TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
108,549,330
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 1 ThS. Hồ Thị Kiều Oanh Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 2 ThS. Trương Hoài Uyên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2016
 3 ThS. Đặng Văn Hậu Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1981
 4 ThS. Lê Nhị Hà Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 1982
 5 ThS. Phan Thị Quản Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1984
 6 ThS. Nguyễn Xuyên Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1984
 7 ThS. Hoàng Thị Diệu Huyền Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1986
 8 ThS. Hồ Phong Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1987
 9 ThS. Lê Vân Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1989
 10 ThS. Lê Dũng Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1991
 11 ThS. Đoàn Thanh Đức  1993
 12 ThS. Lê Văn Lược Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1995
 13 ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1995
 14 ThS. Lê Văn Thanh Sơn Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1995
 15 ThS. Nguyễn Thế Tranh  1995
 16 ThS. Lưu Đức Hoà Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1996
 17 ThS. Đỗ Minh Huy Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1996
 18 ThS. Trần Minh Chính  1997
 19 ThS. Lê Viết Chung Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 1997
 20 ThS. Lê Xuân Chương Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1997
 21 ThS. Nguyễn Văn Cường Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1997
 22 ThS. Nguyễn Độ Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1997
 23 ThS. Nguyễn Văn Dũng Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1997
 24 ThS. Phạm Thị Hà Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 1997
 25 ThS. Huỳnh Hữu Hiền Phòng QLKH & HTQT - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1997
 26 ThS. Bùi Tuấn Khang Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1997
 27 ThS. Nguyễn Thị Loan Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1997
 28 ThS. Trần Xuân Ngạch Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1997
 29 ThS. Lê Tấn Nghĩa Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1997
 30 ThS. Nguyễn Văn Phòng Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 1997
 Tìm thấy: 948 cá nhân / 32 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn