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Hưng. Thành viên: . Đề tài Khác. Mã số: VINIF.2019.DA06. Năm: 2021.
(07/04/2021)
 
47. Điều khiển trượt bậc cao cho tay máy robot công nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Tiến Dũng. Thành viên: TS. Giáp Quang Huy, TS. Trương Thị Bích Thanh, ThS. Đỗ Thị Thu Thảo. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN02-52. Năm: 2021.
(10/05/2021)
 
48. Nghiên cứu các kỹ thuật ensemble learning trong dự đoán lỗi phần mềm
Chủ nhiệm: Hà Thị Minh Phương. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-02-02. Năm: 2021.
(05/07/2021)
 
49. NGHIÊN CỨU THU NHẬN, TINH SẠCH MANGIFERIN TỪ LÁ XOÀI VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG VÀO SẢN PHẨM THỰC PHẨM DÀNH CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trúc Loan. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2018-ĐN02-45. Năm: 2021.
(09/06/2021)
 
50. Nghiên cứu khả năng xử lý các hợp chất chứa nitơ, phốtpho trong nước thải bằng sự kết hợp giữa vi tảo Chlorella vugaris và vi khuẩn Azospirillum sp. được phân lập từ rễ lúa
Chủ nhiệm: Phạm Thị Mỹ. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Bùi Xuân Đông
. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN03-36. Năm: 2021.
(07/07/2020)
 
 
 Tìm thấy: 3707 mục / 75 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn