TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
99,237,810
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 1 ThS. Hồ Thị Kiều Oanh Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 2 ThS. Trương Hoài Uyên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2016
 3 ThS. Đặng Bá Lư Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1978
 4 ThS. Đặng Văn Hậu Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1981
 5 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1981
 6 ThS. Lê Nhị Hà Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 1982
 7 ThS. Trương Thành Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1982
 8 ThS. Phan Thị Quản Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1984
 9 ThS. Nguyễn Xuyên Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1984
 10 ThS. Hoàng Thị Diệu Huyền Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1986
 11 ThS. Hồ Phong Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1987
 12 ThS. Nguyễn Mạnh Hồng Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1989
 13 ThS. Lê Vân Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1989
 14 ThS. Lê Dũng Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1991
 15 ThS. Đoàn Thanh Đức  1993
 16 ThS. Châu Mạnh Lực Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1995
 17 ThS. Lê Văn Lược Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1995
 18 ThS. Trần Đình Nguyên Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1995
 19 ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1995
 20 ThS. Lê Văn Thanh Sơn Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1995
 21 ThS. Nguyễn Thế Tranh  1995
 22 ThS. Lưu Đức Hoà Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1996
 23 ThS. Đỗ Minh Huy Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1996
 24 ThS. Nguyễn Đắc Lực Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1996
 25 ThS. Nguyễn Tiến Lương Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1996
 26 ThS. Lê Đức Tâm Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1996
 27 ThS. Bùi Trương Vỹ Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1996
 28 ThS. Trần Quang Ánh  1997
 29 ThS. Nguyễn Phước Bình  1997
 30 ThS. Trần Chín Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1997
 Tìm thấy: 1007 cá nhân / 34 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn